Taip untuk mencari

Pengarang:

Joy Cunningham

Joy Cunningham

Pengarah, Bahagian Penggunaan Penyelidikan, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Joy Cunningham ialah Pengarah Bahagian Penggunaan Penyelidikan dalam Kesihatan, Populasi dan Pemakanan Global di FHI 360. Joy mengetuai pasukan dinamik yang berusaha untuk memajukan penggunaan bukti secara global dengan melibatkan diri dengan penderma, pihak berkepentingan, penyelidik dan penggubal dasar. Beliau ialah pengerusi bersama Pasukan Petugas GBV Kumpulan Kerja Antara Agensi Gender USAID dan mempunyai latar belakang teknikal dalam kesihatan seksual dan reproduktif remaja serta integrasi jantina.

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands