Mag-type para maghanap

May-akda:

Kirsten Krueger

Kirsten Krueger

Teknikal na Tagapayo sa Paggamit ng Pananaliksik, FHI 360

Si Kirsten Krueger ay isang Research Utilization Technical Advisor para sa Global Health, Population and Nutrition Group sa FHI 360. Dalubhasa siya sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng mga aktibidad sa paggamit ng ebidensya sa buong mundo at sa rehiyon ng Africa upang mapabilis ang paggamit ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga donor, mga mananaliksik, mga gumagawa ng patakarang pangkalusugan, at mga tagapamahala ng programa. Kabilang sa kanyang mga larangan ng kadalubhasaan ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pag-access na nakabatay sa komunidad sa injectable na pagpipigil sa pagbubuntis, pagbabago ng patakaran at adbokasiya, at pagbuo ng kapasidad.

A trainer from Pathfinder International holding a male condom
A hand holding a male condom
Girls participating in a sexual reproductive health class
From the Scale-Up Community of Practice: A line of people awaiting services spirals around a courtyard. Filter by Prisma ("Golden Hour")