Mag-type para maghanap

May-akda:

Nemelito Meron

Nemelito Meron

Assistant Field Project Officer, Women-Managed Area is a Right, PATH Foundation Philippines, Inc.

Si Nemelito "Emil" Meron ay ang Assistant Field Project Officer para sa Women-Managed Area Is a Right project na nakabase sa Coron, Palawan. Si Emil ay may degree sa Engineering. Ito ang unang pagkakataon niyang magtrabaho sa isang organisasyon na gumagawa ng gawaing pangkomunidad. Sinabi niya na ang pagtatrabaho sa proyekto ay isang karanasan sa pagbabago ng buhay, at ang pakikipagtulungan sa mga katutubong komunidad sa lugar ng proyekto ay lubos na kasiya-siya.

Paumanhin Walang Nahanap na Post!