Taip untuk mencari

Pengarang:

Marie Ba

Marie Ba

Pengarah, Perkongsian Ouagadougou

Pengalaman Marie dengan wilayah Afrika Barat dan Tengah menjangkau selama dua belas tahun pengurusan program di seluruh Washington, DC, Senegal, dan sembilan Negara OP Afrika Barat yang berbahasa francofon, dengan pelbagai tugasan bantuan teknikal di Rwanda, Burundi, Mali, Republik Demokratik Congo dan Sierra Leone. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam membina perkongsian, dan mengurus program kesihatan termasuk komunikasi dan advokasi, pengurusan kewangan dan pengawasan geran dan kontrak, serta perancangan dan pelaksanaan program. Beliau kini adalah Pengarah untuk Unit Penyelarasan OP. Oleh itu, Marie berusaha untuk memudahkan hubungan dan antara muka dengan penderma OP serta menyelaraskan kerjasama dengan rakan kongsi strategik OP di peringkat global, serantau dan negara dengan mewujudkan sinergi yang lebih baik antara pihak berkepentingan di negara OP 9 sambil menyelaraskan sokongan mereka dengan keutamaan negara seperti yang ditakrifkan oleh kementerian Kesihatan dan Pelan Pelaksanaan Berkos mereka. Beliau mewakili Perkongsian di acara rakan kongsi utama dan persidangan antarabangsa/serantau, terutamanya apabila berkaitan dengan advokasi dan belia. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Sosial & Tingkah Laku dari University of Maryland-College Park dan Ijazah Sarjana dalam Pembangunan Antarabangsa dan Penyelesaian Keamanan / Konflik dari Universiti Amerika di Washington DC.

mikrofon Marie Ba speaking on RAPO2022 conference panel
mikrofon Marie Ba speaking on RAPO2022 conference panel