Taip untuk mencari

Pengarang:

Elizabeth Tobey

Elizabeth Tobey

Bersekutu Kakitangan, Majlis Penduduk

Elizabeth Tobey, MSPH ialah Staf Bersekutu dalam Program Kesihatan Reproduktif di Majlis Penduduk dan menyumbang kepada penyelidikan yang bertujuan memastikan akses kepada perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan ibu yang berkualiti tinggi secara global. Beliau menyokong beberapa aktiviti sains pelaksanaan yang tertumpu pada penambahbaikan perancangan keluarga dan dasar dan program kesihatan ibu, seperti pengenalan DMPA-SC, kualiti penjagaan dalam perancangan keluarga, pengaturcaraan kesihatan pekerja, dan perubahan tingkah laku penyedia untuk meningkatkan hasil pendarahan selepas bersalin. Elizabeth memegang ijazah Sarjana Sains dalam Kesihatan Awam dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg.

A woman self-injects DMPA-SC. Image credit: PATH/Will Boase