Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Paglutas ng mga Pangangailangan sa Family Planning ng mga Internally Displaced Orphans, Vulnerable Children, at Young People sa Nigeria


Kapag ang isang kabataan ay wala pang 24 taong gulang, madalas silang dumaan sa panahon ng kabuuang pag-asa sa bahagyang pag-asa sa kanilang mga tagapag-alaga. Sa Nigeria, mga ulila, vhindi mapigilan ang mga bata, at kabataan (OVCYP) ay ang pinakamalaking pangkat na nasa panganib sa gitna ng populasyon. Ang isang mahinang bata ay wala pang 18 taong gulang na kasalukuyang o malamang na malantad sa masasamang kondisyon, at sa gayon ay sumasailalim sa makabuluhang pisikal, emosyonal, o mental na pagkabalisa–na nagreresulta sa pagpigil sa pag-unlad ng sosyo-ekonomiko. Ang mga kundisyong ito ay maaaring magmula sa pagbabago ng klima, kawalan ng kapanatagan sa gobyerno, gutom, kahirapan, o kakulangan ng sapat na pagiging magulang na humahantong sa isangn tumaas na panganib ng hindi gustong pagbubuntis na kadalasang inilalarawan ng ilan ay mula sa kawalan ng pagmamahal at pakiramdam ng pagiging kabilang. 

Ayon sa World Health Organization, ang isang kabataan ay nasa pagitan ng edad na 15 hanggang 24 na taon. Ito ay isang natatanging yugto ng pag-unlad ng tao at isang mahalagang panahon para sa paglalatag ng pundasyon para sa mabuting kalusugan at kagalingan. Sa Nigeria, ang mga kabataan at kabataan ay may matinding pangangailangan para sa mga serbisyo ng family planning (FP), na hindi sapat na natutugunan kumpara sa iba pang mga bansang mababa at nasa gitna ang kita (LMIC). Mas malala pa ang pangangailangang ito kabilang sa OVCYP sa Nigeria Sinong mayroon mga hamon sa pag-access sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang pagtatatag ng isang matalinong pagpili upang makatulong na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya.

Pag-aangkop ng Mga Pamamaraan ng Kamalayan

Bagama't maraming dahilan ang maaaring maiugnay sa pangangailangan para sa mas mataas na access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya ng mga OVCYP, ang aking karanasan bilang isang midwife sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Nigeria sa nakalipas na anim na taon ay nagpalakas sa akin. pangangalaga sa kalusugan na iyon mga propesyonal ay ang pangunahing sasakyan sa makatotohanang pagkamit ng mas mataas na access sa mga pamamaraan ng FP para sa mga OVCYP. Ang mga non-government organization (NGO) at mga pamahalaan ay gumaganap ng isang co-stewardship na tungkulin sa pagsuporta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang magbigay ng mga de-kalidad na serbisyo ng SRH. Isa sa mga ugat na sanhi ng hindi magandang paggamit ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga kabataan ay ang diskarte ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga grupong ito, kailangan nating aktibong gampanan ang ating mga tungkulin sa pagsuporta sa mga pangangailangan ng pagpaplano ng pamilya ng OVCYP.

Ang mga diskarte na kadalasang ginagamit sa paglipas ng mga taon upang gawing naa-access at katanggap-tanggap ang FP ng mga kabataan isama ang:

  1. Paggamit ng mga tagapagpakilos ng komunidad na makikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng isang peer-to-peer na diskarte,
  2. Mga jingle ng radyo ng komunidad sa pagkakaroon ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga taong nasa edad ng reproductive, 
  3. Impormasyon sa berdeng tuldok na karatula bilang isang simbolo ng sentro ng pagbibigay ng pagpaplano ng pamilya, at ginagawa ang mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan na ito na maging magiliw sa kabataan sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa naaangkop na diskarte para sa age bracket na ito.

Malinaw na maraming mapagkukunan ang naihatid sa henerasyon ng teknolohikal na pangangailangan upang himukin ang pagtaas ng pagpaplano ng pamilya sa mga kabataan at kabataan (AYP) ngunit ang mga ito ay tila halos hindi gaanong kahalagahan. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay ang aming pangunahing asset upang pukawin ang pagbabago sa mga OVCYP. Ang tanong sa ating sarili ay, ano nga ba ang nagkakamali tayo? Sa sandaling ginawa ang mga pagsisikap na ibigay ang mga paraan ng pag-iwas, ito ba ay palaging madaling yakapin ng ating mga kabataan? 

Pagbabago ng Klima at Mga kahinaan

Noong 2020, nagsagawa ako ng capacity strengthening awareness campaign sa COVID-19 at Tuberculosis. Sa panahon ng aking interbensyon, binisita ko ang isa sa mga pinakasikat na pampublikong sekondaryang paaralan sa isang suburban na lugar sa isa sa mga estado ng Nigerian. Pagkatapos ng sesyon kasama ang mga mag-aaral, tinanong ko sila kung mayroon silang anumang mga katanungan upang linawin ang mga paksang aking natalakay. Pagkatapos ng sesyon, sinalubong ako ng isang mag-aaral sa labas ng klase upang pag-usapan ang kanyang hindi nauugnay na mga alalahanin sa akin.      

Sa aking masinsinang pakikipag-usap sa mag-aaral na ito, sinabi niya sa akin na siya ay 16 at aktibo sa pakikipagtalik, at ang kanyang mga kasosyo ay 30 taong gulang at mas matanda. Ipinahayag niya na dahil sa kanilang pagkakaiba sa edad, siya ay may mahinang bargaining power pagdating sa pagsasanay sa pagpili. Bagama't alam niya ang mga panganib na nauugnay sa hindi protektadong pakikipagtalik, tulad ng hindi gustong pagbubuntis, at ang panganib na magkaroon ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, tinanggihan ng kanyang mga kasosyo ang paggamit ng condom, sa kabila ng kanyang kahilingan; dahil ang kanyang socio-economic vulnerabilities ay humantong sa kanya upang ipagpalit ang sex sa pera. Ang iilan na sumang-ayon na tanggapin ang paggamit ng condom ay humiling na siya mismo ang magbigay nito. Sinubukan ng batang binatilyo na humiling ng condom mula sa isang pasilidad ng kalusugan, ngunit iniiwasan siya ng propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nakilala niya, na nagbanta pa na ipaalam sa kanyang tagapag-alaga kung sakaling hihilingin niya ito muli sa hinaharap, dahil nakita lamang siya bilang isang nagdadalaga na bata, ngunit hindi bilang isang batang tinedyer na mahina sa mga panganib sa kalusugan. 

Ipinahayag sa akin ng batang babae na ito na madalas niyang ginagamot ang mga impeksyon gamit ang mga over-the-counter na gamot nang walang tamang diagnosis at paggamot mula sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Maluha-luha, ipinaliwanag niya na nakaranas na siya ng ilang aborsyon na may kakila-kilabot na alaala. Ang babaeng ito ay isa sa 95 porsyento ng OVCYP na hindi tumatanggap ng anumang uri ng tulong medikal, emosyonal, o sosyo-ekonomiko sa Nigeria. Siya ay bahagi ng 428 milyon mga batang edad 0–17 taong nabubuhay sa matinding kahirapan, isa sa 150 milyong kabataang kabataan na nakaranas ng sekswal na pang-aabuso, at isa sa 218 milyong bata na nasangkot sa iba't ibang anyo ng mapagsamantalang paggawa.

Healthcaang Propesyonal ay isang Asset  

Ang kuwento ng batang babae ay nakikiramay, at malamig kung ako nagkaroon iniwan siya ng walang tulong. Sa pagmamasid na ayaw niyang malaman ng kanyang tagapag-alaga o awtoridad ng paaralan kung ano ang kanyang pupuntahan sa pamamagitan ng, Kinailangan kong tingnan kung mayroon siyang guro na pinagkakatiwalaan niya, at nang sabihin niyang oo, iniugnay ko siya sa guro bilang isang tagapamagitan. Tiniyak ko na bumuti ang kanyang katayuan sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya komprehensibong edukasyong sekswal, kabilang ang kanyang pagpili at karapatan sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Ang pamamaraang ito ay inaasahan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa pag-aalaga sa mga Orphans, Vulnerable Children at Young People. Ang promosyon sa kalusugan, pag-iwas sa sakit, at pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya anuman ang edad at status quo ng kliyente ay mahalagang bahagi ng pagbibigay ng serbisyo. Moreso, ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya para sa OVCYP ng mga sinanay na tagapagkaloob ng pagpaplano ng pamilya ay hindi dapat nakabatay sa ospital lamang. Dapat itong i-extend sa mga orphanage at natukoy na mga hotspot kung saan nakatira ang mga OVCYP na ito, sa pamamagitan ng regular na pagbisita ng mga sinanay na healthcare provider. Ang pagbisitang ito sa mga orphanage ay magbibigay ng puwang para sa maagang komprehensibong edukasyong sekswal, habang nagbibigay din ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya upang maiwasan ang mga hindi gustong pagbubuntis at mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik.          

Tungkulin ng mga Non-Government Organization

Ang mga non-government na organisasyon ay hindi naiiwan sa interbensyon na ito. Ang masusing pag-unlad ng mga programa na maaaring tumugon sa OVCYP na may higit na tunay na interes sa kanilang kalusugan at karapatan sa sekswal at reproductive, lalo na ang pagpaplano ng pamilya, ay isang hakbang sa tamang direksyon. Ang mga NGO ay dapat magpatupad ng mga proyekto na tutugon sa empowerment sa pagpili at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga OVCYP sa pamamagitan ng pagpapatupad ng malayong paghahatid ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pagbibigay ng lahat ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga OVCYP ay nagpapagaan sa mga epekto ng mga epidemya sa kalusugan at mga hamon na may kaugnayan sa kalusugan na kinakaharap ng mas malaking populasyon. 

Papel ng Pamahalaan  

Ang Pamahalaan ay dapat na isang puwersang nagtutulak sa likod ng pagsasanay sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang paglalagay ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng pamahalaan sa mga OVCYP hotspot ay magiging isang mahusay na pagbabago, lalo na sa mga LMIC. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay dapat ding bigyan ng sapat na mga kalakal para sa mga modernong serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, at sinanay sa mga pinakamahuhusay na kagawian upang maghatid ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga OVCYP nang walang diskriminasyon o pagkiling.

Ang pagdikit sa agwat sa pagkakaroon ng pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugang sekswal para sa OVCYP ay hindi lamang makakabawas sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik at mga hindi gustong pagbubuntis, ngunit mapapabuti rin nito ang kanilang kalusugan sa sekswal at reproduktibo, at magdudulot ng mas mataas na produktibidad sa ekonomiya.

Juliet Obiajulu

Nakarehistrong Nars at Midwife, Nigeria

Si Juliet I. Obiajulu ay isang nars na may espesyalidad sa midwifery sa loob ng anim na taon. Siya ay isang social at behavioral change communication techocrat, isang researcher, at isang community development worker. Nakuha ni Juliet ang kanyang Bachelor's degree sa Nursing Science mula sa Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso Oyo State, Nigeria. Siya ay isang matatag na naniniwala sa pagbibigay ng de-kalidad na pangangalagang nakasentro sa pasyente at nasisiyahan siyang makilala ang mga taong kasama niya sa trabaho. Kasalukuyan siyang nagboboluntaryo sa African Network of Adolescents and Young Persons Development (ANAYD) bilang isang Program officer, isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan at nakatuon sa kabataan na Naglalayong tiyakin ang higit at makabuluhang pakikilahok ng mga kabataan at kabataan sa pagbuo ng patakaran, paggawa ng desisyon, pamamahala, disenyo ng programa, pagpapaunlad, pagpapatupad, pagsubaybay at pagsusuri sa lahat ng antas, habang isinusulong ang kalusugang sekswal at reproductive ng mga kabataan at kabataan. Si Juliet ay isang self-motivated youth leader na masigasig na turuan ang mga kabataan at young adult tungkol sa sekswal, at reproductive health at mga karapatan. Ang kanyang pamumuno at trabaho sa Nigeria ay kinilala na siya ang Nigerian Ambassador para sa SheDecides 25 ng 25 noong 2020, isang kilusan na may mga Ambassador mula sa 25 bansa sa buong mundo na tumutuon sa SRHR. Noong 2022, kinilala siya ng gobyerno ng kanyang estado bilang isang kabataan at Youth Sexual and Reproductive Health Champion at Youth Ambassador dahil sa kanyang mga kontribusyon sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya sa Estado sa pamamagitan ng The Challenge Initiative (TCI), sa pamumuno ng Bill & Melinda Gates Institute para sa Populasyon at Reproductive Health. Bahagi siya ng pangkat na bumuo ng toolkit para sa Commonwealth Youth Gender & Equality Network (CYGEN), isang network na pinamumunuan ng kabataan na aktibong nagpo-promote at sumusuporta sa makabuluhang pagsasama ng mga boses ng kabataan sa mga isyu sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lokal, pambansa, rehiyon, Commonwealth. at mga internasyonal na agenda. Nakatuon si Juliet sa pagkamit ng mga akademikong milestone sa mga darating na taon at pagbuo ng isang napapanatiling sistema para sa kalusugan na may interes sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan.