Andika ili kutafuta

Maswali Wakati wa Kusoma: 5 dakika

Jinsi Jinsia Inaathiri Usimamizi wa Maarifa?

Viunganisho na mambo ya kuzingatia kwa programu za afya za kimataifa


Utofauti wa jinsia na usimamizi wa maarifa hufichua changamoto katika kushiriki na kubadilishana maarifa, ambayo huathiri jinsi watu wanavyopokea na kutumia bidhaa za maarifa. Maarifa Uchambuzi wa Jinsia wa MAFANIKIO ni mtazamo wa kina katika usimamizi wa jinsia na maarifa kwa programu za afya za kimataifa, hasa upangaji uzazi na afya ya uzazi. Chapisho hili linashiriki mambo muhimu kutoka kwa Uchambuzi wa Jinsia na mapendekezo ya kukabiliana na baadhi ya changamoto kuu, na a maswali ya mwongozo kwa ajili ya kuanza.

"Wakati mwingine kuna nguvu ... Mwanamume anapozungumza, watu husikiliza. … Kuwa mwanamume huleta nguvu fulani katika miundo mingi ya kijamii katika nafasi ya kazi.” - Mwanamke kutoka shirika la wafadhili lililoko Marekani

Jinsia, Usimamizi wa Maarifa, Upangaji Uzazi na Afya ya Uzazi: Je, ni Mahusiano gani?

Usimamizi wa maarifa (KM) ni mchakato wa kimkakati na wa utaratibu wa kukusanya na kuchunga maarifa na kuunganisha watu kwayo, ili waweze kutenda kwa ufanisi. Katika Mafanikio ya Maarifa, mara nyingi tunajiuliza: Ni nani anapata na kutumia maarifa tunayounda na kushiriki ili kuboresha mipango ya uzazi wa mpango na afya ya uzazi (FP/RH), na jinsi gani? Je, ni vikwazo gani vya muunganisho na matumizi haya ya maarifa?

Tunapouliza maswali haya, tutakuwa wazembe ikiwa hatutazingatia athari za jinsia—ikiwa ni pamoja na utambulisho wa kijinsia, majukumu ya kijinsia na mahusiano ya kijinsia. Athari endelevu katika FP/RH hazifanyi kazi kwa kutengwa bali kama sehemu ya mfumo mkubwa wa afya, ambao kwa upande wake huathiriwa na mifumo na michakato ya usimamizi wa maarifa. Ni muhimu kutambua kwamba ukosefu wa usawa wa kijinsia unaweza kuonekana katika nguvu kazi ya afya duniani kote—hasa, kwamba wakati wanawake ni sehemu kubwa ya nguvu kazi hii, tu asilimia ndogo ya nafasi za uongozi zinashikiliwa na wanawake. Tofauti hii inaweza kuathiri sana jinsi maarifa yanavyotumika na kushirikiwa katika nyanja za afya ya kimataifa na FP/RH.

Kufichua Masuala Yanayohusiana na Jinsia katika KM kwa Afya Ulimwenguni

Kuanzia Mei hadi Julai 2019, MAFANIKIO ya Maarifa yalifanya a uchambuzi wa jinsia kuelewa vizuizi, mapengo, na fursa zinazohusiana na jinsia katika KM miongoni mwa wataalamu wa afya duniani kote. Uchambuzi huo ni muhimu zaidi sasa, kwani janga la COVID-19 limetoa mwanga juu ya ukosefu wa usawa wa kijinsia katika mfumo wa afya wa kimataifa. mgogoro alielezea ukweli kwamba 70% ya wafanyikazi wa afya walio mstari wa mbele ni wanawake na hivyo kuathiriwa zaidi na maambukizi ya COVID-19—kutaja mfano mmoja tu wa mwonekano wa ukosefu wa usawa wa kijinsia leo. Kupitia mapitio ya fasihi na mahojiano muhimu ya watoa habari, tulitathmini jinsi jinsia na mienendo ya nguvu inaweza kuathiri:

 • Uzalishaji, ufikiaji, na utumiaji wa maarifa, ikijumuisha ufikiaji wa teknolojia zinazotumika kwa kushiriki habari;
 • Ushiriki na uongozi/ufanyaji maamuzi katika taratibu za kubadilishana ujuzi; na
 • Kushiriki katika juhudi za kuimarisha uwezo wa KM.

Tulichopata kilikuwa cha kuelimisha. Katika fasihi zilizopo na miongoni mwa waliohojiwa, kulikuwa na ukosefu wa ufahamu wa jinsia (hasa uzoefu wa watu waliobadili jinsia au watu wasio na jinsia mbili) na athari zake katika KM. Bado, baadhi ya mada zilitokana na uchanganuzi wetu ambao ni muhimu kwa wataalamu wa FP/RH kuzingatia wanapofikia, kushiriki na kutumia maarifa ili kuboresha programu zao.

Eneo la Jinsia na KM limejaa Changamoto

Katika kuangalia mwingiliano kati ya jinsia na usimamizi wa maarifa, tuligundua kuwa vikwazo vinavyohusiana na jinsia vipo katika mambo mengi muhimu. nyanja za jinsia, ikijumuisha ufikiaji na udhibiti wa mali na rasilimali; kanuni za kitamaduni na imani; na majukumu ya kijinsia, majukumu, na matumizi ya muda. Baadhi ya vikwazo muhimu kwa KM na afya ya kimataifa kwa wanawake ikilinganishwa na wanaume ni:

 • Upatikanaji wa teknolojia: Wanawake wana uwezekano mdogo wa kumiliki simu, uwepo wa mitandao ya kijamii, na uwezo wa kufikia Mtandao katika nchi nyingi. Hii ina maana kwamba wanawake wana chaguo chache kuhusu jinsi wanavyogundua, kushiriki, na kutumia taarifa zenye msingi wa ushahidi, ambao ni ukosefu wa usawa ambao una athari muhimu kwa KM. Miongoni mwa wataalamu wa afya, ukosefu huu wa usawa huathiri nani, na ni majukumu gani ya kazi, wana uwezekano mkubwa wa kupata teknolojia ya utafiti na kujifunza. Hapa, tunaona makutano ya vitambulisho vingine (kabila, umri, darasa, eneo la kijiografia) ambavyo vina jukumu katika jinsi wataalamu wa afya wanaweza kufikia teknolojia.
 • Upendeleo wa kijinsia katika teknolojia na majukwaa: Hata wakati wanawake wana uwezo wa kufikia Mtandao na zana zenye msingi wa wavuti, majukwaa yanakabiliwa na ukosefu wa usawa wa kijinsia ambao tunaona katika maisha ya kila siku na mahali pa kazi. Kwa mfano, waundaji wa majukwaa ya kidijitali mara nyingi ni wanaume na kwa hivyo muundo na maendeleo yao yanaweza yasikidhi mahitaji ya watumiaji wa jinsia zote. Upendeleo huu (wakati mwingine usio dhahiri) unaweza kuathiri matumizi na mwingiliano kwenye majukwaa na kusababisha tofauti za kijinsia.
 • Jinsia homofili: Upendeleo wa kuingiliana na jinsia yako mwenyewe hutengeneza vikwazo vya kupata na kutumia maarifa mbalimbali. Hili ni tatizo hasa kwa wanawake katika mazingira yanayotawaliwa na wanaume au ushirikiano, kama vile afya ya kimataifa. Mwanamke mmoja aliyejibu kutokana na uchanganuzi wetu alishiriki kutokana na uzoefu wake wa kufanya kazi katika ofisi inayotawaliwa na wanaume: “…Pia ni ya kimadaraja hapo. Maarifa hubakia miongoni mwa kikundi kidogo cha watu, na hayachujiki vizuri katika muktadha huu wa madaraja. Mara nyingi, wanaume walikuwa juu ya uongozi, kwa hivyo sio kila mtu kwenye timu alikuwa na ufikiaji sawa wa habari.
 • Changamoto za ushiriki: Kanuni na matarajio ya kijinsia pia yana mchango katika uwezo wa watu kushiriki katika mafunzo na mikutano. Kwa mfano, wanawake mara nyingi huwa na wakati mdogo wa kibinafsi nyumbani kuliko wanaume kutokana na ulezi na majukumu mengine ya nyumbani ambayo hupunguza uwezo wao. Majukumu haya ya kijinsia mara nyingi huakisiwa au kuimarishwa kupitia mwingiliano wa washiriki kupitia majukwaa ya KM ana kwa ana. Hizi zote ni changamoto muhimu za kuzingatia katika KM na FP/RH.
 • Upendeleo wa kijinsia katika machapisho: Wanaume hutawala nafasi ya machapisho ya kisayansi yaliyopitiwa na marika, ambayo baadhi ya washiriki wetu walipendekeza kama upendeleo kuelekea maoni ya wanaume na utafiti ambao unaunda mienendo ya nguvu isiyo sawa katika uzalishaji wa maarifa.
Images of Empowerment: Kamini Kumari, an Auxiliary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center.

Picha kwa hisani ya: Picha za Uwezeshaji | Kamini Kumari, Muuguzi Mkunga Msaidizi, akitoa huduma ya matibabu kwa wanawake katika kituo cha afya cha vijijini.

Tunaelekea kuthamini maarifa zaidi ya watu walio na machapisho mengi yaliyopitiwa na rika, lakini je, hiyo ni ya thamani zaidi kuliko maarifa ambayo mkunga anayo kwa miaka 30 ya mazoezi? - Mwanamke katika shirika la washirika lililoko Marekani

Mapendekezo ya Jinsia na Usimamizi wa Maarifa

Ufahamu wa changamoto hizi ni hatua ya kwanza katika kuipeleka KM kwenye mfumo wa usawa wa kijinsia na unaojumuisha zaidi. Matokeo yetu ya uchanganuzi wa kijinsia yanafaa zaidi sasa, kwani janga la COVID-19 limeangazia ukosefu wa usawa wa kijinsia katika mfumo wa afya wa kimataifa. mgogoro alielezea ukweli kwamba 70% ya wafanyikazi wa afya walio mstari wa mbele ni wanawake na hivyo kuathiriwa zaidi na maambukizi ya COVID-19 - kutaja mfano mmoja tu wa mwonekano wa ukosefu wa usawa wa kijinsia leo. Ili kuchochea mchakato wa kujumuisha usawa wa kijinsia katika KM, tunapendekeza kwamba watu na mashirika yanayofanya kazi katika afya ya kimataifa:

 • Tafuta kwa makusudi mitazamo mbalimbali kutoka kwa vyanzo mbalimbali katika shughuli na matukio ya KM: Jumuiya ya KM imeona mafanikio katika kushirikisha makundi yenye uwakilishi mdogo kimakusudi katika kubadilishana maarifa na majadiliano.
 • Kukuza utamaduni wa heshima katika nafasi za kubadilishana maarifa za mtandaoni na ana kwa ana (ikijumuisha jumuiya za mazoezi, vikundi vya kazi vya kiufundi, na makongamano). Ili kuunda mazingira salama na yenye heshima, weka kanuni za maadili (kama vile sera za unyanyasaji wa kutovumilia) na ushirikishe wawezeshaji wanaofahamu jinsia.
 • Tumia mbinu mbalimbali za KM na njia za mawasiliano: Hii inaweza kusaidia kuboresha ufikiaji kwa watazamaji anuwai.
 • Saidia uandishi wa wanawake wa fasihi iliyopitiwa na rika: Ili kubadilisha kanuni na kuhamisha nafasi inayotawaliwa na wanaume hadi kwenye nafasi inayojumuisha zaidi jinsia, utafiti wa wanawake unahitaji kukuzwa na machapisho yao kuthaminiwa na kutumika. Wakati huo huo, ni muhimu kutambua kwamba bidhaa nyingine za maarifa kando na machapisho yaliyopitiwa na marafiki zina thamani na zinaweza kutoa maarifa muhimu ambayo yanaweza kuathiri uga wa FP/RH. Kwa hivyo, tunapaswa kuangazia mitazamo tofauti kutoka kwa vyanzo anuwai.
 • Kuza na kuboresha mifumo ya kujifunza kielektroniki: Uchambuzi wetu ulionyesha kuwa, tofauti na mafunzo ya ana kwa ana, majukwaa ya kujifunza kielektroniki yanaweza kutumika kwa viwango sawa miongoni mwa wanaume na wanawake. Unyumbufu wa mifumo hii inaweza kutoa fursa za kujifunza kwa watu ambao hawawezi kuhudhuria mafunzo ya ana kwa ana, labda kutokana na majukumu ya nyumbani yanayohusiana na jinsia au matarajio ya kitamaduni.

Unafikiri Uko Tayari Kuanza Kuunganisha Jinsia katika Kazi yako ya KM?

Kwa vile huu ni uwanja unaoendelea wa utafiti, tunatambua kuwa inaweza kuwa vigumu kuanza kuunganisha masuala ya kijinsia katika mbinu za KM. Tunawahimiza wataalamu wa FP/RH waendelee kuuliza maswali kama vile “Ninamfikia nani?”, “Ninakosa nani?”, na “Bidhaa na mbinu zangu za maarifa zinawezaje kujumuisha jinsia zote na kushughulikia usawa wa nguvu?”

Ili kukusaidia kuanza kutumia njia hii, jibu maswali yetu mafupi, shirikishi ili kupima ujuzi wako kuhusu jinsia na KM!

Natalie Apcar

Afisa Programu II, KM & Mawasiliano, Mafanikio ya Maarifa

Natalie Apcar ni Afisa Mpango II katika Kituo cha Johns Hopkins cha Mipango ya Mawasiliano, anayesaidia shughuli za ushirikiano wa usimamizi wa maarifa, uundaji wa maudhui na mawasiliano kwa ajili ya Mafanikio ya Maarifa. Natalie amefanya kazi kwa mashirika mbalimbali yasiyo ya faida na amejenga usuli katika kupanga, kutekeleza, na ufuatiliaji wa programu za afya ya umma, ikijumuisha ujumuishaji wa jinsia. Maslahi mengine ni pamoja na maendeleo yanayoongozwa na vijana na jamii, ambayo alipata nafasi ya kushiriki kama Mjitolea wa Kujitolea wa Peace Corps nchini Morocco. Natalie alipata Shahada ya Sanaa katika Masomo ya Kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha Marekani na Shahada ya Uzamili ya Sayansi katika Jinsia, Maendeleo, na Utandawazi kutoka Shule ya London ya Uchumi na Sayansi ya Siasa.

20.5K maoni
Shiriki kupitia
Nakili kiungo