Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Spotlight sa Couple-Focused Interventions sa Family Planning Programs


Si Janet Asiimwe ay 22 taong gulang nang, noong Mayo 2019, ikinasal siya kay Isaac Kalemba, 24, sa Kampala, Uganda. Mula sa isang konserbatibong evangelical na pamilyang Kristiyano, si Asiimwe ay may kaunting kaalaman tungkol sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo. Ang Evangelical Church sa Uganda at sa katunayan sa buong Africa ay nagtuturo ng pag-iwas sa pakikipagtalik bago ang kasal at hindi gaanong ginagawa, kung mayroon man, ang edukasyon sa sekswalidad para sa mga kabataan.

"Ngayon naisip ko na magsisimula na akong makipagtalik at posibleng magkaroon din ng mga anak ngunit medyo hindi ako handa, sasabihin ko," paggunita ni Asiimwe. “Hindi kami sigurado ng fiancée ko kung dapat ba kaming magpasya na magkaanak kaagad o hindi. Kung ipagpaliban natin ang pagkakaroon ng mga anak, gaano katagal iyon at ano ang mga pinakamahusay na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis na magagamit? Anyway, I think in the second week of our marriage, and before our first anniversary, we had a baby girl.”

Bago sila naging mga magulang, sina Asiimwe at Kalemba ay walang kaalaman sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. “Ang tanong noon, magkakaroon ba tayo ng pangalawang baby? Ano ang gagawin natin?”

Ang kwento nina Asiimwe at Kalemba ay hindi kakaiba. Ito ay isang kuwentong ibinahagi ng maraming mag-asawa—lalo na ang mga kabataang mag-asawa—sa buong Africa: isang kuwento ng kaunti o walang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at paggamit ng mga contraceptive, na bahagyang dahil sa kakulangan ng mga partikular na programa sa pagpaplano ng pamilya para sa malaki, natatanging subset ng mga kabataan. Ang mga programang partikular na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-asawa, na tinutukoy din bilang mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa (couple-focused interventions, CFIs), ay nagkonsepto sa mag-asawa bilang pangunahing yunit na tina-target ng interbensyon bilang isang paraan sa pagpapabuti ng mga kasanayan at kinalabasan ng reproductive health.

Gayunpaman, ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa kalikasan, pangangailangan, at alalahanin ng mga kabataang mag-asawa, at kung paano nakakaimpluwensya ang kanilang mga relasyon sa kanilang mga desisyon at pag-uugali sa kalusugan ng reproduktibo, ay isang larangan na hindi pa natutuklasan ng mabuti ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya.

Ang Evidence to Action (E2A) Project ay gumagana upang baguhin ito. Isang pandaigdigang proyekto na pinondohan ng USAID para sa pagpapalakas ng pagpaplano ng pamilya at paghahatid ng serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo para sa mga batang babae, kababaihan, at mga komunidad na kulang sa serbisyo, E2A ay nagtatrabaho sa mga nakaraang taon sa Burkina Faso, Tanzania, at Nigeria sa pag-abot sa mga batang unang beses na mga magulang.

A young couple in Burkina Faso. Image credit: Pathfinder/Tagaza Djibo
Isang batang mag-asawa sa Burkina Faso. Credit ng larawan: Pathfinder/Tagaza Djibo

Batay sa mga karanasang ito, nagtakda ang E2A na matuto nang higit pa tungkol sa potensyal ng mga diskarte na nakabatay sa mag-asawa. Isinagawa ang E2A mga pagsusuri sa panitikan at patakaran, na nagpakita na ang mga kabataang mag-asawa ay halos kasing absent ng mga lalaki sa mga programa, pananaliksik, at patakaran sa kalusugan ng reproduktibo. Ang mga pagsusuri ay nagsiwalat na ang mga programa at patakaran ay patuloy na nakatuon sa mga nasa hustong gulang o walang asawang mga kabataan, habang ang mga pangangailangan ng mga nagdadalaga at kabataang mag-asawa ay nananatiling hindi natutugunan—sa kabila ng katotohanang marami sa mga kabataang ito ay nasa mga unyon at na ang karamihan sa mga nagdadalaga ay nangyayari sa konteksto. ng kasal.

Ang pagsusuri sa literatura ng E2A ay nagsiwalat din na ang mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa ay kasing epektibo o mas epektibo kaysa sa mga interbensyon na nakatuon sa mga miyembro ng mag-asawa nang nag-iisa o hiwalay—at na ito ay totoo sa buong spectrum ng programa sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng ina, at HIV. Dahil sa mga natuklasang ito, naniniwala ang E2A na ang mga CFI ay kumakatawan sa isang karagdagang mahalagang diskarte upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga unang beses na magulang, tulad nina Asiimwe at Kalemba, at dahil dito ay pinabilis ang pag-unlad patungo sa pagkamit ng mga layunin sa kalusugan ng reproduktibo.

Ang kahalagahan ng mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa

Si Eric Ramirez-Ferrero, ang Teknikal na Direktor ng E2A, ay nagsabi na, ayon sa kaugalian, ang mga tagapamahala ng programa sa pagpaplano ng pamilya ay nakatuon sa mga kababaihan lamang o kasama ang mga lalaki bilang isang nahuling pag-iisip upang "tulungan" ang mga kababaihan na gumamit ng pagpaplano ng pamilya. "Gayunpaman," sabi niya, "kung tumutok ka sa mag-asawa at naglalayong baguhin ang isang bagay sa kanilang relasyon-tulad ng kalidad ng kanilang komunikasyon sa pagpaplano ng pamilya-malamang na makakakuha ka ng mas mahusay na resulta."

Ipinaliwanag ni Ramirez-Ferrero na ang mga CFI ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa gender-transformative programming na naglalayong baguhin ang power dynamics sa loob ng mga relasyon, itaguyod ang komunikasyon ng mag-asawa at ibinahaging desisyon, at baguhin ang perception ng mga lalaking partner—mula sa pagiging hadlang sa reproductive health, hanggang sa konseptwalisasyon ng mga lalaki bilang isang bumubuong bahagi ng paghahatid at patakaran ng serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo.

Sa CFI programming, ang kritikal na pagbabago ay mula sa pagtingin sa paggamit ng pagpaplano ng pamilya bilang isang indibidwal na alalahanin lamang hanggang sa pagtingin dito bilang isang pinagsamang pag-aalala para sa mag-asawa. Sa kaso nina Asiimwe at Kalemba, ang desisyon sa pagitan ng child spacing, kasama kung saan at anong paraan ng contraception ang gagamitin, ay maaaring angkop para sa mag-asawa na gawin nang magkasama. "Sa interbensyon na nakatuon sa mag-asawa, hinahangad naming isulong ang magkasanib na pag-aaral ng mag-asawa, talakayan, ibinahaging pagpapasya, at suporta sa isa't isa," sabi ni Ramirez-Ferrero.

Mga pagsasaalang-alang para sa epektibong mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa

May mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa mga epektibong CFI sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Mula sa pananaw ng logistik, ipinaliwanag ni Ramirez-Ferrero, isang maliit na bagay—tulad ng pagkakaroon ng dagdag na upuan sa silid ng pagpapayo para sa kapareha—at ang pagtiyak ng privacy para sa mag-asawa ay mahalaga. Mula sa pananaw ng human resources, ang pagtiyak na ang iyong health workforce ay sinanay na magbigay ng gender-transformative couple counseling ay kritikal.

Dapat ding tiyakin ng mga tagapamahala ng programa na ang pagpaplano ng pamilya ay nagbabago ng mga materyales sa komunikasyon, tulad ng mga poster at polyeto, ang mag-asawa, at hindi lamang ang indibidwal; magbigay ng magandang impormasyon sa parehong mga kasosyo; at tulungan silang dalawa na makaramdam ng pagtanggap sa pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

Mahalaga, gayunpaman, na tandaan na ang kalidad ng relasyon ay nakakaapekto sa antas ng kapwa impluwensya ng mga kasosyo. Malayang nag-usap sina Asiimwe at Kalemba tungkol sa kanilang mga pag-asa at pangamba sa pagpaplano ng pamilya bilang mga unang beses na magulang. Mukhang mayroon silang mabuti, tapat, at bukas na komunikasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya, na ginagawang mas madali ang magkasanib na paggawa ng desisyon tungkol sa pagpipigil sa pagbubuntis. Malinaw na hindi angkop na isali ang isang mapang-abusong kasosyo sa pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo ng kababaihan. "Gusto naming gawing malinaw na kahit na sa tingin namin na ang mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa ay isang mahalagang diskarte sa kalusugan ng publiko, naniniwala kami na ang awtonomiya sa katawan at reproduktibo ng kababaihan ay kailangan pa ring panatilihin sa kabila ng paglahok ng kanilang mga kasosyo," Ramirez-Ferrero stresses .

Sa antas ng macro, maaari ring mangailangan ang CFI ng mga pagbabago sa buong pambansang sistema ng impormasyon sa kalusugan upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga mag-asawa at mga resulta. Ang karanasan ng E2A sa Kanlurang Africa ay nagpapakita na, mula sa isang pananaw sa pagpaplano ng programa, mahalagang kilalanin na ang mga unyon sa pag-aasawa at mga relasyon ay nagaganap sa loob ng konteksto ng mga partikular na kultural na mga setting at ang mga unyon mismo ay malalim na nahuhubog ng mga pamantayan sa kultura at kasarian, ibig sabihin, ang mga CFI ay maaaring gumana sa ilang mga setting na mas mahusay kaysa sa iba. Halimbawa, sa Burkina Faso—kung saan karaniwan ang pag-aasawa, kahit na para sa mga batang mag-asawa—malamang na maging epektibo ang mga CFI dahil medyo matatag ang mga relasyong ito at may ilang tagal. Sa ibang mga setting, kung saan ang mga relasyon ay maaaring mas lumilipas, ang mga CFI ay maaaring hindi kasing epektibo.

Mga mapagkukunang nakatuon sa mag-asawa para sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya

Gaya ng nabanggit kanina, ang mga CFI ay hindi pa natutuklasang mabuti ng mga kasalukuyang programa sa pagpaplano ng pamilya. Upang matugunan ito, gumawa ang E2A ng mga mapagkukunan na naglalatag ng ebidensya para sa mga CFI para sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya; magbigay ng pagsusuri ng patakaran batay sa mga pandaigdigang dokumento ng patakaran, tulad ng Global Strategy for Women's Children's and Adolescents' Health 2016-2030; at tampok ang mga panayam ng eksperto.

Ang mga mapagkukunan, na inilunsad noong Marso, ay nagpapakita ng a teorya ng pagbabago na nagmamapa ng mga landas kung saan ang mga CFI ay maaaring tumulong na manguna o mag-ambag sa pagkamit ng mga resulta ng pagpaplano ng pamilya. Ang teorya ng pagbabago ay nakatuon sa mag-asawa bilang pangunahing yunit ng interbensyon at ang mga proseso ng pagbabago na nagbibigay-alam sa desisyon na magpatibay ng pag-uugali na nagpapasulong sa kalusugan ng reproduktibo ng isa o higit pang miyembro ng mag-asawa at ng buong pamilya.

Ayon kay Ramirez-Ferrero, ang teorya ng pagbabago ay tutulong sa mga nagpapatupad ng programa na maging sistematiko sa kanilang mga diskarte sa mga CFI sa pamamagitan ng paglalatag kung paano maaaring magtulungan ang iba't ibang bahagi ng programa, tukuyin at bigyang-priyoridad ang mga estratehiya upang suportahan ang mga mekanismo ng pagkilos, at tumulong sa pagsubaybay at pagsusuri. mga tiyak na interbensyon. Inirerekomenda ng E2A ang pagsasama ng mga indicator para sa pakikipag-ugnayan ng mag-asawa sa pananaliksik at mga multilateral, pambansa, at mga balangkas ng pag-uulat ng donor upang lumikha ng pangangailangan para sa programming na nakatuon sa mag-asawa. Ito ay inaasahan upang mapabuti ang mga kasanayan sa kalusugan ng reproduktibo at mga resulta habang natutugunan ang mga partikular, natatanging pangangailangan ng mga mag-asawa gaya nina Asiimwe at Kalemba, ang batang mag-asawa at unang beses na mga magulang sa Kampala.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa trabaho ng E2A sa mga mag-asawa, magparehistro para sa Mga Interbensyon na Nakatuon sa Mag-asawa: Isang Pandaigdigang Pagkakataon na Isulong ang RH, isang webinar na co-host ng E2A at FP2030. Ang webinar ay naka-iskedyul para sa ika-30 ng Marso, 2021.

Brian Mutebi, MSc

Nag-aambag na Manunulat

Si Brian Mutebi ay isang award-winning na mamamahayag, development communication specialist, at women's rights campaigner na may 17 taon ng solidong karanasan sa pagsulat at dokumentasyon sa kasarian, kalusugan at karapatan ng kababaihan, at pag-unlad para sa pambansa at internasyonal na media, mga organisasyon ng civil society, at mga ahensya ng UN. Pinangalanan siya ng Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health na isa sa "120 Under 40: The New Generation of Family Planning Leaders" sa lakas ng kanyang journalism at media advocacy sa family planning at reproductive health. Siya ay isang tatanggap ng Gender Justice Youth Award noong 2017 sa Africa. Noong 2018, kasama si Mutebi sa prestihiyosong listahan ng Africa ng "100 Most Influential Young Africans." Si Mutebi ay mayroong master's degree sa Gender Studies mula sa Makerere University at isang MSc sa Sexual and Reproductive Health Policy and Programming mula sa London School of Hygiene & Tropical Medicine.