Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagpapalakas ng Pagbabago: Paghiwa-hiwalay ng Mga Norm ng Kasarian sa pamamagitan ng Positibong Pagkalalaki sa DRC

Ang Transformative Approach ng YARH-DRC para Hikayatin ang mga Lalaki sa Pagsira sa Mga Harang sa Kasarian


Unveiling Gender Inequality in the DRC: The Role of Patriarchal Culture

Ang pakikipag-ugnayan sa mga lalaki at lalaki sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nakaugat sa paniniwala na ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nagsasangkot ng pagbabago sa umiiral na hindi pantay na dinamika ng kapangyarihan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sa Democratic Republic of the Congo (DRC), lalo na sa rehiyon ng North Kivu na nasalanta ng digmaan, ang pananatili ng kulturang patriyarkal ay pangunahing dahilan ng mga paglabag sa karapatan ng kababaihan. Ang mga pagkakataon ng karahasan laban sa kababaihan at babae ay laganap sa lahat ng antas ng lipunan, lalo na sa mga displacement camp ng Eastern DRC, kung saan ang epekto ng digmaan ay tumitindi sa umiiral na hindi pagkakapantay-pantay sa mga internally displaced people (IDP). Ang iba't ibang anyo ng karahasan, tulad ng panggagahasa, pisikal na pang-aabuso, panliligalig, diskriminasyon, at seksuwal na pagsasamantala, ay nagpapatuloy sa pagkakait ng dignidad sa mga babae at babae. Binibigyang-diin ng artikulong ito ang napakahalagang pangangailangan na tugunan ang mga partikular na pangangailangan ng kababaihan at babae, na binibigyang-diin ang mga tugon na sensitibo sa kasarian sa mga kontekstong makatao upang patibayin ang mga balangkas ng pananagutan laban sa karahasan na nakabatay sa kasarian at mapahusay ang pag-access sa mga serbisyo ng sexual and reproductive health (SRH).

Positibong Pagkalalaki: Mga Mapanghamong Norms at Pagpapatibay ng Pagbabago

Ang positibong pagkalalaki ay nagsasangkot ng mapaghamong mga naunang ideya ng pagkalalaki at tradisyonal na mga konsepto ng pagkalalaki. Nangangailangan ito sa mga lalaki na kritikal na suriin ang dinamika ng kapangyarihan sa kanilang mga aksyon at salita sa mga antas ng personal, interpersonal, at lipunan, na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng responsibilidad para sa makabuluhang pagbabago. Ang mga lalaki at lalaki, na kadalasang may hawak na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon, ay natukoy bilang mga hadlang sa pag-access ng mga babae at babae sa mga serbisyong sekswal at reproductive health, kabilang ang mga pagpipilian sa pagpaplano ng pamilya.

Sa Humanitarian setting ng North-Kivu, ang Youth Alliance for Reproductive Health (YARH-DRC) ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga lalaki sa tradisyonal na mga larangang pinangungunahan ng mga lalaki, na naglalayong mag-udyok ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng paghamon sa mga pamantayan ng kasarian na sumisira sa pagbibigay-kapangyarihan ng kababaihan. Gumagamit ang YARH-DRC ng isang diskarte na nakabatay sa ebidensya na nakatuon sa pagbabago ng mga nakapipinsalang pananaw sa kalusugan ng reproduktibo at mga pagkalalaki, habang nagsusulong para sa mas mataas na access sa mga serbisyo ng SRH, kabilang ang mga pamamaraan ng contraceptive.

Sa pamamagitan ng paggabay sa mga lalaki at lalaki sa isang pagbabagong paglalakbay, ang inisyatiba na ito ay nagtataguyod ng isang pamumuhay na sumasalamin sa positibong pagkalalaki at kinikilala ang awtonomiya sa katawan ng kababaihan. Ang mga maliliit na grupo ay nagpupulong linggu-linggo sa loob ng tatlong linggo sa mga komunidad, kung saan ang mga pinuno ng komunidad (Mashujaa) ay nangangasiwa sa mga talakayan sa unang dalawang linggo sa mga grupong may isang kasarian at ang ikatlong linggo sa mga magkakahalong grupo. Ang pagkilala sa potensyal ng mga lalaki at lalaki na mag-ambag sa kalusugan at mga karapatan ng mga kababaihan at babae, ang pagpapatupad ng isang diskarte sa pagbabago ng kasarian sa mga makataong setting ay nagiging kinakailangan upang hamunin ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, baguhin ang mga mapaminsalang pamantayan ng kasarian, tungkulin, at relasyon, at magsikap tungo sa isang mas pantay na muling pamamahagi ng kapangyarihan, mapagkukunan, at mga serbisyo.

YARH-DRC completing a training in a classroom
Kinukumpleto ng YARH-DRC ang isang transformative na pagsasanay sa isang silid-aralan sa DRC.

"Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa positibong pagkalalaki, isang pagsasanay na nakatulong sa amin ng malaki at nag-ambag upang magdala ng positibong pagbabago sa aking buhay. Ako ay sinanay bilang isang kampeon na makipag-ugnayan sa mga lalaki at lalaki sa mga diyalogo para sa pagbabago ng kasarian at nakita namin ang positibong pagbabago tulad ng dati kung saan hindi namin pinapayagan ang aming mga kababaihan na pumunta para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya dahil gusto namin ng mas maraming bata, ngunit isipin ang sitwasyon sa mga kampo na walang trabaho, walang tulugan, ang pagkakaroon ng mas maraming anak na hindi kayang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at edukasyon ang maglalagay sa atin sa mahirap na sitwasyon''. Bahati -Bulengo IDP camp.

Ang mga interbensyon na nakatuon sa mga lalaki at lalaki ay maaaring palawakin ang mga posibilidad para sa mapaghamong mga pamantayan ng kasarian at panlalaki na mga ideyal na maaaring hadlangan ang sekswal na kalusugan ng reproduktibo at mapakilos ang mga pagsulong sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga makataong setting kung saan ang karahasan na nakabatay sa kasarian ay isang isyu. 

“Noon, alam ko na ang tungkulin ng isang babae ay maging isang ina lamang at tustusan ang ilan sa mga pangangailangan ng pamilya, ngunit hindi ko alam na ang mga lalaki at babae ay maaaring tumulong sa isa't isa. Natuto akong maging kampeon ng positibong pagkalalaki. Aakitin ko ang mga lalaki at lalaki sa pagsuporta sa mga babae at babae habang itinataguyod natin ang kalusugang sekswal at reproductive, na pumipigil sa karahasan na nakabatay sa kasarian sa ating mga kababaihan." – Baraka IDP sa Kanyaruchinya.

Transformative Approaches in Humanitarian Settings: The Role of Men and Boys

Sa pagtugon sa mga makataong kondisyon sa Silangang rehiyon ng DRC, ang positibong diskarte sa pagkalalaki ay napatunayang epektibo sa pagbagsak ng mga hadlang sa pag-access sa mga serbisyo ng SRH, partikular na ang pagpaplano ng pamilya, para sa mga batang babae at kababaihan sa mga kampo ng IDP. Ang mga interbensyon na kinasasangkutan ng mga lalaki at lalaki ay dapat na sadyang nakatuon sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian, tahasang hinahamon ang mga mapaminsalang kaugalian ng kasarian, kabilang ang nakakalason na pagkalalaki, at pagbuwag sa hindi pantay na mga istruktura ng kapangyarihan na nagbibigay ng pribilehiyo sa mga lalaki habang pinapasakop ang mga babae at babae.

Ang mga lalaki at lalaki ay mahalagang kaalyado sa gawaing ito, na gumaganap ng magkakaibang mga tungkulin bilang mga gumagamit ng mga serbisyo ng SRH, mga gumagawa ng desisyon, at mga nag-aambag sa pinabuting pag-access sa mga serbisyo ng SRH, kabilang ang mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya at pag-iwas at paggamot sa impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Kinikilala ang kanilang kahalagahan bilang mga kasosyo, aktibong isinasangkot ng YARH-DRC ang mga lalaki at lalaki upang sirain ang mga naglilimitang pananaw at itaguyod ang balanse sa mga komunidad na sinasalot ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang pagbabago ng pananaw ay nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa mga lalaki at lalaki upang aktibong baguhin ang kanilang mga tungkulin sa pagsulong ng SRH, na tinitiyak ang pinabuting access sa impormasyon at mga serbisyo para sa lahat.

Upang ipatupad ang mga pamamaraang pagbabago ng kasarian, ang YARH-DRC ay nagsagawa ng ilang mga hakbangin, kabilang ang:

  1. Pagbuo ng Kamalayan: Pagtugon sa pangangailangan para sa mas mataas na kamalayan sa laki ng karahasan at stereotype na nakabatay sa kasarian sa mga target na lugar ng pagpapatupad.
  1. Mga Ligtas na Lugar at Kumpidensyal na Serbisyo: Pagtugon sa pangangailangan para sa isang ligtas na kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga ligtas na espasyo at mga kumpidensyal na serbisyo para sa mga nakaligtas sa karahasan.
  1. Holistic na Suporta para sa mga Nakaligtas sa Karahasan: Ang pagkilala sa samu't saring pangangailangan ng mga nakaligtas sa karahasan at pagbibigay ng hindi lamang legal at medikal na tulong kundi pati na rin ang socio-economic na suporta.
  1. Suporta sa Pinansyal ng Komunidad: Nagbibigay-daan sa mga nakaligtas na ma-access ang tulong pang-emerhensiya sa pamamagitan ng isang pangunahing pondo ng seguro, na tumutugon sa kanilang mga agarang pangangailangang pinansyal.

Karagdagan pa, ang mga hakbangin sa adbokasiya at kampanya ay maaaring higit pang pakilusin ang mga pinuno ng komunidad at mga makataong manggagawa upang tugunan ang mga panlalaking humahadlang sa suporta para sa mga kababaihan at babae sa pag-access sa mga serbisyo ng SRH. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kritikal na pangangailangan, nilalayon ng YARH-DRC na lumikha ng isang komprehensibong sistema ng suporta para sa mga nakaligtas sa karahasan na nakabatay sa kasarian, na tinitiyak ang isang landas patungo sa kanilang pagbawi at pagbibigay ng kapangyarihan.

Ang pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa mga diyalogo sa komunidad ay humahamon sa mga pamantayan sa lipunan, stigma, diskriminasyon, at mga saloobin, na nagpapaunlad ng isang pagbabagong diskarte sa mga tungkulin at stereotype ng kasarian. Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga lalaki na maging mga tagapagtaguyod ng kasarian na aktibong nagsasalita laban sa diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay, ang inisyatiba ay naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga kalalakihan at kababaihan na may tumpak na impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo, na nakikinabang sa buong komunidad.

Simon Bine Mambo, MD, MPH

Executive Director YARH-DRC

Si Simon ay isang medikal na doktor, mananaliksik, at tagapagtaguyod para sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive ng mga kabataan. Ang kanyang pang-araw-araw na layunin ay mag-ambag sa kalidad ng buhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng adbokasiya at pagtataguyod ng mga serbisyong pangkalusugan. Isang young-FP champion, si Simon ay Co-Founder at Executive Director ng Youth Alliance for Reproductive Health(YARH-DRC) sa Democratic Republic of Congo. Nag-publish siya ng ilang mga artikulo sa peer reviewed journal. Inilalaan niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik, pagtataguyod ng kalidad ng kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa marupok at makatao na konteksto.

Kiya Myers, MPS

Managing Editor, Knowledge SUCCESS

Si Kiya Myers ay ang Managing Editor ng website ng Knowledge SUCCESS. Dati siyang Managing Editor ng mga journal ng CHEST sa American College of Chest Physicians kung saan nagtrabaho siya upang ilipat ang mga platform ng pagsusumite ng manuskrito at naglunsad ng dalawang bagong online-only na journal. Siya ang Assistant Managing Editor sa American Society of Anesthesiologists, na responsable sa pagkopya sa column na "Science, Medicine, and Anesthesiology" na inilathala buwan-buwan sa Anesthesiology at tinitiyak ang pagsunod sa mga patakaran ng peer review ng mga reviewer, kasamang editor, at kawani ng editoryal. Pinadali niya ang matagumpay na paglulunsad ng Blood Podcast noong 2020. Naglilingkod bilang Podcast Subcommittee Chair ng Professional Development Committee para sa Council of Science Editors, pinamahalaan niya ang matagumpay na paglulunsad ng CSE SPEAK Podcast noong 2021.