Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 11 minit

Rekap: Golongan Muda dari Seksual dan Jantina Minoriti

Siri Perbualan Bersambung: Tema 4, Sesi 4


Pada 5 Ogos, Ilmu KEJAYAAN dan Perancang Keluarga 2030 (FP2030) menganjurkan sesi keempat dan terakhir dalam set keempat perbualan Menghubungkan Perbualan siri: Meraikan Kepelbagaian Anak Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu. Sesi ini memberi tumpuan kepada cara memenuhi keperluan SRH golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris dan Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Cara Kraus-Perrotta, penyelaras projek di Pusat Penyelidikan dan Pembelajaran Inovasi Puteri Majlis Penduduk (moderator untuk sesi).
  • Sean Lord, pekerja sosial dan peguambela belia di J-FLAG.
  • Saro Imran, aktivis muda transgender dan usahawan hak asasi manusia dan pembangunan, FP2030 Youth Focal Point.
  • Ramish Nadeem, pengurus program International and Youth Muslim Advocacy at Advocates for Youth.
  • Jesse Castelano, penyelaras negara untuk Filipina untuk IYAFP dan pegawai program Transcend by LoveYourself Inc.
Connecting Conversations Theme 4 Session 4 | From left, clockwise: Cara Kraus-Perrotta (moderator), speakers Ramish Nadeem, Sean Lord, Saro Imran, and Jesse Castelano.
Dari kiri, mengikut arah jam: Cara Kraus-Perrotta (moderator), penceramah Ramish Nadeem, Sean Lord, Saro Imran dan Jesse Castelano.

Bahasa

Apakah istilah dan bahasa yang anda gunakan semasa membincangkan populasi lesbian, gay, biseksual, transgender, aneh (LGBTQ) atau golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina dalam kerja anda? (klik untuk mengembangkan)

Sean Lord memulakan perbualan dengan membincangkan bahasa. Apabila mengenal pasti seseorang daripada minoriti seksual atau jantina, adalah penting untuk menggunakan istilah yang betul. Pelajari kata ganti nama pilihan seseorang, hormati mereka dan lakukan yang terbaik untuk menggunakannya.

Saro Imran juga menekankan kepentingan kata ganti nama dalam komuniti transgender. Dalam 2–3 tahun yang lalu, dia dan pemimpin lain telah berusaha untuk menyedarkan rakyat Pakistan untuk bertanya tentang kata ganti nama pilihan individu.

Ramish Nadeem menghuraikan kepelbagaian kosa kata yang digunakan di seluruh dunia. Perkataan "queer" dan "trans", sebagai contoh, sering digunakan sebagai istilah selimut untuk identiti lesbian, gay, biseksual, transgender, aneh dan/atau mempersoalkan, interseks dan aseksual (LGBTQIA). Di peringkat antarabangsa, terdapat pelbagai istilah yang digunakan oleh orang ramai, dan adalah penting untuk bukan sahaja menghalalkan semua cara orang mengenal pasti tetapi juga cara orang tidak mengenal pasti dengan identiti tertentu.

Jesse Castelano menjelaskan bahasa dalam konteks HIV/AIDS. Orang ramai cuba menjauhkan diri daripada bahasa identiti peribadi dalam kerja HIV/AIDS kerana seseorang tidak perlu mengenal pasti sebagai gay, biseksual atau lesbian untuk menyertai hubungan sejenis. Bahasa yang mencerminkan amalan itu—seperti "lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki" atau "wanita yang melakukan hubungan seks dengan wanita"—digalakkan untuk mengelakkan stigma yang tertanam secara sosial.

Menonton sekarang: 14:45

Peserta membincangkan istilah, kepentingan kata ganti nama, kepelbagaian kosa kata yang digunakan di seluruh dunia, dan bahasa dalam konteks HIV/AIDS.

“Pelajari kata ganti nama pilihan seseorang, hormati mereka, dan lakukan yang terbaik untuk menggunakannya.- Tuan Tuan

Keperluan dan Cabaran

Apakah beberapa keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh golongan muda yang organisasi anda berkhidmat, dan apakah cabaran biasa yang anda lihat pada golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina? (klik untuk mengembangkan)

Cik Castelano bercakap tentang kerjanya mempromosikan kemampanan perkhidmatan HIV untuk populasi utama. Dia membincangkan salah satu projek penyelidikan kualitatifnya, kumpulan fokus wanita transgender, di mana dia mendapat gambaran tentang isu, keperluan dan kebimbangan mereka mengenai kebolehcapaian dan penyampaian perkhidmatan kesihatan transgender. Cabaran keutamaan tertinggi untuk peserta wanita transgender ialah akses kepada ujian kendiri HIV. Ujian kendiri HIV sering diutamakan kerana ia menjanjikan kerahsiaan. Satu lagi keperluan SRH ialah pemeriksaan sendiri payudara, terutamanya bagi mereka yang menjalani terapi hormon yang mengesahkan jantina. Keperluan utama lain yang disebut oleh wanita transgender ialah akses kepada profilaksis pra-pendedahan (PrEP), kondom percuma dan ujian jangkitan kelamin (STI).

Cik Imran menyenaraikan banyak halangan yang dihadapi wanita transgender di Pakistan pada masa ini. Rawatan hormon adalah mahal, dan banyak klinik tempatan tidak selamat untuk wanita transgender. Organisasi berasaskan komuniti sedang mencipta panduan untuk wanita transgender untuk membantu mereka lebih memahami terapi hormon dan aspek lain pembedahan pengesahan jantina.

Tuan Lord menyebut organisasi belia Jamaica yang dipanggil Equality Youth yang mengendalikan isu LGBTQIA berkaitan belia. Baru-baru ini, Equality Youth telah membentuk beberapa kumpulan fokus belia, yang membincangkan isu, penyelesaian LGBTQIA berkaitan belia dan menghantar laporan kepada kerajaan. Kumpulan fokus menekankan akses kepada penjagaan kesihatan sebagai isu besar bagi mereka yang mengenal pasti sebagai LGBTQIA—ketakutan, diskriminasi dan stigma menyebabkan orang kurang bersedia untuk mengakses bantuan di ruang penjagaan kesihatan tertentu. Orang yang mengenal pasti sebagai LGBTQIA tidak berasa selamat dan percaya mereka tidak menerima sokongan yang diperlukan apabila mereka dilanggar.

Encik Nadeem menjelaskan jurang dalam ruang budaya. Organisasi selalunya hanya menangani satu aspek identiti seseorang sambil mengabaikan malah menyebabkan kemudaratan yang berkaitan dengan aspek lain. Kumpulan tumpuan dalam kalangan remaja Islam LGBTQIA telah menyerlahkan bahawa ruang Muslim selalunya tidak menyokong jantina dan seksualiti mereka, manakala banyak ruang LGBTQIA tidak mempunyai kapasiti di sekitar identiti Islam dan agama lain. Akibatnya, sesetengah Muslim LGBTQIA berasa tersisih di kedua-dua ruang. Selain itu, dalam penjagaan kesihatan, penyedia mungkin melayan orang dalam identiti ini secara berbeza. Sebagai contoh, pembekal mungkin tidak menawarkan penjagaan kualiti yang sama kepada orang Islam LGBTQIA seperti yang mereka lakukan kepada orang bukan Islam LGBTQIA. Memperluaskan kapasiti penyedia penjagaan kesihatan, memastikan mereka menyedari aspek berbeza identiti seseorang, adalah sesuatu yang sedang diusahakan oleh En. Nadeem dan rakan sekerja.

Menonton sekarang: 19:30

Para peserta bercakap tentang cabaran mempromosikan kemampanan perkhidmatan HIV, halangan yang dihadapi wanita transgender di Pakistan, isu LGBTQIA berkaitan belia di Jamaica, dan jurang dalam ruang budaya.

"Kumpulan tumpuan dalam kalangan remaja Islam LGBTQIA telah menekankan bahawa ruang Muslim selalunya tidak menyokong jantina dan seksualiti mereka, manakala banyak ruang LGBTQIA tidak mempunyai kapasiti di sekitar identiti Islam dan agama lain." - Encik Nadeem

Peranan Norma Sosial

Apakah peranan yang dimainkan oleh norma sosial dan orang yang berpengaruh dalam kehidupan orang muda dan jantina dan remaja minoriti seksual? (klik untuk mengembangkan)

Tuan Lord menjelaskan bahawa Jamaica adalah negara yang majoritinya beragama Kristian, dan ada pepatah bahawa perkara-perkara tertentu tidak boleh dilihat atau didengar. Apa sahaja yang dilalui oleh kanak-kanak atau remaja hendaklah disimpan sendiri, terutamanya jika ia berkaitan dengan orientasi seksual atau kesihatan seksual dan reproduktif mereka. Ramai ibu bapa akan mengajar anak-anak mereka, “Simpan untuk diri sendiri; jangan kongsi apa yang berlaku kepada anda,” kerana takut anak-anak mereka akan dipulaukan atau kehilangan persahabatan. Kanak-kanak dibiarkan tertanya-tanya tentang identiti mereka—siapa mereka dan apa yang berlaku kepada mereka—kerana perbualan seperti itu tidak digalakkan. Ini membawa kepada pilihan berbahaya dari segi kesihatan seksual dan reproduktif.

Cik Castelano bersetuju dengan pendapat Tuan Lord, sambil menambah bahawa golongan muda mempunyai pengalaman yang sama di Filipina; ia juga merupakan negara yang kebanyakannya beragama Kristian. Hubungan ibu bapa dan anak adalah salah satu petunjuk terkuat kesihatan remaja LGBTQIA. Terdapat pengalaman keluarga unik yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identiti jantina yang mungkin mempunyai kesan positif (seperti kemesraan dan sokongan keluarga) atau kesan negatif (seperti penolakan dan kawalan psikologi), yang akhirnya menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan anak muda. .

Cik Imran menyatakan bahawa di Pakistan pergerakan transgender adalah kuat walaupun aspek lain pergerakan LGBTQIA kurang momentum. Akta Orang Transgender (Perlindungan Hak), 2018, merupakan satu langkah baru-baru ini ke arah yang betul, tetapi masih jauh lagi sebelum orang transgender dilayan sebagai warganegara yang sama rata. Terdapat banyak kemajuan peringkat makro di peringkat kerajaan dan dasar tetapi tiada perubahan pada peringkat mikro. Sebagai contoh, terdapat sedikit atau tiada penerimaan keluarga atau pemekaan topik LGBTQIA di sekolah. Selain itu, ramai ahli komuniti transgender tidak berkemampuan dari segi kewangan dan sering bergantung kepada pendera mereka. Cik Imran dan yang lain sedang berusaha untuk memperkasakan golongan transgender dari segi ekonomi supaya mereka mendapat sokongan untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik.

Encik Nadeem membincangkan bagaimana golongan muda sendiri adalah pemacu perubahan budaya dan sosial. Adalah penting untuk memaparkan identiti yang berbeza dalam media dan mempromosikan kempen keterlihatan untuk mendidik khalayak yang besar. Dari segi kerja perubahan budaya, golongan muda yang disasarkan dan disokong untuk mencipta perubahan itu.

Menonton sekarang: 28:07

Peserta menjelaskan pengaruh agama terhadap norma sosial di Jamaica dan Filipina. Mereka turut menyentuh momentum pergerakan transgender di Pakistan dan kepentingan golongan muda sebagai pemacu perubahan.

“Terdapat pengalaman keluarga unik yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identiti jantina yang mungkin mempunyai kesan positif…atau kesan negatif…” - Cik Castellano

Reka Bentuk Program Inklusif

Bagaimanakah golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina digabungkan ke dalam reka bentuk program kesihatan seksual dan reproduktif? (klik untuk mengembangkan)

Encik Nadeem membincangkan kepentingan melibatkan golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina dalam reka bentuk program dari bawah. Ia bukan sahaja penting untuk membina program dengan memikirkan golongan muda, golongan muda itu sepatutnya terlibat dalam mereka bentuk program, memberi perhatian kepada keperluan mereka, dan memperjuangkan perundangan dan pembiayaan yang diperlukan. Membina kapasiti dalam kalangan anak muda dan komuniti mereka (bukan hanya bergantung kepada penyedia perkhidmatan yang sedia ada) adalah pendekatan yang harus diambil.

“Bagaimanakah kita membina dunia di mana kerja kita sekarang tidak lagi diperlukan dan golongan muda mempunyai alat, sumber dan sokongan untuk melakukan kerja ini sendiri?” adalah persoalan yang membimbing reka bentuk program SRH ini.

Cik Castelano mendedahkan bahawa beberapa NGO di Filipina tidak menjalankan tugas dengan baik untuk melibatkan belia, walaupun banyak program belia ditempatkan di dalamnya. Organisasi seperti International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) memberikan golongan muda satu platform untuk penyertaan dalam SRH. Kadangkala sistem yang lebih besar daripada NGO diperlukan untuk memastikan belia disepadukan dan dapat mengambil bahagian secara bermakna dalam projek dalam organisasi.

Cik Imran menjelaskan kemasukan belia di Pakistan. Lima tahun lalu, tiada konsep penyertaan belia ini atau kepelbagaian golongan muda dalam program SRH. Sekarang, keadaan berubah. Organisasi besar sedang berusaha untuk memasukkan lebih ramai orang dalam program LGBTQIA. Terdapat juga kemajuan yang perlahan tetapi stabil dibuat di peringkat antarabangsa untuk meningkatkan kemasukan golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina.

Encik King bercakap tentang melatih profesional penjagaan kesihatan di Jamaica. Organisasinya telah melatih lebih 1,000 pekerja penjagaan kesihatan untuk lebih memahami belia LGBTQIA dan membantu menangani isu mereka. Selepas latihan, terdapat penilaian susulan di mana orang ramai akan menyamar sebagai pesakit di ruang penjagaan kesihatan untuk melihat bagaimana mereka akan diterima dan dilihat oleh penyedia penjagaan kesihatan terlatih. Latihan itu membuktikan profesional penjagaan kesihatan yang berkesan lebih mengetahui isu golongan LGBTQ dan cara mengendalikannya. Kurikulum kesihatan universiti juga menyasarkan kemasukan kesihatan LGBTQ. Sebaik sahaja maklumat itu diwujudkan pada tahap itu, ia harus membantu orang ramai pada masa hadapan.

Menonton sekarang: 35:34

Para peserta menjelaskan kepentingan memasukkan golongan muda dalam reka bentuk program dan menyokong mereka dalam membina kapasiti dalam komuniti mereka.

“Bagaimanakah kita membina dunia di mana kerja kita sekarang tidak lagi diperlukan dan golongan muda mempunyai alat, sumber dan sokongan untuk melakukan kerja ini sendiri?” - Encik Nadeem

Awam lwn Swasta

Bagaimanakah perkhidmatan SRH mungkin serupa atau berbeza untuk golongan muda berdasarkan sama ada mereka mengakses perkhidmatan awam atau swasta? (klik untuk mengembangkan)

Cik Castelano membincangkan bagaimana terdapat perbezaan yang luas, terutamanya bagi mereka yang mengenal pasti sebagai LGBTQIA. Di Filipina, tidak semua transgender mempunyai keistimewaan penjagaan peribadi. Walau bagaimanapun, kadangkala, inisiatif yang diterajui oleh organisasi berasaskan komuniti dan NGO boleh menjadi lebih baik daripada perkhidmatan swasta.

Encik King menambah bahawa, di Jamaica, jika seseorang itu mengenal pasti sebagai LGBTQIA, akses mereka kepada penjagaan kesihatan adalah berdasarkan latar belakang sosioekonomi mereka. Mereka daripada latar belakang sosioekonomi yang lebih tinggi selalunya boleh mengakses penjagaan yang baik, tetapi mereka yang daripada latar belakang sosioekonomi rendah tidak akan dapat menerima penjagaan yang terbaik. Kadang-kadang, orang tidak diberi perhatian sama sekali bergantung pada identiti mereka. Organisasinya cuba meningkatkan keterangkuman dan keupayaan untuk semua orang mengakses tahap penjagaan kualiti yang sama tanpa mengira siapa mereka dan apa yang mereka mampu.

Menonton sekarang: 42:30

Para peserta membincangkan perbezaan dalam akses kepada perkhidmatan awam dan swasta yang dihadapi oleh golongan muda LGBTQIA.

"Mereka dari latar belakang sosioekonomi yang lebih tinggi selalunya boleh mengakses penjagaan yang baik, tetapi mereka dari latar belakang sosioekonomi yang lebih rendah tidak akan dapat menerima penjagaan yang terbaik." - Tuan Raja

Pendidikan Kesihatan Seksual

Apakah pendidikan kesihatan seksual dalam konteks di mana anda bekerja, dan apakah beberapa cabaran yang telah dikenal pasti dalam usaha untuk membuat pendidikan kesihatan seksual inklusif dan memastikan keselamatan untuk belia LGBTQIA dalam kerja ini? (klik untuk mengembangkan)

Encik King bercakap tentang bagaimana isu LGBTQIA sering tidak ditangani secara terbuka di Jamaica, menyebabkan mereka menjadi isu yang lebih besar dari semasa ke semasa. Sebagai sebuah agensi yang secara terbuka mesra LGBTQIA, J-FLAG tidak dibenarkan untuk mengakses ruang tertentu, jadi ia menjangkau orang yang lebih mampu untuk mengaksesnya, seperti pemimpin belia dan ahli parlimen. Agensi melatih mereka tentang SRH, kata ganti nama, identiti jantina, dll., kemudian individu ini kembali ke ruang mereka dan menyebarkan maklumat. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan tentang SRH juga penting

Encik Nadeem menceritakan bahawa terdapat rangka kerja pendidikan seksualiti bersatu di negeri-negeri AS tertentu, manakala di negeri-negeri lain, terdapat tampalan-tampalan di peringkat daerah/bandar raya tempatan/sekolah. Pendidikan seksual diperdebatkan di banyak peringkat—tempatan, daerah, negeri, persekutuan dan antarabangsa. Ramai pelajar yang diberi pendidikan pantang sahaja atau pendidikan bukan mesra LGBTQIA melaporkan menggunakan internet untuk mendidik diri. Maka organisasinya, Advocates for Youth, telah melancarkan Amaze Initiative. Siri video pendek menyasarkan individu umur sekolah menengah untuk melibatkan mereka dalam isu yang paling mereka ingin tahu. Video tersebut telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan konteks budaya supaya mereka di seluruh dunia boleh mengaksesnya dengan lebih baik.

Cik Castelano bercakap tentang kesukaran melaksanakan pendidikan seks di Filipina. Beberapa kumpulan agama menentangnya. Banyak sekolah Katolik tidak menyukai idea memasukkan pendidikan seks dalam kurikulum mereka kerana mereka mendakwa ia tidak membantu dan membahayakan struktur kepercayaan mereka. Dalam persetujuan dengan Encik Nadeem, Cik Castelano menyatakan bahawa realitinya ialah kebanyakan orang muda mendapat maklumat kesihatan seksual mereka daripada internet, itulah sebabnya organisasi seperti IYAFP menggunakan platform dalam talian untuk memberikan pendidikan seksual secara berkesan kepada belia.

Menonton sekarang: 45:35

Peserta bercakap tentang pendidikan kesihatan seksual untuk belia LGBTQIA dalam konteks kerja mereka.

"Realitinya ialah kebanyakan orang muda mendapat maklumat kesihatan seksual mereka daripada internet." - Cik Castellano

Amalan terbaik

Apakah beberapa amalan atau cadangan terbaik untuk melibatkan pemimpin agama dalam kesihatan seksual dan reproduktif golongan muda daripada minoriti seksual dan jantina? (klik untuk mengembangkan)

Jelas Cik Castelano, nasib baik di Filipina terdapat beberapa pemimpin agama yang berfikiran terbuka dan bersedia untuk berunding dengan masyarakat. Jika mereka menghubungi orang yang mengenal pasti sebagai LGBTQIA dan cuba memahami pengalaman hidup mereka, ini benar-benar akan membantu menyelaraskan perbezaan antara kepercayaan agama dan orientasi seksual dan identiti jantina.

Encik King mengaku bahawa terdapat sedikit sokongan daripada komuniti agama di Jamaica. Sesetengah pemimpin agama mempunyai anak yang dikenali sebagai LGBTQIA, jadi mereka memahami isu apabila organisasi mesra LGBTQIA mendekati mereka. Beberapa pemimpin ini melibatkan diri dengan organisasi dan mengajar orang cara mengemudi ruang keagamaan sambil menghadapi topik yang berpotensi tabu.

Encik Nadeem bercakap tentang menyasarkan golongan muda yang mengenal pasti diri mereka sebagai agamawan, dan bukannya menyasarkan pemimpin agama yang tidak begitu bersetuju untuk membincangkan pengalaman LGBTQIA. Banyak kerja peralihan budaya perlu berlaku untuk memastikan golongan muda dapat mendiami kepercayaan agama dan orientasi seksual/identiti jantina mereka sepenuhnya dan nyata dalam kehidupan seharian mereka. Membina kapasiti golongan muda yang beragama secara dalaman untuk mewujudkan komuniti mereka sendiri dan mengemudi ruang mengikut cara yang mereka lihat sesuai adalah pendekatan yang beliau cadangkan. Terdapat juga kesan bottom-up—apabila orang muda mula berubah dan menuntut dunia yang berbeza untuk diri mereka sendiri, sesetengah pemimpin agama mula berubah juga.

Cik Imran bercakap tentang rang undang-undang parlimen di Pakistan yang menawarkan perlindungan untuk golongan transgender dan interseks, tetapi perlindungan ini tidak disediakan untuk minoriti seksual dan jantina yang lain. Dia menekankan bahawa golongan transgender mengetuai pergerakan itu—bukan hanya di Pakistan tetapi di Asia Selatan secara keseluruhan.

Menonton sekarang: 51:50

Peserta bercakap tentang amalan terbaik untuk melibatkan pemimpin agama, contoh sokongan dalam kalangan paderi, dan usaha kerajaan untuk melindungi belia daripada minoriti seksual dan jantina.

“Golongan transgender mengetuai pergerakan itu—bukan hanya di Pakistan tetapi di Asia Selatan secara keseluruhannya.” - Cikgu Imran

Terlepas Sesi Ini?

Terlepas ketiga sesi dalam modul keempat kami? Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam Inggeris dan Perancis).

Mengenai "Menyambung Perbualan"

“Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Knowledge SUCCESS. Menampilkan lima modul, dengan empat hingga lima perbualan setiap modul, siri ini membentangkan pandangan komprehensif mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan empat P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri keempat kami, "Meraikan Kepelbagaian Orang Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu," bermula pada 24 Jun 2021, dan berakhir pada 5 Ogos 2021. Tema kami seterusnya akan bermula pada Oktober 2021.

Ingin Terjebak dengan Modul Satu?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari 15 Julai 2020, hingga 9 September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari 4 November 2020, hingga 18 Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari 4 Mac 2021 hingga 29 April 2021, dan memfokuskan pada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Shruti Sathish ialah junior yang sedang meningkat naik di Universiti Richmond yang mempelajari Biokimia. Dia meminati kesihatan remaja dan mengangkat suara golongan muda. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim panas 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.

17.6K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial