Mag-type para maghanap

Tag:

komunikasyon ng mag-asawa

A young couple and their small daughter in Nigeria. Image credit: Seun Asala/Pathfinder
Connecting Conversations
Connecting Conversations