Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 11 minuto

Pagpapabuti ng Paggamit ng Contraceptive sa mga Batang Unang beses na Magulang

Pagha-highlight sa mga Nakamit ng mga Community Health Workers sa India


Sa pagdami ng populasyon ng kabataan at kabataan ng India, hinangad ng gobyerno ng bansa na tugunan ang mga natatanging hamon ng grupong ito. Ang Ministry of Health at Family Welfare ng India ay lumikha ng programang Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) upang tumugon sa kritikal na pangangailangan para sa mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo at sekswal na kabataan. Nakatuon sa paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang, ang programa ay gumamit ng ilang mga estratehiya upang palakasin ang sistema ng kalusugan upang tumugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng kabataan. Nangangailangan ito ng pinagkakatiwalaang mapagkukunan sa loob ng sistema ng kalusugan na maaaring lumapit sa pangkat na ito. Lumitaw ang mga frontline health worker ng komunidad bilang natural na pagpipilian.

Listahan ng mga pagdadaglat

ASHA Mga Akreditadong Aktibista sa Social Health mga NCD Mga sakit na hindi nakakahawa
AYSRH Pagbibinata at kabataang sekswal at
kalusugan ng reproduktibo
ORC Mga outreach camp
ARSH Kalusugan ng reproduktibo at sekswal na kabataan PSI Mga Serbisyo sa Populasyon Internasyonal
ARS Mga serbisyong tumutugon sa kabataan Mga PHC Pangunahing mga sentro ng kalusugan
AHD Mga Araw ng Kalusugan ng Kabataan RKSK Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram
ANM Pantulong na nars na midwife RCH-II Reproductive at child health program
ESB Pagtiyak ng Spacing at birth scheme SRH Kalusugan sa sekswal at reproductive
FTP Unang beses na magulang TCIHC Ang Challenge Initiative para sa Malusog na Lungsod
FDS Static na Fixed-Day UHIR Rehistro ng index ng kalusugan ng lungsod
HMIS Mga Survey sa Impormasyon sa Pamamahala ng Kalusugan UHND Araw ng kalusugan at nutrisyon sa lunsod
mCPR Modernong contraceptive prevalence rate Mga UPHC Mga pangunahing sentrong pangkalusugan sa lungsod
NFHS National Family Health Survey

Sa buong mundo, tumataas ang populasyon ng kabataan at kabataan. Tumutugma sa pandaigdigang kalakaran na ito, ang India ay kasalukuyang mayroong mahigit 358 milyong kabataan na 10–24 taong gulang. Sa mga ito, 243 milyon ay nasa edad 10–19, accounting para sa 21.2% ng populasyon ng bansa.

Tulad ng karamihan sa mundo, ang mga pangangailangan ng mga kabataan ng India ay nag-iiba-iba nang malaki intersecting panlipunang mga kadahilanan tulad ng:

 • Edad
 • kasarian
 • Yugto ng pag-unlad
 • Mga pangyayari sa buhay
 • Socio-economic status
 • Katayuan sa pag-aasawa
 • Klase
 • Rehiyon
 • Konteksto ng kultura

Marami sa kanila ay wala sa paaralan o trabaho at nasa mahinang kondisyon. Malamang na sila ay aktibo sa pakikipagtalik at nalantad sa ilang mga panganib sa kalusugan tulad ng mga pinsala, karahasan, paggamit ng alkohol at tabako, at maagang pagbubuntis at panganganak.

Marami sa kanila ang may limitadong access sa tumpak na impormasyon at mga serbisyo. Nahaharap sila sa ilang hamon dahil sa hindi pagkakapantay-pantay sa istruktura, kabilang ang:

 • Kahirapan
 • Hindi sumusuporta sa mga pamantayang panlipunan
 • Hindi sapat na edukasyon
 • Diskriminasyon sa lipunan
 • Pag-aasawa ng bata
 • Maagang panganganak para sa mga dalagitang babae
Unmarried adolescent girls, ages 15 to 19, from the Mahadalit community attend a Pathfinder International training about adolescent sexual and reproductive health. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Ang mga walang asawang kabataang babae, edad 15 hanggang 19, mula sa komunidad ng Mahadalit ay dumadalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay tungkol sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan. Pinasasalamatan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang mga ito mga hamon ay higit na talamak para sa mga kabataang naninirahan sa mga setting ng urban na mababa ang kita.

Ang pagtugon sa kritikal na pangangailangang ito, ang India Ministry of Health at Family Welfare kasama ang adolescent reproductive and sexual health (ARSH) bilang isang pangunahing teknikal na diskarte sa ilalim ng programang Reproductive and Child Health (RCH-II) nito. Noong 2014, inilunsad ang ministeryo isang bagong programa sa kalusugan ng kabataan, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK), na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa pagpapalakas ng sistema ng kalusugan upang tumugon sa mga pangangailangan sa kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Tinukoy ng RKSK ang anim na estratehikong priyoridad para sa mga kabataan:

 1. Nutrisyon
 2. Sexual at reproductive health (SRH)
 3. Mga non-communicable disease (NCDs)
 4. Maling paggamit ng sangkap
 5. Mga pinsala at karahasan (kabilang ang karahasan na nakabatay sa kasarian)
 6. Kalusugang pangkaisipan

Bakit Tumutok sa Mga Batang Unang-Beses na Magulang?

Ang National Family Health Survey (NFHS 4, 2015–16) ay nagpapakita na ang pangkat ng edad na may pinakamababang contraceptive prevalence rate ay mga babaeng kasal na 15–24 taong gulang—mas partikular, bata, kasal sa unang pagkakataong mga magulang. Nagbibigay ang survey ng lumalaking pangkat ng ebidensya para sa mga nagpapatupad ng programa tulad ng Population Services International (PSI) at iba pang stakeholder. Ang pangangailangan para sa mga contraceptive sa mga kabataan, kasalukuyang kasal na kababaihan ay katamtaman, sa paligid ng 50%. Halos isang-katlo lamang ng pangangailangang ito ang natutugunan sa pamamagitan ng mga modernong contraceptive. Ito ay marahil dahil sa mga pamantayan sa lipunan ng India, na umaasa sa mga kabataang babae na magsimula ng isang pamilya sa sandaling sila ay kasal. Ayon sa NFHS 4, 21% lamang ng mga babaeng aktibong sekswal na 15–24 sa India ang nakagamit ng anumang modernong contraceptive.

Inihayag iyon ng NFHS 4 Ang Uttar Pradesh, isang estado sa hilagang India, ay may mataas na hindi natutugunan na pangangailangan para sa paraan ng birth-spacing sa mga babaeng may asawa sa pagitan ng edad na 15–19 (20.4%) at 20–24 (19.1%). Sa mahigit 200 milyong naninirahan, ang Uttar Pradesh ang pinakamataong estado sa India at ang pinakamataong subdibisyon ng bansa sa mundo. Ang katibayan ay nagpakita na ang mga resulta ng kalusugan para sa mga ina at mga sanggol ay makabuluhang mas mahusay kung maghintay sila ng dalawang taon sa pagitan ng mga pagbubuntis. Gayunpaman, ang hindi pantay na kasarian at mga kultural na kaugalian sa paligid ng pagkamayabong at pagkiling ng provider ay humantong sa maraming mga batang may-asawang ina sa Uttar Pradesh (at sa ibang lugar) na magkaroon ng malapit na pagitan ng mga pagbubuntis na nakakakompromiso sa kanilang kalusugan.

Ang pangkat ng edad na ito (15–24 na taon) ay nahaharap sa isang natatanging hanay ng mga hamon na iba sa mga kinakaharap ng mga nakatatandang babaeng may asawa tungkol sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Ang mga problemang kinakaharap ng mga babaeng ito ay kinabibilangan ng:

 1. Mayroon silang limitadong ahensya na makipag-ayos sa mga pagpipilian at desisyon ng contraceptive sa kanilang asawa at mga miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, ang komunikasyon ng mag-asawa sa FP ay napakahirap.
 2. Inaasahang susundin nila ang mga panlipunang kaugalian ng pamayanan ng Uttar Pradesh, na kinabibilangan ng pagkakaroon ng mga anak sa sandaling ikasal sila.
 3. Ang pagpaplano ng pamilya ay hindi ipinakilala sa mga babaeng hindi pa nanganganak, lalo na sa mga babaeng may asawang kabataan (15–19 taong gulang).
 4. Nabibigatan sila sa mga gawaing bahay at hindi pinapayagang makihalubilo sa mga matatandang babae sa kanilang mga komunidad at mga manggagawa sa kalusugan ng ASHA/komunidad.

Mga Pangunahing Tampok ng Disenyo ng Programa

Noong 2017, nagsimula ang Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) na magbigay ng suporta sa coaching sa mga lokal na pamahalaan sa Uttar Pradesh para ipatupad ang batay sa ebidensya mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Sa mga ito, limang lungsod (Allahabad, Firozabad, Gorakhpur, Varanasi, at Saharanpur) ang napili upang magdagdag ng adolescent at youth sexual and reproductive health (AYSRH) at paggamit ng contraceptive sa mga young first-time parents (FTP) sa kasalukuyang FP program noong Setyembre 2018. Ibinatay ng TCIHC ang desk review nito sa mga patnubay at estratehiya ng RKSK na natukoy na ang RKSK ay may cascade approach para ipakilala ang mga diskarte sa kabataan at kabataan. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga estratehiya sa pagpapakilala ng Adolescent Health Days (AHD) sa mga primary health centers (PHCs) o community AHD ay ipinatupad sa mga rural na lugar. Matapos maabot ang mga rural na lugar, binalak ng RKSK na ipakilala ang mga estratehiyang ito sa mga urban na lugar. Ang pagpapakilala ng mga estratehiyang ito sa mga segment ng urban na may mababang kita ay, samakatuwid, ang isa sa mga huling priyoridad.

Neighborhood women gather outside their homes. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Ang mga kababaihan sa kapitbahayan ay nagtitipon sa labas ng kanilang mga tahanan. Pinasasalamatan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang TCIHC ay nagtataguyod sa RKSK at iniharap isang diskarte sa coaching-mentoring. Kasabay ng pagpapakita ng mga resulta sa mga benepisyo ng paglulunsad ng mga interbensyon ng kabataan at kabataan (na may diin sa paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na magulang) sa mga bulsa sa lunsod sa limang lungsod ng Uttar Pradesh, ang kanilang diskarte (i-click upang palawakin):

Iminungkahi para sa paggawa ng data sa mga unang beses na magulang na mas nakikita

Pinalakas ng proyekto ang kawalan ng data ng magulang sa unang pagkakataon mula sa Health Management Information Surveys (HMIS), umiiral na mga sistema ng impormasyon sa kalusugan ng proyekto, at magagamit na mga pag-aaral sa antas ng populasyon. Nanawagan ito ng pansin sa grupong ito sa mga pulong sa pagsubaybay sa pagpaplano ng pamilya sa antas ng estado at pambansa at kasama ng mga lokal na pangkat ng pamamahala sa kalusugan ng lungsod. Binigyang-diin ng proyekto na gawing priyoridad ang FTP sa pamamagitan ng paggawa ng data nito na nakikita sa mga pagpupulong ng pagsusuri.

Nagsagawa ng Mga Pagsasanay sa Paglilinaw ng Mga Halaga sa buong Health Centers

Motivators for ASHA and BarriersAng Urban Primary Health Centers (UPHCs) ay nakapugad sa loob ng kumplikadong panlipunan at kultural na mga setting. Ang mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, bilang mga miyembro sa mga kontekstong ito, ay nagpapanatili ng kanilang sariling mga paniniwala at mga sistema ng halaga. At saka, Ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring makaimpluwensya sa mga aksyon ng provider sa anyo ng mga patakaran at pamantayan. Ang mga impluwensyang ito ay nag-uudyok ng mga bias ng provider, na maaaring humantong sa mababang kalidad ng pangangalaga, lalo na para sa mga kasal na kabataan o mga batang kasal na mag-asawa. Napagtanto ng TCIHC ang pangangailangang ito at tinuruan ang RKSK na ilunsad ang isang buong site na oryentasyon ng lahat ng kawani sa isang UPHC sa mga may kinikilingan na saloobin at paniniwala sa mga kabataan na maaari nilang dalhin. Sa pakikipagtulungan sa system, ang mga focal person ng UPHCs—ang Medical Officer In-Charge—ay binuo bilang mga master trainer para sa pagsasagawa ng mga whole-site na oryentasyon ng mga kawani ng pasilidad sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan na magiliw sa kabataan. Ang pagsasanay sa pagpapalinaw ng mga halaga na ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kaalaman at saloobin ng mga kawani ng pasilidad ng kalusugan upang magbigay ng hindi mapanghusga, suportadong pangangalaga sa mga kabataan at kabataan anuman ang kanilang edad, kasarian, at katayuan sa pag-aasawa.

Nakilala ang Pangunahing Impluwensya

Upang ipakita ang tagumpay, tinukoy ng proyekto ang dalawang bahagi na layunin:

 • Upang maabot ang 100% ng mga unang beses na magulang sa komunidad na hindi gumagamit ng mga makabagong paraan ng contraceptive na may impormasyon sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya.
 • Pagkonekta sa kanila sa mga serbisyo ng FP.

Nangangahulugan ito na ang bawat unang beses na magulang sa komunidad ay nakilala at nagbigay ng tamang impormasyon sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya at tinukoy sa mga pasilidad kung saan magagamit ang mga pamamaraan ng FP. Nangangailangan ito ng pinagkakatiwalaang mapagkukunan sa loob ng sistema ng kalusugan na maaaring lumapit sa pangkat na ito. Ang community frontline health worker Accredited Social Health Activists (ASHA) ay lumitaw bilang ang una at natural na pagpipilian, at, samakatuwid, ay nakilala bilang "influencer."

Nagturo sa Influencer

Para sa isang ASHA na maging "ahente ng pagbabago" ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-uugali sa ASHA upang ang pagpaplano ng pamilya at FTP ay naging priyoridad. Ang pagbabago ng pag-uugali ay palaging nangangailangan ng pagganyak at ang pag-aalis ng mga hadlang na pumipigil sa isang partikular na pag-uugali na mangyari at/o naghihikayat ng isa pang pag-uugali sa lugar nito. Ang TCIHC ay nagsagawa ng isang maliit na ehersisyo kasama ang mga piling ASHA at tinukoy ang mga salik na nag-uudyok at nagpapahina sa isang ASHA.

Batay sa mga salik na ito, ang TCIHC inangkop ang modelo ng pagtuturo nito upang bumuo ng mga kakayahan sa mga ASHA. Makakamit nila ang layunin na maabot ang 100% ng mga unang beses na magulang na hindi gumagamit ng mga makabagong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Nangangailangan ito sa kanila na maunawaan ang data sa mga FTP upang makuha ang iba't ibang mga rehistro at maunawaan ito nang makabuluhan upang makarating sa mga desisyong programmatic. Ipinakilala ng TCIHC ang tatlong-hakbang na pagtuturo ng "data para sa paggawa ng desisyon" sa mga ASHA sa pamamagitan ng mga superbisor ng ASHA, auxiliary nurse midwives (ANM):

HAKBANG 1: I-compile ang lahat ng nakalistang impormasyon tungkol sa mga pamilya sa komunidad sa urban health index register (UHIR).
HAKBANG 2: Color-code ang unang beses na mga magulang mula sa rehistro ng UHIR, markahan ang mga user (at ang kanilang napiling paraan) at hindi mga gumagamit.
HAKBANG 3: Unahin ang mga pagbisita sa bahay sa mga hindi gumagamit sa pang-araw-araw na plano sa trabaho, mapa ng ruta. I-segment ang mga user para sa mga follow-up na pagbisita at serbisyo ng paalala.

Ang proyekto ay nagpakilala ng limang-session na smart coaching tactic. Sa ilalim nito, ang mga ASHA sa isang partikular na lungsod ay nahahati sa mga grupo at ang bawat grupo ay may magkakaibang grupo ng mga ASHA, na may ilang mga gumaganap, mga maagang nag-aampon (ang ilan ay may pag-iisip ng paglago), at mga naysayer. Pinagana ng peer exchange na ito ang mabilis na pag-aaral ng mga ASHA. Dahan-dahang isinama ang taktika na ito sa mga buwanang pagpupulong sa pagsusuri ng ASHA at ng kanyang superbisor, isang Auxiliary Nurse Midwife.

Sinusukat ang Pagganap ng Influencer

Ang buong diskarte na ito ay nakasalalay sa influencer, ibig sabihin, mga ASHA. Upang gawin itong lubos na mabubuhay, mahalagang regular na subaybayan ang kanilang pagganap tungkol sa kanilang trabaho sa mga FTP. Gayunpaman, ang isang punto ng pagsasaalang-alang ay ang HMIS sa India ay hindi pinaghiwa-hiwalay ang mga gumagamit ng pagpaplano ng pamilya ayon sa edad at bilang ng mga kapanganakan. Sa madaling salita, ang edad at bilang ng mga bata ay hindi naitala sa HMIS, at samakatuwid, mahirap tiyakin ang listahan ng prayoridad ng mga kliyente na maaaring mangailangan ng pagpaplano ng pamilya.

"Ang pag-aaral kung paano maayos na punan ang aking talaarawan ay nakatulong sa akin na mapanatili ang isang rekord ng kliyente sa isang sistematikong paraan, at ngayon ay madali at mabilis kong nakakakuha ng partikular na impormasyon tulad ng mga detalye ng mag-asawa sa unang pagkakataon para sa pagpaplano ng pamilya."

Isang ASHA

Samakatuwid, ang programa ay namuhunan sa pagdidisenyo ng isang project health information management system (PMIS). Nakuha ng PMIS ang dalawang kritikal na punto ng data: pagtatala ng bilang ng mga kababaihang naabot ng impormasyon sa FP at pagtatala ng bilang ng mga gumagamit ng pagpaplano ng pamilya ayon sa edad, pagpili ng paraan, at pagkakapare-pareho.

Sa sandaling sinimulan ng proyekto ang pangangalap ng impormasyong ito, posible na subaybayan ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig:

 1. Abutin ang mga FTP
 2. Update ng mga serbisyo sa UPHC
 3. Contraceptive uptake ng FTP sa bawat isa sa mga pasilidad

Nilikha ang Access sa Mga Insentibo at Pagkilala

Mahalaga na ang isang ASHA ay nakakaramdam ng motibasyon na magtrabaho sa FP at kasama ang mga unang beses na magulang. Kaya naman mahalagang turuan ang mga ASHA sa mga iskema ng pamahalaan na may kaugnayan sa FP, gaya ng Ensuring Spacing at Birth scheme (ESB). Naglalatag ito ng kaakit-akit na kabayarang nakabatay sa kinalabasan sa mga frontline health worker para sa paghikayat sa paggamit ng mga pamamaraan ng spacing. Sa ilalim ng pamamaraang ito*, ang mga ASHA ay binabayaran ng kaunti sa $6 para sa kanilang mga serbisyo sa pagpapayo sa mga kababaihan na maantala ang unang panganganak at dalawang taong agwat sa pagitan ng mga kasunod na panganganak. Ang ESB reimbursement ay pinoproseso lamang kapag ang babae ay gumamit ng isang pamamaraan at nagpatuloy sa isang pamamaraan sa loob ng dalawang taon.

Ang iskema na ito ay nanatiling hindi gaanong nagamit sa mga lokasyong urban. Karamihan sa mga ASHA ay hindi alam ang pamamaraang ito at ang kinakailangang papeles para sa mga paghahabol. Nang walang mga claim na pinoproseso, ang kaalaman sa pagproseso ng claim na ito ay nawawala sa mga koponan ng pamamahala ng lungsod.

Ang pangkat ng TCIHC ay nagsusulong, sa malapit na pakikipag-ugnayan sa gobyerno, ay bumuo ng mga simple, madaling maunawaan na mga hakbang para sa pagsusumite ng mga paghahabol. Ang mga hakbang ay ipinamahagi sa pamamagitan ng mga handout at isinama sa isang sesyon ng pagtuturo sa pagitan ng mga ASHA at kanilang mga superbisor. Bukod pa rito, tinuruan ng team ang mga kawani ng pamamahala ng lungsod na responsable sa pag-claim ng reimbursement sa kinakailangang papeles para sa ESB scheme.

*Tala ng editor: Ang mga programang naglalayong magpatupad ng katulad na pamamaraan ay dapat mag-verify ng mga kinakailangan. Ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ng USAID ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng boluntaryo at matalinong pagpili. Ang impormasyon sa mga prinsipyong ito ay maaaring matatagpuan sa website ng USAID.

A teacher explains reproductive health systems to sStudents at a village school. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Ipinapaliwanag ng isang guro ang mga sistema ng kalusugan ng reproduktibo sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa nayon. Pinasasalamatan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Kinalabasan

Ang karanasan ng TCIHC mula sa limang lungsod ay nagsiwalat nito Maaaring bigyang-priyoridad ng mga ASHA ang mga kabataan at babaeng mababa ang pagkakapantay-pantay, partikular sa unang pagkakataon magulang, para sa pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng:

 • Tumatanggap ng coaching at mentorship.
 • Pana-panahong pag-update ng UHIR.
 • Pag-segment at paglilista ng mga kababaihan batay sa edad at pagkakapareho.

Nakakatulong din ang kasanayang ito sa pagpapanatili ng isang rehistro ng mga batang kasal na FTP na may edad 15–24 na taon at inuuna ang kategorya para sa mga pagbisita sa bahay. Ang coaching ay nagbibigay-daan sa kanila na madaling matukoy ang mga FTP na may hindi natutugunan na mga pangangailangan ng FP at payuhan sila na i-access ang mga serbisyo ng FP gamit ang isang Static na Fixed-Day (FDS)/Antral diwas (“araw ng spacing”) approach. Sa ilalim ito, ang mga UPHC ay nagbibigay ng sigurado, de-kalidad na mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, kabilang ang mga pamamaraan ng long-acting spacing, sa malawakang naisapubliko na nakatakdang mga araw at kung minsan ay alam ng komunidad.

Ang ilang mga kapansin-pansing kinalabasan ay (i-click upang palawakin):

Saturation ng mga FTP

Sa lahat ng kababaihang nakilala sa panahon ng peak intervention period ng Oktubre 2018–Hunyo 2019, halos dalawang-katlo ng kababaihan ang unang beses na mga magulang. Sa Hulyo 2019, karamihan Naabot ng mga ASHA ang higit sa 90% ng mga FTP sa kanilang mga komunidad na may impormasyon sa FP.

Exposure ng Programa sa Huling Anim na Buwan (Kababaihan 15–24 Taon sa AYSRH Cities)

Nagsagawa ang TCIHC ng pag-aaral sa antas ng populasyon, na tinatawag na Output-Tracking Survey sa limang lungsod ng AYSRH. Ang survey ay nagsiwalat na halos 67% ng mga kababaihang may edad na 15–24 na taon na may isang bata ang iniulat na pagkakalantad sa programa. Nangangahulugan ito na sila ay pinayuhan ng isang ASHA, dumalo sa isang pulong ng grupo sa mga pagpipilian sa pagpaplano ng pamilya, at/o bumisita sa isa sa tatlong platform ng paghahatid ng serbisyo:

 • Mga pangunahing sentrong pangkalusugan sa lungsod.
 • Outreach camps (ORC).
 • Araw ng kalusugan at nutrisyon sa lungsod (UHND).

Paggamit ng Makabagong Paraan ng Contraceptive (Kababaihang may edad 15–24 sa Limang AY na Lungsod)

Ang mga resulta ng survey ay nagpahiwatig ng a 17% na pagtaas sa modernong contraceptive prevalence rate (mCPR) sa mga kabataang 15–24 taong gulang na kababaihan na may isang anak. Ang mCPR ay tumaas ng 9% sa lahat ng 15–24 taong gulang. Ang hindi pa naganap na pagtaas ng mCPR na ito at ang makabuluhang pagkakalantad sa mga aktibidad ng programa sa populasyon na ito ay tumutukoy sa papel na ginagampanan ng mga ASHA sa pagkuha ng impormasyon at mga serbisyo ng FP sa mga batang ina.

Kung ano ang matututuhan ng iba sa ating trabaho

 • Ang diskarte sa TCIHC ay isang halimbawa para sa ibang mga lungsod na epektibo gawing nakikita ng gobyerno ang data ng FTP. Maliwanag na kailangang maabot ang mga FTP, at nangangailangan ito ng influencer na maabot ang mga ito sa ilang partikular na konteksto.
 • Ang pagbuo ng kapasidad ng mga ASHA na mag-decipher ng data para sa paggawa ng desisyon ay susi sa pag-abot sa mga FTP.
 • Kinasasangkutan ng lokal na pamahalaan, lalo na ang adolescent and youth chapter, o RKSK functionaries sa kaso ng TCIHC, mula sa simula ay lumikha ng pagmamay-ari ng AYSRH mga interbensyon.
 • Ang pagtuturo sa mga kawani ng pamamahala ng lungsod, tagapangasiwa ng pasilidad, at mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad sa mga kasalukuyang sistema ng kalusugan, mga pamamaraan, at mga patakaran (tulad ng ESB scheme) sa pamamagitan ng hands-on na pagtuturo ay isang komprehensibong paraan upang matiyak ang mga pangangailangan ng mga batang unang beses na mga magulang. ay nakilala.
 • Ang pagtatatag ng mga Auxiliary Nurse Midwives bilang mga coach ng ASHA sa pagkumpleto ng UHIR, paggawa ng mga listahan ng priyoridad ng mga FTP, at pagtulong sa kanila na magplano ng kanilang mga paglalakbay sa bahay ay maaaring suportahan ang mga ASHA sa kanilang outreach.
 • Ang pagkilala sa tungkulin ng mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad (ASHA sa India) ay mahalaga para sa pagganyak sa trabaho—dapat itong isaalang-alang ng mga pamahalaan kapag nagdidisenyo ng mga programa. Mahalagang ma-motivate ang influencer. Kaya naman, dapat gantimpalaan at kilalanin sila ng lungsod paminsan-minsan.
 • Ang pangangailangan para sa mga serbisyo sa mga UPHC na nabuo ng ASHA outreach ay nag-uudyok sa provider na hindi pansinin ang kanilang mga personal na bias. An kawili-wiling pagsasalaysay ni Dr. Arshiya Sherwani, MOIC ng UPHC Nagla Tikona, idinetalye kung ano ang naramdaman niya matapos na sanayin sa values-clarification exercise.

Mga Serbisyong Tumutugon sa Kabataan: Mga Hamon at Solusyon sa Pagpapatupad

Higit pa rito, ang pagpapatupad ng mga programa gamit ang adolescent responsive services (ARS)—isang diskarte sa mga serbisyo ng kabataan at kabataan na nagsasama sa kanila sa sistema ng kalusugan sa isang sistematikong paraan—ay nahaharap sa ilang hamon sa India. ganyan Ang mga hamon ay nakakaapekto sa kalidad ng mga serbisyo ng SRH para sa mga kabataan ng lahat ng kasarian, kabilang ang unang beses na mga magulang. Kasama sa mga hamon na ito ang:

 • Ang mga bias ng provider sa pag-aalok ng mga pamamaraan tulad ng injectable sa mga kabataang babae ay isang malaking hamon.
 • Ang mga papeles para sa reimbursement sa pamamagitan ng ESB Scheme (ESB), na nilalayong bigyan ng insentibo ang mga frontline health worker para sa paghikayat sa paggamit ng mga pamamaraan ng spacing ay isang kumplikadong proseso. May mga kakulangan sa kaalaman sa parehong community health worker/ASHA kung paano isumite ang mga claim at sa mga opisyal ng gobyerno kung paano isumite ang mga claim at mga opisyal sa mekanismo para iproseso ito. Maaari itong humantong sa mga pagkaantala sa magkabilang dulo.

Tinutugunan ng PSI ang mga hamong ito sa pamamagitan ng proyekto ng TCIHC sa pamamagitan ng:

 • Pagbuo ng isang values-clarification exercise kung saan ang PSI ay nagturo sa mga provider na magsagawa ng values-clarification exercises bilang bahagi ng whole-site orientation exercise. Nilinaw nito ang mga bias at mito ng maraming provider.
 • Gumawa ang PSI ng pinasimple na leaflet sa ESB scheme na nagpapaliwanag kung paano ang pagtatrabaho para sa FP ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad. Bilang karagdagan, tinuruan ng PSI ang mga superbisor ng ASHA, mga opisyal ng medikal na in-charge, at kawani ng pamahalaang lungsod sa proseso ng paggamit ng iskema ng ESB.
Kamini Kumari, an Auxillary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Kamini Kumari, isang Auxillary Midwife Nurse, ay nagbibigay ng pangangalagang medikal sa mga kababaihan sa isang rural na health center. Pinasasalamatan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang Kinabukasan ng AYSRH sa India

Mga pamumuhunan sa mga kabataan at paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang ay tumutugon sa kanilang mga partikular na pangangailangan sa paraang hindi mapanghusga. Sa pangkalahatan, ang mga kabataan ay may posibilidad na mahiya sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan. Mula sa mga pag-aaral, alam natin na humigit-kumulang 26% ng mga kabataan ang mas malamang na bumisita sa mga pasilidad o kampo ng pampublikong kalusugan kumpara sa mga kababaihang nasa mas matandang pangkat. Ang mga kabataan ay may posibilidad na ma-access ang mga pribadong sektor na espasyo (tulad ng mga parmasya), kung saan ang mga panandaliang pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya (mga tableta at condom) ay madaling makuha sa counter, lalo na sa mga urban na lugar. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng mas malawak na mga pagpipilian para sa FP, ang pribadong sektor ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kontekstong ito. Dagdag pa, kailangang tumuon ang mga functionaries sa kalusugan ng lungsod sa pagsasama ng mga pangangailangan ng AYSRH sa kanilang mga nakagawiang agenda, kaya ang mga programa at inisyatiba ay nagagamit at mahusay na nagagamit.

Matuto nang higit pa tungkol sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan sa pamamagitan ng pagkuha sa Pag-uugnay ng mga Pag-uusap serye, na hino-host ni Pagpaplano ng Pamilya 2020 at Kaalaman TAGUMPAY.

Mukesh Kumar Sharma

Executive Director, PSI India

Mukesh Kumar Sharma, Executive Director, PSI India ay isang multi-faceted na propesyonal na may malakas na kadalubhasaan sa pamamahala ng programa, pamamahala ng kaalaman at pag-unlad ng organisasyon. Siya ay nagtataglay ng maraming kaalaman sa kalusugan ng reproduktibo, kalusugan ng lungsod at, mga isyu sa kalusugan ng ina at bata at isang kinikilalang espesyalista sa Urban Health. Sa kanyang 20-taong propesyonal na paglalakbay, nagtrabaho siya sa ilang kilalang organisasyon tulad ng FHI360 sa ilalim ng Urban Health Initiative project, Urban Health Resource Center at CARE international. Siya ay nagtapos ng MBA na may degree sa Rural Development at nakakuha ng maraming akademikong parangal kabilang ang isang gintong medalya sa unibersidad mula sa IGNOU para sa pagkuha ng unang posisyon sa buong India. Siya ay may akda at nagpresenta ng ilang mga papel sa maraming bansa sa mga isyu na may kaugnayan sa pagpaplano ng pamilya, MNCH at kalusugan ng lunsod sa iba't ibang plataporma. Siya ang unang nagwagi ng PSI Global Andrew Boner award, nagwagi ng Good to Great leadership award ng TCI.

Devika Varghese

Programa Implementation Lead, PSI India

Si Devika Varghese ay Programa Implementation Lead, PSI India. Siya ay may higit sa 18 taong karanasan sa pagdidisenyo, pagpapatupad at pamamahala ng mga proyekto sa mga isyu sa pag-unlad na kinabibilangan ng elementarya, edukasyon para sa out of school adolescent at reproductive health para sa mga kababaihan na may partikular na pagtuon sa mga inisyatiba ng pribadong sektor. Kasama sa kanyang teknikal na kadalubhasaan ang public-private partnership, provider network at social franchise, pagpapahusay ng kalidad at ICT para sa pagbabago ng pag-uugali. Si Devika ay ang Associate Director, para sa AYSRH sa ilalim ng proyekto ng TCIHC sa India. Sa tungkuling ito, responsable siya sa pagbibigay ng estratehikong direksyon para sa mga field support team at pagtiyak na ang programa ay isang plataporma upang palakihin ang mataas na epekto na napatunayang mga estratehiya para sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan sa Uttar Pradesh at mabilis na palakihin ang mga natutunan sa iba't ibang heograpiya ng India. Bago sumali sa PSI, siya ang Deputy Director, mHealth sa opisina ng Abt Associates, India. Mayroon siyang Post Graduate Diploma sa Human Resources, at isang certificate degree sa pagtuturo ng disenyo mula sa Harvard School of Education, Boston.

Emily Das

Senior Technical Lead - Research TCIHC, PSI India

Si Emily Das ay Senior Technical Lead - Research TCIHC, sa PSI India. Pinamunuan niya ang pagsubaybay at pagsusuri ng The Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) sa India. Siya ay isang senior program researcher na may higit sa 16 na taong karanasan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga aktibidad ng M&E ng iba't ibang proyekto na may kaugnayan sa mga programa ng MNCHN sa India. Sinanay bilang isang demograpo na may Ph.D. degree mula sa IIPS, Mumbai, siya ay bihasa sa pagdidisenyo ng malakihang sample na mga survey, pagproseso at pamamahala ng cross-sectional at longitudinal na data sa populasyon, kalusugan at nutrisyon. Siya ay may napatunayang track record sa pagtataguyod ng napapanahong pagkakaroon at paggamit ng data at mga natuklasan sa pananaliksik para sa pagpapasya ng programa at mga pagsisikap sa pagtataguyod. Bago sumali sa PSI, nagtrabaho si Emily bilang Deputy Director-MLE sa Abt Associates at Technical Advisor-MLE sa IntraHealth International, kung saan responsable siya sa disenyo at pagpapatupad ng lahat ng bahagi ng pagsubaybay at pananaliksik ng mga proyekto. Siya ay may malaking karanasan sa pagtatrabaho sa web-based na MIS gamit ang ICT para sa regular na pagsusuri ng data ng pagsubaybay sa proyekto.

Deepti Mathur

Technical Lead - Program Learning and Training, PSI India

Si Deepti Mathur ang Technical Lead - Program Learning and Training sa PSI India. Isang propesyonal na nakatuon sa resulta na may ilang taong karanasan sa pagdidisenyo, pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto sa paligid ng mga isyu na kinabibilangan ng pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng reproduktibo, pagkabulag ng bata at kornea, pagbabangko sa mata, HIV/AIDS, at kapansanan at edukasyon. Sa kanyang kasalukuyang tungkulin, pinangangasiwaan niya ang yunit ng pamamahala ng kaalaman at nagtutulak ng mga kritikal na bahagi ng mga pagsusumikap sa pagkolekta ng data ng husay ng TCIHC sa pamamagitan ng pinakamahalagang proseso ng pangongolekta ng kwento ng pagbabago bukod sa iba pa. Siya ay mahusay sa pamamahala ng programa, pamamahala ng nilalaman, pagsubaybay, at pamamahala ng kaalaman. Nakipagtulungan siya sa mga organisasyong may reputasyon tulad ng Gates supported Technical Support Group - Truckers, NACO; ORBIS International at Pratham. Si Deepti ay mayroong Master's of Science degree sa Community Resource Management at Extension mula sa Delhi University. Si Deepti ang kauna-unahang nagwagi ng parangal na Most Valuable Player ng TCI.

Hitesh Sahni

Deputy Program Lead, PSI India

Hitesh Sahni, Deputy Program Lead, PSI India at nagdadala ng malawak na karanasan ng 25 taon na nagtatrabaho sa iba't ibang domain ng kalusugan, na kasalukuyang namamahala sa mga operasyon ng The Challenge Initiative for Healthy Cities (TCIHC) sa India. Sa ilalim ng tungkuling ito, nagbibigay siya ng madiskarteng direksyon sa koponan para sa pagpapatupad at pagpapalaki ng mga napatunayang diskarte na may mataas na epekto upang makamit ang mga napapanatiling resulta sa pamamagitan ng programa ng TCIHC. Noong nakaraan, matagumpay niyang pinamunuan ang isang operational research program sa mga NCD sa rural at urban India sa pamamagitan ng consortium ng mga kasosyo. Pinamahalaan din niya ang isang tuberculosis program sa iba't ibang heograpiya sa India, na may espesyal na pagtuon sa pag-access at pagsunod sa paggamot at mga gamot. Siya ay nagtapos ng MBA at isang sertipikadong anim na sigma na itim na sinturon na may mayaman na karanasan sa proseso at mga proyekto sa pagpapabuti ng kalidad. Bago sumali sa PSI, nagtatrabaho si Hitesh kasama si Eli Lilly and Company sa iba't ibang tungkulin sa pagbebenta at marketing, pamamahala sa pakikipagsosyo, anim na sigma black belt at internasyonal na negosyo.