Taip untuk mencari

PENYELIDIKAN terobosan

Breakthrough Research for Social and Behavior Change

PENYELIDIKAN terobosan

PENYELIDIKAN Terobosan memangkinkan perubahan sosial dan tingkah laku dengan menjalankan penyelidikan dan penilaian terkini serta mempromosikan penyelesaian berasaskan bukti untuk menambah baik program kesihatan dan pembangunan di seluruh dunia. Dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan, PENYELIDIKAN Terobosan sedang mengenal pasti jurang bukti utama dan membangunkan agenda penyelidikan yang didorong oleh konsensus untuk membimbing pelaburan keutamaan dalam penyelidikan, program dan dasar SBC. Menggunakan kaedah penyelidikan dan penilaian yang canggih, PENYELIDIKAN Terobosan sedang menangani soalan utama yang berkaitan dengan pengaturcaraan SBC seperti "Apa yang berkesan?" “Bagaimana ia boleh berfungsi dengan baik?” “Berapa harganya?” “Adakah ia menjimatkan kos?” “Bagaimanakah ia boleh direplikasi, diskalakan dan dikekalkan secara tempatan?” Akhirnya, projek itu akan melengkapkan kerajaan, rakan kongsi pelaksana, organisasi penyampaian perkhidmatan dan penderma dengan data dan bukti yang mereka perlukan untuk menyepadukan pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku yang terbukti dan kos efektif ke dalam program mereka.

PENYELIDIKAN Terobosan ialah perjanjian kerjasama lima tahun yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat. Konsortium itu diketuai oleh Majlis Penduduk dalam perkongsian dengan Kesihatan Avenir, idea42, Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown, Biro Rujukan Penduduk, dan Universiti Tulane.

Catatan Terkini

Tiada siaran oleh Breakthrough RESEARCH pada masa ini. Semak semula kemudian!