Taip untuk mencari

Pengarang:

Heather Hancock

Heather Hancock

Pegawai Program Kanan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Heather Hancock, Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, ialah pakar perubahan sosial dan tingkah laku dengan latar belakang kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga. Bidang kepakaran beliau termasuk penyepaduan perubahan sosial dan tingkah laku serta penyampaian perkhidmatan, perubahan tingkah laku penyedia, pengukuhan kapasiti, pengurusan komuniti dalam talian, pembangunan bahan dan pembangunan kurikulum. Beliau kini bekerja dengan projek Breakthrough ACTION untuk menambah baik amalan perubahan sosial dan tingkah laku untuk penyampaian perkhidmatan dan mengetuai usaha penjagaan diri SBC. Beliau juga merupakan ahli pasukan pengukuhan kapasiti.

A young Nigerian girls stands smiling the foreground. In the background her friends stand, also smiling