Mag-type para maghanap

Malalim Interactive Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Pag-unawa sa Provider Bias sa Family Planning


Pagkiling ng Provider sa Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya: Isang Pagsusuri sa Kahulugan at Pagpapakita Nito nina Solo at Festin ay ang pinakasikat na artikulo sa pagpaplano ng pamilya ng 2019 sa Global Health: Science and Practice journal. Ang post na ito ay kumukuha mula sa artikulong iyon upang ibuod ang iba't ibang uri ng bias ng provider, kung gaano ito kalat, at kung paano ito mabisang matutugunan.

Ano ang bias ng provider?

Ang bawat isa ay may mga pagkiling—personal at walang batayan na mga paghuhusga o pagtatangi. Ang mga bias na ito ay kadalasang resulta ng kultura, paniniwala sa relihiyon, o kakulangan ng tumpak na kaalaman. Maaari silang maging tahasan (malay at sinadya) o implicit (walang malay at hindi sinasadya).

Sa konteksto ng pagpaplano ng pamilya, ang pagkiling ng provider sa ilang mga katangian ng isang kliyente at/o isang partikular na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay maaaring makaapekto sa matalinong pagpili ng mga kliyente upang piliin ang paraan na pinakamahusay na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan. Upang matugunan ang bias ng provider sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya, kailangan muna nating magkasundo at maunawaan kung ano ang bias ng provider.

Ang mga may-akda ng Pagkiling ng Provider sa Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya: Isang Pagsusuri sa Kahulugan at Pagpapakita Nito iminungkahi ang sumusunod na kahulugan:

[ss_click_to_tweet tweet=”Tumutukoy ang bias ng provider sa mga saloobin at kasunod na pag-uugali ng mga provider na hindi kinakailangang naghihigpit sa pag-access at pagpili ng kliyente, na kadalasang nauugnay sa mga katangian ng kliyente at/o paraan ng contraceptive.” content="Tumutukoy ang bias ng provider sa mga saloobin at kasunod na pag-uugali ng mga provider na hindi kinakailangang naghihigpit sa pag-access at pagpili ng kliyente, kadalasang nauugnay sa alinman sa mga katangian ng kliyente at/o paraan ng contraceptive." style="default"]

sabi namin iminungkahi dahil mayroong ilang mga pagkakaiba-iba ng kahulugang ito, ngunit sa kasalukuyan ay walang napagkasunduang kahulugan ng pagkiling ng tagapagkaloob dahil ito ay nauugnay sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya.

Bagama't ang mga bias na nauugnay sa kliyente at pamamaraan ay maaaring tukuyin bilang mga hiwalay na karanasan sa papel, sa katotohanan ang mga ito ay likas na magkakaugnay. Halimbawa, ang mga pagkiling laban sa pagbibigay ng isang partikular na uri ng pamamaraan, tulad ng IUD o mga implant, ay karaniwang nakadirekta sa ilang uri ng mga kliyente, tulad ng mga kabataan, walang asawang kababaihan na hindi pa nagkakaanak. Ang mga bias na ito ay kadalasang dahil sa mga kultural na paniniwala tungkol sa naaangkop na edad para magsimula ng mga sekswal na relasyon o tungkol sa pangangailangan na patunayan ang pagkamayabong bago simulan ang pagpipigil sa pagbubuntis.

Paano nauugnay ang bias ng provider sa pagpili ng paraan?

Pinaghihigpitan ng maraming provider ang pag-access batay sa mga dahilan na lampas sa mga nakabalangkas sa mga alituntunin o itinuturing na medikal na kinakailangan. Ito ay maaaring negatibong makaapekto sa kakayahan ng isang kliyente na gumawa ng matalinong pagpili at maaaring humantong sa paggamit ng mga hindi gaanong epektibong pamamaraan at mas mataas na panganib ng pagbubuntis. Bagama't mahirap sukatin ang matalinong pagpili, may mga proxy, gaya ng Index ng Impormasyon ng Pamamaraan, upang masuri kung nakatanggap ang mga kliyente ng kumpletong impormasyon tungkol sa kanilang mga opsyon⁠ noong pumili sila ng paraan ng contraceptive.

Paano mo matutukoy ang bias ng provider?

Pangunahing natukoy at nasusukat ang bias ng provider sa pamamagitan ng alinman sa mga malalim na panayam sa mga provider na nag-uulat ng sarili sa kanilang mga pag-uugali o sa pamamagitan ng mga misteryosong kliyente na naghahanap ng mga serbisyo. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, ang paghahalo ng pamamaraan ay maaaring makatulong na matukoy ang mga potensyal na isyu sa pagkiling ng provider na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Halimbawa, maaaring gumanap ang bias ng provider kung mahigit 50% ng mga contraceptive user sa isang bansa ang gumagamit ng parehong paraan. Gayunpaman, ang method skew ay maaari ding maging sanhi ng iba pang mga isyu gaya ng malalim na pinag-ugatan na mga kagustuhan sa kultura o mga isyu sa supply chain.

Ano ang mga pinakamahusay na kagawian para sa pagtugon sa bias ng provider sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya?

Alam namin na ang pagbibigay ng impormasyon o pagsasanay lamang ay kadalasang hindi sapat para baguhin ang gawi ng isang provider. Alam din namin na sa kabila ng sapat na mga alituntunin, maraming provider ang nagpapataw ng mga kinakailangan sa labas ng mga inirerekomenda. Gayunpaman, mayroong ilang mga prinsipyo na nagpapakita ng pangako kapag tinutugunan ang bias ng provider:

  • Huwag sisihin ang mga provider. Ang mga provider, tulad ng lahat ng tao, ay may likas na pagkiling (sinasadya man nila ang mga ito o hindi), at sa karamihan ng mga pagkakataon, ginagawa ng mga provider ang sa tingin nila ay para sa pinakamahusay na interes ng kanilang kliyente. Ang mga programa ay hindi dapat gumamit ng isang mapanghusgang tono o magtalaga ng sisihin sa mga provider ngunit sa halip ay magbigay ng isang sumusuportang kapaligiran upang tuklasin kung paano ang kanilang mga personal na bias ay maaaring negatibong makaapekto sa kanilang mga kliyente.
  • Gamitin ang mga tagapagbigay ng kampeon. Ang mga provider na kampeon para sa matalinong pagpili ay maaaring magsilbi bilang mga huwaran o tagapagsanay para sa iba pang mga provider.
  • Hikayatin ang pagbabago ng pag-uugali sa mga provider. Magpatupad ng mga programang panlipunan at pagbabago sa pag-uugali na nagsusulong ng mga makabagong estratehiya upang matukoy at maunawaan ang mga halaga ng mga provider, magsanay ng empatiya, at maunawaan ang kanilang tungkulin sa pagtulong sa mga kliyente na piliin ang pinakamahusay na paraan para sa kanilang sarili anuman ang mga personal na bias ng mga provider.
  • Isama ang mga makapangyarihang pahayag sa mga pambansang alituntunin tungkol sa walang diskriminasyon. Halimbawa, partikular na isama ang isang pahayag na ang edad, parity, marital status, at iba pang mga katangian lamang ay hindi bumubuo ng isang medikal na dahilan para sa pagtanggi sa pagpipigil sa pagbubuntis.
  • Tuklasin ang mga paraan para ipakita ng mga provider ang mga paraan ng contraceptive na may pinakamababang bias. Ang isang halimbawa nito ay ang paglalahad ng iba't ibang pamamaraan sa pagkakasunud-sunod ng pagiging epektibo, simula sa mga pinakaepektibo tulad ng sa Tsart ng pagiging epektibo ng WHO-tiered.

Konklusyon

May napagkasunduan man o wala na kahulugan ng bias ng provider, may kasunduan na ang pagkiling ng provider ay nakakaapekto sa matalinong pagpili at kailangang matugunan upang maabot ang aming mga layunin sa pagpaplano ng pamilya sa buong mundo.

Karagdagang Pagbasa

  1. Pagkiling ng Provider sa Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya: Isang Pagsusuri sa Kahulugan at Pagpapakita Nito  (inilathala ng GHSP Journal)
  2. Limang Paraan para Matugunan ang Pagkiling ng Provider (inilathala ng IntraHealth International)
  3. Kapag Sinabi ng Mga Tagabigay ng Serbisyo na Hindi (inilathala ng Johns Hopkins Center for Communication Programs)
Subscribe to Trending News!
Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.