Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 6 minit

Rekap: Menyesuaikan diri untuk Memenuhi Keperluan Orang Muda Semasa Mereka Membesar

Siri Perbualan Bersambung: Tema 3, Sesi 4


Pada 29 April, Knowledge SUCCESS & Family Planning 2030 (FP2030) telah menganjurkan sesi keempat dan terakhir dalam set ketiga perbualan dalam siri Perbualan Menghubungkan, Satu Saiz Tidak Sesuai untuk Semua: Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif Dalam Sistem Kesihatan Yang Lebih Besar Mesti Bertindak Balas Muda Pelbagai Keperluan Rakyat. Sesi ini memberi tumpuan kepada bagaimana sistem kesihatan boleh menyesuaikan diri untuk memenuhi keperluan yang berubah-ubah golongan muda semasa mereka membesar untuk memastikan mereka kekal dalam penjagaan. Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris atau Perancis).

Penceramah Pilihan:

  • Cathryn Streifel, Penasihat Dasar Kanan Biro Rujukan Penduduk
  • Dr Angela Muriuki, Penasihat Kesihatan Reproduktif Ibu Save the Children
  • Dr Jacqueline Fonkwo, Pengasas Bersama/CEO Youth 2 Youth Cameroon
Clockwise from top left: Cathryn Streifel, Brittany Goetsch (moderator), Dr. Angela Muriuki, Dr. Jacqueline Fonkwo.
Arah jam dari kiri atas: Cathryn Streifel, Brittany Goetsch (moderator), Dr. Angela Muriuki, Dr. Jacqueline Fonkwo.

Apakah yang sedang kita lihat berkaitan dengan mengekalkan belia dalam sistem penjagaan kesihatan?

Menonton sekarang: 12:30

Moderator Brittany Goetsch, Pegawai Program dengan Knowledge SUCCESS, memulakan perbincangan dengan meminta setiap penceramah menerangkan situasi semasa berkenaan memenuhi keperluan golongan muda dan mengekalkan belia dalam sistem penjagaan kesihatan.

Terdapat beberapa isu yang menyukarkan perkhidmatan kesihatan untuk mengekalkan remaja. Cik Streifel membincangkan Projek PACE yang dibiayai oleh USAID analisis data penilaian penyediaan perkhidmatan dalam kalangan belia di tujuh negara. Analisis menyerlahkan masa menunggu sebagai isu, tetapi lebih banyak penyelidikan kualitatif diperlukan untuk membongkar perkara ini dengan lebih lanjut: Adakah ia jumlah masa menunggu atau stigma dikaitkan dengan dilihat menunggu perkhidmatan perancangan keluarga yang memberi kesan yang lebih besar kepada pengekalan belia? Belia juga melaporkan rasa tidak puas hati dengan kualiti kaunseling, ketersediaan bekalan perubatan, privasi, jam dan hari perkhidmatan, dan kebersihan. Cik Streifel juga menegaskan bahawa kekurangan mekanisme susulan antara pelantikan boleh menjadi penghalang untuk mengekalkan belia dalam sistem kesihatan. Susulan secara aktif dengan wanita yang menggunakan kaedah kontraseptif meningkatkan kesinambungan kontraseptif dan memudahkan penukaran apabila kesan sampingan berlaku. Cik Streifel mencadangkan beberapa kaedah susulan untuk meningkatkan pengekalan, termasuk panggilan telefon, mesej teks automatik, lawatan dari rumah dari penyedia kesihatan atau mewujudkan talian hotline.

Dr Muriuki memberikan perspektif berbeza, menyatakan bahawa dalam melihat data pesakit luar, bilangan remaja yang membuat hubungan dengan sistem adalah mengejutkan. Bagaimanapun, beliau mencadangkan keperluan untuk penyepaduan perancangan keluarga dan bidang kesihatan lain.

Dr. Fonkwo membangkitkan bahawa apa yang berlaku dalam komuniti (di mana remaja menghabiskan sebahagian besar masa mereka, apa yang mereka tahu tentang sistem kesihatan, dll.) menyumbang kepada mengekalkan remaja. Apa yang berlaku di peringkat antarabangsa membimbing peringkat kebangsaan, yang kemudiannya diterjemahkan kepada perkara yang disediakan oleh penyedia penjagaan kesihatan kepada komuniti yang berbeza.

Apakah program yang dilakukan untuk memastikan sistem kesihatan kekal responsif?

Menonton sekarang: 23:28

Cik Streifel menyatakan bahawa cabaran utama kepada responsif sistem kesihatan adalah penyesuaian yang tidak mencukupi dalam penyampaian perkhidmatan. Program perancangan keluarga mesti bertindak balas kepada keperluan golongan muda, dan tidak menganggap bahawa mereka adalah kumpulan yang homogen. Keperluan perancangan keluarga juga berbeza mengikut konteks geografi. Beliau mencadangkan satu cara untuk menyediakan penjagaan berpusatkan pelanggan adalah melalui kaunseling kontraseptif sokongan berkualiti tinggi. Ini harus termasuk sejarah kes (perbincangan tentang penggunaan kontraseptif terdahulu dan keperluan kontraseptif semasa), menangani secara proaktif pengurusan kesan sampingan, dan menyediakan maklumat yang menghilangkan mitos tentang kaedah kontraseptif. Cik Streifel juga menyatakan kepentingan memastikan golongan muda mempunyai sumber, pengetahuan dan peluang untuk terlibat secara langsung dengan pembuat keputusan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

"Untuk mengekalkannya, kami benar-benar perlu responsif terhadap maklum balas yang mereka berikan," katanya.

Dr Fonkwo menjelaskan bahawa sektor swasta baru-baru ini mula mengadakan perbualan mengenai remaja dalam konteks global. Beliau mencadangkan bahawa amalan terbaik haruslah holistik. Dalam kajian akademiknya sendiri, Dr. Fonkwo telah menyedari bahawa data tentang remaja boleh menjadi sangat terhad.

Dr Muriuki menambah bahawa apabila ia datang kepada sistem kesihatan, kita perlu mempunyai orang muda di meja dan benar-benar mendengar keperluan mereka. Murikui mengemukakan soalan, "Jika sistem kesihatan menghasilkan cara mereka sendiri untuk melakukan sesuatu, adakah remaja bersetuju dengan apa yang kami katakan sebagai keutamaan dan keperluan mereka?"

Bagaimanakah kita boleh memastikan pembekal responsif kepada pesakit semasa dan akan datang?

Menonton sekarang: 33:12

Memandangkan latar belakang perubatan Dr. Fonkwo, beliau menegaskan bahawa persoalan ini mesti dibangkitkan dan dibangkitkan semula. Beliau menyatakan bahawa jika doktor tidak menerima latihan perubatan yang mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada remaja, mereka tidak akan dilengkapi untuk menyampaikan perkhidmatan tersebut. Latihan perubatan mesti disusun untuk menangani keperluan remaja. Akhir sekali, Dr. Fonkwo mencadangkan beberapa elemen yang boleh menyumbang kepada hasil yang lebih baik: pendekatan peringkat sistem, perhatian kepada latihan dan kerja kursus, pendidikan perubatan berterusan, mekanisme maklum balas dan penunjuk nasional.

Dr Muriuki, yang juga mempunyai latar belakang klinikal, berkata apabila pembekal gagal, pelanggan akan ingat. Pelbagai isu—seperti hari kerja yang panjang—boleh mempengaruhi cara mereka merawat pesakit mereka. Dr. Muriuki menyatakan bahawa penyedia adalah ahli komuniti, dan mempunyai nilai dan isu mereka sendiri. Sistem kesihatan menjangkakan bahawa, dalam berjalan ke klinik, penyedia akan mengetepikan kepercayaan dan berat sebelah mereka sendiri—tetapi sistem itu tidak banyak membantu penyedia dalam menavigasi potensi konflik antara siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, untuk memastikan pelanggan disediakan. dengan perkhidmatan yang tidak berat sebelah. Kecondongan penyedia perlu ditangani dalam sistem supaya kita tidak hanya menyasarkan hasil akhir kegagalan sistem.

Cik Streifel menambah bahawa bias penyedia boleh menyebabkan wanita menggunakan kaedah kontraseptif selain pilihan mereka sendiri (kaedah bukan pilihan), yang boleh menyebabkan mereka meninggalkan kaedah itu (pemberhentian kontraseptif). Cik Streifel menyatakan bahawa, menurut a analisis PRB mengenai dasar di 22 negara, hanya 4 negara daripada 22 menyokong akses belia kepada perkhidmatan perancangan keluarga tanpa kebenaran daripada ibu bapa dan pasangan; hanya 10 menyokong rangkaian penuh pilihan perancangan keluarga untuk memenuhi keperluan golongan muda. dasar yang menghapuskan keperluan untuk persetujuan dan sekatan pihak ketiga adalah perlu untuk menggalakkan penggunaan kontraseptif di kalangan belia. Beliau menyatakan bahawa latihan pembekal harus merangkumi penjelasan nilai dan pengetahuan tentang pembangunan kognitif belia. Cik Streifel menekankan bahawa pembekal perlu mengambil sejarah kes, memberikan maklumat tentang cara menguruskan kesan sampingan, dan menghilangkan mitos tentang kaedah kontraseptif. Beliau juga menyatakan bahawa latihan harus diberikan kepada semua yang bekerja dalam sistem kesihatan, kerana sesiapa sahaja boleh memberi kesan kepada lawatan seorang remaja. Cik Streifel menutup bahagian ini dengan ulasan bahawa memandangkan belia yang belum berkahwin mempunyai keutamaan untuk mendapatkan kontraseptif daripada sektor swasta dan tidak formal, kakitangan farmasi dan kedai ubat juga harus menerima latihan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada belia.

Belia dalam peranan membuat keputusan

Menonton sekarang: 46:38

Dr. Muriuki membangkitkan kerja Pasukan Hak Kanak-kanak di Save the Children di Kenya. Organisasi itu mengumpulkan kumpulan kanak-kanak di pelbagai bahagian negara untuk membahaskan isu berkaitan kesihatan reproduktif; pada akhirnya mereka bertemu dengan kepimpinan kanan (majlis kerajaan, ahli parlimen, dll.) untuk memberikan maklumat ini dan meminta mereka bertanggungjawab. Dr. Muiruki mengagumi kerja ini kerana pentingnya menyediakan pemimpin muda supaya apabila mereka mendapat tempat duduk di meja, mereka mempunyai mesej yang jelas dan disampaikan dengan baik. Ini membina kapasiti orang muda untuk jawatan kepimpinan dan membolehkan pemimpin yang lebih tua bersungguh-sungguh mendengar orang muda.

Dr. Fonkwo menambah bahawa FP2030 mempunyai pusat tumpuan belia untuk setiap negara yang mengambil bahagian. Titik fokus ini adalah individu yang melibatkan dan menangkap suara anak muda dengan berkesan. Dia menekankan kepentingan menjadi sensitif budaya. Apabila remaja cuba membuat suara mereka didengari, kita ingin mengetahui konteks mereka.

Cik Streifel menyebut kepentingan melatih penyelidik dan penyokong tentang cara menterjemah data dan penyelidikan ke dalam bahasa yang sesuai dengan pembuat keputusan. Membangunkan alat advokasi dengan belia adalah sangat penting, supaya mereka boleh melibatkan diri secara langsung dengan pembuat keputusan mengenai isu yang mempengaruhi mereka dan masa depan mereka.

Usaha kolaboratif antara sektor swasta dan awam

Menonton sekarang: 55:53

Menurut Dr. Muriuki, perkongsian data adalah cabaran utama dalam kerjasama antara sektor awam dan swasta. Dr. Fonkwo bersetuju, dan menekankan jurang perbezaan yang kukuh antara apa yang berlaku dalam sektor swasta berbanding sektor awam. Dr. Fonkwo berkongsi contoh dari Cameroon, di mana perkadaran penyedia penjagaan kesihatan yang terlatih dalam sektor swasta adalah tinggi berbanding perkadaran terlatih dalam sektor awam, tetapi terdapat cabaran dengan kerjasama. Dalam bekerjasama dengan FP2030 sebagai pusat tumpuan negaranya, beliau telah mengenal pasti banyak peluang untuk organisasi sektor swasta dan awam untuk bekerjasama—termasuk mengenal pasti cara keputusan diterjemahkan ke dalam amalan komuniti, menonjolkan amalan baik untuk berinteraksi dengan remaja, mewujudkan mekanisme maklum balas untuk penambahbaikan, dan bekerja. dengan pusat tumpuan kerajaan. Dr. Fonkwo mengiktiraf keperluan untuk ruang untuk sektor swasta dan awam untuk belajar antara satu sama lain.

Ambilan Utama daripada Penceramah

Moderator Brittany Goetsch meminta setiap penceramah berkongsi satu ayat untuk menutup webinar:

Dr Muriuki: Kami boleh melakukan yang lebih baik dengan membina sistem untuk remaja dan ini di luar titik penyampaian perkhidmatan—ini melibatkan isu-isu sekitar isu lain yang dihadapi oleh remaja.

Dr Fonkwo: Saya berpendapat bahawa untuk menjadikannya lebih responsif kepada keperluan orang muda—sebagai contoh, jika syarikat farmaseutikal boleh mengambil kira bagaimana remaja mahukan kontraseptif mereka, bagaimana ia harus direka-kita akan memerlukan suara mereka lebih dan lebih. Mereka tidak berada di dalam kotak, mereka berbeza.

Cikgu Streifel: Mengekalkan belia dalam sistem kesihatan memerlukan penglibatan mereka secara bermakna dan pendekatan sistem.

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan 5 tema, dengan 4-5 perbualan setiap tema, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh tentang topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Remaja dan Pembangunan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri ketiga kami, Satu Saiz Tidak Sesuai untuk Semua: Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif Dalam Sistem Kesihatan Yang Lebih Besar Mesti Menjawab Keperluan Orang Muda yang Pelbagai, berlangsung dari 18 Mac hingga 29 April 2021. Siri keempat kami akan bermula pada Julai 2021. Kami harap anda akan menyertai kami!

Ingin Terjebak dengan Dua Siri Perbualan Pertama?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari 15 Julai hingga 9 September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari 4 November hingga 18 Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Emily Young

Pelatih, Perancang Keluarga 2030

Emily Young ialah seorang senior semasa di Universiti Massachusetts Amherst yang mempelajari Kesihatan Awam. Kepentingannya termasuk kesihatan ibu dan anak, kematian ibu kulit hitam, dan perkauman keadilan reproduktif. Dia mempunyai pengalaman terdahulu dalam kesihatan ibu daripada latihan di Black Mamas Matter Alliance dan berharap untuk membuka kemudahan penjagaan kesihatannya sendiri untuk ibu kulit berwarna. Beliau adalah pelatih Perancang Keluarga 2030 Musim Bunga 2021, dan kini bekerja bersama pasukan melakukan penciptaan kandungan media sosial dan membantu proses peralihan 2030.