Taip untuk mencari

Pengarang:

Leanne Dougherty

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memfokuskan pada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau dan menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.

A health worker measuring a woman's blood pressure Integrated Social and Behavior Change