Mag-type para maghanap

May-akda:

Joan Castro

Joan Castro

Executive Vice President, PATH Foundation Philippines, Inc.

Si Dr. Joan Regina L. Castro, MD ay ang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines, Inc. (PFPI). Siya ay may higit sa 20 taon ng karanasan sa pampublikong kalusugan sa pagtatrabaho sa HIV/AIDS, STIs, FP/RH, sexual at reproductive health, at tubig, sanitasyon, at kalinisan kabilang ang paglalapat ng Population, Health Environment (PHE) na diskarte. Nakipagtulungan si Dr. Castro sa iba't ibang stakeholder sa Pilipinas at sa buong mundo. Siya ay kasalukuyang Principal Investigator ng PFPI para sa BUILD Program, isang pandaigdigang programa ng populasyon, kapaligiran, at pag-unlad (PED) na nagpo-promote ng mga pinagsama-samang diskarte sa PED.

People collect data in a mangrove forest. Image credit: PATH Foundation Philippines, Inc.