Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Mga Aral mula sa Ghana para Ipaalam sa DMPA-SC Ligtas na Imbakan at Pagtapon


Ang pagbibigay sa mga kababaihan ng mga lalagyan para sa imbakan ng DMPA-subcutaneous (DMPA-SC)* at mga sharps ay makakatulong upang mahikayat ang mga ligtas na kasanayan sa self-injection sa bahay. Ang hindi tamang pagtatapon sa mga pit latrine o open space ay nananatiling isang hamon sa pagpapatupad upang ligtas na mapalaki ang sikat at napakaepektibong pamamaraang ito. Sa pamamagitan ng pagsasanay mula sa mga tagapagbigay ng kalusugan at isang ibinigay na lalagyan na hindi mabutas, ang mga kliyente ng self-injection na naka-enroll sa isang pilot study sa Ghana ay nagawang mag-imbak at magtapon ng mga injectable contraceptive ng DMPA-SC, na nag-aalok ng mga aralin para sa scale-up.

* Ang depot medroxyprogesterone acetate na pinangangasiwaan nang subcutaneously (DMPA-SC) ay isang all-in-one na injectable contraceptive na ibinibigay tuwing tatlong buwan.

Pagdaragdag ng access sa mga injectable contraceptive sa pamamagitan ng DMPA-SC self-injection

Figure 1: Disposable puncture-proof container, used and unused Uniiect TM
Credit ng larawan: PATH

Ang katanyagan sa buong mundo ng mga injectable contraceptive ay patuloy na tumaas sa nakalipas na mga dekada, at ang intramuscular DMPA ay ang paraan ng pagpili para sa maraming mga gumagamit sa buong sub-Saharan Africa (Tsui et al. 2017). Kamakailan, ilang bansa ang nagpakilala ng mas bagong injectable, DMPA-SC (brand name Sayana® Press), at ang all-in-one na Uniject™ device nito (Figure 1), na nagbibigay ng opsyon ng home self-injection (PATH 2017a, PATH 2017b). Ang awtonomiya at privacy na ginawang posible sa DMPA-SC (Murray et al. 2017) ay lalong kaakit-akit sa mga kabataan, mga bagong gumagamit ng pagpaplano ng pamilya (FP), sa mga gustong gumamit ng paraan nang patago, pati na rin sa mga kababaihan na nakatira sa mga rural na lugar o malayo sa mga pasilidad (Nai et al. 2020; Cover et al., 2018; Keith et al. 2014).

Bagama't may malawak na interes sa pagpapabuti ng access sa self-injection, kailangan ang agham ng pagpapatupad upang mas maunawaan ang bagong diskarte sa paghahatid na ito, partikular na sa paligid ng pag-iimbak at pagtatapon. Ang WHO nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa paggamit ng pasilidad at komunidad, na may ilang patnubay sa pagtatapon ng matatalim sa antas ng sambahayan (PATH at JSI 2019). Ang umiiral na ebidensya ay nagpapahiwatig na kung walang tiyak na patnubay, malamang na itatapon ng mga kababaihan ang mga DMPA-SC sharps sa mga pit latrine at mga bukas na espasyo, na nagdudulot ng kaligtasan at mga panganib sa kapaligiran (Cover et al. 2016, Cover et al. 2017, PATH at JSI 2019).

Piloting DMPA-SC self-injection sa Ghana

Upang maabot ang mga layunin nito sa FP2020, nakatuon ang Ghana sa pagpapakilala at pag-scale ng probisyon ng DMPA-SC sa mga pampubliko at pribadong pasilidad ng kalusugan. Upang ipaalam ang mga pagsisikap sa pambansang pagpaplano, ang Ghana Health Service (GHS) ay nagbigay-priyoridad sa pagsasaliksik sa home-based na self-injection para mas maunawaan ang mga kasanayan sa pag-iimbak at pagtatapon sa isang konteksto kung saan ang pagtatapon sa bahay sa mga pit latrine at mga open space ay tahasang hindi pinapayagan. Ang Proyekto ng Katibayan, pinangunahan ng ang Population Council na may suporta mula sa United States Agency for International Development (USAID) Mission sa Ghana, nakipagtulungan sa GHS upang magsagawa ng feasibility at acceptability study na nagpapakilala sa DMPA-SC at self-injection.

Ang proseso ng pagpapakilala ng DMPA-SC at self-injection sa pamamagitan nito pag-aaral ay isinagawa sa rural, peri-urban, at urban na lugar sa loob ng dalawang rehiyon ng Ghana— Ashanti at Volta. Sa dalawang rehiyong ito, ginamit ang isang cascade training approach para sanayin ang kabuuang 150 FP provider sa walong pampublikong pasilidad ng kalusugan sa pamamagitan ng tatlong araw na pagsasanay mga workshop sa pagpapayo at pangangasiwa ng DMPA-SC, kabilang ang kung paano turuan ang mga kliyente na mag-self-inject nang tama. Kasunod ng mga pagsasanay, ang DMPA-SC ay isinama sa komprehensibong pagpapayo at mga serbisyo ng FP sa mga pasilidad na ito. Ang mga kliyenteng boluntaryong pumili ng DMPA-SC bilang kanilang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay inalok ng opsyon na sanayin ng provider sa self-injection. Pagkatapos ng pagtuturo at pagtatasa ng self-injection ng provider, pinahintulutan ang kliyente na mag-self-inject sa ilalim ng pangangasiwa ng provider at binigyan ng dalawang dosis ng DMPA-SC na iuuwi para sa self-injections sa hinaharap.

Ang mga kliyente ng self-injection ay binigyan din ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak at pagtatapon ng DMPA-SC, na may kasamang mga tagubilin sa: 1) iimbak ang mga aparatong Uniject™ sa isang malamig, tuyo na lugar sa temperatura ng silid; 2) itapon ang mga ito sa isang lalagyan na hindi mabutas; at 3) ibalik ang lalagyang iyon sa isang pasilidad kapag puno na ito o noong kailangan ng babae ng refill ng DMPA-SC. Bilang karagdagan, ang bawat kliyente ay binigyan ng lalagyan na hindi mabutas na maaaring maglaman ng hanggang 5 gamit na Uniject™ device (Larawan 1). Upang maunawaan ang mga karanasan ng kababaihan sa DMPA-SC at mga kasanayan sa self-injection, nagsagawa kami ng mga quantitative interview sa 568 kababaihan (18-49 taon) kasunod ng kanilang inisyal, pangalawa at pangatlong iniksyon pati na rin ang malalim na qualitative interview sa 58 kababaihan pagkatapos ng kanilang naka-iskedyul na pangatlo. iniksyon. Ang buong paglalarawan ng interbensyon at mga pamamaraan ng pag-aaral ay matatagpuan sa Nai et al. 2020.

Ang ligtas at pribadong pag-iimbak ng DMPA-SC sa bahay ay magagawa at "madali": Halos lahat ng kababaihan ay nag-ulat na nag-iimbak ng mga Uniject™ device gaya ng itinuro sa isang malamig, tuyo na lugar sa temperatura ng kuwarto (96% pagkatapos ng ikatlong iniksyon) at nakita nilang madali itong gawin (94%). Ang mga natuklasang ito ay gaganapin sa mga pangkat ng edad, bago at dating gumagamit ng FP, at kababaihan sa lahat ng antas ng edukasyon. Naiwasan ng mga kababaihan ang DMPA-SC na hindi maabot ng mga bata, at naging matagumpay sila sa pag-iwas sa mga device mula sa mga miyembro ng pamilya para sa privacy, kung ninanais.

Figure 2. Reported storage of Uniject(tm) among home self injection clients
Pinagmulan: The Evidence Project

"Kapag tapos ka na [sa pag-iniksyon], ilagay mo ito sa isang lalagyan at itago ito sa ilalim ng basurahan, walang bata ang dapat na magkaroon ng access dito upang paglaruan ito" - Client 1

“Sinabi niya na itago ko ito sa refrigerator, o kaya ay iimbak ko sa malamig na lugar para hindi maapektuhan ng init para masira ang gamot. Wala rin akong refrigerator kaya pag-uwi ko may maliit akong kaldero kaya nilagay ko sa loob...para hindi mahawakan ng mga bata...inilagay ko sa likod ng kama ko para hindi nila maabot.” – Kliyente 2

“I want everything to be secret keep away from my parents, kaya inimbak ko [Sayana Press® Pindutin] sa aking first aid bag at inilagay ito sa aking baul at laging ligtas doon” – Kliyente 3

Ang mga lalagyan na hindi mabutas ay mahalaga para sa ligtas na mga kasanayan sa pagtatapon: Halos lahat ng kababaihan ay nag-ulat din ng wastong pagtatapon ng mga device sa isang lalagyan na hindi mabutas (98% pagkatapos ng 6 na buwan) at nakita nilang madali itong gawin (96%). Ang mga nakababatang babae at ang mga nasa edad na 25 taong gulang, bago at dating gumagamit ng FP, at kababaihan sa lahat ng antas ng edukasyon ay wastong itinapon ang mga device at nakita nilang madali itong gawin. Gayunpaman, itinapon ito ng ilan sa banyo at iniulat na sinabihan sila ng mga provider na gawin ito kung hindi sila bibigyan ng lalagyan. Ang iba na hindi nabigyan ng lalagyan na binanggit ay sinabihan ng mga provider na panatilihin ang mga ginamit na syringe sa isang lata.

Figure 3. Reported disposal of Uniject(tm) among home self injection clients
Pinagmulan: The Evidence Project

"Inilalagay ko lahat sa loob ng lalagyan pagkatapos gamitin ang mga ito at ibinibigay ito sa kanila pagdating nila." – Kliyente 4

“Itinapon ko sa lalagyan na binigay sa akin ng nurse at pagkatapos kong mag-iniksyon, ibinalik ko sa kanila para maayos na itapon. Iyon ang sinabi sa akin na gawin kaya sinunod ko ang parehong pamamaraan at nakatulong ito yeah. Ginawa nitong sikreto ang lahat... Nagkaroon ako ng problema sa pagbabalik nito sa clinic dahil sa oras ko ... Lagi akong nasa paaralan ... [Ngunit] ang pinakamagandang paraan ay dalhin ito sa clinic pabalik dahil gusto kong maging lihim ito kaya walang paraan na kailangan kong itago ito sa ibang lugar.” – Kliyente 3

“Hindi ako binigyan ng [lalagyan]. Sinabi sa akin na ang mga lalagyan ay hindi magagamit sa oras na iyon, kaya hindi ako binigay… Ibinalot ko ito sa … lumang dyaryo at inilagay sa … itim na polythene bag bago ito inilagay sa pit latrine” – Kliyente 5

Ang pagbabalik ng mga ginamit na sharps sa mga pasilidad ng kalusugan na magagawa ngunit mahirap: Ang mga container na natanggap ng mga kababaihan mula sa pasilidad ng kalusugan ay madaling maglaman ng hanggang 5 Uniject™ device; samakatuwid, hindi inaasahang ibabalik ng mga kababaihan ang lalagyan para itapon sa loob ng 6 na buwang panahon ng pag-aaral. Ang ilang kababaihan ay nag-ulat na ibinalik ang lalagyan (37%) o ibinigay ito sa mga community health worker (CHWs) na bumisita sa kanilang mga tahanan para sa check-up ng bata. Ang ilang kababaihan na nagdala ng lalagyan pabalik sa pasilidad ay nag-ulat ng mga paghihirap na may kaugnayan sa oras o gastos sa transportasyon.

Paglalapat ng mga natutunan para sa ligtas na pag-iimbak at mga kasanayan sa pagtatapon ng DMPA-SC upang suportahan ang self-injection

Ang aming pag-aaral ay nagpapakita na sa wastong pagsasanay, ang mga kababaihan ay ligtas na makapag-imbak at magtapon ng DMPA-SC. Ang mga natuklasan na ito ay may kaugnayan para sa ibang mga bansa na naglalayong palawakin ang access sa DMPA-SC sa pamamagitan ng self-injection habang tinutugunan ang kaligtasan at mga ekolohikal na panganib na nauugnay sa pagtatapon ng mga ginamit na sharps sa mga pit latrine at mga pagtatapon sa open space. Sa Ghana, pinangunahan ng mga resulta ng pag-aaral ang GHS na isama ang mga container sa mga plano sa pagpapalaki ng buong bansa para sa home self-injection ng DMPA-SC.

Ang mga umuusbong na praktikal na kasanayan ay kinabibilangan ng:

  1. Ang probisyon ng DMPA-SC para sa self-injection sa bahay ay dapat magsama ng mga lalagyan para sa ligtas na pagtatapon ng mga ginamit na Uniject™ device.
    • Ang mga lalagyan na hindi mabutas na ibinigay sa pag-aaral na ito ay maingat at maaaring maglaman ng hanggang limang Uniject™ device.
  2. Kung hindi available ang mga lalagyan, dapat talakayin ng mga provider ang mga alternatibo na hindi kasama ang pagtatapon ng mga ginamit na device sa isang pit latrine o isang open space.
    • Maaaring ilarawan ng mga provider ang iba pang mga lalagyan ng sambahayan na malamang na mayroon na ang mga babae, gaya ng mga petroleum jelly na lalagyan na gawa sa plastic na may mga screw-top lids (Figure 1), na maaaring magamit bilang isang ligtas na alternatibo.
  3. Ang pagdami ng mga opsyon na lampas sa pagbabalik ng mga napunong lalagyan sa pasilidad ng kalusugan ay maaari ding mapadali ang tamang pagtatapon.
    • Ang mga alternatibo tulad ng pagkuha ng mga CHW na bumibisita na sa sambahayan para sa iba pang mga kadahilanan, o pagdadala ng mga punong lalagyan sa isang maginhawang drop-off point tulad ng isang parmasya o iba pang kalapit na pasilidad, ay maaaring makaiwas sa karagdagang oras at gastos sa transportasyon.
Elizabeth Tobey

Staff Associate, Population Council

Elizabeth Tobey, MSPH ay isang Staff Associate sa Reproductive Health Program sa Population Council at nag-aambag sa pananaliksik na naglalayong tiyakin ang access sa mataas na kalidad na pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng ina sa buong mundo. Sinusuportahan niya ang ilang mga aktibidad sa agham ng pagpapatupad na nakatuon sa pagpapabuti ng pagpaplano ng pamilya at mga patakaran at programa sa kalusugan ng ina, tulad ng pagpapakilala ng DMPA-SC, kalidad ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya, programa sa kalusugan ng manggagawa, at pagbabago sa pag-uugali ng provider upang mapabuti ang mga resulta ng postpartum hemorrhage. Si Elizabeth ay mayroong Master of Science in Public Health degree mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Katey Peck

Espesyalista sa Epekto ng Pananaliksik, Population Council

Si Katey Peck, MPH ay isang Research Impact Specialist sa Population Council na nakabase sa Washington, DC. Siya ang namamahala at nagbibigay ng teknikal na input para sa isang portfolio ng mga aktibidad sa pagpapakalat at paggamit na idinisenyo upang palakasin ang epekto ng panlipunan, asal, at biomedical na pananaliksik ng Konseho. Sa pamamagitan ng magkakaibang mga karanasan sa US at mga pandaigdigang larangan ng kalusugan, nalinang ni Katey ang mga kritikal na kasanayan sa pananaliksik, patakaran, pagsusuri, at pamamahala ng programa. Higit sa lahat, nakatuon siya sa pagsusulong ng kalusugan at karapatan sa sekswal at reproductive at paglikha ng isang mas makatarungang mundo. Siya ay may hawak na BA sa Kalusugan at Mga Lipunan mula sa Unibersidad ng Pennsylvania at isang MPH sa Patakaran at Pamamahala ng Kalusugan mula sa Unibersidad ng Hawaiʻi sa Mānoa. 

Dela Nai

Associate I, Population Council

Isang social demographer at sociologist sa pamamagitan ng pagsasanay, ang gawain ni Dela Nai ay nakatuon sa pagpaplano ng pamilya, kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan, at pakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng desisyon upang maisakatuparan ang matagumpay na mga programa at interbensyon. Sa Ghana, pinangunahan ni Dela ang pagpapatupad ng mga pag-aaral at interbensyon, kabilang ang pagiging posible at katanggap-tanggap ng isang subcutaneous contraceptive injection (DMPA-SC), komunidad at provider na hinimok ng panlipunang pananagutan sa pagpaplano ng pamilya, pagsusuri sa sitwasyon ng mga kabataang babae at kabataang babae, nagtatapos sa bata kasal, pati na rin ang isang husay na pagsusuri ng mga ligtas na espasyo para sa mga batang babae sa Zambia. Nagsilbi rin siya bilang punong imbestigador sa mga pag-aaral na tinatasa ang pagiging posible ng pagsasanay sa mga kawani ng pribadong parmasya upang mag-alok ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa Senegal at kaalaman, saloobin, at pag-uugali na may kaugnayan sa pagkamayabong sa mga kabataan sa Burkina Faso. Bilang Research and Program Advisor para sa proyekto ng AmplifyPF, kamakailan ay pinamunuan niya ang isang mixed-method na pagtatasa ng pagpapatuloy ng paghahatid ng serbisyo ng FP sa panahon ng COVID-19 sa 17 intervention site ng proyekto sa buong Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, at Togo.

Leah Jarvis

Program Manager, Reproductive Health, Population Council

Si Leah Jarvis, MPH ay ang Program Manager para sa Reproductive Health sa Population Council at gumagana sa isang portfolio ng mga programa sa pagsasaliksik sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang kalusugan ng ina, pagpaplano ng pamilya, babaeng genital mutilation/cutting, at higit pa. Sa nakalipas na dekada, nakatuon siya sa pagsubaybay, pagsusuri, at pananaliksik sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan ng publiko, na may pagtuon sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive. Nakatuon ang kanyang trabaho sa Planned Parenthood, EngenderHealth, at Population Council sa pagpapalawak ng access sa mga de-kalidad na programa sa pagpaplano ng pamilya para sa mga mahihinang populasyon sa Latin America, Asia, at sub-Saharan Africa.

Michelle Hindin

Direktor ng Programa, Reproductive Health, Population Council

Si Michelle J. Hindin ay direktor ng Reproductive Health Program ng Population Council. Bago siya sumali, siya ay Propesor, Kagawaran ng Populasyon, Pamilya, at Kalusugan ng Reproduktibo sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, kung saan siya ay patuloy na humahawak ng isang karagdagang appointment. Siya rin ay isang siyentipiko sa Reproductive Health and Research Department ng WHO. Siya ay nag-publish ng higit sa 125 peer-reviewed na mga artikulo sa mga paksa mula sa contraceptive na paggamit hanggang sa empowerment ng kababaihan. Nakuha niya ang kanyang PhD sa Sociology sa Johns Hopkins University at isang MHS sa Department of Population Dynamics sa Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health.