Taip untuk mencari

Pengarang:

Eric Ramirez-Ferrero

Eric Ramirez-Ferrero

Pengarah Teknikal Kanan, Ketahanan Kesihatan Bersepadu MOMENTUM/Kesihatan Dunia IMA

Dr. Eric Ramirez-Ferrero ialah pengarah teknikal kanan untuk Ketahanan Kesihatan Bersepadu MOMENTUM dan memanfaatkan pengalaman selama 25 tahun dalam jawatan teknikal dan kepimpinan kanan dalam kesihatan dan hak seksual dan reproduktif. Sebelum menyertai MOMENTUM, beliau adalah pengarah teknikal Evidence to Action USAID. Beliau memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada asas bukti intervensi tertumpu pasangan, memajukan pemikiran mengenai pilihan kaedah, dan memperjuangkan penglibatan bermakna golongan muda dalam proses dasar. Dr. Ramirez-Ferrero memegang MPH dalam Kesihatan Penduduk, Keluarga dan Reproduktif dari Johns Hopkins University, MSc dalam Dasar Kesihatan Global dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, dan Ph.D. dalam antropologi perubatan dan teori feminis dari Universiti Stanford.

Three women and two babies
Queen Esther