Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 8 minuto

Theory vs. Reality sa UHC at Family Planning

Unang Bahagi ng UHC Webinar Series


Ang Knowledge SUCCESS, FP2030, Population Action International (PAI), at Management Sciences for Health (MSH) ay nakipagsosyo sa isang tatlong-bahaging collaborative na serye ng diyalogo sa universal health coverage (UHC) at pagpaplano ng pamilya. Ang unang 90-minutong pag-uusap ay nag-explore ng mataas na antas ng mga pangako ng UHC at mga partikular na patakaran ng UHC sa ilang magkakaibang konteksto.

Noong Hunyo 28, ang Knowledge SUCCESS, FP2030, Population Action International (PAI), at Management Sciences for Health (MSH) ay nag-host ng una sa tatlong-bahaging collaborative na serye ng diyalogo sa pangkalahatang saklaw ng kalusugan (UHC) at pagpaplano ng pamilya. Ang serye ay nakikipag-ugnayan sa mga kalahok at nag-imbita ng mga tagapagsalita sa mga diyalogo upang ipaalam ang isang posisyong papel sa UHC at pagpaplano ng pamilya. Ang papel ay ibabahagi sa International Family Planning Conference (ICFP) sa huling bahagi ng taong ito.

May oras pa para makisali sa usapan! Magrehistro para sa aming mga susunod na sesyon sa serye sa Agosto 23 at Oktubre 18. 

Bago sa pagpaplano ng pamilya at UHC? Maghanap ng higit pa sa paksa.

Itinampok sa unang 90 minutong dialogue ang:

 • Moderator: Amy Boldosser-Boesch, Senior Director at Practice Area Lead para sa Health Policy, Advocacy & Engagement at Integrated Health Care, Management Sciences for Health (MSH) Secretariat, Civil Society Engagement Mechanism (CSEM), UHC2030.
 • Gifty Addico si Dr, Chief ng Commodity Security Branch, Technical Division, UNFPA.   
 • Adebiyi Adesina, Direktor ng Health Financing at Health Systems Strengthening, PAI.
 • Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation ng India.
 • Pangwakas na Pananalita: Dr. Samukeliso Dube, Executive Director, FP2030.

Sinaliksik ng mga tagapagsalita ang mga aral na natutunan at pinakamahuhusay na kagawian, na lumipat mula sa mataas na antas na mga pangako ng UHC patungo sa mga partikular na patakaran ng UHC sa ilang magkakaibang konteksto. 

Mga Pangunahing Takeaway

Napipilitan ka ba sa oras? Ito ang mga nangungunang insight mula sa dialogue.

 • Mga hadlang sa pag-access sa FP at pagkamit ng UHC ay halos magkapareho; kaya, kailangan nating mag-isip ng istruktura at holistically sa pagdidisenyo ng mga patakaran at paglapit sa pagpapatupad.
 • Para sa karagdagang matatag na pakikipag-ugnayan sa patakaran sa kabila ng UN High-Level Meeting noong 2023, ang disenyo ng patakaran ay dapat na nasa harapan ng pagpaplano ng pamilya at gawain ng UHC sa loob ng mas malawak na talakayan ng pagsasakatuparan ng Sustainable Development Goals (SDG) (lalo na ang Goal 3 sa kalusugan at target 5.6 sa SRHR). Ang High-Level Political Forum ngayong taon ay nagbibigay-daan sa mga kasosyo na subaybayan ang pagmemensahe habang nag-uulat ang mga bansa sa SDG 5 tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.
 • Pagtuon ng talakayan sa mga pangangailangan ng mga pinaka-iiwan (mga kabataan, kababaihan, at mga batang babae sa kanilang pagkakaiba-iba)—hindi lamang ang saklaw at pagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan—nagbabago sa talakayan na maging nakasentro sa mga tao. Kasabay nito, pinapalawak nito ang aming audience sa mga espasyo kung saan nagtatrabaho ang mga tao sa mga paksa tulad ng karapatang pantao sa kalusugan.
 • Pagbibigay-priyoridad sa mga pamumuhunan sa sistema ng kalusugan sa isang matatag na base ng ebidensya, pagsasama, at pagpapalakas ng kapasidad ay kritikal para sa pagsasakatuparan ng pagpaplano ng pamilya bilang bahagi ng UHC.

Buong Buod

Gusto mo ba ng higit pang mga detalye sa talakayan? Sa ibaba ay nagsama kami ng isang komprehensibong recap na nagli-link sa eksaktong mga segment sa loob ng buong pag-record (magagamit sa Ingles o Pranses).

Amy Boldosser-Boesch: Pag-frame ng pagpaplano ng pamilya sa loob ng kasaysayan ng mga internasyonal na pag-uusap at patakaran ng UHC

Itinakda ni Ms. Boldosser-Boesch ang tono para sa serye ng diyalogo na may pangkalahatang-ideya kung paano umunlad ang talakayan sa patakaran ng UHC sa buong mundo at kung saan nababagay ang pagpaplano ng pamilya. Ipinakilala at tinukoy niya ang mga konsepto ng UHC at pagpaplano ng pamilya. 

Universal health coverage (UHC) nangangahulugan na ang lahat ng tao at komunidad ay maaaring gumamit ng promotive, preventive, curative, rehabilitative, at palliative na serbisyong pangkalusugan na kailangan nila, na may sapat na kalidad upang maging epektibo, habang tinitiyak din na ang paggamit ng mga serbisyong ito ay hindi maglalantad sa gumagamit sa kahirapan sa pananalapi.

Noong 2019, pinangunahan ng United Nations ang unang pulong ng UN sa UHC. Ang mga pinuno ng mundo ay nagtakda ng isang ambisyoso at komprehensibo deklarasyon sa UHC, at ang agenda ay patuloy na ipinapatupad at naisalokal sa iba't ibang bansa sa iba't ibang paraan. Nasa ibaba ang isang pangkalahatang-ideya ng paparating na 2023 UN High-Level Meeting (HLM) sa UHC Provisional timeline na gagamitin para ihanda ang mga bansa at ang UN General Assembly na mag-host ng isa pang high-level na pulong sa UHC. 

Ano ang mga pangunahing aral na natutunan mula sa iyong tungkulin na sumusuporta sa civil society sa paghubog ng patakaran sa UHC at pagpaplano ng pamilya sa pambansa at sub-nasyonal na antas?

Tumugon si G. Adebiyi Adesina sa tanong na ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa proyektong UHC Engage na pinondohan ng Bill & Melinda Gates Foundation. Inilunsad ng PAI ang proyektong ito noong 2019 kasama ang mga kasosyo sa civil society sa Burkina Faso, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda, at Zambia upang matiyak ang pagsasama at pagpapanatili ng pagpaplano ng pamilya sa UHC.

Tatlong pangunahing aral na natutunan mula sa gawaing ito:

Ang adbokasiya ay dapat na madiskarte

Ginamit ng mga kasosyo sa civil society sa proyekto ng UHC Engage ang SMART balangkas ng adbokasiya upang maunawaan ang kanilang mga konteksto, lumikha ng mga pangunahing layunin ng panandalian at pangmatagalang, at i-map out ang mga gumagawa ng desisyon ng UHC upang bumuo ng kanilang madla ng patakaran at makipag-ugnayan sa kanila nang naaayon. 

Ang mga koalisyon ay kritikal

Ang mga kasosyo sa lipunang sibil sa anim na bansa ay lumikha ng malawak na mga koalisyon. Una silang nakipag-ugnayan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na mahalaga sa UHC pagkatapos ay nagdala ng mga stakeholder mula sa mga non-government organization (NGOs), mga propesyonal na grupo, pribadong sektor, at iba pang mga CSO mula sa mga pangunahing demograpiko kabilang ang mga grupong pinamumunuan ng kabataan. Nag-evolve ang mga koalisyon sa mga technical working group at advisory group para hubugin ang mga pangunahing aspeto ng panukala sa patakaran ng UHC ng isang bansa. 

Ang aksyon ay dapat na batay sa ebidensya

Nakipagtulungan ang mga kasosyo sa mga eksperto upang ipatupad ang isang diskarte na nakabatay sa ebidensya (ang mga learning forum na binanggit kanina) upang ilipat ang talakayan sa patakaran sa mga pormal na platform sa pagpaplano ng patakaran. Ang pamamaraang ito upang bumuo ng mga panukala sa patakaran ay nagpatibay sa kredibilidad ng adbokasiya.

“Gusto kong gamitin ang pagkakatulad ng isang marathon relay race sa prosesong ito para makarating sa UHC. Ang isang nakatuong koponan ng relay ay bubuo sa mga taong may kakayahan para sa bilis at pagtitiis, at sa parehong kahulugan, ang pagkamit ng layunin ng UHC ay mangangailangan ng adbokasiya upang palakasin ang mga runner at pati na rin ang pananagutan upang panatilihing nasa track ang mga runner. Sino ang mas mahusay na nagpapakita ng mga katangiang ito kaysa sa mga CSO?”

G. Adebiyi Adesina, Direktor ng Health Financing at Health Systems Strengthening, PAI

Ano ang mga puwang at pagkakataon para sa pagsasama ng pagpaplano ng pamilya sa UHC sa panahon ng disenyo ng mga patakaran ng UHC sa iyong bansa at konteksto?

Binalangkas ni Poonam Muttreja ang ilang hamon at pagkakataon para sa UHC sa pangunahing sistema ng kalusugan ng India. Ang UHC ay hindi lamang tungkol sa pagtiyak ng access sa mga serbisyo, ngunit kasama rin dito ang pagbibigay-kapangyarihan at pagpili upang matugunan ang hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya. Ang pagpapalakas sa buong sistema ng kalusugan ay kritikal.

Kabilang sa mga partikular na puwang at pagkakataon ang:

Kakulangan ng pag-unawa sa mga panlipunang determinant ng kalusugan

Kakulangan ng pag-unawa sa mga panlipunang determinant ng kalusugan, lalo na sa mga pinunong pampulitika, gumagawa ng patakaran, at mga functionaries at provider ng kalusugan.

Mga paglalaan ng pondo

Mga paglalaan ng pondo na nakakaapekto sa mga serbisyo at pag-access sa pagpaplano ng pamilya. Ang pamumuhunan sa edukasyon sa kalusugan at pagbabago ng pag-uugali, ang komunikasyon upang itaguyod ang pangangalaga sa sarili, indibidwal, at mga kakayahan sa komunidad ay mahalaga. Ang pamumuhunan sa pagpapalawak ng pagpili, lalo na para sa mga modernong pamamaraan na matagal nang kumikilos, ay patuloy na kumakatawan sa isang malaking agwat dahil sa malaking bilang ng mga kabataan at mga taong nasa edad ng reproductive sa bansa.

Ang pagkakaroon ng matatag na sistema ng pamamahala ng data

Ang pagkakaroon ng matatag na sistema ng pamamahala ng data na sumusuporta sa pag-aaral na nakabatay sa ebidensya para sa pagpaplano ng pamilya at pagprograma ay mahalaga sa pagkamit ng UHC. 

Kakulangan ng kamalayan ng komunidad

Kakulangan ng kamalayan ng komunidad ng mga serbisyo, kanilang mga karapatan, at mga karapatang ma-access ang pangangalaga. 

Kakulangan ng pakikilahok ng mga lalaki

Ang pagpaplano ng pamilya ay hindi lamang isang isyu ng kababaihan—ito ay isyu ng mga lalaki, at ito ay isang isyu sa lipunan. 

Mga alamat at maling akala tungkol sa pagpaplano ng pamilya

Tulad ng sa maraming konteksto sa buong mundo, ang maling impormasyon ay madaling ibinabahagi sa pamamagitan ng mga digital platform. Ang mga bias ng provider at komunidad ay maaaring makaapekto sa kamalayan ng mga tao at access sa mga serbisyo.

Mapilit na mga patakaran sa populasyon sa India

Ang Populasyon Foundation ay nangunguna sa paniningil sa pagtataguyod laban sa mga patakarang ito at pagtataguyod para sa isang diskarte na nakabatay sa karapatan. 

"Dapat nating tanggapin na hindi natin malulutas ang isang problema kung hindi natin ito mauunawaan."

Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation ng India

Maaari mo ba kaming bigyan ng tatlong entry point at praktikal na mga halimbawa sa pagsasama o paglikha ng isang nakatuong pagtuon sa pagpaplano ng pamilya sa disenyo ng patakaran ng UHC?

Ibinahagi ni Dr. Gifty Addico na sa karanasan ng UNFPA sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa bansa, tatlong entry point ang lumabas:

Katibayan upang matiyak na ang pagpaplano ng pamilya ay pinagsama-sama

Mahalagang mayroon kaming pinaghiwa-hiwalay at tumpak na data upang magbigay ng coverage sa kalusugan ng mamumuhunan. Ang UNFPA at Avenir Health ay bumuo ng database ng pagkakataon sa pagpaplano ng pamilya para sa pagtatakda ng priyoridad at adbokasiya. Ang UNFPA ay mayroon ding a Portal ng Data ng Populasyon na makapagbibigay-alam sa disenyo ng programa para sa UHC sa pamamagitan ng pagbibigay ng open-access na data. 

Mga taong magpapatupad ng mga serbisyo

Ang pagbuo ng kapasidad at paghikayat sa mga patakaran sa paglilipat ng gawain ay mahalaga. Ang UNFPA ay nagtatrabaho sa mahigit 30+ bansa na may mga community health worker na nagbibigay ng DMPA-SC injection. Ang mga tao tulad ng mga community health worker ay isang mahalagang bahagi ng health workforce na maaaring mag-alok ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Nakipagtulungan ang UNFPA sa mga kasosyo sa bansa upang palakasin ang kapasidad ng mga midwife. Higit sa 90 midwifery schools ang sinanay sa pagbibigay ng matagal nang gumaganang reversible contraceptive. 

Mga mapagkukunang magagamit

Maaaring ipatupad ang UHC sa pamamagitan ng gobyerno, ngunit may iba pang mga diskarte tulad ng mga insurance voucher at kabuuang market approach. Matagumpay na naisama ng Ghana ang mga kailanganin sa pagpaplano ng pamilya sa pambansang segurong pangkalusugan salamat sa malakas na pagsusumikap sa adbokasiya mula sa lahat ng mga kasosyo. Nalaman ng mga stakeholder ng Ghana at UNFPA na bagama't maaaring may paunang gastos sa pagsasama ng pagpaplano ng pamilya sa mga pambansang plano sa segurong pangkalusugan, mararamdaman ng mga mamamayan ang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagtitipid sa kalusugan ng ina at pinabuting resulta ng kalusugan para sa mga ina at sanggol. Sa Uganda, ginamit ng UNFPA at Marie Stopes Uganda ang mga voucher para ipatupad ang mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Ang partnership ay nagtrabaho sa pamamagitan ng mga village health team sa mga rehiyon na may mataas na hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya.

"Ang mapagkukunan ng mapagkukunan ay nangangailangan ng pag-alam kung anong mga mapagkukunan ang kailangan natin, kung saan kailangan ang mga ito, para kanino, at kailan."

Dr. Gifty Addico, Hepe ng sangay ng Commodity Security, Technical Division, UNFPA

Kadalasan, ang buong spectrum ng mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya ay hindi kasama sa isang pakete ng mga benepisyo ng isang pamamaraan ng social health insurance, halimbawa. Paano natin matitiyak ang pagsasama ng FP mula sa simula?

Panoorin: 46:53

Pansinin : 46:53

Binanggit ni G. Adesina ang pagbuo ng ebidensya ng Marie Stopes Ghana para sa pagpopondo sa pagpaplano ng pamilya. Kasama dito ang pagpapakita kung paano nakatulong ang pagkakaroon ng isang hanay ng mga pamamaraan sa access sa family planning sa pangkalahatan. Bilang karagdagan, ang mga mensahe ng adbokasiya ay maaaring makatulong na ipaalam ang ebidensya tungkol sa epekto ng komprehensibong mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa pag-access at pagiging abot-kaya.

Mayroon bang anumang mga kasanayang may mataas na epekto upang makakuha ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa mga marginalized na komunidad? Gumagamit ba tayo ng tamang paraan upang maakit ang mga pinaka-mahina (gaya ng mga may kapansanan) sa pag-access sa pagpaplano ng pamilya? 

Si Ms. Muttreja ay nagbigay ng halimbawa ng programa ng gobyerno ng India na MPV, na inilunsad limang taon na ang nakakaraan sa 140 na distrito. Ang mga lokal na ito ay may pinakamataas na antas ng fertility, mataas na antas ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, at iba pang mahihirap na tagapagpahiwatig. Inilarawan ni Ms. Muttreja ang inisyatiba bilang isang epektibo at komprehensibong diskarte ng UHC sa pagpaplano ng pamilya. Ang Pondo ng Populasyon ng India ay nakabuo din ng isang soap opera upang tugunan ang mga pamantayang panlipunan at pagbabago ng ugali. Kasama sa programa ang isang makabuluhang pagtuon sa pagpaplano ng pamilya, bukod sa iba pang mga paksa.

Ano ang matututuhan natin sa mga pag-aaral sa pamumuhunan ng UNFPA?

Upang sagutin ang tanong na ito, inanyayahan ni Ms. Boldosser-Boesch ang kasamahan ni Dr. Addico, si Howard Freidman, na tumugon. Ang pamumuhunan sa pagpaplano ng pamilya ay hindi lamang isang isyu sa karapatang pantao, ngunit ito ay may magandang kahulugan sa ekonomiya. Ang UNFPA ay nakipagsosyo sa iba't ibang grupo sa bansa upang umunlad isang kasangkapan upang matukoy ang mga gastos, epekto, at benepisyo ng pagpapalaki ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya.

Kaugnay ng mga pamumuhunan sa panig ng supply sa paligid ng mga tagapagkaloob at mga kalakal, mayroon bang mga karanasan kung paano ibinigay ang magkatulad na suporta sa parehong panig ng demand at supply upang matiyak na mayroong mga tagapagbigay ng pagpaplano ng pamilya na nakakatugon sa pinakamababang pamantayan ng kalidad kung saan maaaring ma-access ng mga tao ang saklaw ng insurance? 

Ibinahagi ni G. Friedman na ang UNFPA ay nakipagtulungan sa mga bansa upang maunawaan ang data tungkol sa mga lokasyon ng paghahatid ng serbisyo at accessibility ng populasyon. Minsan ang pagbabawas ng bilang ng mga pasilidad sa isang partikular na lugar ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mga serbisyo at logistik dahil mas kaunting mga pasilidad ang hindi ginagamit. 

Idinagdag ni Ms. Muttreja na sa India at iba pang bahagi ng Africa, mayroong isang supply-side failure na talagang kailangang ayusin. Nakikita niya ito bilang isang pagkabigo sa pamamahala; ito ay isang bagay na ang mga pamahalaan ay dapat magdala ng propesyonal na tulong upang harapin. 

Nagbigay si G. Adesina ng pananaw ng CSO mula sa trabaho ng PAI kasama ang mga kasosyo sa CSO sa India na nagtatrabaho sa lokal na antas upang matiyak na ang mga puwang ay natukoy, nakataas, at natugunan. Nakikita niya ang posisyon ng mga CSO bilang perpektong halimbawa kung paano maaaring magsama-sama ang panig ng demand at supply.

Pangwakas na Pahayag: Dr. Samukeliso Dube, Executive Director, FP2030

Nagbigay si Dr. Dube ng pangwakas na pananalita. Binigyang-diin niya ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng pagpaplano ng pamilya sa UHC at ang mga aspetong nakabatay sa karapatan ng pagbibigay ng pagpaplano ng pamilya. Nag-aalok ang FP2030 ng natatanging mekanismo para isulong ang diyalogo sa paligid ng UHC at pagpaplano ng pamilya at panagutin ang komunidad ng FP/RH para sa mga layuning ito. Ang partnership ay gumagawa ng mga pag-uusap sa pamamagitan ng UHC dialogue series at partner meetings. Hinikayat niya ang mga kalahok na isaalang-alang Mga pangako sa FP2030 bilang mga paraan para mabuo ng mga bansa ang kanilang mga layunin at estratehiya para sa pagpapatupad at pananagutan ng UHC at pagpaplano ng pamilya.

“Ang pagpaplano ng pamilya ay mahalaga sa pagkamit ng pangkalahatang saklaw ng kalusugan … Sa isip ko, tinatawag ko itong “epektibong saklaw”… dahil ang pangkalahatang saklaw sa kalusugan kung saan kasama natin ang epektibong pagpaplano ng pamilya ay nagiging epektibong pangkalahatang saklaw sa kalusugan … Ang saklaw ng pangkalahatang kalusugan ay nagbibigay ng pinansiyal na proteksyon [para sa pamilya pagpaplano].”

Dr. Samukeliso Dube, Executive Director, FP2030

Naghahanap upang makilahok sa pangunguna sa susunod na pulong sa mataas na antas ng UHC UN? 

 • Mag-subscribe sa newsletter ng CSEM para sa mga update sa kung paano lumahok sa proseso ng pagpino ng key na humihiling para sa mataas na antas na pulong. 
 • Makilahok sa mga konsultasyon sa antas ng bansa hino-host ng CSEM para mag-ambag sa State of UHC Commitment Review ng UHC2030 na sumusubaybay sa mga pangako ng bansa sa UHC. Dalawampung konsultasyon sa bansa ang isasaayos sa 2022 at ang mga nagtatrabaho sa iba't ibang sektor ng kalusugan ay hinihikayat na dumalo.
 • Idagdag ang iyong mga pananaw sa CESM survey na gagamitin upang ipaalam sa mga profile ng bansa ng State of UHC Commitment Review.
 • Palakasin at makipag-ugnayan sa UHC post-ICFP sa World UHC Day sa Disyembre.
Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

Cate Nyambura

Global Partnerships Consultant, FP2030

Si Cate Nyambura ay isang internasyonal na eksperto sa pag-unlad at consultant na dalubhasa sa pamamahala ng programa, adbokasiya, pananaliksik, at estratehikong pakikipagsosyo. Ang kanyang akademikong background ay nasa biomedical na pananaliksik at pampublikong patakaran. Si Cate ay nagtrabaho sa mga paksa tulad ng sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan, pagpaplano ng pamilya, mga karapatan ng kababaihan, pamumuno ng kabataang babae, kalusugan ng kabataan, pag-iwas sa HIV/AIDS, pangangalaga, paggamot, at pananaliksik sa loob ng mahigit isang dekada. Ang kanyang trabaho, na nabuo mula sa aktibismo ng mag-aaral, ay lumipat sa pag-oorganisa ng komunidad at kasalukuyang nagsasangkot ng pagtatrabaho sa mga masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga katutubo na pag-oorganisa; pambansa, rehiyonal, at pandaigdigang adbokasiya; programming; pamamahala ng estratehikong pakikipagsosyo; at pananaliksik bilang isang consultant. Si Cate ang global partnerships consultant sa FP2030. Siya ay bahagi ng advisory board ng programa para sa Strategic Initiative para sa Horn of Africa, nagsilbing tagapangulo para sa pangkat ng mga aktibidad sa rehiyon para sa COFEM, at Lupon ng mga Direktor sa Ipas Africa Alliance. Si Cate ay isang 2019 Goalkeeper, isang 2016 Mandela Fellow, Royal Commonwealth associate fellow, 120 Under 40 winner, at pinangalanang isa sa limang batang African na babaeng changemaker na kilala noong 2015 ng This is Africa. Nai-publish siya sa Agenda Feminist Journal (2018 Edition), Gender and Development Journal (2018 edition), at iba pang pandaigdigang platform.