Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 5 minit

Pendekatan Pelbagai Sektor untuk Menangani Halangan Wanita terhadap Perancangan Keluarga: Bagaimana Projek APC Berjaya di Uganda


Artikel ini meneroka cara projek Advancing Partners & Communities (APC) USAID, yang diketuai oleh FHI 360 di Uganda (Julai 2014 hingga Julai 2019), melaksanakan pendekatan berbilang sektor kepada perancangan keluarga. APC mendapati bahawa membantu pemimpin daerah menghargai bukti mewujudkan pemilikan masalah dan komitmen terhadap penyelesaian, dan perkongsian pelbagai sektor adalah mungkin dan berkuasa.

Mengapakah bekerja dengan pihak berkepentingan bukan kesihatan penting?

Usaha untuk meluaskan pemilikan program perancangan keluarga (FP) kepada sektor lain dan berkongsi sumber dan perkhidmatan adalah mencabar. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan bahawa halangan kepada tindakan multisektoral dan intersectoral termasuk kekurangan kemahuan atau komitmen politik, kekurangan sumber dan penyelarasan, dan pemikiran diam yang berakar umbi. Walau bagaimanapun, WHO juga menegaskan bahawa pendekatan berbilang sektor yang sistematik terhadap FP boleh membantu menangani konflik kepentingan antara sektor, ketidakseimbangan kuasa dan persaingan untuk mendapatkan sumber. Di peringkat komuniti, menyediakan pemimpin politik, agama dan budaya dengan maklumat tentang kepentingan FP, dan membina kapasiti pemimpin teknikal untuk menyelaras dan menyusun pendekatan pelbagai sektor, akan membantu meningkatkan penggunaan perkhidmatan yang tersedia. Di Uganda, selama bertahun-tahun, kerajaan telah menganggap FP sebagai keutamaan tinggi dan komited untuk mencapai matlamat negara yang bercita-cita tinggi iaitu penggunaan kontraseptif moden 50% menjelang 2020. Walau bagaimanapun, jumlah kadar kesuburan (TFR) di Uganda kekal tinggi iaitu 5.4 kanak-kanak bagi setiap wanita—antara yang tertinggi dalam dunia (Program DHS STATcompiler). Kadar ini didorong oleh pelbagai faktor, termasuk peratusan tinggi kehamilan yang tidak diingini dan kehamilan remaja, yang purata melebihi 25% di pelbagai wilayah di negara ini. Kadar kelaziman kontraseptif moden (mCPR) telah meningkat dengan ketara (sehingga 35%, daripada 18.2% pada tahun 2001), tetapi pada kadar pertumbuhan semasa dalam mCPR, negara tidak akan mencapai matlamat FP2020nya. Oleh itu, masih banyak kerja yang perlu dilakukan.

Kerajaan Uganda telah menyedari bahawa peningkatan penggunaan perkhidmatan FP memerlukan menangani pelbagai penentu asas, kebanyakannya terletak di luar sektor kesihatan. Kerajaan, bersama pihak berkepentingan FP, menentukan bahawa satu keutamaan strategik dalam Pelan Pelaksanaan Berkos Perancangan Keluarga Uganda (CIP) 2015–2020 adalah untuk “mengarusperdanakan pelaksanaan dasar perancangan keluarga, campur tangan dan penyampaian perkhidmatan dalam domain berbilang sektor untuk memudahkan pelaksanaan holistik. sumbangan kepada transformasi sosial dan ekonomi” (Nombor Keutamaan Strategik CIP 4). Sifat pelbagai sektor CIP dan peranan institusi yang berbeza ditakrifkan dengan jelas, dengan Pejabat Perdana Menteri menyelaras pelaksanaan CIP dengan bantuan daripada Majlis Penduduk Negara. Ini menggariskan keperluan untuk semua program FP untuk melibatkan sektor lain dan pihak berkepentingan secara berkesan yang mungkin mempengaruhi kualiti dan permintaan untuk perkhidmatan.

Pendekatan pelbagai sektor juga sejajar dengan hala tuju strategik baharu USAID, iaitu Perjalanan Menuju Berdikari, yang menekankan pendekatan merentas sektor, termasuk melibatkan diri dengan sektor swasta.

Bagaimanakah APC terlibat dengan pihak berkepentingan bukan kesihatan?

Projek APC di Uganda bekerja di lima daerah kesuburan tinggi (titik panas) (Rajah 1) untuk menangani kehamilan remaja dan halangan untuk pengambilan FP. Projek ini bermula dengan menerokai norma sosial untuk mengenal pasti faktor yang mendorong kesuburan yang tinggi, kehamilan remaja, dan penggunaan kontraseptif yang rendah. Memandangkan sifat multidimensi faktor yang dikenal pasti―termasuk faktor ekonomi, agama dan budaya; kualiti dan akses kepada perkhidmatan FP; dan isu jantina―projek ini menggunakan pendekatan pelbagai sektor di peringkat daerah untuk membina pemilikan merentas sektor. Melalui perkongsian dengan Majlis Penduduk Negara, APC menjalankan analisis landskap menggunakan FHI 360's SKALA+ metodologi (Rajah 2) untuk mengenal pasti pihak berkepentingan yang akan menyokong campur tangan FP.

Rajah 1. Titik panas kesuburan tinggi di Uganda

Pemimpin daerah utama telah dilatih mengenai Sumber untuk Model Kesedaran Kesan Populasi Terhadap Pembangunan (RAPID)., pada asalnya dibangunkan oleh Avenir Health dengan sokongan daripada projek Dasar Kesihatan USAID. Latihan ini membantu daerah memahami akibat kesuburan yang tinggi ke atas pelbagai sektor—seperti pendidikan, kesihatan dan pengeluaran—untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif kesuburan tinggi terhadap pembangunan keseluruhan negara. Kumpulan kerja pelbagai sektor daerah kemudiannya dibentuk, dan mereka mengenal pasti cara untuk menangani jurang dalam setiap bidang tematik FP CIP. Sebagai contoh, di Agago, perancang daerah memperjuangkan peruntukan garisan belanjawan untuk FP dalam belanjawan kesihatan tahunan daerah. Pada satu mesyuarat, beliau menyatakan bahawa beliau tidak akan meluluskan belanjawan tanpa talian FP, kerana beliau yakin tentang sumbangan yang akan dibuat FP kepada pembangunan daerah. Dia berkata dia telah "diubah oleh APC dan pengaturcaraannya."

APC mengumpulkan pengaruh utama komuniti dan pihak berkepentingan bukan kesihatan—seperti pemimpin politik tempatan, pemimpin agama, dan kumpulan petani—untuk komited membantu mengurangkan halangan kepada pengambilan FP dan mengurangkan kehamilan remaja/perkahwinan awal melalui “Piagam Perancang Keluarga,” mereka istilah untuk tindakan konkrit. Sebagai contoh, beberapa pengerusi kampung tempatan menggunakan mesyuarat rutin mereka untuk menjemput bidan dari fasiliti berdekatan untuk bercakap dan menunjukkan kaedah dan perkhidmatan FP kepada para hadirin.

Rajah 2. Proses penglibatan pelbagai sektor APC

Apa yang kita pelajari?

Pihak berkepentingan bukan kesihatan boleh menyokong akses komuniti mereka kepada maklumat dan perkhidmatan untuk perancangan keluarga dan menyumbang kepada hasil program.

APC memantau rujukan kepada perkhidmatan FP yang dibuat oleh pihak berkepentingan bukan kesihatan di peringkat komuniti, seperti ahli politik dan pemimpin agama yang membantu membangunkan Piagam FP. Antara Januari dan Mei 2019, 1,169 rujukan lengkap kepada perkhidmatan FP telah dibuat melalui pihak berkepentingan seperti ini (Rajah 3).

Rajah 3. Melengkapkan rujukan yang dibuat kepada perkhidmatan FP oleh ahli kumpulan kerja pelbagai sektor

Membantu pemimpin daerah menghargai bukti mewujudkan pemilikan masalah dan komitmen terhadap penyelesaian.

Apabila ahli kumpulan kerja FP berbilang sektor menggunakan model RAPID untuk mengaitkan FP dengan cabaran pembangunan dalam sektor keutamaan lain, seperti pendidikan dan pengeluaran tanaman, ia mengurangkan berat sebelah negatif mereka terhadap penggunaan FP oleh wanita dan mengubah mereka menjadi juara FP. Selepas itu, semua lima daerah membangunkan Piagam FP kolaboratif dengan komitmen praktikal, seperti peruntukan belanjawan dan sumber untuk FP dalam rancangan kerja daerah dan menggunakan masa siaran radio yang diberikan kepada pemimpin politik untuk menggerakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan FP.

Kumpulan kerja FP multisektoral daerah belajar tentang model RAPID. Foto: Dennis Kibwola, FHI 360

Perkongsian dengan kumpulan pemegang kepentingan bukan kesihatan adalah mungkin dan berkuasa.

Usaha pelbagai sektor masih baharu di Uganda, dan hasil positif awal APC adalah penting untuk meyakinkan kerajaan tempatan tentang potensi usaha pelbagai sektor untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan multisektoral FHI 360 telah menyediakan forum untuk wakil masyarakat dan memperkasakan mereka untuk mendorong kepimpinan daerah untuk membantu menyelesaikan isu masyarakat. Pendekatan ini telah membawa perubahan dalam sikap tentang FP di kalangan ramai pemimpin budaya dan agama. Di daerah Butaleja, sebagai contoh, apabila Uskup Pentakosta menghadiri mesyuarat kumpulan kerja FP yang pertama, dia memberitahu ahli bahawa dia tidak boleh menjadi sebahagian daripada pasukan yang "melanggar perintah Tuhan." Walau bagaimanapun, pada mesyuarat seterusnya, selepas menyertai latihan RAPID, beliau kembali dengan pemikiran yang berbeza dan menyumbang strategi tentang bagaimana FP boleh dinaikkan pangkat di kalangan pemimpin agama-dengan mengatakan beliau telah yakin bahawa FP bermanfaat kepada jemaahnya.

Keuntungan daripada perkongsian pelbagai sektor boleh dikekalkan.

Semua daerah yang dikenal pasti bermakna untuk menyokong mesyuarat kumpulan kerja FP multisektoral suku tahunan di luar jangka hayat projek. Di satu daerah, pembiayaan untuk mesyuarat dikekalkan melalui organisasi berasaskan komuniti yang dimiliki oleh kumpulan itu. Dalam satu lagi, pejabat kesihatan daerah telah memasukkan mesyuarat dalam belanjawannya. Tiga daerah yang selebihnya merancang untuk bermesyuarat sama ada sebelum atau selepas mesyuarat majlis tempatan dan/atau mesyuarat perancangan daerah yang dijadualkan secara berkala.

Lima daerah di mana projek APC bekerjasama berpotensi boleh digunakan sebagai tapak pembelajaran untuk rakan kongsi pelaksana lain di Uganda dan seterusnya yang mungkin berminat untuk meningkatkan pendekatan penglibatan pelbagai sektor ini.

Untuk maklumat lanjut, lihat kenalan dan pautan di bawah:

Subscribe to Trending News!
Frederick Mubiru

Pegawai Teknikal II, FHI 360

Frederick Mubiru, MSC ialah Pegawai Teknikal II di Jabatan Penggunaan Penyelidikan FHI 360 dan bekerja sebagai Penasihat Perancang Keluarga untuk projek Knowledge SUCCESS. Dalam peranannya, beliau menyediakan kepimpinan teknikal dan saintifik untuk mereka bentuk strategi dan keutamaan Pengurusan Pengetahuan untuk khalayak FP/RH projek, pembangunan produk kandungan dan menyokong perkongsian strategik untuk projek itu. Latar belakang Frederick sebagai Pengarah dan Pengurus Projek termasuk menyelia operasi projek Perancang Keluarga dan Jantina berskala besar dengan kedua-dua FHI 360 dan Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown, memberikan sokongan teknikal kepada Kementerian Kesihatan mengenai dasar FP dan Advokasi untuk Perkongsian Tugas, dan lain lain. Beliau sebelum ini menyelaraskan jabatan penyelidikan, pemantauan dan penilaian di MSH dan MSI di Uganda. Beliau memegang Ijazah Sarjana Sains dalam Kajian Populasi dan Kesihatan Reproduktif dari Universiti Makerere, Kampala.

16K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial