Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Sisi Kwa Sisi: Bimbingan untuk Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif Berkualiti


Di Daerah Mombasa, Kenya, program Sisi Kwa Sisi menyokong kerajaan tempatan untuk meningkatkan amalan terbaik berimpak tinggi dalam perancangan keluarga. The strategi pembelajaran peer-to-peer yang inovatif menggunakan bimbingan dan pementoran rakan sejawat untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran di tempat kerja.

Shali Mwanyumba

Shali Mwanyumba, Jurulatih Induk TCI, Daerah Mombasa

Shali Mwanyumba ialah penyedia penjagaan kesihatan yang dilatih untuk mentor rakan sebayanya dalam Pengurusan Sistem Kesihatan di Daerah Mombasa, Wilayah Timur, Kenya. Beliau juga merupakan jurulatih Sisi Kwa Sisi untuk The Challenge Initiative. Program ini menyokong kerajaan tempatan di Kenya untuk meningkatkan dengan pantas amalan terbaik berimpak tinggi yang mampan dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif seksual remaja dan belia (AYSRH). "Sisi Kwa Sisi" ialah istilah Swahili yang, diterjemahkan secara longgar, bermaksud "daripada kami oleh kami." 

Sisi Kwa Sisi bimbingan ialah strategi pembelajaran rakan ke rakan yang inovatif. Ia menggunakan bimbingan dan tunjuk ajar rakan sejawat untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran di tempat kerja untuk memenuhi objektif yang diberikan. Penyedia penjagaan kesihatan peringkat bandar yang terlatih membimbing rakan sebaya untuk melaksanakan amalan terbaik tertentu. Macam-macam pengajian menunjukkan bahawa kebanyakan orang belajar dengan lebih baik apabila mereka berhubung dengan pengajar mereka. Ini menjadikan pemindahan ilmu lebih berkesan.

Proses Bimbingan dan Bimbingan

Shali reviews data post-in reach.

Shali menyemak data selepas capaian.

Proses ini disusun supaya coachee memerhatikan jurulatih semasa mereka melaksanakan intervensi dalam satu tempoh masa. Jurulatih kemudian memerhatikan jurulatih semasa mereka menjalankan tugas, hanya melangkah masuk untuk membantu apabila perlu. Ini diikuti dengan penyeliaan sokongan sehingga pelatih mendapat keyakinan untuk melaksanakan tugasan yang diberikan secara bebas. 

Sebagai jurulatih Sisi Kwa Sisi, Mwanyumba kerap bertemu dengan rakan sebayanya untuk melatih dan membimbing mereka dalam amalan terbaik perancangan keluarga.

"Memiliki sumber manusia yang sesuai, boleh diakses dan berkelayakan yang memenuhi keperluan penjagaan kesihatan penduduk di daerah ini telah berada di barisan hadapan dalam strategi penyediaan penjagaan kesihatan kami," kongsi Mwanyumba.

Kapasiti Penyedia Penjagaan Kesihatan di Daerah Mombasa

Sisi Kwa Sisi poster

klik di sini untuk versi poster ini yang boleh diakses.

Menurut daerah Pelan Strategik dan Pelaburan Kesihatan Kedua, Mombasa County terus mengalami kekurangan pekerja kesihatan, menghalang penyampaian penjagaan kesihatan di semua peringkat. Pelan ini menyokong pelaksanaan cara inovatif untuk mewujudkan amalan sumber manusia. Ini akan memastikan bahawa daerah itu mengguna pakai model berimpak tinggi yang akan memaksimumkan kapasiti penyedia penjagaan kesihatan yang ada. 

Mwanyumba ingat bahawa apabila daerah menyatakan minat untuk bekerja dengan Inisiatif Cabaran (TCI) untuk mengukuhkan program perancangan keluarga mereka, salah satu jurang adalah keupayaan penyedia penjagaan kesihatan yang tidak mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti.

“Bimbingan Sisi Kwa Sisi telah memudahkan kami melatih rakan sebaya dan membina kapasiti sedia ada tenaga kerja penjagaan kesihatan. Perkara yang baik ialah jurulatih adalah sukarelawan,” jelas Mwanyumba.

Mwanyumba mengaitkan keghairahannya untuk melatih kerana sifat fleksibel sesi bimbingan. Ini membolehkan penyedia penjagaan kesihatan belajar dan memperoleh kemahiran baharu tanpa meninggalkan pekerjaan mereka. Beliau menambah bahawa sesi ini disesuaikan dengan tahap kecekapan jurulatih dalam perkara itu.

Kesan Kejurulatihan Sisi Kwa Sisi 

An onsite mentorship.

Bimbingan di tapak.

"Belajar dengan mempraktikkan apa yang diajar meningkatkan pengetahuan kami dan membina keyakinan kami dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan kami," kata Mwanyumba. “Kami sentiasa melatih penyedia penjagaan kesihatan supaya lebih banyak penyedia perkhidmatan menawarkan perkhidmatan berkualiti di kemudahan kami. Dan bukan sahaja dalam perancangan keluarga, tetapi kami bimbingan pendekatan juga telah disesuaikan dengan bidang penjagaan kesihatan lain seperti imunisasi." 

Rose Muli, fasiliti yang bertanggungjawab di Dispensari Mwembe Tayari di Mombasa, mengatakan bahawa kejayaan bimbingan Sisi Kwa Sisi telah disesuaikan dengan program imunisasi dan HIV mereka.   

Hasil daripada campur tangan TCI ini, Daerah Mombasa telah memperuntukkan sebahagian daripada bajet kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia untuk membina kapasiti penyedia penjagaan kesihatan untuk menawarkan perkhidmatan mesra belia

“Memandangkan bajet kesihatan daerah semakin meningkat, kami hanya boleh berharap lebih banyak wang akan digunakan untuk menyokong inovasi yang mengukuhkan kapasiti penyedia penjagaan kesihatan,” kata Mwanyumba.

Levis Onsase

Pengurus Daerah, Jhpiego Kenya

Levis ialah peguam bela pengukuhan sistem kesihatan berpengalaman yang menyokong kerajaan daerah di Kenya dalam mereka bentuk dan melaksanakan amalan berimpak tinggi FP/AYSRH. Beliau adalah Pengamal Kesihatan Awam bertauliah dan beliau adalah ahli Persatuan Pegawai Kesihatan Awam Kenya. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam Kesihatan Awam dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Sains dalam bidang Kesihatan Awam di Universiti Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta di Nairobi. Beliau mempunyai pengalaman yang besar dalam pengaturcaraan kesihatan global, reka bentuk, pelaksanaan, dan penyelidikan kesihatan awam. Levis sebelum ini terlibat dalam menawarkan sokongan teknikal dalam projek RMNCAH, HIV/AIDS dan penyakit tidak berjangkit. Sebelum ini, beliau bekerja dengan FHI 360 di bawah projek pencegahan HIV dan Program Kesihatan Ibu AMREF.

Leochrist Shali Mwanyumba

Jururawat Kesihatan Awam Sub County, Mvita

Leochrist Shali Mwanyumba ialah jururawat kesihatan masyarakat berdaftar yang juga memiliki ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2003, bekerja untuk kementerian kesihatan dan kini merupakan jururawat kesihatan awam sub daerah untuk Mvita di Mombasa County. Beliau telah melakukan beberapa kursus pendek mengenai kesihatan anak ibu reproduktif dan terutamanya mengenai perancangan keluarga. Pada 2017, beliau telah dilatih sebagai jurulatih perancang keluarga Sisi Kwa Sisi. Sejak itu, dia telah berjaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan kepada penyedia perkhidmatan perancangan keluarga dan pekerja kesihatan lain di seluruh kemudahan kesihatan di sub daerah Kisauni, Nyali dan Mvita. Ini telah membolehkan pelaksanaan aktiviti berimpak tinggi, baik dalam perancangan keluarga klasik dan perkhidmatan mesra belia. Dia juga telah berjaya membimbing beberapa orang pelatihnya untuk menjadi jurulatih bagi mewujudkan sikap berdikari. Melalui bimbingan, banyak pembelajaran telah berlaku untuk memasukkan penyebaran dan penyesuaian perancangan keluarga berasaskan bukti yang berkualiti dan mampan serta maklumat dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Mombasa County.