Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Mga Bagong Interactive na Kurso sa Pag-aaral upang Palakasin ang Pagsusukat, Pagsubaybay, at Pagsusuri ng Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali para sa Mga Programa sa Pagpaplano ng Pamilya


Ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ay kadalasang nahaharap sa hamon ng paglilipat ng kaalaman sa pag-uugali. Ang lumalaking pangkat ng ebidensya ay nagmumungkahi na ang mga interbensyon sa pagbabago ng panlipunan at pag-uugali (SBC) ay nagpapabuti sa pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo sa pamamagitan ng direktang pagtaas ng paggamit ng contraceptive o pagtaas ng paggamit ng contraceptive sa pamamagitan ng mga landas na tumutugon sa mga intermediate determinant tulad ng mga saloobin sa pagpaplano ng pamilya.1 Ang ilang mga interbensyon ng SBC ay mas epektibo kaysa sa iba, ngunit ang kanilang pagiging epektibo ay nag-iiba depende sa mga hakbang na ginagamit namin upang masuri ang mga ito. Ang standardized na pagsukat ng mga diskarte ng SBC para sa pagpaplano ng pamilya, na ginagabayan ng isang tinukoy na teorya ng pagbabago, ay kritikal sa pag-unawa sa kanilang pagiging epektibo at pag-aambag sa tagumpay.

Sa nakalipas na anim na taon, ang Breakthrough RESEARCH ay nakabuo ng ebidensya upang suportahan ang mas mahusay na pagsukat ng SBC at ang aplikasyon nito sa pagpapabuti ng disenyo ng programa sa pagpaplano ng pamilya at pagsubaybay sa resulta. Ang mga pagkatuto mula sa pananaliksik ay makukuha bilang bahagi ng tatlong bago interactive na mga kurso sa online na pag-aaral binuo ng proyekto. Ang unang kurso ay nagbibigay ng patnubay sa kung paano isama ang isang teorya ng pag-uugali ng pagbabago sa disenyo ng programa; ang pangalawa ay nagbibigay ng pagtuturo kung paano makuha at gamitin ang SBC program o data ng pagkakalantad ng kampanya upang ipaalam, subaybayan, at suriin ang pagganap ng programa; at ang pangatlo ay nakatuon sa pag-unawa at pagsukat ng pagbabago sa gawi ng provider (PBC). Ang mga kurso, na makukuha sa English at sa French, ay self-guided at may kasamang post-test, nilalamang video sa pagtuturo, mga PowerPoint, at mga pagkakataon upang palawakin ang talakayan sa ibang mga propesyonal sa SBC. Ang layunin ng mga kursong ito ay pahusayin ang kapasidad ng mga practitioner at mananaliksik ng SBC na gumamit ng mga diskarte sa SBC upang matukoy at mailapat ang mga solusyon sa mga hamon. Ang mga kursong ito ay "dapat" para sa mga taga-disenyo at tagaplano ng programa na gustong palakasin ang mga programa ng SBC o mga resulta ng SBC sa kanilang mga programa sa pagpaplano ng pamilya.

Ang unang kurso, Pagsubaybay at Pagsusuri ng Mga Pamamaraan sa Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali, ay idinisenyo para sa mga tagapamahala ng programa at mga propesyonal sa midlevel na gustong maunawaan ang katwiran at proseso para sa paggamit ng diskarteng nakabatay sa teorya sa pagdidisenyo ng mga programa at pagsukat ng tagumpay. Ang kursong ito ay naglalayon na suportahan ang mga programa ng SBC sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano makakabuo ang mga programa ng isang matatag na planong pagmamanman at pagsusuri (M&E) na hinimok ng teorya na nagbibigay ng ebidensya upang palakasin ang pagpapatupad gamit ang mga teorya ng pagbabago sa asal gaya ng modelong sosyo-ekolohikal (tingnan ang Larawan 1). Sa pamamagitan ng maikling video at isang kasama Gabay sa Paano, itinataguyod ng kurso ang pinalakas na pagsusuri ng programa sa pamamagitan ng paggamit ng isang plano ng M&E na sumasalamin sa mga landas ng pagbabago ng asal sa tinukoy na teorya ng pagbabago ng programa. Ginagabayan ng kurso ang mga user sa pagbuo ng isang M&E plan na nagbabalangkas sa mga indicator na ginamit upang sukatin ang pag-unlad at ang mga resulta kasunod ng mga pathway ng pagbabago, mga pamamaraan para sa kung paano kokolektahin at susubaybayan ang mga indicator na ito, at mga plano para sa kung paano susuriin ang data at magiging resulta. nakipag-ugnayan.

Figure 1. Ang Socioecological Model of Behavior

A series of ovals of increasing sizes overlayed one inside the other and with text inside. Inner-most oval: "Individual. Knowledge, attitudes, skills." Next oval: "Interpersonal. Partner, family, friends." Next oval: "Organizational. Policies, informal rules." Next oval: "Community. Norms, relationships among organizations." Last and largest oval: "Enabling Environment. National, state, local laws."
Sanggunian: McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. Isang ekolohikal na pananaw sa mga programa sa pagsulong ng kalusugan. Pag-uugali sa Edukasyong Pangkalusugan. 1988;15(4):351–377. ang

Ang pangalawang kurso, Pagsukat ng Programa sa Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali o Exposure ng Campaign, ay naglalayong suportahan ang mga programa ng SBC na naglalapat ng iba't ibang mga diskarte, tulad ng mass media at interpersonal na komunikasyon, upang maabot ang mga target na madla. Ang kursong ito ay idinisenyo para sa mga opisyal ng M&E upang tulungan silang maunawaan kung paano kumuha at gumamit ng data ng pagkakalantad ng SBC upang ipaalam, subaybayan, at suriin ang pagganap ng programa ng SBC. Ang kurso ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng programa ng SBC o mga hakbang sa pagkakalantad sa kampanya, kabilang ang mga hamon sa pagsukat, at kung paano mabawasan ang error. Ang pagtukoy sa lawak kung saan nalantad ang mga target na madla sa mga diskarte sa SBC ay nangangailangan ng mga pamamaraan na partikular sa piniling diskarte. Halimbawa, maaaring gamitin ang mga survey sa sambahayan upang masuri ang pagkakalantad sa isang kampanya sa mass media, habang ang pagsubaybay sa social media ay maaaring gamitin upang masuri ang pagkakalantad sa mga kampanyang nakabatay sa internet. Maaaring gamitin ang mga hakbang sa paglalantad upang masuri ang kamalayan ng sumasagot sa, damdamin patungo, at pag-unawa sa isang mensahe ng kampanya. Bilang karagdagan, ang mga pamamaraan at hakbang sa pagkakalantad ay dapat na iayon upang matugunan ang mga hamon sa pagsukat tulad ng piling atensyon at pagkiling sa kagustuhan sa lipunan (tingnan ang Larawan 2). Nagbibigay ang kurso ng mga halimbawa ng mga tanong at pinagmumulan ng data kasama ang mga paliwanag kung paano magagamit ang data ng pagkakalantad upang ipaalam ang mga programa at diskarte ng SBC.

Figure 2. Conceptual Model of Selective Attention

An infographic titled "Conceptual Model of Selective Attention". There are three boxes stacked on top of each other on the left-hand side with an arrow pointing to the center of the infographic. The text inside the first box read "socioeconomic and demographic access" and the arrow is labeled "Access". The text inside the second box read "cognitive decoding" and the arrow is labeled "Literacy". The text inside the third box read "knowledge, attitudes, practices" and the arrow is labeled "Predisposition". The box in the middle that the three aforementioned arrows are pointing to is labeled "Campaign exposure". That box then points to another box to the right labeled "Behavior".

Ang ikatlong kurso, Pagsukat ng Pagbabago sa Gawi ng Provider, ay tumutulong sa mga tagaplano at taga-disenyo ng programa na mas maunawaan ang mga inisyatiba ng PBC at ang kanilang potensyal na epekto sa paghahatid at kalidad ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Sa pamamagitan ng maikling video at isang kasama Gabay sa Paano, nakakatulong ito sa pagsulong ng pagsukat ng PBC sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga balangkas at mapaglarawang mga halimbawa kung paano maaaring ipaalam sa pagsukat ng PBC ang pagpaplano at disenyo ng programa. Maaaring mahirap sukatin ang PBC dahil kakaunti ang mga validated na panukalang umiiral, bahagyang dahil sa kawalan ng pinagkasunduan sa kung ano ang dapat sukatin, at ang pagtatasa sa epekto ng mga interbensyon ng PBC ay kadalasang nangangailangan ng pag-uugnay sa mga gawi ng provider sa mga resulta sa antas ng kliyente at populasyon, na magastos at ayon sa pamamaraan. mahirap. Ang iba't ibang pamamaraang pamamaraan—gaya ng mga misteryosong kliyente, mga panayam sa paglabas ng kliyente, at mga panayam sa provider—ay maaaring malampasan ang mga hamong ito, ngunit bawat isa ay may natatanging kalamangan at kahinaan. Upang sukatin ang pag-uugali ng provider, ang mga pamamaraang ito ay pinakamahusay na ginagamit bilang bahagi ng isang multi-method na diskarte. Sa loob ng mga pamamaraang ito, ang mga hakbang na pinili upang makuha ang pag-uugali ng provider ay dapat na ginagabayan ng isang teorya ng pagbabago na sumasalamin sa nilalayong landas ng pagbabago. Itinatampok ng kursong ito ang mga pagsasaalang-alang na ito at ginagabayan ang mga gumagamit sa pamamagitan ng mga paraan upang pagaanin ang mga hamong ito at palakasin ang pagsukat ng PBC.

Idinisenyo ang mga kursong ito upang tulungan ang mga tagaplano, tagapagpatupad, at tagasuri ng programa na maisagawa ang ebidensya at pagkatutong nabuo ng Breakthrough RESEARCH.

Heidi Worley

Direktor ng Programa, Kawanihan ng Sanggunian ng Populasyon

Si Heidi Worley ay isang direktor ng programa sa International Programs sa Population Reference Bureau. Nagsisilbi siya bilang Knowledge Management and Research Application Team Lead para sa Breakthrough RESEARCH, ang pangunahing proyekto ng pagbabago sa lipunan at pag-uugali (SBC) ng USAID upang himukin ang pagbuo, pag-iimpake, at paggamit ng makabagong pananaliksik sa SBC upang ipaalam ang programming, na pinamumunuan ng Population Council. Bilang isang dalubhasa sa pampublikong kalusugan, si Worley ay may higit sa 30 taong karanasan sa internasyonal na pag-unlad, estratehiko at komunikasyon sa patakaran, pagsusuri sa patakarang pangkalusugan, adbokasiya ng mga isyu, at programang pangkalusugan. Naglingkod siya sa mga senior na tungkulin sa komunikasyon para sa mga domestic at pandaigdigang nonprofit at pribadong maliliit na negosyo, na naghahatid ng mga maaapektuhang resulta na nagdadala ng ebidensya sa pagkilos. Kasama sa mga naunang posisyon sa PRB ang editorial director, Communications and Marketing, deputy director para sa Policy Advocacy and Communications Enhanced (PACE) Project, at senior communications and engagement lead para sa Passages Project, na pinamumunuan ng Institute for Reproductive Health sa Georgetown University. Bago ang PRB, humawak si Worley ng mga posisyon sa Maternity Care Coalition-Philadelphia; ang International Center for Research on Women; Refugee Policy Group; at Kabataan Para sa Pag-unawa. Si Worley ay mayroong master's degree sa internasyonal na relasyon at internasyonal na komunikasyon mula sa American University at natapos ang graduate work (lahat maliban sa disertasyon) patungo sa kanyang doctorate sa pampublikong kalusugan sa Temple University.

Leanne Dougherty

Senior Implementation Science Advisor, Breakthrough RESEARCH

Si Ms. Dougherty ay isang dalubhasa sa kalusugan ng publiko na may higit sa 20 taong karanasan sa pananaliksik, pamamahala at tulong teknikal. Ang pananaliksik ni Ms. Dougherty ay nakatuon sa pagbibigay-alam sa mga diskarte sa paglikha ng demand para sa mga produkto at serbisyo ng pampublikong kalusugan at pagsubaybay at pagsusuri ng mga diskarte sa pagbabago ng lipunan at pag-uugali sa sub-Saharan Africa. Siya ang Senior Implementation Science Advisor para sa Breakthrough RESEARCH, isang pandaigdigang inisyatiba na nakatuon sa pagbuo ng ebidensya at pagtataguyod ng paggamit nito upang palakasin ang SBC programming para sa pinabuting kalusugan at mga resulta ng pag-unlad.