Mag-type para maghanap

May-akda:

Sarah Kennedy

Sarah Kennedy

Opisyal ng Programa sa Pagpaplano ng Pamilya, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sarah Kennedy ay isang Family Planning Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP), na nagbibigay ng pangunahing suporta sa programmatic at knowledge management sa iba't ibang proyekto. Si Sarah ay may karanasan sa pamamahala at pangangasiwa ng proyektong pangkalusugan sa buong mundo, pananaliksik, komunikasyon, at pamamahala ng kaalaman at masigasig na gawing mas makatarungan at makataong lugar ang mundo at matuto mula sa iba. Si Sarah ay mayroong BA sa Global Studies mula sa University of North Carolina sa Chapel Hill at isang MPH na may sertipiko sa Humanitarian Health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

A group of people sitting at a table and having a discussion
Several youth advocates in Ethiopia meet around a conference table to discuss their work related to adolescent and youth sexual and reproductive health.. Photo credit: Maheder Haileselassie Tadese/Getty Images/Images of Empowerment
A young Nigerian girls stands smiling the foreground. In the background her friends stand, also smiling
Medical students and practitioners from across Africa gather at the second regional Medical Students for Choice (MSFC) conference. Credit: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment.