Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Pagbubukas ng mga Pintuan: Pagtuturo para sa Epektibong Adbokasiya


Ang mga batang lider ay maaaring maging isang malakas na puwersa para sa pagbabago, at maaari silang maging mas epektibo kapag mayroon silang access sa mga batikang kaalyado. Ang Health Policy Plus (HP+) ng USAID ay nagbabahagi ng mga insight mula sa isang intergenerational mentoring program sa Malawi. Ang mga kabataang lider ay tumatanggap ng suportang kailangan nila para makipag-ugnayan sa mga nayon, distrito, at pambansang stakeholder upang tuparin ang mga pangakong nakapaligid sa mga serbisyong pangkalusugan ng kabataan (YFHS) at wakasan ang maagang kasal.

Desidido si Deborah na bawasan ang maagang pag-aasawa sa kanyang nayon sa gitnang Malawi. Nais niyang talakayin ang mga paraan ng paggawa nito sa mga tradisyunal na pinuno ng nayon, ngunit ang pagkuha ng oras sa kanilang mga abalang iskedyul ay hindi gumagana. Sa tulong ng kanyang mentor na si Velia, na nagtatrabaho sa Parliament ng Malawi, bumuo siya ng mga koneksyon sa Child Protection Officer ng kanyang distrito na may direktang access sa mga pinuno. Tinulungan siya ng opisyal na mangalap ng mga datos na kailangan niya para gawin ang kanyang kaso at ipinakilala siya sa iba pang stakeholder sa nayon. Sa pamamagitan ng mga network na ito, at ang kanyang patuloy na adbokasiya, siya ay nilinang ang isang hanay ng mga pinagkakatiwalaang kaalyado upang tumulong sa kanyang hangarin na bawasan ang bilang ng mga bata at kabataan na ikakasal.

Ang mga batang lider ay maaaring maging isang malakas na puwersa para sa pagbabago, at maaari silang maging mas epektibo kapag mayroon silang access sa mga batikang kaalyado na makakatulong sa pagbukas ng mga pinto para sa kanila. Ito ay para sa kadahilanang ito na Health Policy Plus (HP+)—isang proyektong pinondohan ng United States Agency for International Development—ay naglunsad ng intergenerational mentoring program sa Malawi noong Oktubre 2019. Nilalayon ng programa na suportahan ang mga umuusbong na kabataang lider na makisali sa mga nayon, distrito, at pambansang stakeholder upang tuparin ang mga pangakong nakapaligid sa kabataan -friendly na serbisyong pangkalusugan (YFHS) at pagtatapos ng maagang kasal na inilatag sa mga pambansang patakaran ng bansa.

A group of youth advocates meet with their mentor in Central Region of Malawi to share progress, challenges, and best practices. Photo credit: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.

Isang grupo ng mga youth advocate ang nakikipagpulong sa kanilang mentor sa Central Region ng Malawi para magbahagi ng progreso, mga hamon, at pinakamahuhusay na kagawian. Larawan: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.

Pinili ng programa ang walong mataas na karanasang babaeng propesyonal upang magturo ng mga kabataan upang isulong ang mga isyu sa YFHS. Ang mga tagapayo ay nagdadala ng malalim na karanasan at kanilang mga network. Sila ay nagtatrabaho sa mga unibersidad, mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya, Parliament, mga ministri ng gobyerno, o namumuno sa sarili nilang mga non-government organization (NGO). Marami sa mga napiling tagapayo ang aktibong kasangkot nagsusulong na baguhin ang edad ng kasal sa Malawi mula 15 hanggang 18, at ang iba ay naging bahagi ng mga grupo na nakikipagtulungan sa Pamahalaang Malawian upang makipagpulong Ang mga pangako ng Malawi sa FP2020. Ang mga tagapagturo na ito ay ipinares sa dalawampu't apat na babae at lalaki na umuusbong na mga batang lider mula sa buong Malawi.

Mga Aral mula sa Intergenerational Mentoring Program

Sa kanilang pakikipagtulungan sa pagtataguyod para sa pinabuting pagpapatupad ng mga patakarang nauugnay sa YFHS at pagwawakas ng maagang pag-aasawa, limang pangunahing aral ang lumitaw para sa kung ano ang maaaring gumawa o makasira sa mga programa sa paggabay:

Maghintay at magplano para sa kadaliang mapakilos ng mga kabataan sa yugtong ito ng buhay

Ang isang mahalagang kadahilanan sa pagtutugma ng mga tagapayo sa mga mentee ay ang heograpiya. Madalas lumilipat ang mga kabataan habang naghahanap sila ng trabaho at mga oportunidad sa edukasyon at pangangalaga sa mga miyembro ng pamilya. Sa pagitan ng Nobyembre 2019 at Marso 2020 marami sa mga mentee ang lumipat sa iba't ibang bahagi ng bansa, at sa ilang mga kaso ay malayo sa mga sentrong pang-urban. Nangangahulugan ito na hindi na nila kayang makipagkita nang personal sa kanilang mentor, o gamitin ang mga paunang itinatag na network at mapagkukunan sa mga lugar na kanilang pinagmulan. Ang pag-asam sa paglipat, pagbuo sa kakayahang umangkop upang lumipat ng mga pares ng mentor/mentee, at pagtiyak na ang mga kabataan ay may mga mapagkukunan upang kumonekta nang malayuan ay sa huli ay makakakuha ng mas mahusay na mga resulta.

Godfrey and Sangwani, with their mentor Margaret. Photo credit: Plan International Malawi.

Sina Godfrey at Sangwani, kasama ang kanilang mentor na si Margaret. Larawan: Plan International Malawi.

Ang kadalubhasaan ng mga mentor ay isang malaking halaga-dagdag sa pag-aaral ng mga mentee

Ang karanasan at kaalaman ng mga tagapayo ay maaaring makatulong na idirekta at pinuhin ang diskarte ng mga bagong henerasyon ng mga tagapagtaguyod. Ang mga aktibistang kabataan ay kadalasang naaakit sa adbokasiya tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan ng kabataan dahil ito ay personal: nakikita nila ang kanilang sariling buhay o ang kanilang mga kasamahan na sinasaktan ng hindi planadong pagbubuntis, maagang pag-aasawa, o HIV. Ang kanilang mga boses at pagsisikap ay nababatid at hinihimok ng mga katotohanang nararanasan nila sa kanilang mga komunidad at, bagama't maaaring lubos nilang alam ang mga pangangailangan sa lokal na antas, kadalasan ay hindi nila alam ang umiiral na mga patakaran sa kalusugan at kabataan na itinakda sa pambansang antas. Dalawang mentee na nagtatrabaho upang palawakin ang YFHS sa isang Kristiyanong unibersidad ay bumaling sa kanilang mga tagapayo para sa tulong sa pagsusuri ng mga patakaran at entry point ng unibersidad para sa pagtataguyod sa Dean of Students. Sa tulong ng kanilang mga tagapayo, matagumpay nilang naitaguyod ang isang network ng kabataan na maitatag sa unibersidad na ngayon ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng maaasahang impormasyon kung saan at kung paano ma-access ang mga serbisyong pangkalusugan ng kabataan sa lokal. Ang mga mentor ay maaaring mag-alok ng kritikal na suporta sa mga mente para mas maunawaan ang mga pambansang patakaran at kung paano ito ipinapatupad.

Ang mga mentor ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga mente na bumuo ng kanilang mga network

Ang pagsuporta sa mga mente na bumuo ng mga pakikipagsosyo sa mga katulad na pag-iisip na mga network at organisasyon ng kabataan ay maaaring makatulong sa kanila na isulong ang kanilang gawaing adbokasiya at kumonekta sa mga bagong stakeholder. Sa programang Malawi, isang mentor ang sumuporta sa mga pagsisikap ng kanyang mentee na makipag-ugnayan Youth Net at Counseling (YONECO)—isang lokal na NGO na nakatuon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga bata, kabataan, at kababaihan—upang makakuha ng sample ng mga batas sa kasal ng bata sa antas nayon, isang dokumento na sa tingin niya ay maaaring suportahan ang kanyang sariling adbokasiya. Ang YONECO ay hindi lamang nagbigay ng mga halimbawa ng mga umiiral na batas, ngunit nakipagtulungan sa mentee upang magmungkahi ng mga pagbabago sa mga tuntunin para sa kanyang nayon.

Nine of the 32 mentors and mentees selected for HP+’s intergenerational mentoring program in Malawi. Photo credit: Plan International Malawi.

Siyam sa 32 mentor at mentee na napili para sa intergenerational mentoring program ng HP+ sa Malawi. Larawan: Plan International Malawi.

Ang pakikipagpulong sa mga gumagawa ng desisyon kung minsan ay nangangailangan ng mga makabagong solusyon

Ang paglapit sa mga gumagawa ng desisyon ay minsan ay maaaring mapatunayang mahirap kapag ang mga pormalidad na inaasahan ng mga gumagawa ng desisyon ay hindi umaayon sa limitadong mga mapagkukunan ng mga tagapagtaguyod. Sa Malawi, ang ilang mentee ay hiniling na mag-organisa ng mga pormal na pagpupulong na kinabibilangan ng mga gastos para sa tanghalian, kada diem, at transportasyon—isang kahilingan na hindi nila magawa. Upang malampasan ang hamon na ito, at matulungan ang mga mente na makapasok, sinimulan ng mga tagapayo ang pag-imbita ng mga kabataan sa mga kaganapan at pagpupulong kung saan naroroon na ang mga gumagawa ng desisyon. Isang mentor ang nagsasagawa ng pagtatasa ng mga pangangailangan sa Bangwe Health Center sa Blantyre bilang bahagi ng kanyang trabaho at inimbitahan ang kanyang mga mentee na sumama sa kanya. Alam niyang naroroon ang mga pangunahing stakeholder, kabilang ang mga ward counselor, tradisyunal na lider, at mga service coordinator kaya nakatulong ito sa pag-organisa ng side meeting para sa mga mentee at stakeholder para talakayin ang mga diskarte sa adbokasiya.

Lumikha ng mga pagkakataon para mag-pause at magmuni-muni, nang personal at bilang isang grupo

Ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga mentor at mentee na magsama-sama bilang isang grupo upang magbahagi ng mga tagumpay, hamon, at pinakamahuhusay na kagawian ay kritikal para sa tagumpay ng anumang programa sa mentoring. Bilang bahagi ng intergenerational mentoring program nito, ang HP+ ay nagdaraos ng regular, rehiyonal na pagpupulong sa Malawi. Ang mga pagpupulong ay hindi lamang nagsisilbing isang pagkakataon para sa mga kabataan at mga tagapayo na ibahagi ang kanilang gawain sa pagtataguyod at matuto ng mga epektibong estratehiya mula sa iba, ngunit ito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang parehong mga tagapayo at mentee na nakatuon sa gawaing pagtataguyod. Ang mga mentor at mentee ay nasasabik na ipakita ang kanilang trabaho at ang mga regular na pagpupulong ay nagbibigay-insentibo sa kanila na isulong ang kanilang mga diskarte sa mga linggo sa pagitan ng pagtitipon kasama ang kanilang mga kapantay.

In-person gatherings, like this one in Blantyre, afford mentees and mentors the opportunity to share experiences 
and engage in group problem solving. Photo credit: Plan International Malawi.

Ang mga personal na pagtitipon, tulad nito sa Blantyre, ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mente at mentor na magbahagi ng mga karanasan at makisali sa paglutas ng problema ng grupo. Larawan: Plan International Malawi.

Ang mga nakaranasang tagapayo ay makakapagbigay ng mga nakikitang solusyon sa mga hindi maiiwasang hadlang na kinakaharap ng mga mente, na tumutulong na panatilihing sumusulong ang mga pagsusumikap sa adbokasiya. Sa Malawi, patuloy na isinusulong ng HP+ ang intergenerational network ng mga mentee at mentor, na paulit-ulit na nagpapakita na ang mentorship ay nagbubukas ng mga pinto at nagpapakita ng mga bagong paraan at diskarte para sa susunod na henerasyon ng mga tagapagtaguyod. Para naman kay Deborah, salamat sa kanyang tagapagturo, pinagsama-sama niya ang mga puwersa sa mga lokal na lider ng youth club na ngayon ay nakikipagtulungan sa kanya upang magkatuwang na isulong at bumuo ng suporta para sa pagtatapos ng maagang kasal sa kanyang nayon.

Laura Brazee

Health Policy Plus

Si Laura Brazee ay ang teknikal na tagapayo para sa pakikipag-ugnayan ng kabataan sa Plan International USA at namamahala sa aktibidad ng intergenerational mentoring ng Health Policy Plus upang palakasin ang sekswal at reproductive health at adbokasiya ng mga karapatan para sa mga kabataan sa Malawi. Nagdadala siya ng 15 taong karanasan sa pakikipagtulungan sa mga kabataan bilang mga kasosyo at gumagawa ng desisyon upang matugunan ang mga pinakamabibigat na isyu na nakakaapekto sa mga kabataan sa iba't ibang konteksto. Dalubhasa si Laura sa positibong pag-unlad ng kabataan, makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan at pagbuo ng kapasidad ng mga kabataan na maging mga tagapagtaguyod. Nakatuon siya sa intersection ng pakikipag-ugnayan ng kabataan at pagkakapantay-pantay ng kasarian, na may kadalubhasaan sa pagbuo ng kapasidad, mga sistema at istruktura para sa mga organisasyon at institusyon upang lumikha ng espasyo para sa mga kabataan na makisali sa mga makabuluhang paraan at kumuha ng mga tungkulin sa pamumuno. Sinanay si Laura bilang isang kampeon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at nagsisilbi rin bilang focal point na nangangalaga ng bata at kabataan para sa opisina ng DC ng Plan. Nagbibigay si Laura ng teknikal na suporta sa at namamahala ng magkakaibang portfolio ng mga programang nakatuon sa kabataan na pinondohan ng US Agency for International Development (USAID), mga kasosyo sa korporasyon, foundation at pribadong donor. Sa kanyang kasalukuyang tungkulin, pinamumunuan ni Laura ang domestic youth strategy ng Plan upang makisali sa mga kabataan sa pamamahala ng organisasyon, pagbuo ng kapasidad ng pamumuno, programming, at adbokasiya sa gobyerno ng US. Si Laura ay mayroong MA sa napapanatiling internasyonal na pag-unlad mula sa The Heller School for Social Policy and Management sa Brandeis University.

17.8K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap