Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Premarital Family Planning at Reproductive Health Counseling sa Bangladesh

Pagtulong sa mga Kabataan na Gumawa ng Maalam na Mga Pagpili sa Buhay


Ang Bangladesh ang may pinakamataas na rate ng child marriage sa Asya. Ang maagang pag-aasawa ay humahantong sa isang mas mahirap na kalidad ng buhay para sa mga batang babae. Nakakasira ito sa kanilang ahensya at kakayahang makakuha o makapagpatuloy ng edukasyon. Kaya, upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga batang mag-asawa at hikayatin silang gumawa ng matalinong mga desisyon, ang Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) ay nakipagtulungan sa Directorate General of Family Planning upang ipakilala ang isang pambansang Premarital Counseling (PMC) Guidebook.

Ang Bangladesh ang may pinakamataas na rate ng child marriage sa Asya at ang pang-apat na pinakamataas na rate sa buong mundo kasama 51% ng mga kabataang babae na nag-aasawa bago ang edad na 18. Mayroong 38 milyong batang nobya sa Bangladesh, 13 milyon sa mga ito ay nagpakasal bago sila 16. Child marriage ang dahilan ng hindi bababa sa 75% ng mga kapanganakan bago mag-18 ang isang babae. Ang isang batang babae na may asawa sa edad na 13 ay magkakaroon din ng 26% na higit pang mga anak sa buong buhay niya kaysa sa isang batang babae na ikinasal sa 18 o mas bago. Ang mataas na rate ng pag-aasawa ng bata ay nag-ambag sa natigil na rate ng fertility ng Bangladesh, na nagkaroon nanatili sa 2.3 sa nakalipas na 10 taon.

Ang maagang pag-aasawa ay humahantong din sa mas mababang kalidad ng buhay. Ang mga batang babae na nag-aasawa ng maaga ay may kaunting kapangyarihan sa paggawa ng desisyon at mas malamang na hindi marunong bumasa at sumulat o huminto sa pag-aaral. Mayroon silang mas mababang partisipasyon at kita ng lakas paggawa, mas kaunting kontrol sa mga ari-arian ng sambahayan, at mas kaunting ahensya sa kanilang sekswal at reproductive na buhay. Tatlumpu't isang porsyento sa mga batang babae na ito ay ikinasal sa mga lalaking mas matanda sa kanila ng 10 o higit pang taon. Nasa mataas silang panganib ng karahasan, pagsasamantala, at pang-aabuso. Ang mga batang babae na mas maagang ikinasal ay nakakaranas ng mas mataas na antas ng malnutrisyon, paghihiwalay, depresyon, pag-abandona, at karahasan sa tahanan, na ang lahat ay nagtutulak ng mas mataas na dami ng namamatay sa ina at morbidity kaysa sa mga batang babae na nagpakasal pagkatapos ng edad na 18.

“Ang maagang pag-aasawa ay humahantong din sa mas mahirap na kalidad ng buhay. Ang mga batang babae na nag-aasawa ng maaga ay may mas kaunting kapangyarihan sa paggawa ng desisyon at mas malamang na hindi marunong bumasa at sumulat o huminto sa pag-aaral.”

Upang mapabuti ang kalidad ng buhay sa mga kabataang mag-asawa at hikayatin silang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa pagbubuntis, ang Bangladesh Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon (BCCP) ay nakipagtulungan sa Directorate General ng Family Planning upang ipakilala ang isang pambansang Premarital Counseling (PMC) Guidebook.

Ang Premarital Counseling Guidebook para sa Kabataan

Ipinakilala ng Directorate General of Family Planning ang PMC Guidebook para mabawasan ang mga maling akala sa mga kabataang nagpaplanong magpakasal. Ang Guidebook, na ang madla ay walang asawa mga kabataan sa pagitan ng edad na 17 at 18, ay nagtuturo sa mga lalaki at babae kung paano isama ang mga prinsipyo ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH) sa kanilang buhay.

PMC Guidebook Cover Page

PMC Guidebook Cover Page

Ang guidebook ng PMC ay naglalayon na pataasin ang edad ng pag-aasawa at bigyang kapangyarihan ang mga mag-asawa na gumawa ng matalinong mga pagpapasya upang maantala ang maagang pagbubuntis at ligtas na ilaan ang kanilang mga pagbubuntis, na sumusunod sa malusog na timing at mga alituntunin sa espasyo.

Binibigyang-diin ng gabay ang malusog na komunikasyon ng mag-asawa upang matulungan ang mga mag-asawa na malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at mga potensyal na salungatan tungkol sa FP/RH gamit ang wastong kaalaman sa kalusugan ng reproduktibo. Ang iba pang mga benepisyo ng mas malakas na mga kasanayan sa komunikasyon ay kinabibilangan ng mas malusog na mga kasanayan sa paglutas ng salungatan, pinababang mga rate ng karahasan sa tahanan, at isang mas maligayang buhay mag-asawa sa pangkalahatan. Ang pinakalayunin ng inisyatiba ay bawasan ang namamatay sa mga ina at bata sa pamamagitan ng pagbabawas ng hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga serbisyo ng FP/RH, sa gayon ay babaan ang mga rate ng fertility.

Ang mismong guidebook ay gagamitin para sanayin ang mga frontline worker at service provider na umaakit sa mga kabataan sa iba't ibang aspeto ng premarital pagpapayo.

Ang mga serbisyong naghahanap ng kabataan ay maaabot para sa PMC sa pamamagitan ng tatlong pangunahing touchpoint: sa komunidad (30%), sa mga kolehiyo at unibersidad (60–70%), at sa mga site ng serbisyo (10%).

  • Group work presentation during the PMC guidebook first batch ToT attended by district and sub-district level GoB officials. Credit: BCCP

    Pinasasalamatan: BCCP

    Sa antas ng komunidad, magpapayo ang isang Family Welfare Assistant (FWA) sa mga kabataang nagpaplanong magpakasal sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila at sa kanilang mga pamilya na dumalo sa isang group premarital counseling meeting sa isang communal courtyard. Pagkatapos ng sesyon, hinihikayat din ang mga kabataan na bisitahin ang kanilang service facility para sa karagdagang impormasyon at serbisyo.

  • Ang mga opisyal sa antas ng Upazila (sub-distrito) ay magsasaayos ng serye ng apat na magkakaugnay na sesyon sa bawat kolehiyo o unibersidad sa kanilang Upazila upang magbigay ng impormasyon sa mga isyu bago ang kasal. Hikayatin din nila ang mga mag-aaral na pumunta sa kanilang lokal na pasilidad ng serbisyo para sa karagdagang impormasyon at serbisyo.
  • Sa mga site ng serbisyo, magpapayo ang isang Family Welfare Visitor (FWV) at Sub-Assistant Community Medical Officer (SACMO) sa mga kabataan na humihingi ng gabay sa PMC.

Pag-unlad sa Petsa

Sa ngayon, ang guidebook ay ipinakilala sa Mymensingh division (binubuo ng ilang mga distrito). Napili ang Mymensingh dahil ito ang may pinakamataas na antas ng maagang pagbubuntis. Sa pagpopondo mula sa Gobyerno ng Bangladesh, ang Bangladesh Center for Communication Programs at ang pinondohan ng USAID Ujjiban Social and Behavior Change Communication (SBCC) Project inutusan ang 75 trainer ng mga trainer sa Mymensingh, na nagsanay naman ng 750 frontline worker at service provider.

Ang unti-unting pagpapakilala ng guidebook ng PMC ay kasama sa limang taong plano sa pagpapaunlad ng sektor ng pamahalaan; ipapakilala ito sa natitirang pitong dibisyon sa 2022. Maaaring ma-access ng mga rehistradong user ang guidebook ng PMC sa Bangla sa website ng BCCP eLearning https://www.bdsbcc.org/.

Mymensingh division PMC guidebook TOT inauguration by the Director-FP. Credit: BCCP
Pinasasalamatan: BCCP
Group work during the PMC guidebook TOT 1st batch. Credit: BCCP
Pinasasalamatan: BCCP

Mga Istratehiya sa Pagtataguyod na Nagtungo sa Pag-endorso at Pagmamay-ari ng Pamahalaan sa Inisyatiba

Patuloy na itinaguyod ng proyekto ng Ujjiban ang kahalagahan ng pag-abot sa mga kabataang Bangladeshi bago magpakasal upang mas maihanda silang magplano ng kanilang mga pamilya at mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Sa mga pakikipag-usap sa mga pinuno ng gobyerno, itinaas ng proyekto ang mga isyu ng stagnant rate ng fertility, contraceptive prevalence, at unmet need, na nagpapakita kung paano makatutulong ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kabataan na mapataas ang pinakamababang edad ng kasal—antalahin ang kasal at unang pagbubuntis.

Nakatutulong na ang BCCP, sa pamamagitan ng proyekto ng Ujjiban, ay bahagi ng pagpapalakas ng sistema ng kapasidad ng SBCC ng gobyerno ng Bangladeshi at nakikipagtulungan nang malapit sa kanila. Tumulong ang BCCP na bumuo ng limang antas ng mga komite upang pamahalaan, ipatupad at subaybayan ang mga aktibidad ng SBCC, at nagawang mag-udyok sa mga awtoridad sa antas ng sentral/direktorat na bumuo at aprubahan ang guidebook na inisyatiba ng PMC. Nakatulong din ang BCCP sa pamahalaan na magdisenyo ng pinagsama-samang kurikulum ng paaralang pangkalusugan, populasyon, at nutrisyon. Ang kurikulum ng paaralan at ang guidebook ng PMC ay bahagi ng isang mas malaking pagtulak upang tugunan ang mga pangangailangang sekswal at reproductive na kalusugan ng kabataan at kabataan sa Bangladesh.

Pag-abot sa Kabataan at Pamamahala ng Kalidad ng Buhay

Bagama't hindi nauugnay sa PMC Guidebook, ang isang bagong pambansang kurikulum ay magbibigay sa mga kabataan ng pangunahing impormasyon upang matulungan silang mas madaling maunawaan ang PMC.

Unveiling of the cover of school health curriculum (SHPNE package) by the Director Generals, Additional Secretaries and USAID-OPHNE’s Deputy Team Lead. Credit: BCCP

Pinasasalamatan: BCCP

Noong Enero 2022, ang Ministry of Health at Family Welfare pinasinayaan ang isang komprehensibo, pinagsama-samang kurikulum ng paaralan sa kalusugan, populasyon, at nutrisyon. Ang bagong kurikulum na ito ay gagamitin nang sabay-sabay ng Health, Family Planning, at Nutrition department at sa mga non-government organization sa buong Bangladesh.

Ang kurikulum ay binubuo ng 23 sesyon sa kalusugan, populasyon, at nutrisyon para sa mga mag-aaral sa sekondaryang paaralan mula 11 hanggang 15 taong gulang, na lalahok bilang bahagi ng kanilang mga extra-curricular na aktibidad.

Mga Pangunahing Takeaway

Napakahalagang tukuyin ang mga pangangailangan ng kabataan at itugma ang mga ito sa mga magagawang hakbangin na nagpakita ng tagumpay sa ibang mga konteksto. Ang pagiging handa na may ebidensya ay mahalaga upang makagawa ng isang malakas na argumento na ang matagumpay na pagbabago ng pag-uugali ay posible. Ang malapit na pakikipagtulungan sa mga pangunahing dibisyon ng gobyerno at focal center, pati na rin ang pag-unawa sa mas malalaking pangangailangan ng isang bansa at ng pamumuno nito, ay nakakatulong sa pagdidisenyo ng mga hakbangin na magreresulta sa buy-in. Ang pagtitiyaga ay kailangan; nangangailangan ng oras at patuloy na pakikipag-ugnayan upang maakit ang pansin sa pag-aasawa ng bata at iba pang mga isyu na nararanasan ng mga kabataan at ang mga interbensyon na tumutugon sa kanila. Mahalagang isama ang mga interbensyon na ito sa isang mas malaking pagsisikap, sa gayon ay nagdaragdag at nagpapahusay sa umiiral na sistema at mga pagsisikap.

Para sa higit pa sa kung paano matugunan ang mga pangangailangan ng FP/RH ng kabataan, tingnan ang Pag-uugnay ng mga Pag-uusap serye.

Pranab Rajbhandari

Country Manager, Breakthrough ACTION Nepal, Johns Hopkins Center for Communications Programs

Si Pranab Rajbhandari ay ang country manager/senior social behavior change (SBC) advisor para sa CCP/ Breakthrough ACTION Nepal. Siya ang pinuno ng partido para sa SBC Systems Strengthening project mula 2018–2020, ang deputy chief ng party/SBCC advisor para sa Health Communication Capacity Collaborative (HC3) Nepal project mula 2014–2017, at pinamunuan ang SBC team para sa CCP sa loob ng Suaahara Project mula 2012–2014. Mula 2003–2009, kasama siya sa mga proyekto ng ASHA at IMPACT na pinondohan ng USAID ng FHI 360 sa iba't ibang tungkulin bilang espesyalista sa komunikasyon, pinuno ng pangkat ng programa/tagapayo ng SBCC, at opisyal ng programa. Siya ay nakapag-iisa na sumangguni sa pambansa at internasyonal para sa mga proyekto ng USAID, UN, at GIZ. Mayroon siyang Master's degree sa Public Health mula sa Mahidol University, Bangkok, at Master's degree sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan.

AK Shafiqur Rahman

Project Integration Adviser, Bangladesh Center for Communications Programs (BCCP)

Si Mr. Shafiqur Rahman ay isang batikang dalubhasa sa behavior change communications (BCC), na may higit sa 30 taon ng progresibong karanasan sa antas ng senior sa pagkonsepto, pagdidisenyo, pagpapatupad, pag-coordinate at pagsubaybay ng estratehikong komunikasyon, pagpapakilos ng komunidad at mga interbensyon sa pagbuo ng kapasidad ng SBCC para sa internasyonal at pambansang pag-unlad mga ahensya sa Bangladesh. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Bangladesh Center for Communications Programs, si Mr. Rahman ay may pananagutan para sa estratehikong pagpaplano at paggabay sa mga project team, GOB level TA at mga kasosyo ng NGO sa larangan ng pampublikong kalusugan, edukasyon at mabuting pamamahala, na may espesyal na kadalubhasaan sa pagpaplano ng pamilya/reproduktibo. kalusugan at iba pang mga programa na nagta-target sa kababaihan, babae at kabataan.

12.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap