Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 4 minit

Pendekatan Transformasi Jantina dalam Perancangan Keluarga dan Kesihatan Reproduktif

Kohort 3 Bulatan Pembelajaran Serantau Afrika Timur


Sepanjang Julai dan Ogos 2023, pasukan Knowledge SUCCESS Afrika Timur menjadi tuan rumah kohort Bulatan Pembelajaran ketiga mereka dengan dua puluh dua pengamal FP/RH dari Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan Selatan dan Ghana. Semasa aktiviti pembelajaran rakan sebaya ini, para peserta meneroka pengalaman program mereka dan menemui cerapan tentang perkara yang berkesan dan apa yang tidak dalam pendekatan transformatif jantina dalam pengaturcaraan FP/RH, dengan penekanan khusus pada inisiatif penglibatan lelaki.

Fokus Kohort Bulatan Pembelajaran

Melalui proses perundingan di kalangan ahli Komuniti Amalan FP/RH Afrika Timur kami, TheCollaborative, Knowledge SUCCESS menganjurkan kohort Bulatan Pembelajaran yang memfokuskan pada Pendekatan Transformatif Gender dalam program FP/RH, dengan penekanan khusus pada penglibatan lelaki dalam FP/RH. 

mengikut UNFPA, Pendekatan Transformatif Gender “berusaha untuk mencabar jantina ketidaksamaan dengan mengubah norma, peranan dan hubungan jantina yang berbahaya sambil berusaha ke arah mengagihkan semula kuasa, sumber dan perkhidmatan secara lebih sama rata” antara wanita dan lelaki. The Kesinambungan Integrasi Jantina daripada Kumpulan Kerja Jantina Antara Agensi (IGWG) ialah alat untuk membantu merancang dan menilai tahap integrasi jantina dalam projek. Apabila menggunakan alat tersebut, pasukan projek terlebih dahulu menilai sama ada projek itu buta jantina atau sedar jantina, dan jika dianggap sedar jantina, mereka kemudian memutuskan sama ada projek itu mengeksploitasi jantina, menyesuaikan diri dengan jantina atau transformatif jantina. Matlamatnya ialah agar intervensi program sentiasa sedar jantina dan bergerak ke arah pengaturcaraan transformatif gender.

Melalui proses perundingan di kalangan ahli Komuniti Amalan FP/RH Afrika Timur kami, TheCollaborative, Knowledge SUCCESS menganjurkan kohort Bulatan Pembelajaran yang memfokuskan pada Pendekatan Transformatif Gender dalam program FP/RH, dengan penekanan khusus pada penglibatan lelaki dalam FP/RH. 

mengikut UNFPA, Pendekatan Transformatif Gender “berusaha untuk mencabar jantina ketidaksamaan dengan mengubah norma, peranan dan hubungan jantina yang berbahaya sambil berusaha ke arah mengagihkan semula kuasa, sumber dan perkhidmatan secara lebih sama rata” antara wanita dan lelaki. The Kesinambungan Integrasi Jantina daripada Kumpulan Kerja Jantina Antara Agensi (IGWG) ialah alat untuk membantu merancang dan menilai tahap integrasi jantina dalam projek. Apabila menggunakan alat tersebut, pasukan projek terlebih dahulu menilai sama ada projek itu buta jantina atau sedar jantina, dan jika dianggap sedar jantina, mereka kemudian memutuskan sama ada projek itu mengeksploitasi jantina, menyesuaikan diri dengan jantina atau transformatif jantina. Matlamatnya ialah agar intervensi program sentiasa sedar jantina dan bergerak ke arah pengaturcaraan transformatif gender.

“Mempelajari cara terbaik untuk melaksanakan pendekatan transformasi jantina akan menjadi sumber yang hebat kepada kerja yang kami lakukan dalam komuniti. Keupayaan untuk mendapatkan cerapan, idea dan penyelesaian daripada rakan sekerja dari negara yang berbeza juga merupakan kelebihan tambahan. Ia benar-benar satu penghormatan untuk menjadi sebahagian daripada kohort dan rangkaian ini dengan semua orang.”  – Peserta Learning Circles dari Uganda

Cabaran dan Bidang untuk Pertumbuhan

Menggunakan Perundingan Troika pendekatan, kami meminta peserta menganalisis cabaran yang berkaitan dengan mengintegrasikan pendekatan transformatif jantina ke dalam penglibatan lelaki mereka atau program FP/RH lain dan menggunakan pengetahuan dan kepakaran tempatan mereka untuk merangka tindakan praktikal yang disesuaikan untuk mengatasinya.

Cabaran

Perkongsian Maklumat dan Pendidikan Inklusif: Mencari bahasa dan pembingkaian yang betul yang merangkumi pelbagai identiti jantina dan kumpulan boleh menjadi tugas yang kompleks. 

Tindakan untuk memohon:

 1. Terjemahan Bahasa Inklusif: Merangkul terjemahan bahasa inklusif yang memenuhi keperluan kumpulan minoriti jantina boleh merapatkan jurang komunikasi dan memastikan maklumat penting sampai kepada semua orang. Sebagai contoh, daripada menggunakan istilah "kesihatan wanita", kita boleh menyebut "kesihatan individu". Terjemahan ini memastikan bahawa maklumat itu tidak eksklusif untuk identiti jantina tertentu, menjadikannya lebih inklusif dan boleh diakses oleh khalayak yang lebih luas, termasuk kumpulan minoriti jantina.
 2. Penciptaan Bersama Pembingkaian Bahasa: Melibatkan diri dalam usaha kolaboratif untuk merangka bahasa yang bergema dengan pelbagai kumpulan dan boleh diakses oleh semua adalah kunci kepada kejayaan perkongsian maklumat dan pendidikan.

 

Cabaran

Mencapai Kumpulan Khas dan Terpinggir: Mencapai kumpulan istimewa dan terpinggir memerlukan pemahaman menyeluruh tentang landskap, terutamanya institusi, komuniti, dan penjaga pintu struktur yang memainkan peranan penting.

Tindakan untuk memohon:

 1. Pemetaan Pihak Berkepentingan: Menjalankan pemetaan pihak berkepentingan dengan lensa transformatif jantina boleh memberikan cerapan tentang kumpulan yang hilang dan pemain utama yang mempengaruhi tindakan FP/SRH. Pengetahuan ini membantu membina kebiasaan, memperoleh pembelian dan memastikan kesinambungan program.
 2. Latihan dan Orientasi: Menawarkan sesi latihan atau orientasi, terutamanya kepada kumpulan seperti guru dan ketua institusi, apabila memperkenalkan pendidikan FP/SRH di sekolah boleh membuka jalan kepada hasil transformatif yang lebih berkesan.

 

Cabaran

Memupuk Penglibatan Pelbagai Generasi dalam Program SRHR: Program yang bertujuan untuk memperkasakan gadis, lelaki, lelaki dan wanita muda dengan maklumat dan akses kepada perkhidmatan Kesihatan dan Hak Seksual dan Reproduktif (SRHR) sering menghadapi cabaran unik dalam mempromosikan dialog dan penyertaan antara generasi.

Tindakan untuk memohon:

 1. Mengutamakan Jangkauan kepada Ibu Bapa: Pertimbangkan untuk mengutamakan jangkauan kepada ibu bapa dan menggalakkan penglibatan antara ibu bapa dan remaja melalui sesi berstruktur. Pendekatan ini memupuk dialog terbuka dan menyokong pembuatan keputusan termaklum di samping memperluaskan ruang untuk kedua-dua ibu bapa dan belia untuk memiliki perbualan.
 2. Melibatkan Lelaki dengan Berkesan: Melibatkan lelaki dalam aktiviti FP/SRH adalah berharga. Mereka bentuk pendekatan yang sejajar dengan minat lelaki, seperti sukan, sistem ganjaran atau acara yang disasarkan, boleh meningkatkan penyertaan dan kesedaran.

Sesi keempat dan terakhir siri Bulatan Pembelajaran memfokuskan kepada peserta merenung semua yang telah mereka temui dan pelajari untuk membuat pelan tindakan. Pelan tindakan membantu mengukuhkan langkah seterusnya yang boleh diambil oleh peserta untuk menambah baik program FP/RH mereka di rantau ini. Ini dibingkai sebagai kenyataan komitmen, yang merupakan kaedah sains tingkah laku berasaskan bukti yang membantu seseorang untuk terus berada di landasan yang betul. Komitmen tersebut merangkumi pelbagai tema termasuk:

 • Berkongsi amalan terbaik dan kepakaran, termasuk berkongsi kandungan, menganjurkan webinar dan bercakap dengan orang lain tentang pendekatan transformasi jantina dalam FP/RH.
 • Rangkaian, termasuk terus berhubung dengan peserta Bulatan Pembelajaran lain untuk bertukar-tukar panduan dan maklumat.
 • Dokumentasi, termasuk menulis kenyataan akhbar dan catatan blog dan menggabungkan pendekatan transformatif jantina dalam rancangan penciptaan kandungan.
 • Penglibatan pihak berkepentingan, termasuk melibatkan pemimpin masyarakat yang berpengaruh dan organisasi tempatan dan nasional tentang pendekatan transformasi gender dalam FP/RH.
 • Pengukuhan kapasiti, termasuk melatih rakan sekerja mengenai pendekatan transformasi jantina dalam FP/RH.
 • Advokasi dan kesedaran, termasuk membangunkan kempen media sosial, meneroka pengaturcaraan radio komuniti, menganjurkan dialog dan forum komuniti, dan melibatkan rangkaian lelaki sebagai sekutu dan rakan kongsi

Semasa kami melengkapkan kohort Bulatan Pembelajaran ketiga kami di Afrika Timur, kami gembira dengan pembelajaran dan perkongsian rakan ke rakan yang telah kami saksikan dalam kalangan peserta mengenai topik FP/RH keutamaan yang penting kepada rantau ini. Melalui kohort ini, kami juga telah dapat mengenal pasti individu yang berminat untuk memudahkan pelaksanaan serantau bagi perbualan FP/RH ini dan telah menyertai kumpulan Alumni Bulatan Pembelajaran. Ketahui tentang cara kami bekerja dengan alumni dalam kohort Bulatan Pembelajaran terbaharu ini. Untuk mengikuti perkembangan terkini dengan kerja Knowledge SUCCESS di rantau ini, lawati kami halaman Afrika Timur dan pastikan anda menyertai TheCollaborative.

Irene Alenga

Peneraju Pengurusan Pengetahuan dan Penglibatan Komuniti, Amref Health Africa

Irene ialah ahli ekonomi sosial yang mantap dengan pengalaman lebih 13 tahun dalam penyelidikan, analisis dasar, pengurusan pengetahuan dan penglibatan perkongsian. Sebagai seorang penyelidik, beliau telah terlibat dalam penyelarasan dan pelaksanaan lebih 20 projek penyelidikan ekonomi sosial dalam pelbagai disiplin dalam Wilayah Afrika Timur. Dalam kerjanya sebagai Perunding Pengurusan Pengetahuan, Irene telah terlibat dalam kajian berkaitan kesihatan melalui kerja dengan kesihatan awam dan institusi berfokuskan teknologi di Tanzania, Kenya, Uganda dan Malawi di mana dia telah berjaya mengusik kisah impak dan meningkatkan keterlihatan campur tangan projek . Kepakaran beliau dalam membangunkan dan menyokong proses pengurusan, pengajaran yang dipelajari, dan amalan terbaik ditunjukkan dalam pengurusan perubahan organisasi tiga tahun dan proses penutupan projek USAID| DELIVER dan Projek Pengurusan Rantaian Bekalan (SCMS) 10 tahun di Tanzania. Dalam amalan baru Reka Bentuk Berpusatkan Manusia, Irene telah berjaya memudahkan pengalaman produk hujung ke hujung yang positif melalui menjalankan kajian pengalaman pengguna semasa melaksanakan USAID| Projek IMPIAN di kalangan remaja perempuan dan wanita muda (AGYW) di Kenya, Uganda dan Tanzania. Irene mahir dalam penggemblengan sumber dan pengurusan penderma, terutamanya dengan USAID, DFID dan EU.

Sophie Weiner

Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sophie Weiner ialah Pegawai Program Pengurusan Pengetahuan dan Komunikasi II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins di mana beliau berdedikasi untuk membangunkan kandungan cetak dan digital, menyelaraskan acara projek dan mengukuhkan kapasiti untuk bercerita dalam Francophone Afrika. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, perubahan sosial dan tingkah laku, dan persimpangan antara populasi, kesihatan dan alam sekitar. Sophie memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Perancis/Perhubungan Antarabangsa dari Bucknell University, MA dalam bahasa Perancis dari Universiti New York, dan ijazah sarjana dalam Terjemahan Sastera dari Sorbonne Nouvelle.

Collins Otieno

Pegawai Teknikal FP/RH Afrika Timur

Temui Collins, seorang pengamal pembangunan serba boleh dengan pengalaman dan kepakaran yang tinggi dalam komunikasi perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH), pengurusan program dan geran, pengukuhan kapasiti dan bantuan teknikal, perubahan sosial dan tingkah laku, pengurusan maklumat dan media/komunikasi jangkauan. Collins telah mendedikasikan kerjayanya untuk bekerjasama dengan NGO pembangunan tempatan, kebangsaan dan antarabangsa untuk melaksanakan campur tangan FP/RH yang berjaya di Afrika Timur (Kenya, Uganda, & Ethiopia) dan Afrika Barat (Burkina Faso, Senegal, dan Nigeria). Kerja beliau telah memberi tumpuan kepada pembangunan belia, kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) yang komprehensif, penglibatan komuniti, kempen media, komunikasi advokasi, norma sosial dan penglibatan sivik. Sebelum ini, Collins bekerja dengan Planned Parenthood Global, di mana beliau menyediakan bantuan teknikal FP/RH dan sokongan kepada program negara Wilayah Afrika. Beliau menyumbang kepada program Amalan Impak Tinggi (HIP) Inisiatif FP2030 dalam membangunkan taklimat FP HIP. Beliau juga bekerja dengan The Youth Agenda dan I Choose Life-Africa, di mana beliau mengetuai pelbagai kempen belia dan inisiatif FP/RH. Sebagai tambahan kepada usaha profesionalnya, Collins bersemangat untuk meneroka bagaimana komunikasi dan penglibatan digital membentuk dan menggerakkan pembangunan FP/RH di Afrika dan di seluruh dunia. Dia suka aktiviti luar dan gemar berkhemah dan pejalan kaki. Collins juga merupakan peminat media sosial dan boleh didapati di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan kadangkala Twitter.

Elizabeth Tully

Pegawai Program Kanan, Knowledge SUCCESS / Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Elizabeth (Liz) Tully ialah Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Beliau menyokong usaha pengurusan pengetahuan dan program serta kerjasama perkongsian, selain membangunkan kandungan cetak dan digital, termasuk pengalaman interaktif dan video animasi. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, integrasi penduduk, kesihatan dan alam sekitar, serta penyulingan dan penyampaian maklumat dalam format baharu dan menarik. Liz memegang BS dalam Sains Keluarga dan Pengguna dari West Virginia University dan telah bekerja dalam pengurusan pengetahuan untuk perancangan keluarga sejak 2009.