Taip untuk mencari

Pengarang:

Sanjeeta Agnihotri

Sanjeeta Agnihotri

PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN-INDIA

Sanjeeta Agnihotri ialah Pengarah di Pusat Komunikasi dan Perubahan-India. Dengan pengalaman lebih sedekad dalam menerajui komunikasi perubahan sosial dan tingkah laku serta penyelidikan kesihatan awam, beliau telah bekerja dengan pelbagai rakan kongsi pembangunan, agensi PBB, jabatan kerajaan dan ahli akademik dalam pelbagai isu pembangunan sosial dan kesihatan awam seperti – kawalan tembakau , ECCD, penyakit tidak berjangkit, kesihatan mental, kesihatan remaja, kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga, pengurangan risiko bencana, untuk menamakan beberapa. Beliau telah mengetuai beberapa bengkel pengukuhan kapasiti mengenai konsep SBC seperti P-Process, Reka Bentuk Berpusatkan Manusia dan Ekonomi Tingkah Laku dan merupakan sebahagian daripada Sekretariat SBCC Serantau Asia Selatan dan Perikatan SBCC India. Beliau memudahkan Bengkel Kepimpinan dalam Komunikasi Strategik untuk rantau Asia Selatan sejak 2014.