Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 7 minit

Kohort Serantau Asia 3: Penglibatan Belia Bermakna (MYE) Dalam Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja dan Belia (AYSRH)


Pada Julai 2023, sebagai sebahagian daripada kohort 3 Bulatan Pembelajaran rantau Asia, dua puluh dua profesional yang bekerja dalam pelbagai kapasiti dalam kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) berkumpul untuk belajar, berkongsi pengetahuan dan berhubung. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan pandangan tentang 'apa yang berkesan dan apa yang tidak' dalam melibatkan belia secara bermakna dalam program SRH.

“Perkara yang paling menarik ialah kepelbagaian peserta… dari banyak negara dan banyak organisasi. Ia adalah platform yang hebat untuk belajar daripada orang lain dan membantu meletakkan banyak perkara dalam perspektif”

– Peserta, Kohort LC Asia

Ilmu itu BERJAYA Bulatan Pembelajaran menawarkan profesional kesihatan global platform pembelajaran rakan sebaya interaktif untuk membincangkan dan berkongsi pendekatan pelaksanaan program yang berkesan. Siri dalam talian yang inovatif ini direka bentuk untuk menangani cabaran kerja jauh dan kekurangan interaksi secara peribadi. Melalui sesi berasaskan kumpulan kecil, pengurus program dan penasihat teknikal bekerjasama dalam perbincangan yang menyokong untuk mendedahkan pandangan dan penyelesaian praktikal untuk penambahbaikan program FP/RH. 

Kalangan Pembelajaran membolehkan pembelajaran rakan ke rakan yang mengasyikkan, interaktif dan penyertaan melalui empat sesi langsung berstruktur pada Zoom, bersama-sama dengan penglibatan maya di luar sesi melalui WhatsApp termasuk latihan refleksi mingguan dan cerapan yang diperoleh daripada sumber dipilih susun terdapat pada ruang kerjasama seperti FP Insight. Kohort telah difasilitasi oleh Knowledge SUCCESS dengan kerjasama Pusat Komunikasi dan Perubahan – India.

Peserta: 

Dua puluh dua peserta terlibat secara aktif dalam kohort yang mewakili 10 negara termasuk India, Jepun, Pakistan, Myanmar, Kemboja, Indonesia, Nepal, Filipina, Laos dan Bangladesh. 60% mengenal pasti diri sebagai wanita, 33% sebagai lelaki dan 7% memilih untuk tidak mendedahkan jantina mereka. Para peserta juga dalam lingkungan umur - dengan 33% di bawah umur 29 tahun - dan pengalaman profesional yang menjangkau dari 2 hingga 25 tahun. 

Peserta meluangkan masa untuk berkongsi bidang tumpuan utama mereka sambil memperkenalkan diri antara satu sama lain semasa Sesi 1. Beberapa daripadanya termasuk: 

 • Meningkatkan penyertaan dan penglibatan belia dalam menangani isu berkaitan belia
 • Memastikan akses yang saksama kepada perkhidmatan mesra remaja dan belia yang berkualiti
 • Melaksanakan inisiatif pendidikan kumpulan rakan sebaya
 • Menjalankan latihan peguambela dan juara belia
 • Meneroka kaitan antara kesihatan mental dan SRH

Untuk menjelaskan konsep penglibatan belia yang bermakna (MYE), para peserta telah diperkenalkan kepada Bunga Penyertaan rangka kerja yang diilhamkan oleh CHOICE untuk Belia dan Seksualiti. Perwakilan metafora ini, serupa dengan mekarnya bunga, menggariskan perbezaan antara bentuk penyertaan belia yang bermakna (cth, bermaklumat, diberi peranan membuat keputusan, integrasi suara) dan tidak bermakna (cth, tokenisme dan manipulasi).

“……Orang muda bukan sahaja perlu duduk di meja tetapi bersuara di meja.” “…Pemimpin belia 5 tahun lalu masih mewakili platform yang sama….perlu ada garis panduan untuk pemimpin belia diganti selepas tiga tahun untuk membolehkan pemimpin baharu muncul….” 

– Peserta, Kohort LC Asia

Apa yang berkesan:

Semasa sesi LC kedua, peserta mendalami teknik pengurusan pengetahuan Inkuiri Apresiasi dan 1-4-SEMUA. Ini mendorong mereka untuk merenung dan berkongsi amalan yang berjaya daripada pengalaman masa lalu atau berterusan mereka yang telah menyumbang dengan ketara kepada MYE dalam projek dan program SRH.

Melalui introspeksi individu, latihan kumpulan kolaboratif, dan perbincangan pleno, satu set tema berulang muncul mengenai perkara yang berkesan:  

 • Melibatkan belia dalam reka bentuk dan kepimpinan program, memberi mereka suara;
 • Memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mudah alih, dan realiti tambahan untuk penjejakan, kaunseling dan akses kepada maklumat;
 • Melabur dalam potensi belia dan inovasi untuk mengekalkan dan pertumbuhan;
 • Menangani kesejahteraan mental dan emosi dengan memasukkan kaunseling belia, sokongan psikososial di samping usaha kesihatan fizikal;
 • Gunakan pendekatan berasaskan bukti seperti mengumpul data, memanfaatkan pengetahuan dan sumber tempatan, menganalisis akses kepada perkhidmatan SRH, dan membentuk strategi dengan sewajarnya;
 • Memupuk kepercayaan melalui ruang peribadi yang tidak menghakimi yang membolehkan dialog terbuka berkongsi pengalaman dan kebimbangan;
 • Mengutamakan penglibatan dan perspektif belia yang sejajar dengan keperluan sebenar remaja dan belia seperti menangani kebimbangan dan keperluan tulen dalam FP dan SRH;
 • Memanfaatkan rangkaian komuniti untuk penglibatan;
 • Proses telus dan pendekatan konsortium

Tema umum ini secara kolektif menggambarkan pendekatan holistik untuk melibatkan remaja dan belia dalam program AYSRH, menekankan penglibatan aktif, pemerkasaan, pembangunan kemahiran, dan memanfaatkan teknologi inovatif, menyelaraskan strategi dengan keperluan sebenar dan perkongsian kolaboratif, melaksanakan pendekatan yang telus dan inovatif untuk menangani remaja secara berkesan. dan kebimbangan SRH belia.

Cabaran/Apa yang Boleh Diperbaiki:

Dalam Sesi 3, sebagai satu cara untuk menangani cabaran dan halangan dalam mencapai MYE dan AYSRH, Perundingan Troika pendekatan pengurusan pengetahuan peer-to-peer telah diguna pakai. Peserta disusun dalam kumpulan tiga atau empat, dan menggunakan Google Jamboards peserta bergilir-gilir dalam menerangkan cabaran semasa dalam projek dan program masing-masing. Mereka kemudiannya mendapatkan nasihat dan pandangan segera daripada ahli kumpulan mereka untuk menangani cabaran ini. Beberapa cabaran dan penyelesaian yang berpotensi digariskan di bawah:

Stigma, pantang larang agama dan budaya mengenai kesihatan reproduktif 'seksual' menimbulkan kesukaran untuk bercakap secara terbuka

 • Sedarkan masyarakat kepada topik tersebut dengan melibatkan diri dalam perbincangan akil baligh dengan gadis muda dan ibu bapa mereka, melibatkan ketua komuniti, dan menangani perkara itu secara halus.
 • Advokasi dan penglibatan dengan pemimpin agama dan belia untuk mempamerkan kepentingan pendidikan SRH untuk golongan muda dan menunjukkan minat yang mendalam golongan muda dalam mempelajari SRH.
 • Lanjutkan usaha advokasi untuk memasukkan penjaga pintu seperti pembuat dasar, ibu bapa dan tokoh berpengaruh lain yang boleh mempengaruhi pendapat masyarakat. 
 • Mengintegrasikan perbincangan SRH dengan program lain, seperti perkhidmatan penjagaan kesihatan dan inisiatif kewangan.

Mewujudkan perkhidmatan kesihatan mesra remaja dan kurang kesedaran tentang perkhidmatan tersebut

 • Penglibatan melalui mesyuarat komuniti yang diketuai pakar dengan pakar AYSRH dan ibu bapa serta anak remaja mereka sebagai peserta.
 • Menjalankan penilaian ringkas untuk mengenal pasti sebab di sebalik keraguan atau ketidakupayaan remaja untuk mengakses perkhidmatan kesihatan.
 • Libatkan pemimpin masyarakat untuk memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran.
 • Membangunkan kempen komunikasi yang disasarkan yang ditujukan khusus kepada remaja dan golongan muda.
 • Manfaatkan sokongan rakan sekerja kanan melalui sokongan dan pengaruh yang berharga dengan itu meningkatkan keterlihatan dan penerimaan perkhidmatan.

Ketersediaan perkhidmatan AYSRH yang tertumpu terutamanya kepada bandar dan kesukaran untuk menjangkau golongan muda luar bandar.

 • Meningkatkan kesedaran dalam komuniti luar bandar melalui penglibatan masyarakat termaklum.
 • Memudahkan akses dengan menawarkan perkhidmatan pengangkutan, memastikan pengambilan dan penghantaran untuk golongan muda dari kawasan luar bandar. 
 • Melatih dan memperkasakan duta komuniti dari kawasan luar bandar untuk menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan AYSRH dalam komuniti mereka. 
 • Memperkenalkan platform chatbot berdasarkan WhatsApp, direka untuk berfungsi dengan cekap walaupun dengan lebar jalur internet yang rendah.

Kurangnya penyertaan inklusif dalam pembangunan dasar belia khususnya untuk komuniti terpinggir seperti LGBTQIA+.

 • Mencipta ruang selamat untuk LGBTQIA+ Kemasukan melalui kumpulan atau forum berdedikasi yang mengutamakan kerahsiaan dan menyediakan platform untuk individu meluahkan identiti dan kebimbangan mereka secara terbuka.
 • Gunakan kuasa media sosial untuk meningkatkan kesedaran dan mendapatkan sokongan untuk kemasukan LGBTQI+ dalam dasar belia.

Mengintegrasikan SRH ke dalam kurikulum pendidikan untuk remaja.

 • Bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan untuk memudahkan penggunaan kurikulum SRH di sekolah.
 • Dapatkan bantuan dan perundingan daripada NGO terkenal, rakan kongsi dan organisasi yang berpengalaman dalam pendidikan SRH. 
 • Bekerjasama dengan organisasi luar yang boleh menyokong usaha kerajaan dalam mengguna pakai kurikulum SRH.
 • Memperjuangkan kemasukan kandungan SRH dalam kurikulum biasa untuk remaja berumur 15-18 tahun.

Kurangnya keselarasan dalam keutamaan program belia oleh kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan.

 • Memupuk pendekatan berwawasan yang merangkumi penyertaan golongan muda dalam semua aspek dan melibatkan diri dengan Kementerian. Menyokong penyertaan aktif mereka untuk memastikan bahawa perspektif belia disepadukan ke dalam proses membuat keputusan.
 • Bekerjasama dengan pertubuhan belia yang berpengaruh untuk secara kolektif menyokong kerajaan untuk mengutamakan program belia. 
 • Bekerjasama rapat dengan komuniti belia akar umbi untuk mewujudkan saluran komunikasi kecemasan untuk memudahkan penyebaran maklumat dan tindak balas yang cepat semasa masa kritikal.
 • Mulakan kerja dengan kumpulan kecil dalam kawasan sasaran khusus untuk intervensi yang disesuaikan.
 • Kumpulkan data berasaskan penyelidikan yang komprehensif untuk meningkatkan kesan usaha advokasi dan proses membuat keputusan.
 • Memupuk hubungan peribadi dengan rakan sekerja kerajaan.
 • Memperjuangkan kemasukan AYSRH dalam agenda semua pihak yang berkaitan dan pihak berkepentingan.

Kekurangan penyertaan belia lelaki dan keengganan mereka untuk melaburkan masa.

 • Wujudkan kumpulan perbincangan berasingan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan di dalam sekolah untuk memupuk perbualan terbuka tentang topik kesihatan umum, termasuk Perancangan Keluarga. 
 • Insentifkan aktiviti yang boleh menjadi faktor pendorong untuk melibatkan belia dalam perbincangan berkaitan kesihatan dan FP.
 • Menggabungkan pendidikan FP dalam program kepimpinan, meletakkannya sebagai komponen penting dalam pembangunan kepimpinan holistik.
 • Memperkenalkan peluang pemeriksaan HIV untuk menarik belia lelaki ke dalam perbincangan berkaitan kesihatan.
 • Anjurkan sesi imaginatif di mana remaja lelaki dapat membayangkan peranan masa depan mereka sebagai bapa dan mempertimbangkan kepentingan FP.
 • Galakkan kesedaran FP dengan menulis surat peribadi kepada bapa muda, menangani kepentingan dimaklumkan tentang FP dan kesihatan reproduktif.
 • Gunakan platform ANC dan Postnatal Care (PNC) sebagai peluang untuk kaunseling FP di kalangan pasangan.

Kekalkan aktiviti kumpulan rakan sebaya dalam jangka masa yang panjang.

 • Memperkenalkan insentif, seperti ganjaran kewangan, untuk menggalakkan penyertaan berterusan dalam aktiviti kumpulan rakan sebaya. 
 • Menawarkan sijil peserta selepas melengkapkan aktiviti kumpulan rakan sebaya untuk menggalakkan penglibatan berterusan mereka.
 • Pengiktirafan dan pengiktirafan daripada Kementerian berkaitan atas sumbangan peserta kepada aktiviti kumpulan rakan sebaya untuk menyemai rasa bangga dan tujuan.
 • Menyediakan jalan untuk memperoleh kemahiran baharu untuk memastikan peserta terlibat dan melabur dalam jangka masa yang panjang.

“… pembentukan kumpulan [Troika Consulting] adalah hebat. Ia membantu kami membincangkan isu-isu secara mendalam dengan semua ahli kumpulan. Kudos kepada pasukan untuk idea pembentukan kumpulan.” “.. juga membolehkan kami belajar daripada rakan sekerja lain tentang isu mereka…”

Peserta, Kohort LC Asia

Mengambil Stok/Tindakan:

Sesi terakhir memberi tumpuan kepada aplikasi praktikal pelajaran yang diperoleh daripada perbincangan terdahulu di mana peserta merumuskan pernyataan komitmen yang tepat dan berkaitan dalam lingkungan pengaruh mereka, berpusat di sekitar MYE dan AYSRH. Kenyataan ini telah dimaklumkan oleh strategi dan pendekatan yang dibincangkan di kalangan rakan sebaya sepanjang sesi LC dan berfungsi sebagai langkah yang boleh diambil tindakan dan praktikal yang para peserta tekad untuk mengambil langkah untuk menangani cabaran individu mereka yang berkaitan dengan memastikan MYE dalam program AYSRH.

Kenyataan komitmen ialah kaedah sains tingkah laku berasaskan bukti yang membantu seseorang untuk terus berada di landasan yang betul. Antara komitmen yang dibuat ialah:

 • Saya komited untuk bekerjasama dengan dua organisasi belia yang dikaitkan dengan remaja daripada komuniti LGBTQIA+ menjelang Disember 2023 yang membawa kepada penglibatan bermakna yang tertumpu pada kesihatan seksual dan reproduktif, kesejahteraan dan keperluan keselamatan dalam talian remaja dan belia.
 • Menjelang Ogos 2023, saya komited untuk memulakan mekanisme sokongan rakan sebaya di kalangan penyedia perkhidmatan swasta semasa mesyuarat kluster bulanan.
 • Menjelang Disember 2023, saya akan membincangkan keperluan FP untuk pasangan yang belum berkahwin dan menyediakan akses mudah kepada perkhidmatan FP untuk belia kurang upaya.
 • Menjelang Feb 2024, saya komited untuk berkongsi pengetahuan penyertaan belia yang bermakna (MYP) dalam FP/SRH dengan kakitangan melalui sesi pembelajaran bulanan.
 • Menjelang Nov 2023, saya komited untuk merangka pelan tindakan MYP dengan semakan baharu terma rujukan TOR untuk kumpulan belia iaitu “Panel Penasihat Bangsa Bersatu” untuk memanfaatkan dan memajukan agenda SRH/pendidikan seksualiti yang komprehensif.

“Sesi yang sangat menarik, interaktif dan perbincangan kumpulan. Membuka platform untuk belajar daripada rakan sekerja.” "Saya telah diperkenalkan dengan rangka kerja yang berguna dan mendapat peluang untuk membincangkan perkara yang berkesan dan tidak dengan orang yang sama-sama bersemangat dan mahir dalam AYSRH."

 

Kesimpulan:

Learning Circles Asia Cohort menunjukkan bahawa penyediaan, pemudahcaraan mahir dan penglibatan secara langsung dengan ahli kohort melalui platform bersepadu yang disokong oleh sokongan teknologi belakang yang mantap boleh membawa kepada pembelajaran transformatif. Inisiatif Lingkaran Pembelajaran memperkasakan profesional AYSRH di seluruh Asia dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang MYE dalam AYSRH, menghubungkan mereka dengan rakan sebaya yang menghadapi cabaran serupa dan membantu merangka strategi inovatif untuk meningkatkan pelaksanaan program SRH. Pemahaman baharu tentang pelbagai alat dan teknik pengurusan pengetahuan melengkapkan mereka untuk menyebarkan pertukaran pengetahuan kreatif dan amalan berkesan dalam organisasi masing-masing untuk mempromosikan MYE dalam program AYSRH.

Sanjeeta Agnihotri

PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN-INDIA

Sanjeeta Agnihotri ialah Pengarah di Pusat Komunikasi dan Perubahan-India. Dengan pengalaman lebih sedekad dalam menerajui komunikasi perubahan sosial dan tingkah laku serta penyelidikan kesihatan awam, beliau telah bekerja dengan pelbagai rakan kongsi pembangunan, agensi PBB, jabatan kerajaan dan ahli akademik dalam pelbagai isu pembangunan sosial dan kesihatan awam seperti – kawalan tembakau , ECCD, penyakit tidak berjangkit, kesihatan mental, kesihatan remaja, kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga, pengurangan risiko bencana, untuk menamakan beberapa. Beliau telah mengetuai beberapa bengkel pengukuhan kapasiti mengenai konsep SBC seperti P-Process, Reka Bentuk Berpusatkan Manusia dan Ekonomi Tingkah Laku dan merupakan sebahagian daripada Sekretariat SBCC Serantau Asia Selatan dan Perikatan SBCC India. Beliau memudahkan Bengkel Kepimpinan dalam Komunikasi Strategik untuk rantau Asia Selatan sejak 2014.

Sonali Jana

TIMBALAN PENGARAH DI CCC-I, NEW DELHI, INDIA

Sonali Jana mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam projek dan program pembangunan yang sebahagian besarnya tertumpu kepada memacu perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) dalam pelbagai sektor termasuk kesihatan awam, pemerkasaan remaja dan belia, Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH), pendidikan, pembangunan awal kanak-kanak , dan pemakanan. Beliau telah bekerja dengan UNICEF, CARE, Evidence Action, Centre for Communication and Change-India (CCC-I), dan Johns Hopkins CCP antara lain, menyumbang kepada pengurusan program, penyelidikan, penggemblengan sumber dan sosial, pengurusan pengetahuan, pengukuhan kapasiti, SBC komunikasi, dan pengurusan rakan kongsi. Kerjanya menjangkau seluruh India dan rantau Asia. Beliau mempunyai ijazah Sarjana dalam Psikologi dengan pengkhususan dalam Intervensi Klinikal dan Kaunseling. Kini beliau adalah Timbalan Pengarah di CCC-I, New Delhi, India.

Pranab Rajbhandari

Pengurus Negara, Breakthrough ACTION Nepal dan dan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau dengan Knowledge SUCCESS, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Pranab Rajbhandari ialah Pengurus Negara/Sr. Penasihat Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) untuk projek TINDAKAN Terobosan di Nepal. Beliau juga merupakan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau-Asia untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Beliau adalah seorang pengamal Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) dengan lebih daripada dua dekad pengalaman kerja kesihatan awam. Beliau telah mengasaskan pengalaman lapangan bermula sebagai pegawai program dan dalam dekad yang lalu telah menerajui projek dan pasukan negara. Beliau juga telah berunding secara bebas di peringkat nasional dan antarabangsa untuk projek USAID, UN, GIZ. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH) dari Universiti Mahidol, Bangkok, Ijazah Sarjana (MA) dalam bidang Sosiologi dari Michigan State University, Michigan dan merupakan alumni Ohio Wesleyan University.