Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 11 minit

Memperbaiki Penggunaan Kontraseptif dalam Ibu Bapa Kali Pertama Muda

Menyerlahkan Pencapaian Pekerja Kesihatan Komuniti di India


Dengan populasi remaja dan belia India yang semakin meningkat, kerajaan negara itu telah berusaha untuk menangani cabaran unik kumpulan ini. Kementerian Kesihatan & Kebajikan Keluarga India telah mencipta program Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) untuk bertindak balas terhadap keperluan kritikal bagi perkhidmatan kesihatan reproduktif dan seksual remaja. Memfokuskan kepada penggunaan kontraseptif dalam kalangan ibu bapa muda yang pertama kali, program ini menggunakan beberapa strategi untuk mengukuhkan sistem kesihatan untuk bertindak balas terhadap keperluan kesihatan remaja. Ini memerlukan sumber yang dipercayai dalam sistem kesihatan yang boleh mendekati kohort ini. Pekerja kesihatan barisan hadapan komuniti muncul sebagai pilihan semula jadi.

Senarai Singkatan

ASHA Aktivis Kesihatan Sosial Bertauliah NCD Penyakit tidak berjangkit
AYSRH Seksual remaja dan belia dan
kesihatan reproduktif
ORC Kem jangkauan
ARSH Kesihatan reproduktif dan seksual remaja PSI Perkhidmatan Penduduk Antarabangsa
ARS Perkhidmatan responsif remaja PHC Pusat kesihatan utama
AHD Hari Kesihatan Remaja RKSK Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram
ANM Bidan jururawat bantu RCH-II Program kesihatan reproduktif dan kanak-kanak
ESB Memastikan Skim Jarak pada Kelahiran SRH Kesihatan seksual dan reproduktif
FTP Ibu bapa kali pertama TCIHC Inisiatif Cabaran untuk Bandar Sihat
FDS Statik Hari Tetap UHIR Daftar indeks kesihatan bandar
HMIS Tinjauan Maklumat Pengurusan Kesihatan UHND Hari kesihatan dan pemakanan bandar
mCPR Kadar kelaziman kontraseptif moden UPHC Pusat kesihatan primer bandar
NFHS Tinjauan Kesihatan Keluarga Kebangsaan

Di seluruh dunia, populasi remaja dan belia semakin meningkat. Memadankan trend global ini, India pada masa ini mempunyai lebih 358 juta orang muda yang berumur 10–24 tahun. Daripada jumlah ini, 243 juta adalah berumur 10–19, menyumbang 21.2% penduduk negara.

Seperti di kebanyakan dunia, keperluan golongan muda India berbeza dengan ketara mengikut faktor masyarakat yang bersilang seperti:

 • Umur
 • Seks
 • Peringkat perkembangan
 • Keadaan hidup
 • Status sosioekonomi
 • Status perkahwinan
 • Kelas
 • Wilayah
 • Konteks budaya

Ramai daripada mereka tidak bersekolah atau bekerja dan masuk keadaan yang terdedah. Mereka berkemungkinan aktif secara seksual dan terdedah kepada beberapa risiko kesihatan seperti kecederaan, keganasan, penggunaan alkohol dan tembakau, serta kehamilan awal dan bersalin.

Ramai daripada mereka mempunyai akses terhad kepada maklumat dan perkhidmatan yang tepat. Mereka menghadapi beberapa cabaran akibat ketidaksamaan struktur, termasuk:

 • Kemiskinan
 • Norma sosial yang tidak menyokong
 • Pendidikan yang tidak mencukupi
 • Diskriminasi sosial
 • Perkahwinan kanak-kanak
 • Bersalin awal untuk remaja perempuan
Unmarried adolescent girls, ages 15 to 19, from the Mahadalit community attend a Pathfinder International training about adolescent sexual and reproductive health. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Remaja perempuan yang belum berkahwin, berumur 15 hingga 19, daripada komuniti Mahadalit menghadiri latihan Pathfinder International tentang kesihatan seksual dan reproduktif remaja. Kredit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.

Ini cabaran adalah lebih teruk bagi remaja yang tinggal di kawasan bandar berpendapatan rendah.

Menjawab keperluan kritikal ini, India Kementerian Kesihatan & Kesejahteraan Keluarga termasuk kesihatan reproduktif dan seksual remaja (ARSH) sebagai strategi teknikal utama di bawah program Kesihatan Reproduktif dan Kanak-Kanak (RCH-II). Pada tahun 2014, kementerian telah melancarkan program kesihatan remaja baharu, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK), yang menekankan keperluan untuk mengukuhkan sistem kesihatan untuk bertindak balas terhadap keperluan kesihatan dan pembangunan remaja.

RKSK mengenal pasti enam keutamaan strategik untuk remaja:

 1. Pemakanan
 2. Kesihatan seksual dan reproduktif (SRH)
 3. Penyakit tidak berjangkit (NCD)
 4. Penyalahgunaan bahan
 5. Kecederaan dan keganasan (termasuk keganasan berasaskan jantina)
 6. Kesihatan mental

Mengapa Fokus kepada Ibu Bapa Pertama Kali Muda?

Tinjauan Kesihatan Keluarga Kebangsaan (NFHS 4, 2015–16) menunjukkan bahawa kumpulan umur yang mempunyai kadar prevalens kontraseptif yang paling rendah ialah wanita berkahwin berumur 15–24 tahun—lebih khusus, muda, berkahwin ibu bapa kali pertama. Tinjauan itu menyediakan bukti yang semakin meningkat untuk pelaksana program seperti Perkhidmatan Populasi Antarabangsa (PSI) dan pihak berkepentingan lain. Permintaan untuk kontraseptif di kalangan wanita muda yang sudah berkahwin adalah sederhana, sekitar 50%. Hanya sekitar satu pertiga daripada permintaan ini dipenuhi melalui kontraseptif moden. Ini mungkin disebabkan oleh norma sosial India, yang mengharapkan wanita muda untuk memulakan keluarga sebaik sahaja mereka berkahwin. Menurut NFHS 4, hanya 21% wanita aktif seksual 15–24 di India pernah menggunakan sebarang kontraseptif moden.

NFHS 4 mendedahkannya Uttar Pradesh, sebuah negeri di utara India, mempunyai keperluan yang tidak terpenuhi yang tinggi Untuk kaedah jarak kelahiran dalam kalangan wanita berkahwin berumur antara 15–19 (20.4%) dan 20–24 (19.1%). Dengan lebih 200 juta penduduk, Uttar Pradesh ialah negeri paling ramai penduduk di India dan subbahagian negara paling ramai penduduk di dunia. Bukti menunjukkan bahawa hasil kesihatan untuk ibu dan bayi adalah lebih baik jika mereka menunggu dua tahun antara kehamilan. Namun, jantina dan norma budaya yang tidak saksama di sekitar kesuburan dan kecenderungan penyedia menyebabkan ramai ibu muda yang berkahwin di Uttar Pradesh (dan di tempat lain) mengalami kehamilan jarak dekat yang menjejaskan kesihatan mereka.

Kumpulan umur (15–24 tahun) ini menghadapi satu set cabaran unik yang berbeza daripada yang dihadapi oleh wanita berkahwin yang lebih tua berkaitan dengan mengakses dan menggunakan perkhidmatan perancangan keluarga. Masalah yang dihadapi oleh wanita ini termasuk:

 1. Mereka mempunyai agensi terhad untuk merundingkan pilihan dan keputusan kontraseptif dengan suami dan ahli keluarga mereka. Selain itu, komunikasi pasangan di FP sangat lemah.
 2. Mereka dijangka mengikut norma sosial masyarakat Uttar Pradesh, termasuk melahirkan anak sebaik sahaja berkahwin.
 3. Perancang keluarga tidak diperkenalkan kepada wanita yang masih belum bersalin, terutamanya wanita muda (15–19 tahun) berkahwin.
 4. Mereka dibebani dengan kerja rumah dan tidak dibenarkan bergaul dengan wanita yang lebih tua dalam komuniti mereka dan pekerja kesihatan ASHA/komuniti.

Ciri Reka Bentuk Program Utama

Pada 2017, The Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) mula menyediakan sokongan bimbingan kepada kerajaan tempatan di Uttar Pradesh untuk melaksanakan berasaskan bukti program perancangan keluarga. Daripada jumlah ini, lima bandar (Allahabad, Firozabad, Gorakhpur, Varanasi, dan Saharanpur) telah dipilih untuk menambah kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan remaja (AYSRH) dan penggunaan kontraseptif dalam ibu bapa muda pertama kali (FTP) kepada program FP sedia ada pada bulan September 2018. TCIHC berdasarkan semakan meja garis panduan dan strategi RKSK mengenal pasti bahawa RKSK mempunyai pendekatan lata untuk memperkenalkan strategi remaja dan belia. Ini bermakna strategi mereka memperkenalkan Hari Kesihatan Remaja (AHD) di pusat kesihatan primer (PHC) atau AHD komuniti sedang dilaksanakan di kawasan luar bandar. Selepas kawasan luar bandar dicapai, RKSK merancang untuk memperkenalkan strategi ini ke kawasan bandar. The pengenalan strategi ini kepada segmen bandar berpendapatan rendah Oleh itu, adalah salah satu keutamaan terakhir.

Neighborhood women gather outside their homes. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Wanita kejiranan berkumpul di luar rumah mereka. Kredit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.

TCIHC menyokong RKSK dan dibentangkan strategi bimbingan-mentoring. Ditambah dengan menunjukkan hasil tentang faedah melancarkan campur tangan remaja dan belia (dengan penekanan pada penggunaan kontraseptif pada ibu bapa muda kali pertama) dalam poket bandar di lima bandar Uttar Pradesh, strategi mereka (klik untuk mengembangkan):

Digalakkan untuk menjadikan data tentang ibu bapa kali pertama lebih kelihatan

Projek itu menguatkan ketiadaan data induk kali pertama daripada Tinjauan Maklumat Pengurusan Kesihatan (HMIS), sistem maklumat kesihatan projek sedia ada, dan kajian peringkat populasi yang tersedia. Ia meminta perhatian kepada kumpulan ini pada mesyuarat pemantauan perancangan keluarga peringkat negeri dan kebangsaan dan dengan pasukan tadbir urus kesihatan bandar tempatan. Projek ini menekankan menjadikan FTP sebagai keutamaan dengan menjadikan datanya kelihatan dalam mesyuarat semakan.

Menjalankan Latihan Penjelasan Nilai Di Seluruh Pusat Kesihatan

Motivators for ASHA and BarriersPusat Kesihatan Primer Bandar (UPHC) bersarang dalam persekitaran sosial dan budaya yang kompleks. Penyedia perkhidmatan kesihatan, sebagai ahli dalam konteks ini, mengekalkan kepercayaan dan sistem nilai mereka sendiri. Tambahan pula, sistem penjagaan kesihatan boleh mempengaruhi tindakan pembekal dalam bentuk dasar dan norma. Pengaruh ini mendorong bias penyedia, yang mungkin membawa kepada kualiti penjagaan yang rendah, terutamanya untuk remaja yang berkahwin atau pasangan muda yang berkahwin. TCIHC menyedari keperluan ini dan melatih RKSK untuk melancarkan orientasi tapak keseluruhan semua kakitangan di UPHC mengenai sikap berat sebelah dan kepercayaan terhadap belia yang mungkin mereka bawa. Bekerja dengan sistem, orang tumpuan UPHC—Pegawai Perubatan Bertanggungjawab—dibangunkan sebagai jurulatih induk untuk menjalankan orientasi seluruh tapak kakitangan fasiliti dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang mesra remaja. Latihan klarifikasi nilai ini adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap kakitangan kemudahan kesihatan untuk menyediakan penjagaan yang tidak menghakimi, sokongan kepada remaja dan belia tanpa mengira umur, jantina dan status perkahwinan mereka.

Mengenalpasti Pengaruh Utama

Untuk menunjukkan kejayaan, projek mengenal pasti matlamat dua bahagian:

 • Untuk mencapai 100% ibu bapa kali pertama dalam komuniti yang bukan pengguna kaedah kontraseptif moden dengan maklumat mengenai kaedah perancangan keluarga.
 • Menghubungkan mereka ke perkhidmatan FP.

Ini bermakna setiap ibu bapa kali pertama dalam komuniti ditemui dan memberikan maklumat yang betul tentang kaedah perancangan keluarga dan merujuk kepada kemudahan di mana kaedah FP tersedia. Ini memerlukan sumber yang dipercayai dalam sistem kesihatan yang boleh mendekati kohort ini. Pekerja kesihatan barisan hadapan komuniti Aktivis Kesihatan Sosial Bertauliah (ASHA) muncul sebagai pilihan pertama dan semula jadi, dan, oleh itu, dikenal pasti sebagai "pengaruh".

Melatih Influencer

Untuk ASHA menjadi "ejen perubahan" memerlukan perubahan tingkah laku dalam ASHA supaya perancangan keluarga dan FTP menjadi keutamaan. Perubahan tingkah laku sentiasa memerlukan motivasi dan penghapusan halangan yang menghalang tingkah laku tertentu daripada berlaku dan/atau menggalakkan tingkah laku lain menggantikannya. TCIHC menjalankan latihan kecil dengan ASHA terpilih dan mengenal pasti faktor yang mendorong dan melemahkan semangat ASHA.

Berdasarkan faktor ini, TCIHC menyesuaikan model bimbingannya untuk membina keupayaan dalam ASHA. Mereka kemudiannya boleh mencapai matlamat untuk mencapai 100% ibu bapa kali pertama yang bukan pengguna kaedah kontraseptif moden. Ini memerlukan mereka memahami data pada FTP untuk menangkap pelbagai daftar dan menguraikannya dengan bermakna untuk sampai pada keputusan program. TCIHC memperkenalkan bimbingan tiga langkah "data untuk membuat keputusan" kepada ASHA melalui penyelia ASHA, bidan jururawat tambahan (ANM):

LANGKAH 1: Susun semua maklumat yang disenaraikan tentang keluarga dalam komuniti dalam daftar indeks kesihatan bandar (UHIR).
LANGKAH 2: Kod warna ibu bapa kali pertama dari daftar UHIR, tandakan pengguna (dan kaedah pilihan mereka) dan bukan pengguna.
LANGKAH 3: Utamakan lawatan ke rumah kepada bukan pengguna dalam rancangan kerja harian, peta laluan. Bahagikan pengguna untuk lawatan susulan dan perkhidmatan peringatan.

Projek itu memperkenalkan taktik bimbingan pintar lima sesi. Di bawah ini, ASHA di bandar tertentu dibahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai kumpulan ASHA yang pelbagai, dengan beberapa pemain, pengguna awal (sesetengahnya mempunyai minda pertumbuhan), dan penentang. Pertukaran rakan sebaya ini membolehkan pembelajaran pantas oleh ASHA. Perlahan-lahan taktik ini disepadukan ke dalam mesyuarat semakan bulanan ASHA dan penyelianya, seorang Bidan Jururawat Bantuan.

Prestasi Pengaruh Terukur

Keseluruhan strategi ini bergantung kepada pengaruh, iaitu, ASHA. Untuk menjadikannya paling berdaya maju, adalah penting untuk sentiasa memantau prestasi mereka mengenai kerja mereka dengan FTP. Walau bagaimanapun, perkara yang perlu dipertimbangkan ialah HMIS di India tidak mengasingkan pengguna perancangan keluarga mengikut umur dan bilangan kelahiran. Secara ringkasnya, umur dan bilangan kanak-kanak tidak direkodkan dalam HMIS, dan oleh itu, sukar untuk memastikan senarai keutamaan pelanggan yang mungkin memerlukan perancangan keluarga.

"Mempelajari cara mengisi diari saya dengan betul telah membantu saya mengekalkan rekod pelanggan dengan cara yang sistematik, dan kini saya boleh dengan mudah dan cepat mengeluarkan maklumat khusus seperti butiran ibu bapa dan pasangan remaja kali pertama untuk perancangan keluarga."

Seorang ASHA

Oleh itu, program ini melabur dalam mereka bentuk sistem pengurusan maklumat kesihatan projek (PMIS). PMIS menangkap dua titik data kritikal: merekodkan bilangan wanita yang dicapai dengan maklumat tentang FP dan merekodkan bilangan pengguna perancangan keluarga mengikut umur, pilihan kaedah dan pariti.

Sebaik sahaja projek mula mengumpulkan maklumat ini, adalah mungkin untuk memantau penunjuk berikut:

 1. Jangkau ke FTP
 2. Kemas kini perkhidmatan di UPHC
 3. Pengambilan kontraseptif oleh FTP di setiap kemudahan

Mencipta Akses kepada Insentif dan Pengiktirafan

Adalah penting bahawa ASHA berasa bermotivasi untuk bekerja dalam FP dan dengan ibu bapa kali pertama. Oleh itu adalah penting untuk melatih ASHA mengenai skim kerajaan yang berkaitan dengan FP, seperti skim Memastikan Jarak Semasa Kelahiran (ESB). Ia membentangkan imbuhan berasaskan hasil yang menarik kepada pekerja kesihatan barisan hadapan kerana menggalakkan penggunaan kaedah jarak. Di bawah skim* ini, ASHA dibayar balik lebih sedikit daripada $6 untuk perkhidmatan mereka dalam kaunseling wanita untuk menangguhkan bersalin pertama dan jarak dua tahun antara kelahiran berikutnya. Bayaran balik ESB diproses hanya apabila wanita itu mengamalkan kaedah dan meneruskan kaedah selama dua tahun.

Skim ini masih kurang digunakan di lokasi bandar. ASHA kebanyakannya tidak mengetahui skim ini dan kertas kerja yang diperlukan untuk tuntutan. Dengan tiada tuntutan diproses, pengetahuan dalam memproses tuntutan ini hilang dalam kalangan pasukan tadbir urus bandar.

Pasukan TCIHC menyokong, dengan penyelarasan rapat dengan kerajaan, membangunkan langkah mudah dan mudah difahami untuk mengemukakan tuntutan. Langkah-langkah tersebut telah diedarkan melalui edaran dan disepadukan ke dalam sesi bimbingan antara ASHA dan penyelia mereka. Selain itu, pasukan itu melatih kakitangan tadbir urus bandar yang bertanggungjawab untuk menuntut bayaran balik ke atas kertas kerja yang diperlukan untuk skim ESB.

*Nota editor: Program yang ingin melaksanakan skim serupa harus mengesahkan keperluan. Program perancangan keluarga USAID berpandukan prinsip kesukarelawanan dan pilihan termaklum. Maklumat mengenai prinsip ini boleh ditemui di laman web USAID.

A teacher explains reproductive health systems to sStudents at a village school. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Seorang guru menerangkan sistem kesihatan reproduktif kepada pelajar di sekolah kampung. Kredit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.

Hasil

Pengalaman TCIHC dari lima bandar mendedahkan perkara itu ASHA boleh mengutamakan wanita muda dan berketaraan rendah, khususnya kali pertama ibu bapa, untuk perancangan keluarga oleh:

 • Menerima bimbingan dan tunjuk ajar.
 • Mengemas kini UHIR secara berkala.
 • Membahagikan dan menyenaraikan wanita berdasarkan umur dan pariti.

Amalan ini juga membantu dalam penyelenggaraan pendaftaran FTP berkahwin muda berumur 15–24 tahun dan mengutamakan kategori untuk lawatan isi rumah. Bimbingan membolehkan mereka mengenal pasti FTP dengan keperluan FP yang tidak dipenuhi dengan mudah dan menasihati mereka untuk mengakses perkhidmatan FP menggunakan Statik Hari Tetap (FDS)/Antral diwas ("spacing day") pendekatan. Di bawah ini, UPHC menyediakan perkhidmatan perancangan keluarga yang terjamin dan berkualiti, termasuk kaedah jarak jangka panjang, pada hari tetap yang dipublikasikan secara meluas dan pada masa yang diketahui oleh masyarakat.

Beberapa hasil yang ketara ialah (klik untuk mengembangkan):

Ketepuan FTP

Daripada semua wanita yang ditemui semasa tempoh campur tangan puncak Oktober 2018–Jun 2019, hampir dua pertiga wanita adalah ibu bapa kali pertama. Menjelang Julai 2019, kebanyakan ASHA telah mencapai lebih daripada 90% FTP dalam komuniti mereka dengan maklumat tentang FP.

Pendedahan Program dalam Enam Bulan Terakhir (Wanita 15–24 Tahun di Bandar AYSRH)

TCIHC menjalankan kajian peringkat populasi, yang dipanggil Tinjauan Penjejakan Output di lima bandar AYSRH. Tinjauan itu mendedahkan bahawa hampir 67% wanita berumur 15-24 tahun dengan seorang kanak-kanak melaporkan pendedahan program. Ini bermakna mereka sama ada telah diberi kaunseling oleh ASHA, menghadiri mesyuarat kumpulan mengenai pilihan perancangan keluarga dan/atau melawat salah satu daripada tiga platform penyampaian perkhidmatan:

 • Pusat kesihatan primer bandar.
 • Kem Outreach (ORC).
 • Hari kesihatan dan pemakanan bandar (UHND).

Penggunaan Kaedah Kontraseptif Moden (Wanita Berumur 15–24 Tahun di Lima Bandar AY)

Hasil tinjauan menunjukkan a Peningkatan 17% dalam kadar prevalensi kontraseptif moden (mCPR) di kalangan wanita muda berumur 15-24 tahun dengan seorang anak. mCPR meningkat sebanyak 9% di kalangan semua 15-24 tahun. Peningkatan mCPR yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan pendedahan yang ketara kepada aktiviti program di kalangan penduduk ini semuanya menunjukkan peranan yang dimainkan oleh ASHA dalam mendapatkan maklumat dan perkhidmatan FP kepada ibu muda.

Apa yang orang lain boleh belajar daripada kerja kita

 • Pendekatan TCIHC adalah contoh untuk bandar-bandar lain dengan berkesan menjadikan data FTP kelihatan kepada kerajaan. Adalah jelas bahawa FTP perlu dicapai, dan ia memerlukan pengaruh untuk mencapainya dalam konteks tertentu.
 • Membina kapasiti ASHA untuk menguraikan data untuk membuat keputusan adalah kunci untuk mencapai FTP.
 • Melibatkan kerajaan tempatan, terutamanya bahagian remaja dan belia, atau petugas RKSK dalam kes TCIHC, sejak awal mewujudkan pemilikan AYSRH campur tangan.
 • Melatih kakitangan tadbir urus bandar, fasiliti yang bertanggungjawab dan pekerja kesihatan masyarakat mengenai sistem, skim dan dasar kesihatan sedia ada (seperti skim ESB) melalui bimbingan langsung ialah cara yang komprehensif untuk memastikan keperluan ibu bapa muda yang pertama kali dipenuhi.
 • Menubuhkan Bidan Jururawat Bantuan sebagai jurulatih ASHA dalam melengkapkan UHIR, merangka senarai keutamaan FTP, dan membantu mereka merancang perjalanan rumah tangga mereka boleh menyokong ASHA dalam jangkauan mereka.
 • Menyedari peranan pekerja kesihatan komuniti (ASHA di India) adalah penting untuk motivasi kerja—kerajaan harus mempertimbangkan perkara ini semasa mereka bentuk program. Adalah penting untuk memotivasikan influencer. Oleh itu, bandar harus memberi ganjaran dan mengiktiraf mereka dari semasa ke semasa.
 • Permintaan untuk perkhidmatan di UPHC yang dijana oleh jangkauan ASHA mendorong penyedia untuk mengabaikan kecenderungan peribadi mereka. An penceritaan yang menarik oleh Dr. Arshiya Sherwani, MOIC dari UPHC Nagla Tikona, memperincikan apa yang dia rasa selepas dilatih mengenai latihan penjelas nilai.

Perkhidmatan Responsif Remaja: Cabaran dan Penyelesaian Pelaksanaan

Tambahan pula, melaksanakan program menggunakan perkhidmatan responsif remaja (ARS)—suatu pendekatan kepada perkhidmatan remaja dan belia yang mengintegrasikannya ke dalam sistem kesihatan secara sistemik—menghadapi beberapa cabaran di India. begitu cabaran memberi kesan kepada kualiti perkhidmatan SRH untuk golongan muda semua jantina, termasuk ibu bapa kali pertama. Cabaran ini termasuk:

 • Pembekal berat sebelah dalam menawarkan kaedah seperti suntikan kepada wanita muda adalah satu cabaran besar.
 • Kertas kerja untuk pembayaran balik melalui Skim ESB (ESB), bertujuan untuk memberi insentif kepada pekerja kesihatan barisan hadapan untuk menggalakkan penggunaan kaedah jarak adalah satu proses yang rumit. Jurang pengetahuan wujud dalam kedua-dua pekerja kesihatan komuniti/ASHA tentang cara mengemukakan tuntutan dan dalam kalangan pegawai kerajaan tentang cara mengemukakan tuntutan dan pegawai mengenai mekanisme memprosesnya. Ini boleh menyebabkan kelewatan pada kedua-dua hujung.

PSI menangani cabaran ini melalui projek TCIHC dengan:

 • Merangka latihan klarifikasi nilai di mana PSI melatih penyedia untuk menjalankan latihan penjelasan nilai sebagai sebahagian daripada latihan orientasi seluruh tapak. Ini telah menjelaskan berat sebelah dan mitos banyak penyedia.
 • PSI telah mencipta risalah ringkas mengenai skim ESB yang menerangkan cara bekerja untuk FP adalah pelaburan jangka panjang dalam pekerja kesihatan masyarakat. Selain itu, PSI telah melatih penyelia ASHA, pegawai perubatan yang bertanggungjawab dan kakitangan kerajaan bandar mengenai proses memanfaatkan skim ESB.
Kamini Kumari, an Auxillary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Kamini Kumari, Jururawat Bidan Bantu, menyediakan rawatan perubatan kepada wanita di pusat kesihatan luar bandar. Kredit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.

Masa Depan AYSRH di India

Pelaburan dalam remaja dan penggunaan kontraseptif pada ibu bapa kali pertama yang muda bertindak balas terhadap keperluan khusus mereka dengan cara yang tidak menghakimi. Secara keseluruhannya, remaja cenderung menjauhkan diri daripada mengakses perkhidmatan kesihatan. Daripada kajian, kita tahu sekitar 26% remaja kurang berkemungkinan mengunjungi kemudahan atau kem kesihatan awam berbanding wanita dalam kumpulan umur yang lebih tua. Remaja cenderung untuk mengakses ruang sektor swasta (seperti farmasi), di mana kaedah perancangan keluarga jangka pendek (pil dan kondom) mudah didapati di kaunter, terutamanya di kawasan bandar. Orang muda memerlukan pilihan yang lebih luas untuk FP, sektor swasta memainkan peranan yang penting dalam konteks ini. Selanjutnya, petugas kesihatan bandar perlu memberi tumpuan untuk menyepadukan keperluan AYSRH ke dalam agenda rutin mereka, supaya program dan inisiatif dimanfaatkan dan digunakan secara optimum.

Ketahui lebih lanjut tentang kesihatan reproduktif remaja dan belia dengan mengikuti perkembangan Menghubungkan Perbualan siri, dihoskan oleh Perancang Keluarga 2020 dan Ilmu BERJAYA.

Mukesh Kumar Sharma

Pengarah Eksekutif, PSI India

Mukesh Kumar Sharma, Pengarah Eksekutif, PSI India ialah seorang profesional pelbagai aspek dengan kepakaran yang kukuh dalam pengurusan program, pengurusan pengetahuan dan pembangunan organisasi. Beliau memiliki banyak pengetahuan tentang kesihatan reproduktif, kesihatan bandar dan, isu kesihatan ibu dan anak serta merupakan pakar Kesihatan Bandar yang terkenal. Dalam 20 tahun perjalanan profesionalnya, beliau telah bekerja dengan beberapa organisasi terkenal seperti FHI360 di bawah projek Inisiatif Kesihatan Bandar, Pusat Sumber Kesihatan Bandar dan CARE antarabangsa. Beliau adalah graduan MBA dengan ijazah dalam Pembangunan Luar Bandar dan telah memperoleh banyak anugerah akademik termasuk pingat emas universiti daripada IGNOU kerana mendapat jawatan pertama di seluruh India. Beliau telah mengarang dan membentangkan beberapa kertas kerja di pelbagai negara mengenai isu berkaitan perancangan keluarga, MNCH dan kesihatan bandar di pelbagai platform. Beliau ialah pemenang pertama anugerah PSI Global Andrew Boner, pemenang anugerah kepimpinan Baik hingga Hebat TCI.

Devika Varghese

Peneraju Pelaksanaan Program, PSI India

Devika Varghese ialah Peneraju Pelaksanaan Program, PSI India. Beliau mempunyai lebih 18 tahun pengalaman dalam mereka bentuk, melaksana dan mengurus projek dalam isu pembangunan yang merangkumi pendidikan rendah, pendidikan untuk remaja luar sekolah dan kesihatan reproduktif untuk wanita dengan tumpuan khusus pada inisiatif sektor swasta. Kepakaran teknikal beliau termasuk perkongsian awam-swasta, rangkaian penyedia dan francais sosial, penambahbaikan kualiti dan ICT untuk perubahan tingkah laku. Devika ialah Pengarah Bersekutu, untuk AYSRH di bawah projek TCIHC di India. Dalam peranan ini, beliau bertanggungjawab untuk menyediakan hala tuju strategik untuk pasukan sokongan lapangan dan memastikan bahawa program itu adalah platform untuk meningkatkan strategi terbukti berimpak tinggi untuk kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Uttar Pradesh dan dengan cepat meningkatkan pembelajaran merentas pelbagai geografi India. Sebelum menyertai PSI, beliau adalah Timbalan Pengarah, mHealth di pejabat Abt Associates, India. Beliau mempunyai Diploma Pasca Siswazah dalam Sumber Manusia, dan ijazah sijil dalam reka bentuk pengajaran dari Harvard School of Education, Boston.

Emily Das

Ketua Teknikal Kanan - Penyelidikan TCIHC, PSI India

Emily Das ialah Ketua Teknikal Kanan - Penyelidikan TCIHC, di PSI India. Beliau mengetuai pemantauan dan penilaian The Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) di India. Beliau adalah penyelidik program kanan dengan lebih daripada 16 tahun pengalaman dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti M&E pelbagai projek yang berkaitan dengan program MNCHN di India. Dilatih sebagai ahli demografi dengan Ph.D. ijazah dari IIPS, Mumbai, beliau mahir dalam mereka bentuk tinjauan sampel berskala besar, memproses dan mengurus data keratan rentas dan membujur mengenai populasi, kesihatan dan pemakanan. Beliau mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam mempromosikan ketersediaan tepat pada masanya dan penggunaan data dan penemuan penyelidikan untuk keputusan program dan usaha advokasi. Sebelum menyertai PSI, Emily bekerja sebagai Timbalan Pengarah-MLE di Abt Associates dan Penasihat Teknikal-MLE di IntraHealth International, di mana beliau bertanggungjawab untuk reka bentuk dan pelaksanaan semua komponen pemantauan dan penyelidikan projek. Beliau mempunyai pengalaman yang besar dalam bekerja dengan MIS berasaskan web menggunakan ICT untuk analisis rutin data pemantauan projek.

Deepti Mathur

Ketua Teknikal - Pembelajaran dan Latihan Program, PSI India

Deepti Mathur ialah Peneraju Teknikal - Pembelajaran dan Latihan Program di PSI India. Seorang profesional berorientasikan hasil dengan pengalaman beberapa tahun dalam mereka bentuk, merancang dan melaksanakan projek sekitar isu-isu yang merangkumi perancangan keluarga, kesihatan reproduktif, buta pediatrik dan kornea, perbankan mata, HIV/AIDS, serta kecacatan dan pendidikan. Dalam peranannya sekarang, beliau mengetuai unit pengurusan pengetahuan dan memacu komponen kritikal usaha pengumpulan data kualitatif TCIHC melalui proses pengumpulan cerita perubahan yang paling ketara antara lain. Dia mahir dalam pengurusan program, pengurusan kandungan, pemantauan dan pengurusan pengetahuan. Beliau telah bekerja dengan organisasi ternama seperti Kumpulan Sokongan Teknikal yang disokong Gates - Truckers, NACO; ORBIS Antarabangsa dan Pratham. Deepti memegang ijazah Sarjana Sains dalam Pengurusan Sumber Komuniti & Pelanjutan dari Universiti Delhi. Deepti ialah pemenang pertama anugerah Pemain Paling Bernilai TCI.

Hitesh Sahni

Timbalan Ketua Program, PSI India

Hitesh Sahni, Timbalan Ketua Program, PSI India dan membawa pengalaman luas selama 25 tahun bekerja dalam pelbagai domain kesihatan, kini menguruskan operasi The Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) di India. Di bawah peranan ini, beliau menyediakan hala tuju strategik kepada pasukan untuk melaksanakan dan meningkatkan pendekatan berimpak tinggi yang terbukti untuk mencapai hasil yang mampan melalui program TCIHC. Pada masa lalu, beliau telah berjaya mengetuai program penyelidikan operasi mengenai NCD di luar bandar dan bandar India melalui konsortium rakan kongsi. Beliau juga menguruskan program tuberkulosis di pelbagai geografi di India, dengan tumpuan khusus pada akses dan pematuhan kepada rawatan dan ubat-ubatan. Beliau adalah graduan MBA dan tali pinggang hitam enam sigma yang diperakui dengan pengalaman yang kaya dalam proses dan projek peningkatan kualiti. Sebelum menyertai PSI, Hitesh telah bekerjasama dengan Eli Lilly dan Syarikat dalam pelbagai peranan merentasi jualan dan pemasaran, pengurusan perkongsian, tali pinggang hitam enam sigma dan perniagaan antarabangsa.