Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 8 minuto

Isang diskarte na pinangungunahan ng kababaihan sa pagbuo ng katatagan para sa mga komunidad sa Uganda


Ang Rwenzori Center for Research and Advocacy, na itinatag noong 2010, ay isang Ugandan NGO na naglilingkod sa mga kababaihan, bata, at kabataan sa pinakamahihirap na komunidad upang tulungan silang ma-access ang pinabuting kabuhayan, kabilang ang mas mabuting pangangalaga sa kalusugan at edukasyon. Nakipag-usap kami kay Jostas Mwebembezi, Executive Director at Founder, para matuto pa tungkol sa gawaing ginagawa ng kanyang organisasyon, partikular para sa Population, Health, and Environment (PHE) programming.

Ano ang nagtulak sa iyo patungo sa diskarte ng PHE?

Bago ang PHE, nagtatrabaho ako sa iba't ibang sektor at sa mga indibidwal na sektor. Halimbawa, ginawa namin ang kalusugan ng ina at anak—pag-iwas sa pagkamatay ng ina, pagtaas ng pag-uugali sa paghahanap ng pangangalagang pangkalusugan, pagsuporta sa pag-access ng kababaihan sa antenatal na pangangalaga na may impormasyon tungkol sa kung paano pakainin ang kanilang mga sanggol, kung paano tugunan ang mababang timbang ng panganganak, at tinitiyak din na mayroon silang mga panganganak na ay pinadali ng isang dalubhasang propesyonal.

Kaya titingnan lamang namin ang pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng impormasyon at hindi pagbibigay sa kanila ng lahat ng iba pang mga interbensyon na marahil ay sumusuporta sa kanila ng impormasyon tungkol sa pagpapabuti ng nutrisyon, ngunit hindi susuportahan sila ng mga hardin sa kusina. Pagkatapos naming malaman ang tungkol sa PHE, na talagang napaka-interesante—hindi ito tungkol sa isang interbensyon, ngunit isang kumbinasyon ng mga interbensyon sa [sa] antas ng sambahayan, na kalakip sa ilang mga layunin ng napapanatiling pag-unlad. Kaya talagang pinabilis nito ang aming interes sa pagpapatupad ng PHE at hanggang ngayon, mayroon kaming ilang mga sambahayan na nagsasagawa ng mga interbensyon ng PHE sa kamay. Kaya nakikita namin ito bilang isang mahusay na modelo at kung ano ang tumutukoy sa aming trabaho sa komunidad. Ito ang dahilan kung bakit tayo natatangi dahil naghahatid tayo ng mga multi-sectoral na interbensyon nang sabay-sabay.

Ang mga sambahayan na binanggit mo, ay ang mga konektado sa mga modelong sambahayan na nagmula sa proyekto ng HoPE-LVB?

Oo, nagsimula kami sa ilang modelong sambahayan kung saan nakapagpatupad kami ng mga interbensyon ng PHE, ngunit sa paglipas ng panahon, mula noong 2017, pinalawak namin ang modelo sa ibang mga komunidad, sa ibang mga sambahayan. Tinatanggap ng mga sambahayan ang lahat ng mga interbensyon ng PHE. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa PHE, talagang gusto nila ang konsepto dahil binigay nito sa kanila ang lahat ng bagay nang sabay-sabay. Halimbawa, ang pagpunta sa sambahayan upang mag-alok ng edukasyon—ang community health worker ay nag-aalok ng kapaligiran at edukasyon sa kalusugan ng ina at bata, kabilang ang sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan. Kaya kapag nag-aalok sila ng mga panandaliang pamamaraan para sa pagpaplano ng pamilya, tinuturuan din nila ang sambahayan tungkol sa pagtatanim ng puno at kahit na binibigyan sila ng mga puno para sa pagtatanim. Kaya ito ay isang pinagsamang modelo at iba't ibang mga referral ang ginawa.

Kaya ang aming mga pagbisita sa bahay ay napupunta sa isang multi-sectoral na diskarte kung saan ang mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad ay maaaring mag-alok ng edukasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya, biodiversity, pagtatanim ng puno, mga kalan na nakakatipid sa enerhiya, pati na rin ang kalusugan ng ina at bata, kabilang ang pangangalaga sa bagong silang, na nagbibigay mga benepisyo ng sambahayan. Higit pa sa komunikasyon, ito ay tungkol din sa pagkilos—kaya tinuturuan namin sila tungkol sa nutrisyon, binibigyan namin sila ng mga hardin sa kusina, tinuturuan namin sila kung paano alagaan ang mga hardin sa kusina, at kung paano sila muling nabuo. Tinuturuan din namin sila tungkol sa pagpaplano ng pamilya at nag-aalok sa kanila ng mga pamamaraan.

Dumadaan ba ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad na ito ng mas maraming pagsasanay kaysa sa karaniwan mong nakikita sa isang manggagawang pangkalusugan na nakatuon lamang sa paghahatid ng pagpapayo sa pagpaplano ng pamilya?

Oo, ang ating mga community health worker ay dinadala sa isang mahigpit na pagsasanay, na tumatagal ng halos isang linggo. Itinuro sa kanila ang tungkol sa pagsasama at ginagawa nila ang kanilang normal na mga pagbisita sa pinto-sa-pinto at mga referral. Ngunit sa bahagi ng PHE, dinadala namin sila sa pamamagitan ng mga maihahatid para sa kanila na maitatag ang mga modelong sambahayan. Itinuturo namin sa kanila ang tungkol sa impormasyon sa pagpaplano ng pamilya at pati na rin ang pagsasama ng pagpaplano ng pamilya, nutrisyon, at pagbabago ng klima—at kung paano sila nagdadala ng isang pakete sa isang sambahayan kapag gumagawa sila ng mga outreach. Sumasailalim sila sa iba't ibang pagsasanay at tinatasa namin ang mga ito at nakikita ang kanilang kaalaman tungkol sa uptake ng pagpaplano ng pamilya, nutrisyon, pati na rin ang katatagan ng klima sa antas ng sambahayan. Kaya ipinapadala namin sila sa komunidad kapag sila ay talagang handa at alam na sila ay talagang maghahatid at sila ay naghahatid ng mahusay na gawain sa komunidad.

A white vehicle belonging to RCRA Uganda along with several RCRA workers stopping on a dirt road traversing the mountains in Uganda. Photo credit: Rwenzori Center for Research and Advocacy (RCRA)

Ang iyong organisasyon lang ba ang gumagawa ng mga modelong sambahayan o ang ibang mga organisasyon ba ay may ganoong uri ng modelo ng PHE na ginagawa rin nila?

Ang ibang mga organisasyon ay may iisang pagpapatupad. Halimbawa, ang ibang mga organisasyon ay sumusuporta sa sambahayan na may mga punla para sa pagtatanim at ito ay nagtatapos doon. Ang aming interbensyon sa sambahayan ay may kasamang mga punla, hardin sa kusina, dry rack (para sa mga kagamitan sa bahay na tuyo sa araw), mga kalan na nakakatipid sa enerhiya, at edukasyon sa kalusugan ng ina at anak. May kasama rin itong tree planting, kaya all in one. Nagbibigay ito sa sambahayan [ng] lahat ng serbisyo sa isang pagbisita at ang mga sambahayan sa mga komunidad kung saan tayo nagtatrabaho, mas marami silang benepisyo mula sa proyekto kaysa sa ibang mga sambahayan.

Halimbawa, ang mga sambahayan na ating pinaglilingkuran ay hindi na umaasa sa mga palengke ng gulay. Sa totoo lang, sinusuportahan nila ang mga pamilihan na may mga gulay mula sa kanilang mga hardin. Kaya't tinanong namin sila, "Gaano katagal na kayo sa palengke?" At hindi daw nila matandaan kung kailan sila pumunta para bumili ng repolyo, hindi nila matandaan kung kailan sila pumunta para bumili ng sukuma wiki, hindi nila matandaan kung kailan sila pumunta para bumili ng kamatis at sibuyas. Ito ay [mas masaya] sa amin dahil ang kita, ang pera na ginagastos nila noon sa repolyo at iba pa, ay maaari nang gastusin sa iba pang domestic basic needs sa household level.

Ilang komunidad ang nararating mo sa Uganda?

Nagtatrabaho kami sa Kasese, ang ilan sa kalapit na distrito ng Bunyangabu, at sa Kyaka II refugee camp sa Kyegegwa. Ang Kasese ay kung saan tayo ay may malakas na presensya sa lahat ng sub-county para sa ating mga proyekto, family planning outreach clinic, at door-to-door na umabot sa 15 sub-county, na napakalayo. Ang Kasese ay isa sa pinakamalaking distrito sa bansa na may populasyon na malapit sa isang milyong tao. Kaya malayo na ang narating ng PHE.

Ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap mo sa loob ng iyong trabaho sa PHE?

Isa sa pinakamalaking hamon ay ang makita ang malaking pangangailangan mula sa mga lokal na pinuno na nakakita ng kabutihan ng PHE. Nararamdaman nila na kailangan nila ng pagpapalawak, at mas maraming sambahayan ang dapat isama, ngunit ang mga mapagkukunan na mayroon kami ay hindi nagpapahintulot sa amin na maabot ang mas malawak na saklaw ng mga benepisyaryo at ang laki ng mga sambahayan, na talagang makikinabang sa mga katulad na interbensyon dahil napatunayan ng PHE na epektibo sa pagpapabuti ng seguridad sa pagkain at pagpapabuti ng pag-uugali sa paghahanap ng pangangalagang pangkalusugan sa mga antas ng sambahayan, pagpapabuti ng paggamit ng murang mga interbensyon sa pagbabago ng klima tulad ng pagtatanim ng mga puno para sa prutas at para sa kahoy. Sinusuportahan namin ang mga kababaihan na bawasan ang pagkonsumo ng kahoy sa pamamagitan ng paggamit ng a lorena kalan, ngunit upang magtanim din ng mga puno kaya hindi na nila kailangan pang pumunta sa kagubatan para maghanap ng kahoy.

Mayroon ka bang anumang mga inobasyon sa PHE na ginagawa ng iyong organisasyon?

Oo. Ang mga inobasyon na tinitingnan natin ngayon, tinatawag natin ngayon ang Women-Led Community Resilience and Development. Ito ang aming diskarte sa isa pang paraan ng pagba-brand ng PHE. Ginagamit na namin ngayon ang kitchen garden bilang isang plataporma para sa pagbabahagi ng impormasyon, kaya ang mga kababaihan ay nagtitipon sa paligid ng kitchen garden para malaman ang tungkol sa pagpaplano ng pamilya, upang malaman ang tungkol sa mga panandaliang pamamaraan, at malaman din kung saan nila maa-access ang mga pamamaraang iyon. Nagagawa ng aming mga community health worker na makipag-ugnayan sa mga pagtitipon gamit ang panandaliang pamamaraan at kung ang isang babae ay interesado sa isang pangmatagalang pamamaraan, bibigyan sila ng referral form.

Ang hardin sa kusina ay lampas na ngayon sa pagkonsumo ng gulay, at [ay] ngayon ay isang platform ng pagbabahagi ng kaalaman kung saan ang mga hardinero ay nagtitipon at natututo tungkol sa pagbabago ng klima at natututo tungkol sa lahat ng iba pang mga interbensyon sa pamamagitan ng Women-Led Community Resilience and Development. Kaya, iyon ay isang bagay na talagang nakatulong sa amin upang madagdagan ang networking ng mga hardinero at makita din ang mga hardinero na natututo sa bawat isa sa kung paano lumalaki ang mga gulay. Kami ay tumitingin sa mga gulay, lumalaki nang malusog nang walang mga kemikal; lahat ng aming mga hardinero ay hindi gumagamit ng mga kemikal, at sila ay talagang magkaroon ng mas mahusay na mga resulta mula sa kanilang mga hardin ng gulay.

A landscape photo of the Ugandan mountains. Photo credit: Rwenzori Center for Research and Advocacy (RCRA)

Nakita mo ba na ang mga lalaki ay tanggap sa Women-Led Community Resilience and Development o mayroon ka bang anumang pushback?

Hindi, sobrang nagpapasalamat ang mga lalaki, dahil ang interpretasyon nila ay ang mga babae ang nagpapakain sa bahay, kaya palagi nilang nakikita ang mga babae na naghahanda ng mga pagkain, nagdadala ng mga pagkain sa mesa, gumagawa ng kanilang mga hardin, at pagkatapos ay nag-aalaga ng kanilang mga hardin, kaya nakikita natin ang mahusay na pagtutulungan ng kababaihan at kalalakihan. Wala kaming nakitang anumang katibayan kung saan ang mga lalaki ay tutol sa mga aktibidad, at nakikita namin ang mga lalaki na gumagawa ng mahusay na trabaho sa pagtulong sa mga kababaihan na matukoy ang isang paraan para sa pagpaplano ng pamilya. Kaya, ang pakikilahok ng lalaki ay talagang nakakatulong sa aming mga interbensyon at lalo na kapag naabot namin ang mga kabahayan, hinihiling namin sa aming mga manggagawang pangkalusugan sa komunidad na makipag-ugnayan sa mga lalaki at makipag-ugnayan sa mga ulo ng pamilya para sa pahintulot. Tuwang-tuwa ang mga lalaki na makita ang mga kababaihan na nagsasagawa ng mga interbensyon sa antas ng sambahayan.

Inaakit mo ba ang mga kabataan sa lahat ng gawaing iyong ginagawa?

Oo, ang mga kabataan ay nasa sentro ng ating trabaho at mayroon tayong mga kabataan sa iba't ibang grupo. Tina-target namin ang mga kabataan na may edad 10 hanggang 19 na taon. Nagtatag kami ng isang adolescent center sa aming Health Center Three na nagbibigay ng ilang serbisyo para sa mga kabataan. Kabilang dito ang pag-aaral tungkol sa mga kasanayan sa kompyuter, ngunit natututo din sila tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Mayroon kaming pool table kung saan pumupunta at naglalaro ang mga kabataang lalaki, at paminsan-minsan, ihihinto ng isang nars ang kanilang laro at tuturuan sila tungkol sa pagpaplano ng pamilya, at kung paano nila mapoprotektahan ang mga batang babae mula sa mga hindi gustong pagbubuntis at iba pa. Kung gusto nilang malaman ang kanilang HIV status, ang mga serbisyo ay libre para sa kanila, maa-access nila iyon.

Pagkatapos ay mayroon kaming mga tailoring machine para sa aming mga kabataang babae na nakakagawa ng [menstrual] pads. Ang mga pad na ito na ginagawa nila ay malayang ibinibigay sa ibang pagkakataon sa mga kabataan na nasa mga paaralan, kaya nagagawa naming maakit ang mga kabataan sa lahat ng aspetong iyon. Mayroon kaming mga nakababatang ina na siyang mga master trainer sa paggawa ng mga pad. Ang mga nakababatang ina ay mga benepisyaryo din para sa aming mga huwarang sambahayan na nakikinabang sa mga hardin sa kusina at nakakakita kami ng mga kwento ng tagumpay na ang kanilang mga sanggol ay mukhang malusog at pakiramdam ng mga ina na wala silang stress [tungkol sa] kung saan kukuha ng mga gulay.

Ano ang hitsura ng iyong pang-araw-araw bilang Executive Director sa lahat ng gawaing ito? Nagagawa mo bang pumunta sa mga komunidad at makita ang trabaho o nakikita mo ba ang iyong sarili na natigil sa mga pagpupulong at nasa likod ng desk sa maraming oras?

Para sa akin, nasa lupa ako at gumagawa ng trabaho. Kadalasan ay nasa komunidad ako at mga outreach na klinika; Palagi akong nandiyan kasama ang mga team na nag-aayos ng iba't ibang service point at nagdidirekta sa mga tao sa iba't ibang service point. Naaabot ko ang mga kabahayan at nakikita ko ang gawaing direktang ginagawa ng organisasyon sa komunidad. Isa akong statistician ayon sa propesyon, kaya napakakatulong kong ipagpatuloy ang aking pagsubaybay at pagsusuri at makita ang mga bagay na aming pinlano sa opisina. Nasusubaybayan ko ang mga indicator na iyon at nakikita kung paano gumaganap ang mga indicator at kung paano nakakakuha ang mga tao ng mga serbisyo at nangongolekta ng feedback mula sa mga komunidad. Kaya, nagagawa ko ring makipag-ugnayan sa mga benepisyaryo at makakuha ng feedback tungkol sa kung paano gumagalaw ang mga programa. Ito naman, ay tumutulong sa akin na malaman kung ang programa ay talagang mahusay para sa komunidad o kung may pangangailangan para sa pagpapalawak sa ibang mga komunidad. Kaya't ang pananatili sa komunidad kasama ang mga tao ay bumubuo ng higit pang mga ideya mula sa komunidad at ang kanilang pananaw tungkol sa PHE. Napakaraming gustong palawakin ang mga serbisyo sa kanilang mga komunidad, ngunit sa kasamaang-palad ang mga mapagkukunan ay mahirap at hindi namin maabot ang lahat ng mga sambahayan na talagang nangangailangan ng mga serbisyong ito.

Mayroon ka bang iba pang nais ibahagi tungkol sa gawain ng iyong organisasyon?

Higit pa sa mga interbensyon na ito, kami ay nagpapatupad ng isang proyekto sa HIV kung saan kami ay nag-eenrol ng mga pasyente na HIV-positive at sa paggamot. Sinusubaybayan namin sila upang makita kung nakakamit nila ang pagsugpo sa viral load, at sa ibang mga komunidad ay gumagawa kami ng door-to-door HIV testing; yung mga positive, direktang nire-refer namin sila para sa gamot at pagkatapos ay sinusundan sila sa paglipas ng panahon, para makita kung nakakamit nila ang viral load suppression.

Sinusuportahan namin sila sa iba pang mga interbensyon ng sambahayan para sa pagpapalakas ng ekonomiya. Sinasanay namin sila sa paggawa ng likidong sabon, na nag-uugnay din sa PHE, at pagkatapos ay mayroon din kaming Programa ng Lola, kung saan nasusuportahan namin sila nang may access sa mga alagang hayop, suportahan sila nang may access sa mga materyal na pang-eskwela, at mga pad para sa mga kabataan.

Itinatag namin ang Tatlong Sentro ng Pangkalusugan na ngayon ay nag-aalok ng mga direktang serbisyong medikal at mayroon na kaming mga tauhan sa pasilidad. Ito ay nakarehistro sa Ministro ng Kalusugan at sa Distrito, kaya kami ay nagpapatakbo din ng isang adolescent center sa loob ng pasilidad sa parehong mga lugar kung saan kami nagtatag ng isang tree planting hub. Dito, naghahanap kami ng mga kama na maglalagay ng isang milyong buto ng iba't ibang uri ng puno na ibibigay namin sa komunidad nang libre. Katatagan at Pag-unlad ng Komunidad. Mayroon din kaming mga grupong naglilingkod sa nayon, na pinamumunuan ng mga kababaihan sa komunidad, kaya lahat ng aming gawain ay ganap na pinamumunuan ng mga kababaihan sa mga komunidad.

Mayroon din kaming Orphans and Vulnerable Children Program na sumusulong. Sa ngayon, mayroon kaming 544 na sambahayan ng mga bulnerableng bata na positibo sa HIV sa ilalim ng aming pangangalaga, at naghahatid kami ng ilang mga interbensyon sa mga sambahayan na ito.

Higit pa riyan, kami ay naghahanap upang palawakin ang aming Health Center Three sa isang espesyal na ospital para sa mga kababaihan at mga bata. Kaya, ngayon ay isasama namin ang aming mga ideya habang pinapalawak namin ang aming mga interbensyon sa PHE sa mga bagong komunidad, kabilang ang mga refugee camp sa rehiyon.

Para matuto pa tungkol sa Rwenzori Center for Research and Advocacy, pakibisita kanilang website.

Elizabeth Tully

Senior Program Officer, Knowledge SUCCESS / Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Elizabeth (Liz) Tully ay isang Senior Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang kaalaman at mga pagsisikap sa pamamahala ng programa at pakikipagtulungan sa pakikipagtulungan, bilang karagdagan sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, kabilang ang mga interactive na karanasan at mga animated na video. Kasama sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, ang pagsasama-sama ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran, at paglilinis at pakikipag-usap ng impormasyon sa bago at kapana-panabik na mga format. Si Liz ay mayroong BS sa Family and Consumer Sciences mula sa West Virginia University at nagtatrabaho sa knowledge management para sa family planning mula noong 2009.

Jared Sheppard

Kandidato ng MSPH, Johns Hopkins University

Si Jared Sheppard ay kasalukuyang Kandidato ng MSPH sa International Health at Certificate Candidate sa Risk Sciences at Public Policy sa Johns Hopkins University. Siya ay nagmula sa Philadelphia, Pennsylvania at Boynton Beach, Florida ngunit kasalukuyang nakabase sa New York City. Ang kanyang mga karanasan ay namamalagi sa patakaran ng pamahalaan dahil siya ay humawak ng mga posisyon sa United States House of Representatives, ang Centers for Disease Control and Prevention, at ang Office of the Director of National Intelligence. Sa labas ng kanyang propesyonal na karera, si Jared ay bilingual, isang triplet, at isang mapagmataas na magulang sa kanyang pusa, si Wiki.