Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Mga Kabataang May Kapansanan: Pagtiyak ng Inklusibong Pag-access sa Mga Serbisyo ng SRH

Recap of Connecting Conversations Theme 4, Session 1


Noong ika-24 ng Hunyo, 2021, ang Knowledge SUCCESS at FP2030 ay nag-host ng unang session sa ikaapat na tema ng serye ng Connecting Conversations: Ipinagdiriwang ang Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng Mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Pakikipagsosyo. Ang partikular na sesyon na ito ay nakatuon sa kung paano naaapektuhan ng stigmatization ng mga kabataang may kapansanan ang pag-access sa mga serbisyo ng sexual and reproductive health (SRH), at kung anong mga makabagong diskarte at pagsasaalang-alang ang kailangan para isulong ang pagsasama sa impormasyon at mga serbisyo ng SRH.

Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles o Pranses).

Mga itinatampok na tagapagsalita:

  • Ramchandra Gaihre, Pangkalahatang Kalihim ng Blind Youth Association Nepal (moderator para sa unang bahagi ng talakayan);
  • Cynthia R. Bauer, Founder at Executive Director ng Kupenda for the Children;
  • Leyla Sharafi, Senior Gender Advisor at Focal Point for Disabilities sa UNFPA; at
  • Zekia Musa Ahmed, isang consultant sa Humanities & Inclusion.

Kapag pinag-uusapan natin ang mga kabataang may kapansanan, anong mga tao o senaryo ang agad na naiisip?

Manood ngayon: 15:06

Cynthia Bauer nagsalita tungkol sa pag-access sa mga serbisyo ng SRH at stigmatization. Ang kanyang organisasyon, Kupenda para sa mga Bata, ay sumusuporta sa mga kabataan at kabataan na nabubuhay na may malawak na hanay ng mga kapansanan, tulad ng cerebral palsy at pagkabingi. Nakatuon ang organisasyon sa pagbabago ng mga mapaminsalang paniniwala na konektado sa kapansanan sa mga nagpapabuti sa buhay ng mga bata. Dahil sa stigmatization ng mga taong may mga kapansanan sa maraming komunidad sa buong mundo, marami sa mga kabataang pinagtatrabahuhan ng Kupenda for the Children ay sa kasamaang-palad ay hindi ma-access ang impormasyon at mga mapagkukunang kailangan nila. Binigyang-diin ni Ms. Bauer na mahalagang magtrabaho upang alisin ang mga mababaw na paniniwala na nakapalibot sa mga kapansanan na ipinapasa sa ilang komunidad.

Nagsalita si Zekia Musa Ahmed tungkol sa maraming pagsasaalang-alang sa sociocultural para sa mga may kapansanan. Binigyang-diin niya na ang iba't ibang salik—gaya ng edad, setting (urban vs. rural), at ang uri ng kapansanan—ay maaaring maka-impluwensya sa paraan kung paano nararanasan ng isang tao ang kanyang kapansanan at kung paano nakikita ng iba ang taong iyon.

Nag-alok si Leyla Sharafi ng pandaigdigang pananaw, na nagsasaad na ang mga kabataang nakatrabaho niya sa buong mundo—na marami sa kanila ay mga ahente ng pagbabago na kasangkot sa pagtataguyod sa sarili at mga pagsusumikap sa patakaran sa kanilang mga komunidad—ay naiisip. Ang pagkakaiba-iba sa mga tuntunin ng rehiyon, kasarian, edad, at kakayahan, ay namumukod-tangi sa kanya batay sa mga kabataang nakilala niya sa mga nakaraang taon.

From left, clockwise: Zekia Musa Ahmed, Cynthia R. Bauer, Cate Lane (moderator for the second part of the discussion), Leyla Sharafi, Ramchandra Gaihre
Mula sa kaliwa, clockwise: Zekia Musa Ahmed, Cynthia R. Bauer, Cate Lane (moderator para sa ikalawang bahagi ng talakayan), Leyla Sharafi, Ramchandra Gaihre

Paano magiging mas inklusibo ang mga programa ng SRH ng mga kabataang may kapansanan?

Manood ngayon: 21:35

Nagsalita si Ms. Ahmed tungkol sa pag-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Ang mga ospital at iba pang pasilidad ng kalusugan ay dapat na pisikal na mapupuntahan ng mga may kapansanan—halimbawa, sa pamamagitan ng paggawa ng mga rampa. Karagdagan pa, ang mga pasilidad ay dapat may Braille translation at sign language interpreter. Panghuli, ang pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng mga taong may kapansanan (OPD) at mga tagapagbigay ng serbisyo ay mahalaga, upang ayusin ang mga maling akala tungkol sa pagpaplano ng pamilya, na karaniwan sa maraming komunidad.

Tinalakay ni Ms. Bauer ang papel ng naa-access na edukasyon sa pagtataguyod ng pagsasama. Isa sa mga pinakamalaking priyoridad para sa Kupenda para sa mga Bata ay upang matiyak na ang mga batang may kapansanan ay makaka-access ng edukasyon, dahil 10% lamang ng mga batang may kapansanan sa buong mundo ang makakagawa nito. Kahit na ang isang paaralan ay may kasamang mga programa ng SRH, hindi mahalaga kung ang isang bata ay nakakulong sa bahay at hindi ma-access ang mga serbisyong iyon. Sa katunayan, isa sa mga pinakamalaking hamon na nakita ng Kupenda for the Children sa trabaho nito sa Kenya ay ang pagpapaaral sa mga bata. Sa Kenya, iniulat na 2-3% ng mga tao ang may kapansanan, ngunit malamang na hindi ito isang tunay na pagtatantya dahil, kung ihahambing, 24% ng mga tao sa United States ang nag-ulat na nabubuhay na may kapansanan. Sa buong mundo, tinatayang 15-20% ng mga tao ang nabubuhay na may kapansanan; gayunpaman, ang bilang na iyon ay isang pagtatantya lamang. Gaya ng sinabi ni Ramchandra Gaihre, ang data gap ay isang isyu dahil maraming tao ang hindi lantarang tinatalakay ang mga kapansanan, lalo na sa konteksto ng pagpaplano ng pamilya. Kamakailan, ang UNFPA ay nagsagawa ng inisyatiba upang simulan ang pagkolekta ng ganitong uri ng data, isang positibong hakbang.

Si Ms. Sharafi ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng isang nagbibigay-daan sa pambatasan na kapaligiran, mga de-kalidad na serbisyo, at pagbabago ng mga pananaw upang isulong ang pagiging inclusivity. Tumulong siya sa pagbuo ng mga alituntunin sa Women Enabled International para sa mga pagsasaalang-alang na dapat gawin kapag bumubuo ng mga serbisyo. Karagdagan pa, ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya at ang pagsubaybay sa mga serbisyo ay kailangang maging matatag, at mahalagang isaalang-alang ang mga pag-iisip, pananaw, at maling kuru-kuro na mayroon kahit ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga kabataang may mga kapansanan. Upang matugunan ang stigma na nakapaligid sa mga kabataang may mga kapansanan sa pag-access sa mga serbisyo ng SRH, mayroong mga alituntunin at impormasyon na magagamit, tulad ng AAAQ framework (availability, acceptability, accessibility, at kalidad). Gayunpaman, mahalaga ang pamumuhunan mula sa gobyerno at mga gumagawa ng patakaran.

Anong mga pagsasaayos ang kailangang gawin, upang ang mga programa sa hinaharap ay mas inklusibo?

Manood ngayon: 32:45

Nagsalita si Ms. Sharafi tungkol sa kahalagahan ng pagsasaayos ng mga kasalukuyang serbisyo, dahil ang mga serbisyo para sa mga taong may kapansanan ay hindi kailangang mag-isa. Ito ay tinalakay sa UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities. Ang pagsali sa mga taong may kapansanan at pagtanggap ng kanilang mga input ay mahalaga para sa parehong pagsasaayos at paglikha ng mga bagong programa na pinaka-epektibo. Bukod pa rito, ang pangako mula sa gobyerno at mga gumagawa ng patakaran ay kinakailangan upang mapanatili ang mga programang ito.

Binigyang-diin ni Ms. Ahmed ang kahalagahan ng pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga OPD at mga service provider at pagkakaroon ng malinaw na pamamaraan ng referral system upang mas madaling ma-access ng mga taong may kapansanan ang mga serbisyo ng SRH. Nagsalita rin siya tungkol sa kahalagahan ng pagsali sa mga taong may kapansanan kapag pinapabuti ang pagiging kasama sa mga kasalukuyang programa at paglikha ng mga bagong programa. Mahalagang bawasan ang mga hadlang upang ang mga taong may kapansanan ay maaaring gumanap ng aktibong papel sa mga naturang hakbangin. Panghuli, mahalagang mangolekta ng data sa paglahok ng mga indibidwal na may mga kapansanan sa mga proyektong ito.

"Walang dapat gawin para sa atin kung wala tayo." -Zekia Musa Ahmed

Tinalakay ni Ms. Bauer ang humanization ng mga taong may kapansanan. Ang mga guro sa mga paaralan, halimbawa, ay kailangang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga kapansanan; maraming uri ng kapansanan at ang bawat taong nabubuhay na may kapansanan ay natatangi. Mayroong karaniwang kalakaran sa buong mundo ng desexualization ng mga taong may kapansanan. Gayunpaman, ang mga taong may kapansanan ay apat na beses na mas malamang na makaranas ng sekswal na pang-aabuso. May mga istrukturang bahagi sa lipunan na lumilikha ng mga hadlang at nagdudulot ng mantsa sa paligid ng mga taong nabubuhay na may mga kapansanan. Ang pagtuturo sa mga tao—mga pinuno ng pananampalataya, mga guro ng paaralan, mga kinatawan ng gobyerno—tungkol sa humanization ng mga taong may kapansanan ay mahalaga upang matugunan ang mga hadlang na ito.

Paano mo sisimulang malampasan ang mga stigma at hamon na kinakaharap ng mga taong may kapansanan?

Manood ngayon: 44:55

Ipinakilala ni Cate Lane, Direktor ng Mga Kabataan at Kabataan sa FP2030, ang tanong na ito sa pamamagitan ng maikling pagtalakay kung paano madalas na tinatanggap ng mga komunidad na may mga taong may kapansanan na naninirahan sa kanilang komunidad, ngunit walang ginagawa upang mabawasan ang mantsa.

Nagsalita si Ms. Bauer tungkol sa kung paano pinamunuan ng kanyang organisasyon, ang Kupenda for the Children, ang isang araw na workshop kasama ang mga pastor/mga pinuno ng simbahan, mga pinuno ng gobyerno, mga magulang, at mga tradisyunal na manggagamot. Kapansin-pansin, ang 65% ng mga kalahok sa workshop ng Kupenda for the Children ay nag-ulat na bumalik sila sa kanilang mga komunidad, itinaguyod, at tinalakay ang mga paraan upang mabawasan ang stigma sa paligid ng mga kabataang may kapansanan. Ang isang workshop ng 25 tao ay maaaring makinabang sa 324 batang may kapansanan.

Paano natin matitiyak na ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nabubuhay na may mga kapansanan ay malaya mula sa karahasang batay sa kasarian/sekswal at pagbubukod?

Manood ngayon: 47:54

Tinalakay ni Ms. Sharafi ang kahalagahan ng pag-alala na isama ang mga kababaihan at batang babae na may mga kapansanan sa anumang trabaho na ginagawa ng isa, kabilang ang gawaing pag-iwas sa mga kampus sa kolehiyo. Mayroong mataas na rate ng karahasan na nakabatay sa kasarian para sa mga batang babae, na kadalasang hindi naiuulat. Bukod pa rito, sa panahon ng pandemya ng COVID-19, nagkaroon ng pagtaas sa karahasan batay sa kasarian, karahasan sa tahanan, at karahasang sekswal. Ang mga hotline at serbisyo na tumutulong sa mga kababaihan at babae ay dapat kasama ang mga may kapansanan. Idinagdag ni Ms. Ahmed sa puntong ito, tinatalakay ang kanyang trabaho sa Women with Disabilities Network at ang pangangailangang tiyakin na ang mga karapatan ng lahat ng kababaihan at babae ay iginagalang, kabilang ang mga nabubuhay na may mga kapansanan.

Anong mga diskarte ang ginamit mo para makipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan? Paano ka nakikipagtulungan sa pagitan ng mga OPD at iba pang organisasyon ng lipunang sibil?

Manood ngayon: 53:05

Nagsalita si Ms. Ahmed tungkol sa aktibong pagsali sa mga OPD. Tinalakay niya kung paano kailangan ang networking at pagbabahagi ng mga karanasan at ideya para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga organisasyong may kapansanan at mga organisasyong hindi nakatuon sa mga kapansanan.

Hinikayat ni Ms. Bauer ang mga tao na tumingin sa paligid ng mga programang kanilang kinasasangkutan at magtanong kung ang mga taong may kapansanan ay kasama—at kung hindi, itanong kung bakit hindi. Tinalakay din niya kung paano mahirap i-generalize ang mga kapansanan dahil ang mga ito ay dumarating sa maraming anyo. Kaya mahalaga na magsalita sa kahalagahan ng pagsasama ng mga may kapansanan sa bawat mesa. Ang kailangan ng isa ay hindi kailangang magastos; sa halip, ang pagsisimula pa lamang ng pag-uusap tungkol sa mga kapansanan ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa parehong pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga OPD at iba pang mga organisasyon ng lipunang sibil.

Accessible ba ang meeting ko? Paano makakarating ang lahat sa lugar na ito? Maiintindihan ba ng lahat ang sinasabi?

Isinara ni Ms. Sharafi ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtalakay sa kapangyarihan ng kapanalig. Napakahalaga na magsama-sama ang iba't ibang kilusan ng katarungang panlipunan, dahil maaari nitong higit pang maakit ang mga taong may kapansanan at mapataas ang pakikipagtulungan sa mga organisasyon. Upang matiyak na ang mga tao ay maaaring magsama-sama nang produktibo, mahalagang isama ang interpretasyon ng sign language sa mga pulong at kumperensya. Pag-normalize ng mga tanong tulad ng, Maa-access ba ang aking pulong? Paano makakarating ang lahat sa lugar na ito? Maiintindihan ba ng lahat ang sinasabi?, ay mahalaga din. Ibinahagi din niya gabay na binuo kasama ng UNESCO para sa mga out-of-school youth para sa CSE at ilang iba pang mapagkukunan, a checklist para sa pagtiyak ng SRH para sa mga taong may kapansanan sa panahon ng pandemya ng COVID-19, at mga alituntunin para sa pagtugon sa karahasan na nakabatay sa kasarian at SRH sa mga kabataang may kapansanan.

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na pinangungunahan ni FP2030 at Kaalaman TAGUMPAY. Nagtatampok ng 5 tema, na may 4-5 na pag-uusap bawat tema, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent at Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang 4 Ps ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ika-apat na serye, ang Pagdiriwang sa Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Pakikipagsosyo, ay nagsimula noong Hunyo 24, 2021, at bubuo ng apat na sesyon. Ang natitirang dalawang sesyon ay gaganapin sa Hulyo 22 (Mga kabataang naninirahan sa mga makataong setting: Ang pagtugon sa SRH ay kailangang maiwasan ang pagsasama-sama ng krisis) at Agosto 5 (Mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian: Pagpapalawak ng mga Pananaw). Sana ay samahan mo kami!

Gustong Makibalita sa Nakaraang Serye ng Pag-uusap?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 4 hanggang Disyembre 18, 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Ang aming ikatlong serye ay tumakbo mula Marso 4 hanggang Abril 29, at nakatutok sa isang adolescent na tumutugon na diskarte sa mga serbisyo ng SRH. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Shruti Sathish ay isang tumataas na junior sa University of Richmond na nag-aaral ng Biochemistry. Siya ay madamdamin tungkol sa kalusugan ng kabataan at pagtataas ng boses ng mga kabataan. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa tag-init ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.

16.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap