Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Pagpapabuti ng Kalidad ng Pagpapayo para Mas Matugunan ang Mga Pangangailangan sa Contraceptive ng Kababaihan


Ang artikulong ito ay nagbubuod ng mahahalagang natuklasan mula sa ilan Pandaigdigang Kalusugan: Science and Practice Journal mga artikulo na nag-uulat tungkol sa paghinto ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis at mga isyu na may kaugnayan sa kalidad ng pangangalaga at pagpapayo.

Ang paghinto ng contraceptive ay nananatiling isang hamon sa pagbibigay ng Universal Health Coverage at pag-abot Layunin ng Sustainable Development 3.7: na ang lahat ng kababaihan sa edad ng reproductive ay natugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpipigil sa pagbubuntis. Ang pagtaas ng access sa mga serbisyo at pagpili ng paraan ay isang bahagi lamang ng larawan. Dahil lamang sa isang babae ay gumagamit ng isang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay hindi nangangahulugan na ang kanyang mga pangangailangan ay natutugunan. Hanggang dalawang-katlo ng mga babaeng aktibong nakikipagtalik na gustong ipagpaliban o pigilan ang pagbubuntis huminto sa paggamit ng isang pamamaraan dahil sa mga side effect at mga alalahaning nauugnay sa kalusugan. Ang mga babaeng ito ay nasa mataas na panganib ng hindi sinasadya o maling pagbubuntis.

Mayroon bang Link sa Pagitan ng Pagpapayo at Paghinto?

GHSP JournalAng katibayan kung ang pagpapabuti ng kalidad ng pagpapayo ay hahantong sa mga pinabuting resulta at ang pagtugon sa hindi natutugunan na pangangailangan ay kulang. Habang nagsusulat si Danna at mga kasamahan sa isang Pandaigdigang Kalusugan: Artikulo sa Agham at Practice sinusuri ang interaksyon ng kliyente-provider at mga link sa paghinto ng contraceptive, "pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga pagpapabuti sa kalidad ng pangangalaga sa pagpapayo at paraan ng paghinto ay magbibigay-daan sa komunidad ng pagsasanay na mas mahusay na magbigay sa mga kliyente ng pagpapayo na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan, nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, at tinitiyak ang kanilang karapatan para kalidad ng pangangalaga.”

Nakakatulong ba ang Pagpapayo na Bawasan ang Paghinto?

Si Danna at mga kasamahan ay nagsagawa ng pagrepaso sa mga literatura sa iba't ibang mga diskarte sa pagpapayo at tinasa kung ang mga pamamaraan at tool na ito ay nasuri para sa isang epekto sa paghinto ng contraceptive habang nangangailangan pa. Nalaman nila na ilang mga pag-aaral ang nag-ulat ng kaugnayan sa pagitan ng mga nagbibigay ng impormasyon na ibinibigay sa mga kliyente, lalo na sa mga posibleng epekto, at paghinto ng contraceptive.

Gayunpaman, maraming kababaihan ang nag-uulat pa rin ng mga hindi nakuhang pagkakataon para sa pagpapayo kapag bumisita sila sa mga pasilidad ng kalusugan. At ang pagpapayo na kanilang natatanggap ay hindi sapat na nagpapaalam sa kanila tungkol sa pamamaraan at sa mga posibleng epekto nito. A Pag-aaral ng GHSP nag-ulat na humigit-kumulang 9% ng mga kliyente na inalis ang isang matagal nang kumikilos na reversible contraceptive ay hindi nakatanggap ng pagpapayo pagkatapos ng pagtanggal, na nagpapahiwatig na hindi sila tumatanggap ng mataas na kalidad na pangangalaga. Itinuturo ng mga natuklasan ng pag-aaral na iyon ang kahalagahan ng bawat punto ng pakikipag-ugnayan ng tagapagbigay ng kliyente bilang isang kritikal na sandali para sa paulit-ulit na pagbibigay sa mga kliyente ng komprehensibong impormasyon tungkol sa lahat ng kanilang mga pagpipilian sa pamamaraan, mga epekto, at kung paano pamahalaan ang mga ito.

"Iniulat ng isang pag-aaral ng GHSP na humigit-kumulang 9% ng mga kliyente na inalis ang isang matagal nang gumaganang reversible contraceptive ay hindi nakatanggap ng pagpapayo pagkatapos ng pagtanggal, na nagpapahiwatig na hindi sila tumatanggap ng mataas na kalidad na pangangalaga."

Paano Mapapabuti ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Pagpapayo sa Mas Mabuting Address na Kailangan ng Kliyente?

Bilang karagdagan sa impormasyong natatanggap ng mga kliyente, ang kalidad ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kliyente at provider ay may mahalagang papel sa paghinto. "Ipinapakita ng ebidensya na ang mga kliyente sa lahat ng edad ay nagnanais ng isang relasyon sa kanilang tagapagbigay ng serbisyo na nagpapakita ng paggalang at pagtitiwala, tama at may-katuturang impormasyon, at isang pakikipag-ugnayan na nakasentro sa tao na nagbibigay sa kanila ng dignidad ng paggawa ng matalinong pagpili tungkol sa kanilang paggamit ng kontraseptibo, bias ng provider,” Danna et al. nagsulat.

Ang de-kalidad na pagpapayo na tumutugon sa mga epekto at alalahanin sa kalusugan, pati na rin ang mga alamat at maling pananaw tungkol sa isang pamamaraan, sa unang pakikipag-ugnayan at mga susunod na punto ng pakikipag-ugnayan ay maaaring mabawasan ang mga dahilan kung bakit hinahangad ng mga kababaihan na huminto sa paggamit ng isang pamamaraan. Sa paglipas ng mga taon, gumamit ang mga programa ng iba't ibang interbensyon upang mapabuti ang mga pakikipag-ugnayan ng client-provider, pati na rin ang mga diskarte upang matiyak na ang mga kliyente ay makakatanggap ng komprehensibong impormasyon, ngunit ang mga ito ay hindi naipakita na may masusukat na epekto sa mga rate ng paghinto ng contraceptive.

Ang mga resulta ng pagsusuri ng GHSP sa umiiral na ebidensya ay sumusuporta sa pangangailangang pahusayin ang kalidad ng pagpapayo sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang mga prinsipyo, tulad ng ibinahaging paggawa ng desisyon.

Buod ng Mga Prinsipyo sa Pagpapayo sa Kalidad

  • Ang pagpapayo ay dapat maging tumutugon sa mga indibidwal na priyoridad, tanong, at alalahanin ng kliyente.
  • Ang pagpapayo ay dapat suportahan ang nakabahaging paggawa ng desisyon sa pagitan ng kliyente at ng provider, kung saan dapat mauna ang mga kagustuhan ng kliyente. Ang mga kliyente ay dapat magkaroon ng kakayahang pumili kung aling paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ang gusto nila at dapat matanggap ang kanilang pipiliin anuman ang edad, katayuan sa pag-aasawa, relihiyon, o bias ng provider, atbp.
  • Ang pagpapayo ay dapat tiyaking may tiwala ang mga kliyente sa privacy at pagiging kumpidensyal ng kanilang mga sesyon.
  • Dapat ipakita ng mga provider ang pagiging mapagkakatiwalaan, empatiya, at pakikiisa sa kliyente, pagkamagiliw, at init. Hikayatin ang bukas-isip na mga tanong, pag-uusap, at pakikinig.
  • Ang pagpapayo ay dapat magbigay ng impormasyon na tumpak at may kaugnayan sa kliyente, paliitin ang mga opsyon ng kliyente batay sa kanilang mga nakasaad na pangangailangan at kagustuhan.
  • Ang pagpapayo ay dapat tugunan at ihanda ang mga kliyente para sa mga potensyal na epekto ng kanilang mga opsyon sa pamamaraan at magbigay ng mga konkretong halimbawa kung paano ito maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at pamumuhay.
  • Ang pagpapayo ay dapat ihanda ang mga kliyente para sa follow-up, kabilang ang pag-unawa sa mga palatandaan ng babala na nangangailangan ng atensyon ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Gumawa ng plano para sa mga follow up na appointment kung kinakailangan.

Pinagmulan: Danna et al.

Higit pang pananaliksik ang kailangang gawin sa mga partikular na punto ng pakikipag-ugnayan na maaaring pagbutihin upang matiyak na ang relasyon ng tagapagbigay ng kliyente ay kung ano ang nilalayon nito: isang paraan upang mabigyan ang mga kliyente ng pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa mga karapatan na nararapat nilang matupad ang kanilang mga pangangailangan.

Sonia Abraham

Scientific Editor, Global Health: Science and Practice Journal

Si Sonia Abraham ay ang siyentipikong editor para sa Global Health: Science and Practice Journal at nagsusulat at nag-e-edit nang higit sa 25 taon. Siya ay mayroong Bachelor's in Biological Sciences mula sa University of Maryland at Master's in Writing mula sa Johns Hopkins.