Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 5 minit

Merekabentuk Penyelesaian untuk Mendapatkan Bukti dan Amalan Terbaik Dalam Program Perancang Keluarga


Soal Jawab dengan Ketua Pasukan Penyelesaian Pengetahuan Knowledge SUCCESS

Bagaimanakah kita boleh menyelaraskan cara profesional perancang keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) mencari, berkongsi dan menggunakan pengetahuan dengan paling berkesan untuk mengoptimumkan program FP/RH? Ketua Pasukan Penyelesaian Pengetahuan Ruwaida Salem membahagikan cara Knowledge SUCCESS meletakkan orang ramai di hadapan dan tengah untuk mereka bentuk penyelesaian yang paling sesuai untuk komuniti FP/RH.

Bolehkah anda menerangkan secara ringkas peranan anda sebagai Ketua Pasukan Penyelesaian Pengetahuan?

Saya menyelia "penyelesaian pengetahuan" projek yang merangkumi pelbagai aktiviti. Ia termasuk mencipta bersama dengan khalayak kami, menggunakan sains tingkah laku dan kanta jantina pada kerja pengurusan pengetahuan kami, menyusun strategi dan membangunkan kandungan teknikal FP/RH kami, aktiviti pemantauan dan penilaian, dan juga menghasilkan produk pengurusan pengetahuan, seperti Kesihatan Global: Sains dan Amalan Jurnal dan Perancang Keluarga: Buku Panduan Global untuk Penyedia. Kami mempunyai ketua pasukan yang menguruskan aktiviti ini, dan peranan saya adalah untuk menyokong kerja mereka, menyelesaikan masalah dan membina hubungan antara aktiviti yang berbeza untuk memastikan kami memaksimumkan impak kami dan bahawa kami belajar daripada kerja masing-masing.

Peranan saya dalam pembangunan kandungan teknikal kami memberi tumpuan khusus pada kandungan yang berkaitan dengan memastikan kualiti perkhidmatan dan pengaturcaraan perancangan keluarga. Satu bidang topik yang secara peribadi saya minati sejak awal kerjaya saya ialah integrasi. Semasa saya bekerja di institut penyelidikan kesihatan awam di Palestin, kami sedang menjalankan penilaian tentang apa yang dimaksudkan sebagai projek perancangan keluarga secara eksklusif. Walau bagaimanapun, apa yang kami dapati ialah projek itu sebenarnya merangkumi pelbagai perkhidmatan kesihatan. Dan ini berlaku secara semula jadi, di lapangan, berdasarkan apa yang diperlukan dan dikehendaki oleh masyarakat. Wanita akan datang ke klinik desa ini—salah satu daripada satu-satunya klinik di sekitar—bukan sahaja untuk mengakses perancangan keluarga tetapi juga untuk melakukan perkara seperti mendapatkan rawatan untuk anak-anak mereka yang sakit. Penyepaduan seperti ini sangat masuk akal kerana wanita dan keluarga mempunyai keperluan holistik. Bidang kami telah cuba menyokongnya sejak sekian lama—ia merupakan agenda utama FP2020, contohnya.

“Penyelesaian pengetahuan” bukan istilah yang anda dengar setiap hari. Apakah yang kami maksudkan dengannya dan apakah jenis penyelesaian yang kami harap dapat dilihat?

Saya kelihatan hairan apabila saya memberitahu orang tentang jawatan saya. Apabila kami menyebut "penyelesaian pengetahuan," kami maksudkan penyelesaian untuk membantu memenuhi keperluan maklumat orang ramai. Penyelesaian ini boleh berbeza-beza secara meluas. Orang ramai cenderung memikirkan perkara seperti tapak web, pangkalan data, malah garis panduan dan bantuan pekerjaan. Tetapi terdapat pelbagai jenis penyelesaian lain yang melibatkan lebih banyak interaksi manusia atau sosial itu—seperti pertukaran pembelajaran dan pameran perkongsian—di mana anda mempunyai banyak masa bersemuka. Ia juga boleh termasuk alat dan teknik pengurusan pengetahuan seperti Knowledge Cafés dan Peer Assists, yang membantu anda menyelesaikan masalah dan belajar daripada pengalaman orang lain.

Apakah perkara yang anda fikir semua orang perlu tahu tentang pengurusan pengetahuan (KM)?

Ia adalah istilah yang sangat jargon-y, dan orang ramai boleh mengalami kesukaran untuk mengkonseptualisasikan rupanya dalam istilah praktikal. Saya suka memberitahu orang ramai bahawa mereka mungkin sudah melakukan KM dalam kerja biasa mereka. Contohnya, apabila anda mendokumentasikan pengalaman anda dengan melaksanakan projek dan berkongsi dengan komuniti amalan anda melalui laporan dan webinar, atau menulis hasil penyelidikan anda dalam artikel jurnal, itu adalah aktiviti KM.

Tetapi apa yang benar-benar boleh menjadikan jenis aktiviti ini memberi impak adalah apabila KM diterapkan pada program dengan cara yang sangat strategik dan sistematik, bukannya sebagai aktiviti sekali sahaja. Ini bermakna, apabila anda memulakan program, berfikir secara strategik tentang jurang perkongsian pengetahuan dalam elemen yang menyumbang kepada masalah kesihatan yang anda cuba selesaikan. Kemudian merancang bagaimana anda boleh menggunakan KM untuk menangani jurang tersebut, dan mereka bentuk strategi KM dengan pelan tindakan yang jelas.

Di bawah projek Pengetahuan untuk Kesihatan (K4Health), kami berkongsi proses sistematik kami untuk melakukan KM dalam Membina Program yang Lebih Baik membimbing supaya orang lain dalam komuniti FP/RH dan komuniti kesihatan global secara amnya boleh mempelajari dan mengaplikasikannya.

Pada pendapat anda, apakah isu terbesar dalam mencari, memproses dan berkongsi pengetahuan yang dihadapi oleh profesional FP/RH?

Pengalaman kami di bawah K4Health dan kami penyelidikan terkini yang diketuai oleh Busara telah menunjukkan kepada kita bahawa terdapat dua sisi pada syiling. Di satu pihak, orang di tempat tertentu di dunia mengalami kelebihan maklumat. Mereka berhadapan dengan begitu banyak maklumat dan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk memproses semuanya. Di tempat lain, terdapat kekurangan maklumat. Orang-sama ada dalam negara atau pada tahap sistem kesihatan yang berbeza-tidak dapat mengakses maklumat.

Terdapat juga elemen lain di mana kami mempunyai banyak projek, organisasi dan penderma yang bekerja di ruang FP/RH. Mereka semua melakukan kerja yang sangat penting yang boleh kita semua manfaatkan. Dan walaupun kami mempunyai budaya perkongsian maklumat dalam komuniti kami, kami boleh menjadi lebih sistematik dan berniat sedikit dengan cara kami bekerjasama dan belajar daripada pengalaman satu sama lain untuk mengelakkan pertindihan usaha dan meningkatkan impak kami.

Adakah terdapat apa-apa yang mengejutkan anda tentang penyelidikan Busara tentang cara orang mencari, memproses dan berkongsi pengetahuan?

Saya akan katakan salah satu penemuan paling penting yang kami gali lebih lanjut ialah potensi perbezaan gaya pembelajaran mengikut peranan pekerjaan. Secara keseluruhannya, penyelidikan mendapati bahawa keutamaan pembelajaran profesional FP/RH merentasi pelbagai format.

Kami berpendapat gaya pembelajaran ini boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam cara orang menggunakan maklumat untuk memaklumkan kerja mereka. Jenis format yang biasanya digunakan oleh komuniti FP/RH untuk berkongsi maklumat ialah laporan bertulis, artikel dan format lain yang paling sesuai untuk pelajar lisan. Oleh itu, kami sedang memikirkan cara lain untuk menyampaikan maklumat yang menampung setiap khalayak utama kami, tidak kira gaya pembelajaran mereka.

Beritahu saya lebih lanjut tentang orang yang kami cuba jangkau dan bagaimana anda melihat projek itu menambah nilai pada kerja mereka?

Dalam komuniti FP/RH antarabangsa, kami memberi tumpuan khusus kepada profesional yang mereka bentuk, mengurus dan mengetuai program. Kami sedang melihat empat kumpulan utama—pengurus program, penasihat teknikal, pembuat keputusan dan penganjur.

  • Pengurus program adalah orang yang terlibat dalam pengurusan harian program yang secara langsung atau tidak langsung memberi perkhidmatan kepada pelanggan perancang keluarga.
  • Penasihat teknikal biasanya merentasi projek yang berbeza. Mereka memainkan peranan sebagai penasihat untuk membantu projek memutuskan pendekatan yang hendak digunakan, bila mereka perlu berputar, dan keputusan strategik lain mengikut garisan tersebut.
  • Pembuat keputusan termasuk pembuat dasar dan jenis individu lain yang membuat keputusan tentang program dan belanjawan—serta mereka yang pengaruh pembuat keputusan.
  • Konvensyen ialah individu dan kumpulan yang ditugaskan untuk mengadakan pelbagai pihak berkepentingan FP/RH (termasuk ahli tiga khalayak yang lain) untuk memupuk kerjasama, mengelakkan pertindihan usaha dan belajar daripada satu sama lain.

Komuniti kami tahu banyak tentang perkara yang berkesan dan tidak berkesan dalam perancangan keluarga, tetapi kadangkala adalah satu cabaran untuk menapis semua maklumat itu dan mengurangkan kebisingan. Aspek yang menarik dalam projek kami ialah menggunakan prinsip sains tingkah laku untuk memudahkan khalayak utama ini mengakses, berkongsi dan menggunakan maklumat tersebut—dan akhirnya membantu meningkatkan program perancangan keluarga. Kami juga mencipta penyelesaian bersama dengan khalayak kami untuk membantu memastikan bahawa perkara yang kami reka akan benar-benar berfungsi untuk mereka dan memenuhi keperluan mereka. Ini adalah komitmen kami untuk meletakkan penonton kami di hadapan dan tengah. Kami percaya bahawa pengetahuan benar-benar berkuasa, jadi pengurusan pengetahuan boleh membantu menyelesaikan banyak masalah dalam landskap perancangan keluarga, dan kesihatan global secara lebih meluas.

Kami teruja untuk melibatkan diri dengan khalayak kami dengan sengaja. Kami memulakan pusingan pertama bengkel penciptaan bersama serantau di Afrika Timur dan Selatan pada minggu 6 April. Kami juga merancang bengkel di Afrika Francophone, Asia, dan di kalangan kakitangan ibu pejabat di AS dalam beberapa minggu dan bulan akan datang. Kami tidak sabar untuk belajar daripada khalayak kami tentang halangan utama untuk mencari dan berkongsi pengetahuan yang mereka hadapi—dan cara kami boleh mereka bentuk penyelesaian masa depan untuk membantu mereka mendapatkan bukti dan amalan terbaik ke dalam program.

Subscribe to Trending News!
Sophie Weiner

Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sophie Weiner ialah Pegawai Program Pengurusan Pengetahuan dan Komunikasi II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins di mana beliau berdedikasi untuk membangunkan kandungan cetak dan digital, menyelaraskan acara projek dan mengukuhkan kapasiti untuk bercerita dalam Francophone Afrika. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, perubahan sosial dan tingkah laku, dan persimpangan antara populasi, kesihatan dan alam sekitar. Sophie memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Perancis/Perhubungan Antarabangsa dari Bucknell University, MA dalam bahasa Perancis dari Universiti New York, dan ijazah sarjana dalam Terjemahan Sastera dari Sorbonne Nouvelle.

42.3K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial