Andika ili kutafuta

Habari za Mradi Wakati wa Kusoma: 7 dakika

Kundi la 3 la Kanda ya Asia: Ushirikiano Wenye Maana wa Vijana (MYE) Katika Vijana na Afya ya Ngono na Uzazi (AYSRH)


Mnamo Julai 2023, kama sehemu ya kundi la 3 la Miduara ya Kujifunza ya eneo la Asia, wataalamu ishirini na wawili wanaofanya kazi katika nyadhifa mbalimbali katika afya ya ngono na uzazi (SRH) walikusanyika ili kujifunza, kubadilishana maarifa, na kuungana. Lengo lilikuwa kupata maarifa kuhusu 'kile kinachofanya kazi na kisichofanya kazi' katika kuwashirikisha vijana katika programu za SRH.

"Jambo la kushangaza zaidi lilikuwa utofauti wa washiriki… kutoka nchi nyingi na mashirika mengi. Lilikuwa jukwaa zuri la kujifunza kutoka kwa wengine na lilisaidia kuweka mambo mengi katika mtazamo mzuri”

- Mshiriki, Asia LC Cohort

MAFANIKIO ya Maarifa Miduara ya Kujifunza kuwapa wataalamu wa afya duniani jukwaa shirikishi la kujifunza rika kwa ajili ya kujadili na kushiriki mbinu bora za utekelezaji wa programu. Mfululizo huu bunifu wa mtandaoni umeundwa kushughulikia changamoto za kazi ya mbali na ukosefu wa mwingiliano wa ana kwa ana. Kupitia vikao vidogo vya vikundi, wasimamizi wa programu na washauri wa kiufundi hushirikiana katika mijadala ya usaidizi ili kufichua maarifa ya vitendo na masuluhisho ya uboreshaji wa programu ya FP/RH. 

Miduara ya Kujifunza huwezesha ujifunzaji wa kina, mwingiliano na shirikishi kati ya rika kupitia vipindi vinne vya moja kwa moja vilivyopangwa kwenye Zoom, pamoja na ushiriki wa mtandaoni wa nje ya kipindi kupitia WhatsApp ikijumuisha mazoezi ya kutafakari ya kila wiki na maarifa yaliyopatikana kutoka kwa nyenzo zilizoratibiwa. inapatikana kwenye nafasi za ushirikiano kama vile Ufahamu wa FP. Kundi liliwezeshwa na Knowledge SUCCESS kwa ushirikiano na Kituo cha Mawasiliano na Mabadiliko - India.

Washiriki: 

Washiriki 22 walishiriki kikamilifu katika kundi linalowakilisha nchi 10 zikiwemo India, Japani, Pakistani, Myanmar, Kambodia, Indonesia, Nepal, Ufilipino, Laos na Bangladesh. 60% iliyojitambulisha kama wanawake, 33% kama wanaume na 7% ilipendelea kutofichua jinsia zao. Washiriki pia walitofautiana umri - na 33% chini ya umri wa miaka 29 - na uzoefu wa kitaaluma unaoanzia miaka 2 hadi 25. 

Washiriki walitumia muda kushiriki eneo lao la msingi la lengo huku wakijitambulisha wenyewe wakati wa Kikao cha 1. Baadhi yake ni pamoja na: 

 • Kuimarisha ushiriki wa vijana na ushiriki katika kushughulikia masuala yanayohusiana na vijana
 • Kuhakikisha upatikanaji sawa wa huduma bora kwa vijana na vijana
 • Utekelezaji wa mipango ya elimu ya vikundi rika
 • Kuendesha mafunzo ya watetezi wa vijana na mabingwa
 • Kuchunguza uhusiano kati ya afya ya akili na SRH

Ili kufafanua dhana ya ushirikishwaji wenye maana wa vijana (MYE), washiriki walitambulishwa Maua ya Kushiriki mfumo uliobuniwa na CHOICE kwa Vijana na Ujinsia. Uwakilishi huu wa sitiari, sawa na kuchanua kwa ua, ulifafanua tofauti kati ya ushiriki wa vijana wenye maana (kwa mfano, habari, kutokana na jukumu la kufanya maamuzi, ushirikiano wa sauti) na zisizo za maana (km, ishara na udanganyifu).

“……Vijana hawapaswi tu kuwa na kiti mezani bali pia usemi kwenye meza.” "...Viongozi wa vijana miaka 5 nyuma bado wanawakilisha jukwaa lile lile….kunapaswa kuwa na mwongozo wa viongozi wa vijana kubadilishwa baada ya miaka mitatu ili kuruhusu viongozi wapya kuibuka…." 

- Washiriki, Asia LC Cohort

Kinachofanya kazi:

Wakati wa kikao cha pili cha LC, washiriki walizama katika mbinu za usimamizi wa maarifa za Uchunguzi wa Kuthamini na 1-4-WOTE. Hii iliwasukuma kutafakari na kushiriki mazoea yenye mafanikio kutoka kwa uzoefu wao wa zamani au unaoendelea ambao umechangia kwa kiasi kikubwa MYE katika miradi na programu za SRH.

Kupitia uchunguzi wa mtu binafsi, mazoezi ya vikundi shirikishi, na majadiliano ya jumla, seti ya mada zinazojirudia ziliibuka kuhusu kile kinachofanya kazi:  

 • Kuwashirikisha vijana katika kubuni na uongozi wa programu, kuwapa sauti;
 • Kutumia teknolojia ya kidijitali kama vile programu za simu, na uhalisia ulioboreshwa kwa ajili ya ufuatiliaji, ushauri na ufikiaji wa taarifa;
 • Kuwekeza katika uwezo wa vijana na uvumbuzi kwa ajili ya kuendeleza na ukuaji;
 • Kushughulikia ustawi wa kiakili na kihisia kwa kujumuisha ushauri wa vijana, usaidizi wa kisaikolojia pamoja na juhudi za afya ya kimwili;
 • Tumia mbinu zinazotegemea ushahidi kama vile kukusanya data, kugusa maarifa na rasilimali za ndani, kuchambua ufikiaji wa huduma za SRH, na kuunda mikakati ipasavyo;
 • Kukuza uaminifu kupitia nafasi zisizo za haki, za faragha zinazowezesha mazungumzo ya wazi ili kubadilishana uzoefu na wasiwasi;
 • Kuweka kipaumbele kwa ushirikishwaji wa vijana na mitazamo inayowiana na mahitaji halisi ya vijana na vijana kama vile kushughulikia maswala na mahitaji ya kweli katika FP na SRH;
 • Kutumia mitandao ya jamii kwa ushiriki;
 • Michakato ya uwazi na mbinu ya muungano

Mada hizi za kawaida kwa pamoja zinaonyesha mbinu kamili ya kushirikisha vijana na vijana katika programu za AYSRH, ikisisitiza ushiriki wao hai, uwezeshaji, ukuzaji wa ujuzi, na kutumia teknolojia za ubunifu, kuandaa mikakati na mahitaji halisi na ushirikiano wa ushirikiano, kutekeleza mbinu za uwazi na za ubunifu ili kushughulikia kwa ufanisi vijana. na masuala ya SRH ya vijana.

Changamoto/Nini Kinachoweza Kuboreshwa:

Katika Kikao cha 3, kama njia ya kukabiliana na changamoto na vikwazo katika kufikia MYE na AYSRH, Ushauri wa Troika Mbinu ya usimamizi wa maarifa ya rika-kwa-rika ilipitishwa. Washiriki walipangwa katika vikundi vya watu watatu au wanne, na kwa kutumia Google Jamboards washiriki walichukua zamu kuelezea changamoto ya sasa katika miradi na programu zao. Kisha wakatafuta ushauri na ufahamu wa haraka kutoka kwa wanakikundi wenzao ili kutatua changamoto hizi. Baadhi ya changamoto na masuluhisho yanayowezekana yameorodheshwa hapa chini:

Unyanyapaa, miiko ya kidini na kitamaduni kuhusu afya ya uzazi ya 'ngono' inaleta ugumu katika mazungumzo ya wazi.

 • Ielimishe jamii kwa mada kwa kushiriki katika mijadala ya kubalehe na wasichana wadogo na wazazi wao, ikihusisha viongozi wa jamii, na kushughulikia somo kwa njia ya hila.
 • Utetezi na ushirikiano na viongozi wa kidini na vijana ili kuonyesha umuhimu wa elimu ya SRH kwa vijana na kuonyesha shauku kubwa ya vijana katika kujifunza kuhusu SRH.
 • Kuongeza juhudi za utetezi ili kujumuisha walinzi kama vile watunga sera, wazazi na watu wengine mashuhuri ambao wanaweza kuathiri maoni ya jamii. 
 • Jumuisha mijadala ya SRH na programu zingine, kama vile huduma za afya na mipango ya kifedha.

Kujenga huduma rafiki za afya kwa vijana na ukosefu wa uelewa wa huduma hizo

 • Kushirikishwa kupitia mikutano ya jumuiya inayoongozwa na wataalamu na wataalamu na wazazi wa AYSRH na watoto wao wanaobalehe kama washiriki.
 • Fanya tathmini fupi ili kubaini sababu za vijana kusitasita au kutoweza kupata huduma za afya.
 • Shirikisha viongozi wa jamii kuchukua jukumu muhimu katika kuongeza ufahamu.
 • Anzisha kampeni za mawasiliano lengwa zinazolenga hasa vijana na vijana.
 • Boresha usaidizi mwenza mkuu kupitia uidhinishaji muhimu na ushawishi na hivyo kuboresha mwonekano na kukubalika kwa huduma.

Upatikanaji wa huduma za AYSRH unaozingatia zaidi mijini na ugumu wa kuwafikia vijana wa vijijini.

 • Kuongeza ufahamu ndani ya jamii za vijijini kupitia ushirikishwaji wa jamii.
 • Rahisisha ufikiaji kwa kutoa huduma za usafiri, kuhakikisha kuchukua na kushuka kwa vijana kutoka vijijini. 
 • Wafunze na kuwawezesha mabalozi wa jamii kutoka maeneo ya vijijini kusambaza taarifa kuhusu huduma za AYSRH ndani ya jumuiya zao. 
 • Tambulisha jukwaa la chatbot kulingana na WhatsApp, iliyoundwa kufanya kazi kwa ufanisi hata kwa kipimo cha chini cha intaneti.

Ukosefu wa ushirikishwaji jumuishi katika uundaji wa sera za vijana hasa kwa jamii zilizotengwa kama vile LGBTQIA+.

 • Kuunda nafasi salama za Ujumuishaji wa LGBTQIA+ kupitia vikundi vilivyojitolea au mabaraza ambayo yanatanguliza usiri na kutoa jukwaa kwa watu binafsi kueleza kwa uwazi utambulisho wao na mahangaiko yao.
 • Tumia uwezo wa mitandao ya kijamii kuongeza ufahamu na kupata usaidizi wa LGBTQI+ kujumuishwa katika sera za vijana.

Kujumuisha SRH katika mtaala wa elimu kwa vijana.

 • Shirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu ili kuwezesha kupitishwa kwa mtaala wa SRH shuleni.
 • Tafuta usaidizi na mashauriano kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, washirika na mashirika yanayotambulika katika elimu ya SRH. 
 • Shirikiana na mashirika ya nje ambayo yanaweza kuunga mkono juhudi za serikali katika kupitisha mtaala wa SRH.
 • Tetea kujumuishwa kwa maudhui ya SRH ndani ya mtaala wa kawaida wa vijana walio na umri wa miaka 15-18.

Ukosefu wa uwiano katika uwekaji kipaumbele wa programu za vijana na serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali.

 • Kukuza mtazamo wa maono unaojumuisha ushirikishwaji wa vijana katika nyanja zote na kujihusisha na Wizara. Tetea ushiriki wao kikamilifu ili kuhakikisha kwamba mitazamo ya vijana inaunganishwa katika michakato ya kufanya maamuzi.
 • Kushirikiana na mashirika ya vijana yenye ushawishi kwa pamoja kutetea serikali kwa ajili ya kuweka kipaumbele kwa programu za vijana. 
 • Fanya kazi kwa karibu na jumuiya za vijana mashinani ili kuanzisha njia za mawasiliano ya dharura ili kuwezesha usambazaji wa haraka wa taarifa na majibu katika nyakati ngumu.
 • Anzisha kazi na vikundi vidogo ndani ya maeneo maalum yaliyolengwa kwa uingiliaji uliolengwa.
 • Kusanya data ya kina inayotegemea utafiti ili kuongeza athari za juhudi za utetezi na michakato ya kufanya maamuzi.
 • Kukuza uhusiano wa kibinafsi na wafanyikazi wa serikali.
 • Tetea ushirikishwaji wa AYSRH katika ajenda za pande zote husika na washikadau.

Ukosefu wa ushiriki wa vijana wa kiume na kusita kwao kuwekeza muda.

 • Anzisha vikundi tofauti vya majadiliano kwa wavulana na wasichana shuleni ili kuendeleza mazungumzo ya wazi kuhusu mada za afya kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na Upangaji Uzazi. 
 • Kuhamasisha shughuli ambazo zinaweza kutumika kama kichocheo cha kuwashirikisha vijana katika mijadala inayohusiana na afya na FP.
 • Jumuisha elimu ya FP ndani ya programu za uongozi, ukiiweka kama sehemu muhimu ya maendeleo kamili ya uongozi.
 • Tambulisha fursa za uchunguzi wa VVU ili kuwavuta vijana wa kiume kwenye mijadala inayohusiana na afya.
 • Panga vipindi vya kufikiria ambapo vijana wa kiume wanaweza kufikiria majukumu yao ya baadaye kama baba na kuzingatia umuhimu wa FP.
 • Kuza ufahamu wa FP kwa kuandika barua za kibinafsi kwa baba wadogo, kushughulikia umuhimu wa kuwa na taarifa kuhusu FP na afya ya uzazi.
 • Tumia majukwaa ya ANC na Utunzaji Baada ya Kuzaa (PNC) kama fursa za ushauri nasaha kati ya wanandoa.

Dumisha shughuli za vikundi rika kwa muda mrefu.

 • Tambulisha motisha, kama vile zawadi za fedha, ili kuhimiza ushiriki endelevu katika shughuli za kikundi rika. 
 • Wape washiriki vyeti wanapomaliza shughuli za vikundi rika ili kuwahimiza kuendelea kuhusika.
 • Shukrani na utambuzi kutoka kwa Wizara husika kwa michango ya washiriki katika shughuli za vikundi rika ili kukuza kiburi na kusudi.
 • Toa njia za kupata ujuzi mpya ili kuwafanya washiriki washirikishwe na kuwekeza kwa muda mrefu.

“… uundaji wa vikundi [Ushauri wa Troika] ulikuwa mzuri. Ilitusaidia kujadili masuala kwa kina na wanakikundi wote. Hongera kwa timu kwa mawazo ya kuunda kikundi." ".. pia ilituruhusu kujifunza kutoka kwa wenzetu wengine juu ya maswala yao ..."

- Washiriki, Asia LC Cohort

Kuchukua hisa/Hatua:

Kipindi cha mwisho kiliangazia matumizi ya vitendo ya masomo yaliyopatikana kutokana na mijadala ya awali ambapo washiriki walitayarisha taarifa sahihi na zinazofaa za kujitolea ndani ya nyanja zao za ushawishi, zinazohusu MYE na AYSRH. Taarifa hizi zilitokana na mikakati na mbinu zilizojadiliwa kati ya washirika katika vipindi vyote vya LC na hutumika kama hatua zinazoweza kutekelezeka na za vitendo ambazo washiriki wamedhamiria kuchukua ili kushughulikia changamoto zao binafsi zinazohusiana na kuhakikisha MYE katika programu za AYSRH.

Taarifa za ahadi ni mbinu ya sayansi ya tabia inayotegemea ushahidi ambayo humsaidia mtu kubaki kwenye mstari. Baadhi ya ahadi zilizotolewa zilikuwa:

 • Nimejitolea kufanya kazi na mashirika mawili ya vijana yanayohusiana na vijana kutoka jumuiya ya LGBTQIA+ ifikapo Desemba 2023 na kusababisha ushirikiano wa maana unaozingatia afya ya ngono na uzazi, ustawi na mahitaji ya usalama mtandaoni ya vijana na vijana.
 • Kufikia Agosti 2023, ninajitolea kuanzisha utaratibu wa usaidizi kati ya watoa huduma wa kibinafsi wakati wa mkutano wa kila mwezi wa vikundi.
 • Kufikia Desemba 2023, nitajadili hitaji la FP kwa wanandoa ambao hawajaoana na kutoa ufikiaji rahisi wa huduma za FP kwa vijana wenye ulemavu.
 • Kufikia Februari 2024, ninajitolea kushiriki ujuzi wa ushiriki wa vijana wenye maana (MYP) katika FP/SRH na wafanyakazi kupitia kipindi cha mafunzo cha kila mwezi.
 • Kufikia Novemba 2023, ninajitolea kuandaa mpango kazi wa MYP na marekebisho mapya ya hadidu rejea za TOR kwa makundi ya vijana yaani “Jopo la Ushauri la Umoja wa Mataifa” ili kuimarisha na kusukuma mbele ajenda ya SRH/elimu ya kina ya ngono.

"Vikao vinavyohusika sana, shirikishi na mijadala ya kikundi. Kutengeneza jukwaa ili kujifunza kutoka kwa wenzake." "Nilitambulishwa kwa mifumo muhimu na nikapata fursa ya kujadili kile kinachofanya kazi na kisichofanya kazi na watu ambao wana shauku na ujuzi sawa katika AYSRH."

 

Hitimisho:

Kundi la Learning Circles Asia Cohort lilionyesha kuwa maandalizi, uwezeshaji stadi, na ushirikiano wa moja kwa moja na washiriki wa kundi kwenye mifumo iliyojumuishwa inayosimamiwa na usaidizi thabiti wa teknolojia ya hali ya juu inaweza kusababisha kujifunza mageuzi. Mduara wa Kujifunza uliwawezesha wataalamu wa AYSRH kote Asia kwa kuimarisha uelewa wao wa MYE katika AYSRH, uliwaunganisha na wenzao wanaokabiliana na changamoto zinazofanana na kusaidia kubuni mikakati bunifu ya kuimarisha utekelezaji wa mpango wa SRH. Uelewa mpya wa zana na mbinu mbalimbali za usimamizi wa maarifa huwawezesha kueneza ubadilishanaji wa maarifa bunifu na mazoea madhubuti ndani ya mashirika yao husika ili kukuza MYE katika programu za AYSRH.

Sanjeeta Agnihotri

MKURUGENZI WA KITUO CHA MAWASILIANO NA MABADILIKO-INDIA

Sanjeeta Agnihotri ni Mkurugenzi katika Kituo cha Mawasiliano na Mabadiliko-India. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya muongo mmoja katika kuongoza mawasiliano ya mabadiliko ya kijamii na tabia na utafiti wa afya ya umma, amefanya kazi na washirika mbalimbali wa maendeleo, mashirika ya Umoja wa Mataifa, idara za serikali na wasomi katika safu mbalimbali za maendeleo ya kijamii na masuala ya afya ya umma kama vile - udhibiti wa tumbaku. , ECCD, magonjwa yasiyo ya kuambukiza, afya ya akili, afya ya vijana, afya ya uzazi na uzazi wa mpango, kupunguza hatari ya majanga, kwa kutaja machache. Ameongoza warsha kadhaa za kuimarisha uwezo juu ya dhana za SBC kama vile P-Process, Ubunifu Uliozingatia Binadamu na Uchumi wa Kitabia na ni sehemu ya Sekretarieti ya SBCC ya Mkoa wa Kusini mwa Asia na Muungano wa SBCC wa India. Anawezesha Uongozi katika Warsha ya Mawasiliano ya Kimkakati kwa eneo la Asia Kusini tangu 2014.

Sonali Jana

NAIBU MKURUGENZI KATIKA CCC-I, NEW DelHI, INDIA

Sonali Jana ana uzoefu wa miaka 20+ katika miradi na programu za maendeleo zinazolenga sana kuendesha mabadiliko ya kijamii na tabia (SBC) ndani ya sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na afya ya umma, uwezeshaji wa vijana na vijana, Maji, Usafi wa Mazingira na Usafi (WASH), elimu, maendeleo ya utotoni. , na lishe. Amefanya kazi na UNICEF, CARE, Evidence Action, Center for Communication and Change-India (CCC-I), na Johns Hopkins CCP miongoni mwa wengine, akichangia katika usimamizi wa programu, utafiti, uhamasishaji wa rasilimali na kijamii, usimamizi wa maarifa, uimarishaji wa uwezo, SBC. mawasiliano, na usimamizi wa washirika. Kazi yake inaenea kote India na eneo la Asia. Ana Shahada ya Uzamili katika Saikolojia na utaalamu wa Afua za Kliniki na Ushauri. Kwa sasa yeye ni Naibu Mkurugenzi katika CCC-I, New Delhi, India.

Pranab Rajbhandari

Meneja wa Nchi, Breakthrough ACTION Nepal, na Mshauri wa Usimamizi wa Maarifa wa Kikanda aliye na MAFANIKIO ya Maarifa, Kituo cha Johns Hopkins cha Mipango ya Mawasiliano

Pranab Rajbhandari ndiye Meneja wa Nchi/Sr. Mshauri wa Mabadiliko ya Tabia ya Kijamii (SBC) kwa mradi wa Breakthrough ACTION nchini Nepal. Yeye pia ni Mshauri wa Kikanda wa Usimamizi wa Maarifa-Asia kwa MAFANIKIO ya Maarifa. Yeye ni mtaalamu wa Mabadiliko ya Tabia ya Kijamii (SBC) na uzoefu wa kazi ya afya ya umma zaidi ya miongo miwili. Ameanzisha uzoefu wa uwandani kuanzia kama afisa programu na katika muongo mmoja uliopita ameongoza miradi na timu za nchi. Pia ameshauriana kwa kujitegemea kitaifa na kimataifa kwa ajili ya miradi ya USAID, UN, GIZ. Ana Shahada ya Uzamili katika Afya ya Umma (MPH) kutoka Chuo Kikuu cha Mahidol, Bangkok, Shahada ya Uzamili (MA) katika Sosholojia kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Michigan, Michigan na ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Ohio Wesleyan.