Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Sampung Aral Mula sa Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali ng Breakthrough ACTION para sa Family Planning at Reproductive Health Programs


Sa nakalipas na apat na taon, nakumpleto ng Breakthrough ACTION ang isang malawak na hanay ng mga aktibidad na gumagamit ng pagbabago sa lipunan at pag-uugali (SBC)* mga diskarte upang mapabuti ang mga resulta ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH), kabilang ang parehong pandaigdigang at panrehiyong adbokasiya, tulong teknikal, at pagpapalakas ng kapasidad, gayundin ang pagpapatupad ng mga kampanya at solusyon sa SBC sa antas ng bansa.

Upang tuklasin at i-synthesize ang mga aral na natutunan at pinakamahuhusay na kagawian mula sa apat na taon ng Breakthrough ACTION programming na nauugnay sa SBC para sa FP/RH, nagsagawa kami ng ilang aktibidad, kabilang ang isang desk review at ilang mga workshop sa pagbuo ng insight. Na-validate namin ang aming mga natuklasan gamit ang Breakthrough ACTION core at mga team ng bansa, pagkatapos ay kinuha ang mga ito isang pangkalahatang-ideya na maikling at tatlong teknikal na maikling na nagdedetalye ng mga halimbawa ng proyekto, mahahalagang aral na natutunan, at mga pagsasaalang-alang at rekomendasyon para sa mga kasosyo sa pagpapatupad, mga pamahalaan, at mga nagpopondo na naghahanap upang mapabuti ang kanilang SBC para sa FP/RH programming.

Ikinategorya namin ang 10 pangunahing pag-aaral sa tatlong tema:

  1. Going Beyond Engagement: Community-Centered Social and Behavior Change for Family Planning at Reproductive Health Programming (din sa Pranses)
  2. Pagpapalakas ng Panlipunan at Pagbabago sa Pag-uugali para sa Paghahatid ng Serbisyo: Pagsasaayos ng Mga Pamamagitan para sa Iba't Ibang Stakeholder sa Pagpaplano ng Pamilya at Kalusugan ng Reproduktibo (din sa Pranses)
  3. Pagtitiyak ng Epektibong Pakikipagsosyo at Koordinasyon para sa Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali para sa Pagpaplano ng Pamilya at Reproductive Health (din sa Pranses)

Going Beyond Engagement: Community-Centered Social and Behavior Change for Family Planning at Reproductive Health Programming

Ang mga pangunahing natutunan ng Breakthrough ACTION sa lugar na ito ay nagpapakita na ang pakikilahok ng komunidad sa proseso ng co-design ay mahalaga sa tagumpay. Ang mga simpleng solusyon na pinagsama-samang idinisenyo sa mga komunidad at batay sa mga kasalukuyang asset at konsepto ay lumilikha ng kapaligiran para sa patuloy na pagbabago sa pag-uugali. Sa pamamagitan ng pag-ulit at pag-angkop sa mga partikular na madla, mas matutugunan ng SBC para sa mga solusyon sa FP/RH ang mga komunidad kung nasaan sila at matiyak ang patuloy at patuloy na pagbabago sa pag-uugali. Kabilang sa mga pangunahing pag-aaral ang:

1. Ang paglahok ng komunidad sa proseso ng co-design ay nagbubukas ng mas maraming nuanced na mga insight at lumilikha ng lokal na pag-aari, epektibong SBC para sa mga solusyon sa FP/RH. Ang diskarte ng Breakthrough ACTION sa pagbuo ng sustainable, community-informed na SBC para sa FP/RH programming ay higit pa sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagsentro sa komunidad sa proseso ng co-design at pagpapatupad ng programa sa pamamagitan ng iba't ibang diskarte, kabilang ang human-centered design (HCD).

2. Ang magkakasamang pagdidisenyo at pagbubuo ng mga simpleng SBC para sa mga solusyon sa FP/RH na bumubuo sa mga kasalukuyang asset, konsepto, o punto ng sanggunian ng komunidad ay lumikha ng isang magandang kapaligiran para sa patuloy na pagbabago ng pag-uugali. Ang SBC para sa FP/RH programming ay hindi kailangang magtagal, multi-layered, o kumplikado upang maging epektibo o karapat-dapat sa pamumuhunan. Ang mga simpleng inobasyon na pinagsama-samang idinisenyo at binuo kasama, ni, at para sa mga miyembro ng komunidad at nakabatay sa mga umiiral na istruktura, halaga, o kasanayan ay lumilikha ng nagbibigay-daan na kapaligiran na kinakailangan para sa pagtaas ng pangangailangan at paggamit ng mga serbisyo ng FP/RH.

3. Ang mabisang SBC para sa mga solusyon sa FP/RH ay tumatama sa perpektong balanse sa pagitan ng pagiging simple at pagiging kumplikado sa pamamagitan ng pag-ulit at pag-angkop sa mga partikular na madla. Bagama't ang mga multi-faceted, multi-user na solusyon na nakakakuha ng napakaraming interrelasyon at panlipunan at mga pamantayan ng kasarian ay nagbibigay ng komprehensibong diskarte sa SBC, mahalagang gumamit ng umuulit na disenyo upang matiyak na ang mga partikular na tool o diskarte ay simple, malinaw, at prangka. Bilang resulta, ang Breakthrough ACTION programming ay madalas na nakakatugon sa complexFP/RH behavioral barriers na may katulad na masalimuot na solusyon sa SBC na hinahangad ng mga komunidad.

Pagpapalakas ng Panlipunan at Pagbabago sa Pag-uugali para sa Paghahatid ng Serbisyo: Pagsasaayos ng Mga Pamamagitan para sa Iba't Ibang Stakeholder sa Pagpaplano ng Pamilya at Kalusugan ng Reproduktibo

Ang "SBC para sa paghahatid ng serbisyo" ay tumutukoy sa paggamit ng mga proseso at pamamaraan ng SBC upang hikayatin at pataasin ang paggamit at pagpapanatili ng mga pag-uugaling nauugnay sa serbisyong pangkalusugan, kabilang ang modernong paggamit ng contraceptive. Dapat iangkop ng mga tagapagpatupad ang mga interbensyon upang matugunan ang mga partikular na hadlang na kinakaharap hindi lamang ng iba't ibang umiiral at potensyal na kliyente ng FP, kabilang ang mga kabataan, mag-asawa, at lalaki, kundi pati na rin sa mga naghahatid ng mga serbisyo, tulad ng mga provider na nakabatay sa pasilidad at mga community health worker (CHW). Maaaring ilapat ng mga programa ang SBC sa buong continuum ng paghahatid ng serbisyo upang mapabuti ang parehong pag-access at paggamit ng mga serbisyo ng FP/RH. Kabilang sa mga pangunahing pag-aaral ang:

4. Ang pagbuo ng empatiya at mahabagin na pangangalaga para sa mga kabataan ay mahalaga para sa pagtaas ng kanilang mga pag-uugali na naghahanap ng kalusugan, lalo na ang mga nauugnay sa pagpaplano ng pamilya. Kailangang maranasan ng mga kabataan—hindi lamang madama—na ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay may pakikiramay at pananatilihin ang pagiging kompidensiyal tungkol sa kanilang interes at paggamit ng mga serbisyo ng FP/RH. Ang paggawa ng pananaw na iyon bilang isang katotohanan ay nangangahulugan ng paghahatid ng mahabagin na pangangalaga, na nakaugat sa kapwa empatiya. Ang empatiya ay ang saloobin, pamamaraan, at kasanayan ng pag-aakala ng pananaw ng ibang tao upang mas maunawaan ang kanilang mga pangangailangan kapag nagdidisenyo ng makabuluhang mga serbisyo, produkto, o karanasan.

5. Ang paggamit sa mga sitwasyon kung saan ang mga lalaki ay naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan at sinasadyang isama sila sa mga talakayan sa FP/RH ay maaaring mapabuti ang komunikasyon ng mag-asawa at magkasanib na pagdedesisyon tungkol sa FP. Sa karamihan ng mga bansa, ang mga lalaki ay madalas na hindi naghahanap ng mga serbisyo sa mga pasilidad ng kalusugan para sa iba't ibang dahilan. Ang pisikal na pakikipagkita sa mga lalaki kung nasaan sila ay maaaring lumikha ng mga pagkakataon para sa kritikal na pag-uusap, lalo na kapag ang kakulangan ng oras ay isang hadlang sa paghahanap ng pangangalaga. Bilang karagdagan, ang pagpoposisyon sa pasilidad ng kalusugan bilang isang lugar na partikular para sa kalusugan at kagalingan ng mga lalaki ay maaaring magpapataas ng kanilang pag-uugali sa paghahanap ng kalusugan, lalo na kung ang pasilidad ay bukas sa katapusan ng linggo o may pinahabang oras. Sa wakas, ang pagsasama ng FP/RH nang mas malawak sa kalusugan at kagalingan ay makakatulong na madaig ang pang-unawa sa FP/RH bilang isyu ng kababaihan at gawing normal ang mga talakayan tungkol sa paggamit ng FP.

6. Ang pagpapadali sa mga pag-uusap ng provider-client sa loob ng mga komunidad ay maaaring magdulot ng empatiya, kabutihang-loob, at magkasanib na paglutas ng problema. Ang pagdadala ng pag-uusap mula sa mga pasilidad ng kalusugan sa mga komunidad ay maaaring ilipat ang likas na katangian ng pakikipag-ugnayan ng provider-kliyente mula sa transaksyon tungo sa higit pang relasyon at pagtutulungan, na nagpapahintulot sa mga kliyente at provider na maging mas makiramay at magtiwala sa isa't isa. Habang dumarami ang pakikiramay at pag-unawa sa mga hamon ng isa't isa, natuklasan ng bawat grupo ng stakeholder ang kanilang papel sa pagtulong sa paglutas ng mga problema. Maaari itong mag-udyok ng pagkilos upang matugunan ang mga hadlang sa paggamit ng serbisyo ng FP/RH.

7. Ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga CHW sa pamamagitan ng mga tool ng SBC ay nagkakaroon ng kanilang self-efficacy at kumpiyansa sa pagsasagawa ng kanilang mga trabaho at nagpapabuti ng mga nakumpletong referral mula sa komunidad. Ang mga CHW ay mahalaga sa pag-uugnay ng mga komunidad sa mga pasilidad ng kalusugan para sa mga serbisyo ng FP/RH. Gayunpaman, hindi sila laging kumportable na makipag-usap sa mga babae at mag-asawa tungkol sa FP/RH, kadalasang kulang sa kakayahan na gawin ito. Bilang resulta, ang pamumuhunan sa paggamit ng mga CHW sa SBC para sa mga tool ng FP/RH ay lubos na nakakaganyak: Hindi lamang nito pinapataas ang kanilang kumpiyansa, ngunit tinutulungan din silang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga miyembro ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng bagong kaalamang ito tungkol sa FP, mas makikilala at makokonekta nila ang mga potensyal na kliyente ng FP sa sistema ng kalusugan.

Pagtitiyak ng Epektibong Pakikipagsosyo at Koordinasyon para sa Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali para sa Pagpaplano ng Pamilya at Reproductive Health

Ang mga layunin ng Sustainable Development Goals, FP2030, at Ouagadougou Partnership ay itinataguyod ang pagnanais na tiyakin ang unibersal na access sa impormasyon at mga serbisyo ng FP/RH. Ang mga practitioner ng SBC ay maaaring gumanap ng mas malaking papel sa pagtiyak na ang lahat ay may parehong access sa impormasyong pangkalusugan, mga serbisyo, at mga produkto. Upang maisakatuparan ito, kinakailangan ang epektibong pakikipagsosyo upang i-coordinate ang scale-up ng SBC para sa FP/RH programming. Kabilang sa mga pangunahing pag-aaral ang:

8. Ang isang ibinahaging pananaw na nakaugat sa isang pag-unawa sa mga priyoridad at pangangailangan ng mga kasosyo ay maaaring humantong sa mas epektibong pakikipagsosyo. Ang mga kasosyo sa proyekto—mula sa mga nagpapatupad hanggang sa mga pamahalaan at mga nagpopondo—ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga priyoridad, pangangailangan, at mga hadlang ng bawat isa na may kaugnayan sa SBC ng kanilang organisasyon para sa mga pagsisikap ng FP/RH. Upang lumikha ng isang tunay na epektibong pakikipagsosyo na nagtutulak ng unibersal na pag-access sa impormasyon at mga serbisyo ng FP/RH, kailangan ng lahat na magtrabaho sa loob ng isang ibinahaging pananaw upang mag-udyok sa kanila na magsikap na higit pa sa mga layunin ng kanilang indibidwal na proyekto o organisasyon. Bagama't kailangang malaman ng bawat kasosyo at magtrabaho sa loob ng malinaw na mga tungkulin at responsibilidad, kailangan din nila ng mga tagapagpatupad na may mahusay na nabuong mga soft skill na maaaring magpulong ng mga pinaka-angkop na tao para sa isang partikular na sitwasyon at umaakit sa kanilang mga pangangailangan, lakas, kaalaman, at interes.

9. Ang paggamit ng SBC upang iposisyon ang FP/RH bilang bahagi ng malusog na pamumuhay ay maaaring umapela sa mas maraming multi-sectoral na kasosyo at makakaabot ng mas maraming potensyal na kliyente ng FP. Ang pagtrato sa FP/RH bilang bahagi ng malusog na pamumuhay, o kahit na pag-uugnay nito sa mga sektor na hindi pangkalusugan, ay kadalasang hindi lamang mas kasiya-siya sa mga potensyal na kliyente, kundi pati na rin sa mga potensyal na kasosyo. Maaaring interesado ang iba't ibang sektor sa pagsuporta sa mga pinagsama-samang interbensyon ng SBC na makakaapekto sa mga resulta ng FP, hangga't nagpapabuti din ang mga ito sa iba pang mga resulta ng pag-unlad. Iniayon ang mga mensahe ng adbokasiya ng SBC na umaakit sa iba't ibang sektor—tulad ng edukasyon; ang kapaligiran; demokrasya, karapatan, at pamamahala; at seguridad sa pagkain at kabuhayan—ay susi. Ang mas malawak na pagpoposisyon ng FP/RH na ito bilang bahagi ng malusog na pamumuhay ay maaaring humantong sa mga multi-sectoral na partnership, na nagpapataas ng kahusayan at nagpapababa ng panganib ng pagkagambala at pagpapabigat sa sistema ng kalusugan sa pamamagitan ng mga stand-alone na interbensyon.

10. Kung paanong ang pagdidisenyo at pagsubok ng mga interbensyon ng SBC ay incremental at umuulit, gayundin ang pagtukoy ng mga resulta at epekto. Bagama't ang kakulangan ng matatag na ebidensiya ng epekto ay maaaring magbanta sa paglaki, kinuha ito ng Breakthrough ACTION bilang isang pagkakataon upang muling isipin kung paano pinakamahusay na gumamit ng data ng pagsubaybay upang epektibong gawin ang kaso para sa potensyal na epekto ng isang interbensyon. Bilang karagdagan, ang aming pakikipag-ugnayan sa isang malawak na hanay ng mga stakeholder at potensyal na mga kasosyo sa lahat ng mga yugto ng ikot ng proyekto ay nakakatulong upang matiyak ang malawak na pagmamay-ari ng mga solusyon na binuo at pinapataas ang posibilidad ng pagbagay at pagtitiklop.

Gusto mo bang matuto pa? Mangyaring bisitahin ang pantulong na pampakay na teknikal na salawal.

May mga tanong o komento? Makipag-ugnayan kay Sarah Kennedy sa sarah.kennedy@jhu.edu.

Sarah Kennedy

Opisyal ng Programa sa Pagpaplano ng Pamilya, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sarah Kennedy ay isang Family Planning Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP), na nagbibigay ng pangunahing suporta sa programmatic at knowledge management sa iba't ibang proyekto. Si Sarah ay may karanasan sa pamamahala at pangangasiwa ng proyektong pangkalusugan sa buong mundo, pananaliksik, komunikasyon, at pamamahala ng kaalaman at masigasig na gawing mas makatarungan at makataong lugar ang mundo at matuto mula sa iba. Si Sarah ay mayroong BA sa Global Studies mula sa University of North Carolina sa Chapel Hill at isang MPH na may sertipiko sa Humanitarian Health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Lisa Mwaikambo

Knowledge Management Team Lead, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Lisa Mwaikambo (née Basalla) ay nagtrabaho para sa Johns Hopkins Center for Communication Programs mula noong 2007. Sa panahong iyon, nagsilbi siya bilang global administrator ng IBP Knowledge Gateway, program officer sa isang HIV prevention strategic behavior change communications project sa Malawi, at manager ng USAID Global Health eLearning (GHeL) Center. Bilang Direktor ng KM Integration, pinamunuan niya ang portfolio ng K4Health Zika at ngayon ay nagsisilbing KM Lead para sa The Challenge Initiative (TCI), na nangunguna sa dynamic na platform ng TCI University, at sinusuportahan din ang Breakthrough ACTION. Ang kanyang karanasan ay sumasaklaw sa pamamahala ng kaalaman (KM), disenyo ng pagtuturo, pagbuo/pagsasanay at pagpapadali - parehong online at personal, disenyo ng programa, pagpapatupad, at pamamahala, at pananaliksik at pagsusuri. Si Lisa ay may malawak na karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kasarian, at HIV programming. Siya ay isang sertipikadong Knowledge Manager at may Master of Public Health mula sa Case Western Reserve University at isang BA mula sa College of Wooster.