Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 4 minit

Memperkasakan Perubahan: Menghancurkan Norma Jantina melalui Maskuliniti Positif di DRC

Pendekatan Transformatif YARH-DRC untuk Melibatkan Lelaki dalam Memecah Sekatan Jantina


Menyingkap Ketaksamaan Gender di DRC: Peranan Budaya Patriarki

Melibatkan lelaki dan lelaki dalam mempromosikan kesaksamaan jantina adalah berakar umbi dalam kepercayaan bahawa mencapai pariti jantina melibatkan perubahan dinamik kuasa yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita. Di Republik Demokratik Congo (DRC), terutamanya di wilayah Kivu Utara yang dilanda perang, ketekunan budaya patriarki adalah pemacu utama pencabulan hak wanita. Kejadian keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan tersebar luas di semua peringkat masyarakat, terutamanya di kem perpindahan DRC Timur, di mana kesan perang memperhebatkan ketidaksamaan sedia ada di kalangan orang pelarian dalaman (IDP). Pelbagai bentuk keganasan, seperti rogol, penderaan fizikal, gangguan, diskriminasi, dan eksploitasi seksual, mengekalkan penafian maruah kepada wanita dan gadis. Artikel ini menggariskan keperluan penting untuk menangani keperluan khusus wanita dan kanak-kanak perempuan, menekankan tindak balas sensitif jantina dalam konteks kemanusiaan untuk mengukuhkan rangka kerja akauntabiliti terhadap keganasan berasaskan jantina dan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH).

Maskuliniti Positif: Norma Mencabar dan Memupuk Perubahan

Kejantanan yang positif memerlukan tanggapan prasangka yang mencabar tentang kejantanan dan konsep tradisional kelakian. Ia memerlukan lelaki untuk menilai secara kritis dinamik kuasa dalam tindakan dan kata-kata mereka merentasi peringkat peribadi, interpersonal dan masyarakat, memupuk rasa tanggungjawab untuk perubahan yang bermakna. Lelaki dan lelaki, yang sering memegang kuasa membuat keputusan, telah dikenal pasti sebagai penghalang kepada akses kanak-kanak perempuan dan wanita kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif, termasuk pilihan perancangan keluarga.

Dalam tetapan Kemanusiaan North-Kivu, the Perikatan Belia untuk Kesihatan Reproduktif (YARH-DRC) secara aktif melibatkan lelaki dalam sfera tradisional yang didominasi lelaki, bertujuan untuk mencetuskan perubahan sosial dengan mencabar norma jantina yang menjejaskan pemerkasaan wanita. YARH-DRC menggunakan pendekatan berasaskan bukti yang menjurus ke arah mengubah persepsi yang memudaratkan kesihatan reproduktif dan maskuliniti, sambil menyokong peningkatan akses kepada perkhidmatan SRH, termasuk kaedah kontraseptif.

Dengan membimbing lelaki dan lelaki melalui perjalanan transformatif, inisiatif ini menggalakkan gaya hidup yang mencerminkan kelelakian yang positif dan mengiktiraf autonomi tubuh wanita. Kumpulan kecil bersidang setiap minggu selama tiga minggu dalam komuniti, dengan ketua masyarakat (Mashujaa) memudahkan perbincangan dalam dua minggu pertama dalam kumpulan satu jantina dan minggu ketiga dalam kumpulan campuran. Menyedari potensi lelaki dan lelaki untuk menyumbang kepada kesihatan dan hak wanita dan kanak-kanak perempuan, melaksanakan pendekatan transformasi jantina dalam persekitaran kemanusiaan menjadi penting untuk mencabar ketidaksamaan jantina, mengubah norma, peranan dan hubungan jantina yang berbahaya, dan berusaha ke arah yang lebih pengagihan semula yang saksama kuasa, sumber, dan perkhidmatan.

YARH-DRC completing a training in a classroom
YARH-DRC melengkapkan latihan transformatif dalam bilik darjah di DRC.

“Kami menerima maklumat tentang kejantanan positif, latihan yang banyak membantu kami dan menyumbang untuk membawa perubahan positif dalam hidup saya. Saya telah dilatih sebagai juara untuk melibatkan lelaki dan lelaki dalam dialog untuk transformasi jantina dan kami telah melihat perubahan positif seperti sebelum ini di mana kami tidak membenarkan wanita kami pergi untuk perkhidmatan perancangan keluarga kerana kami mahukan lebih ramai kanak-kanak, tetapi bayangkan dengan situasi di kem. tanpa pekerjaan, tiada tempat tidur, mempunyai lebih ramai anak yang tidak mampu menampung keperluan asas seperti makanan dan pendidikan akan meletakkan kita dalam keadaan yang sukar''. Bahati -Bulengo IDP camp.

Intervensi yang tertumpu kepada lelaki dan lelaki boleh meluaskan kemungkinan untuk mencabar norma jantina dan cita-cita maskulin yang boleh menghalang kesihatan reproduktif seksual dan menggerakkan kemajuan dalam ketidaksamaan jantina dalam tetapan kemanusiaan di mana keganasan berasaskan jantina menjadi isu. 

“Sebelum ini, saya tahu bahawa peranan wanita hanya sebagai ibu dan menyediakan sebahagian daripada keperluan keluarga, tetapi saya tidak tahu lelaki dan wanita boleh membantu antara satu sama lain. Saya telah belajar untuk menjadi juara maskuliniti yang positif. Saya akan melibatkan lelaki dan lelaki untuk menyokong wanita dan kanak-kanak perempuan sambil kami mempromosikan kesihatan seksual dan reproduktif, mencegah keganasan berasaskan jantina terhadap wanita kami." – IDP Baraka di Kanyaruchinya.

Pendekatan Transformatif dalam Tetapan Kemanusiaan: Peranan Lelaki dan Lelaki

Menangani keadaan kemanusiaan di wilayah Timur DRC, pendekatan maskuliniti positif telah terbukti berkesan dalam memecahkan halangan untuk mengakses perkhidmatan SRH, khususnya perancangan keluarga, untuk gadis dan wanita di kem IDP. Intervensi yang melibatkan lelaki dan kanak-kanak lelaki mesti sengaja ditujukan ke arah menggalakkan kesaksamaan antara jantina, secara jelas mencabar norma jantina yang berbahaya, termasuk maskuliniti toksik, dan merungkai struktur kuasa yang tidak sama rata yang memberi keistimewaan kepada lelaki sambil menundukkan wanita dan kanak-kanak perempuan.

Lelaki dan lelaki adalah sekutu penting dalam usaha ini, memainkan peranan yang pelbagai sebagai pengguna perkhidmatan SRH, pembuat keputusan dan penyumbang kepada akses yang lebih baik kepada perkhidmatan SRH, termasuk kaedah perancangan keluarga dan pencegahan dan rawatan jangkitan seksual. Menyedari kepentingan mereka sebagai rakan kongsi, YARH-DRC secara aktif melibatkan lelaki dan lelaki untuk memecahkan perspektif yang mengehadkan dan menggalakkan keseimbangan dalam komuniti yang dilanda ketidaksamaan. Mengubah perspektif melibatkan kerja sama dengan lelaki dan lelaki untuk menukar peranan mereka secara aktif dalam promosi SRH, memastikan akses yang lebih baik kepada maklumat dan perkhidmatan untuk semua orang.

Untuk melaksanakan pendekatan transformasi gender, YARH-DRC telah melaksanakan beberapa inisiatif, termasuk:

  1. Penjanaan Kesedaran: Menangani keperluan untuk meningkatkan kesedaran tentang magnitud keganasan dan stereotaip berasaskan jantina dalam bidang pelaksanaan yang disasarkan.
  1. Ruang Selamat dan Perkhidmatan Sulit: Menjawab keperluan untuk persekitaran yang selamat dengan mewujudkan ruang selamat dan perkhidmatan sulit untuk mangsa keganasan.
  1. Sokongan Holistik untuk Mangsa Keganasan: Menyedari keperluan pelbagai rupa mangsa yang terselamat dan menyediakan bukan sahaja bantuan undang-undang dan perubatan tetapi juga sokongan sosio-ekonomi.
  1. Sokongan Kewangan Komuniti: Membolehkan mangsa yang terselamat mengakses bantuan kecemasan melalui dana insurans asas, memenuhi keperluan kewangan mereka yang mendesak.

Di samping itu, inisiatif advokasi dan kempen boleh menggerakkan lagi pemimpin masyarakat dan pekerja kemanusiaan untuk menangani maskuliniti yang menghalang sokongan untuk wanita dan gadis dalam mengakses perkhidmatan SRH. Dengan menangani keperluan kritikal, YARH-DRC menyasarkan untuk mewujudkan sistem sokongan yang komprehensif untuk mangsa yang terselamat daripada keganasan berasaskan jantina, memastikan laluan kepada pemulihan dan pemerkasaan mereka.

Penglibatan lelaki dan lelaki dalam dialog komuniti mencabar norma sosial, stigma, diskriminasi dan sikap, memupuk pendekatan transformatif terhadap peranan dan stereotaip jantina. Dengan menggalakkan lelaki untuk menjadi penyokong jantina yang secara aktif bersuara menentang diskriminasi dan ketidaksamaan, inisiatif ini bertujuan untuk memperkasakan lelaki dan wanita dengan maklumat yang tepat tentang penjagaan kesihatan reproduktif, yang memberi manfaat kepada seluruh komuniti.

Suka artikel ini dan ingin menanda halamannya untuk akses mudah nanti?

Simpan ini artikel ke akaun cerapan FP anda. Tidak mendaftar? Sertai lebih 1,000 rakan sekerja FP/RH anda yang menggunakan cerapan FP untuk mencari, menyimpan dan berkongsi sumber kegemaran mereka dengan mudah.

Simon Bine Mambo, MD, MPH

Pengarah Eksekutif YARH-DRC

Simon ialah seorang doktor perubatan, penyelidik, dan peguam bela untuk kesihatan dan hak seksual dan reproduktif golongan muda. Matlamat harian beliau adalah untuk menyumbang kepada kualiti hidup golongan muda melalui advokasi dan promosi perkhidmatan kesihatan. Juara-FP muda, Simon ialah Pengasas Bersama dan Pengarah Eksekutif Perikatan Belia untuk Kesihatan Reproduktif (YARH-DRC) di Republik Demokratik Congo. Beliau telah menerbitkan beberapa artikel dalam jurnal peer reviewed. Beliau menumpukan masanya untuk menyelidik, mempromosikan kesihatan berkualiti dan kesejahteraan golongan muda dalam konteks yang rapuh dan kemanusiaan.

Kiya Myers, MPS

Editor Urusan, Knowledge SUCCESS

Kiya Myers ialah Editor Urusan laman web Knowledge SUCCESS. Beliau sebelum ini merupakan Editor Urusan jurnal CHEST di American College of Chest Physicians tempat beliau bekerja untuk mengalihkan platform penyerahan manuskrip dan melancarkan dua jurnal dalam talian sahaja yang baharu. Beliau ialah Penolong Editor Urusan di American Society of Anesthesiologists, bertanggungjawab menyalin lajur "Sains, Perubatan dan Anestesiologi" yang diterbitkan setiap bulan dalam Anestesiologi dan memastikan pematuhan kepada dasar ulasan rakan sebaya oleh pengulas, editor bersekutu dan kakitangan editorial. Beliau memudahkan kejayaan pelancaran Podcast Darah pada tahun 2020. Berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kecil Podcast bagi Jawatankuasa Pembangunan Profesional untuk Majlis Editor Sains, beliau berjaya menjayakan pelancaran CSE SPEAK Podcast pada tahun 2021.