Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Spotlight sa People-Planet Connection: Edith Ngunjiri sa Blue Ventures


Maaari mo bang ipakilala nang maikli ang iyong sarili, kasama ang iyong posisyon at organisasyon? 

Ang pangalan ko ay Edith Ngunjiri at isa akong espesyalista sa pampublikong kalusugan ayon sa propesyon na may halos sampung taong karanasan. Sumali ako sa Blue Ventures noong 2021 bilang isang technical advisor para sa Health and Environment (HE) Partnerships. Ang Blue Ventures ay isang marine conservation organization na nakikipagtulungan sa mga komunidad upang tugunan ang parehong mga isyu sa marine conservation pati na rin ang mga isyu sa kalusugan. Isa sa mga paraan na ginagawa namin ito ay sa pamamagitan ng pagsasama ng mga interbensyon sa kalusugan sa loob ng aming mga programa sa pangangalaga sa dagat.

Bilang isang teknikal na tagapayo, ang aking tungkulin ay nagsasangkot ng pagbibigay ng gabay sa pagpapatupad ng aming mga programa sa HE sa apat na bansa (Madagascar, Indonesia, India, at Mozambique) kung saan kami ay kasalukuyang may mga programang HE. Nagsusumikap kami tungo sa pagtatatag ng mga partnership sa Kenya at sinusuportahan din namin ang iba pang mga organisasyong interesado sa pagpapatupad ng diskarte sa kapaligirang pangkalusugan tulad ng Future of Fish na nakabase sa Peru.

Ano ang nagtulak sa iyo at sa iyong organisasyon tungo sa cross-sectoral na diskarte sa kalusugan at kapaligiran at pag-unlad?

Nagsimula ang Blue Ventures na makipagtulungan sa mga komunidad sa marine conservation, na puro pangingisda at pamamahala ng yamang dagat. Kalaunan noong 2007, sinimulan namin ang pagsasama-sama ng mga interbensyon sa kalusugan, pagtugon sa isang malaking hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya. Naunawaan namin na tinutugunan namin ang isang pangangailangang pangkalusugan na bahagi ng mas malawak na ecosystem na binubuo ng konserbasyon, kalusugan, kabuhayan, at iba pang mga hamon. Mula sa pag-unawang iyon, bumuo kami ng mas malaking proyekto sa kalusugan at kapaligiran.

Sa pagtugon sa paunang hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya, natanto namin ang pangangailangan para sa suporta sa iba pang mga lugar kabilang sa kanila: tubig, kalinisan at kalinisan, kalusugan ng ina at anak, mga serbisyo sa HIV, at nutrisyon.

Maaari ka bang magsalita tungkol sa kahalagahan ng pakikipagsosyo sa iyong trabaho at ilarawan kung ano ang hitsura ng proseso ng pakikipagtulungan sa mga kasosyo?

Ang pakikipagsosyo ay isang napakahalagang aspeto kung paano gumagana ang Blue Ventures. Naka-embed ito sa aming 2025 na diskarte. Sa pamamagitan ng aming marine conservation work, natukoy namin ang mga pangangailangang pangkalusugan na kailangan ng mga komunidad ng suporta at dahil hindi kami isang organisasyong pangkalusugan, napakahalaga para sa amin na makipagtulungan sa ibang mga organisasyong pangkalusugan. Ang mga kasosyo tulad ng kani-kanilang mga ministri ng kalusugan ay may kadalubhasaan at kapasidad sa mga partikular na paksang lugar na nilalayon naming tugunan.

Sinusuportahan din namin ang mga community health worker (CHWs) sa mga komunidad kung saan nagtatrabaho ang Blue Ventures at pangunahing nakatuon sa pagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan bilang isang panukala sa pagpapanatili. mas madaling linangin ang pagbabago habang nagtatrabaho sa loob ng mga naka-embed na istruktura ng komunidad.

Tinutulungan kami ng mga pakikipagsosyo na gamitin ang teknikal na kadalubhasaan, pagyamanin ang mga hakbang sa pagpapanatili at pagsuporta sa mga organisasyon na nakaayon sa aming mga halaga at pananaw. Sa paggawa nito, maaabot natin ang mas maraming komunidad sa pamamagitan ng mas maaapektuhang mga interbensyon.

Ano ang proseso ng Blue Ventures para sa pakikipag-ugnayan ng mga bagong kasosyo at pagbuo ng mga pakikipagsosyo?

Mayroon kaming partner scoping process, na kasalukuyan naming isinastandarte. Binubuo ito ng piling pamantayan na ginagamit namin kapag gusto naming magsimula ng partnership. Isa sa mga pangunahing bagay na tinitingnan namin ay ang mga halaga ng organisasyon at kung naaayon ang mga ito sa mga halaga ng Blue Ventures. Tinitingnan din namin ang kapasidad ng organisasyon na isagawa ang mga iminungkahing interbensyon o saklaw ng trabaho.

Ang iba pang bagay na tinitingnan natin ay ang antas ng kadalubhasaan ng organisasyon. Halimbawa, kung ito ay isang organisasyong pangkalusugan, ito ay ginagabayan ng pangangailangan sa kalusugan ng komunidad. Halimbawa, maaaring ito ay tubig, sanitasyon, at kalinisan at/o kalusugan ng ina at anak. Pagkatapos ay titingnan namin ang mga pokus na lugar ng organisasyong ito upang makita kung dati na silang nagsagawa ng mga katulad na uri ng trabaho at ang kanilang antas ng pagpopondo. 

Kapag natukoy na namin na ang potensyal na kasosyo ay may kapasidad, at maayos ding naayon sa mga tuntunin ng mga halaga at layunin, sisimulan namin ang mga paunang proseso ng pakikipag-ugnayan na kinabibilangan ng mga pagpupulong upang talakayin ang mga interbensyon ng komunidad, disenyo at pagpaplano ng proyekto.

Ano ang ilan sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap mo sa loob ng iyong trabaho sa pinagsamang mga programa sa kalusugan at kapaligiran at ano ang ginawa ng Blue Ventures upang matugunan ang ilan sa mga hamong ito?

Ang pag-scoping para sa isang perpektong kasosyo ay hindi isang madaling proseso. Minsan maaari kang makahanap ng isang napakahusay na nakahanay na organisasyon na walang kapasidad. Sa ibang pagkakataon, maaaring baguhin ng isang organisasyon ang kanilang pananaw o diskarte, ibig sabihin, nagbago ang dinamika kung saan nagsimula ang partnership na iyon.

Ang isa pang isyu na parehong isang hamon at isang pagkakataon ay ang maraming mga organisasyon ay ginagamit upang magtrabaho sa mga silos. Ito ay tumatagal ng ilang sandali bago nila maunawaan ang konsepto ng integrated programming. Ang mga tanong sa posibilidad ng tagumpay sa pagsasama ng mga interbensyon sa kalusugan at kung paano magdulot ng pagbabago ay madalas na umuusbong. Nagdaraos kami ng mga pagpupulong at talakayan sa loob at sa tuwing matukoy namin ang isang potensyal na kasosyo, nagsasagawa kami ng isang HE cross-learning session - na karaniwang isang panimula sa pinagsama-samang programa sa kalusugan-kapaligiran. 

Ang pagbibilang o pagbuo ng ebidensya upang ipakita sa mga tao at ipaliwanag nang mas malinaw ang epekto ng mga programa ng HE ay maaari ding maging isang hamon. Mayroon kaming nakagawiang proseso ng pagsubaybay at pagsusuri ngunit may ilang mga kahirapan sa pagtukoy ng mga tagapagpahiwatig na nauugnay sa kalusugan at kapaligiran. Mayroon kaming napakatatag na database na may data sa kalusugan. Ang aming teorya ng pagbabago sa kung paano namin naiisip ang aming mga interbensyon sa kalusugan na nag-aambag sa mga resulta o epekto ng dagat ay nakatuon din sa pakikipag-ugnayan sa komunidad na hindi masyadong madaling mabilang.

Mayroon ka bang anumang mga inobasyon sa pinagsama-samang gawaing pangkalusugan at kapaligiran na binuo o ipinatutupad ng iyong organisasyon o marahil ay nagawa na sa nakaraan?

Upang matiyak ang pagpapatuloy ng aming HE program sa Indonesia, inilalagay namin ang aming mga aktibidad sa Population Health-Environment (PHE) sa loob ng lokal na administrasyon sa taunang pagpapaunlad ng nayon. aktibidad at mga plano sa badyet. Ito ay bahagi ng aming mga pagsusumikap sa adbokasiya sa antas ng komunidad upang kapag lumipat ang Blue Ventures o kapag gusto naming lumipat at suportahan ang ibang mga komunidad, ang lokal na komunidad at ang mga lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng parehong teknikal at pinansyal na kapasidad upang magpatuloy sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng HE.

Marami kaming ginagawa sa mga grupo ng kababaihan at mga grupo ng kabataan. Para sa mga grupo ng kababaihan, mayroon kaming mga talakayan tungkol sa kalusugan ng reproduktibo at ang kanilang kahalagahan at papel sa konserbasyon. Iyan ay kung paano namin sinusubukan na tugunan at i-engage ang komunidad sa parehong mga aspeto. Para sa mga grupo ng kabataan, nakikipagtulungan kami sa kanila sa adbokasiya at pagpapataas ng kamalayan sa kalusugan ng sekswal na reproduktibo, kabilang ang mga serbisyo sa HIV. Ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad ay nakikibahagi rin sa mga aktibidad sa pangangalaga sa dagat, halimbawa, pagpapanumbalik ng bakawan.

Ano ang ilan sa mga nagawa ng Blue Ventures sa paglipas ng mga taon na iyong ipinagmamalaki?

Ipinagmamalaki ko kung saan tayo nagsimula at kung bakit tayo nagsimula at ang epekto nito sa komunidad. Halimbawa, tumaas ang contraceptive prevalence rate sa rehiyon ng Velondriake sa Madagascar kung saan nagsimula kaming pagsamahin ang mga serbisyo ng sexual and reproductive health (SRH) mula 25% hanggang 59% sa loob ng limang taon (2009-2013), kasama ng pagbawas sa fertility rate ng 28%. Ang mga resultang ito ay nakuha mula sa mga survey na isinagawa noong 2009, 2011 at 2013 upang masuri ang mga pagbabago sa paggamit ng contraceptive at fertility. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga serbisyo ng SRH, nadagdagan namin ang access sa mga serbisyo ng contraceptive sa gayong hindi naseserbisyuhan at liblib na komunidad at samakatuwid ay nagtaguyod ng mga aktibidad sa pangangalaga sa dagat.

Marami kaming patotoo mula sa komunidad; pinag-uusapan ng kalalakihan at kababaihan kung paano nila mas naa-access ang ilan sa mga serbisyong ito dahil sa Blue Ventures. Ang mga kababaihan ay nag-uusap tungkol sa kung paano nila nagawang i-space ang kanilang mga kapanganakan, na nagbibigay sa kanila ng isang mas mahusay na pagkakataon upang planuhin ang kanilang mga pamilya at pamahalaan ang kanilang mga aktibidad sa pagbuo ng kita. 

Sa pangkalahatan, ipinagmamalaki ko ang kabuuang epekto na naidulot ng ating HE program sa mga tuntunin ng kalusugan at kabuhayan ng mga komunidad sa mga liblib at hindi naseserbistang lugar.

Upang suportahan ang mas malawak na pagkopya ng modelo ng PHE, itinatag ng Blue Ventures ang PHE Network na gumaganap ng malaking papel sa pagpupulong ng parehong mga organisasyon ng konserbasyon at pangkalusugan at pagtataguyod para sa pinagsama-samang programa ng PHE sa antas ng komunidad, rehiyon at pambansang. Bilang isang semi-autonomous na organisasyon, nagawa naming makipagtulungan sa network upang palakihin ang aming abot at bumuo ng kapasidad ng mas maraming organisasyon para sa pinagsama-samang PHE programming. Kasalukuyang ipinagmamalaki nito ang pagiging miyembro ng humigit-kumulang 60 organisasyon.

Ano ang ilang mahahalagang aral na natutunan mo sa pamamagitan ng iyong mga karanasan sa cross sectoral work?

Isa sa mga pangunahing aral na natutunan ko ay napakahalaga na magkaroon ng holistic na pananaw sa kani-kanilang mga lugar ng trabaho. Sa tingin ko, maraming mga programa at organisasyon ang hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga isyu mula sa ibang mga sektor na maaaring makaapekto sa kanilang sektor, at kung saan, kung magkasamang matugunan, ay magdadala ng positibong epekto sa parehong sektor. Mahalagang magsagawa ng cross-training ng PHE – nagdadala ng konserbasyon at kalusugan mga kasosyo, gobyerno at komunidad sa isang silid upang talakayin at ipaliwanag ang mga ugnayan sa loob ng programang pangkalusugan-kapaligiran.

Natutunan ko rin na sa halip na sabihing hindi ito gagana, subukan at sukatin upang magtatag ng katibayan na talagang hindi ito gumagana. Sa pagtatapos ng araw, magkakaroon pa rin ng ilang positibong epekto, ito man ay sa panig ng kalusugan o konserbasyon. Ang isa pang bagay na natutunan ko ay ang kapangyarihan ng pakikipagsosyo. Napaka susi nila. 

May iba pa bang gusto mong ibahagi tungkol sa iyong trabaho, anumang bagay na sa tingin mo ay magandang i-highlight?

Patuloy naming sinusubukang pinuhin ang aming mga tool at ang aming mga proseso. Iha-highlight ko ang tatlong tool na susi sa aming trabaho na aming ginagawa. Sinusubukan naming i-streamline ang proseso ng aming partner scoping (na inilarawan ko sa itaas) sa pamamagitan ng pagbuo ng isang standardized partner scoping tool. 

Gumagawa din kami ng 'PHE partnership decision making tool' na nag-o-overlap sa scoping tool sa ilang lugar ngunit ang pangunahing layunin ay tulungan kaming gumawa ng paunang desisyon kung may pangangailangan na magsagawa ng HE project. Ang ilan sa mga pamantayang tinitingnan namin ay kinabibilangan ng lawak ng hindi natutugunan na pangangailangang pangkalusugan at kung ito ay maaaring makaapekto, sa isang paraan o iba pa, ang katatagan at kakayahan ng mga komunidad na makisali sa mga pagsisikap sa konserbasyon. Kaugnay nito, tinatasa din namin ang antas kung saan namin matutugunan ang pangangailangang ito at kung paano namin maisasali ang ibang mga kasosyo. Dahil ito ay isang proyekto ng HE, tinatasa din namin ang kagustuhan at kapasidad ng kasosyo sa konserbasyon na makipagtulungan sa isang kasosyo sa kalusugan. 

Nagsusumikap din kami sa pag-streamline ng aming proseso ng pangongolekta ng data at pagbuo ng mga tool na makakatulong sa amin na makakuha ng maraming impormasyon hangga't maaari mula sa komunidad sa pamamagitan ng isang tool sa pagtatasa ng mga pangangailangang pangkalusugan. Karaniwan, ang mga tool na ito ay magbibigay sa amin ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mga pangangailangan sa kalusugan ng komunidad at gagabay sa amin sa proseso ng pag-scoping ng kasosyo.

Kirsten Krueger

Teknikal na Tagapayo sa Paggamit ng Pananaliksik, FHI 360

Si Kirsten Krueger ay isang Research Utilization Technical Advisor para sa Global Health, Population and Nutrition Group sa FHI 360. Dalubhasa siya sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng mga aktibidad sa paggamit ng ebidensya sa buong mundo upang mapabilis ang paggamit ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga donor, mananaliksik, mga gumagawa ng patakaran sa kalusugan , at mga tagapamahala ng programa. Kabilang sa kanyang mga larangan ng kadalubhasaan ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pag-access na nakabatay sa komunidad sa pagpaplano ng pamilya, populasyon, kalusugan, at kapaligiran, pagbabago ng patakaran at adbokasiya, at pagbuo ng kapasidad.

Elizabeth Tully

Senior Program Officer, Knowledge SUCCESS / Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Elizabeth (Liz) Tully ay isang Senior Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang kaalaman at mga pagsisikap sa pamamahala ng programa at pakikipagtulungan sa pakikipagtulungan, bilang karagdagan sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, kabilang ang mga interactive na karanasan at mga animated na video. Kasama sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, ang pagsasama-sama ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran, at paglilinis at pakikipag-usap ng impormasyon sa bago at kapana-panabik na mga format. Si Liz ay mayroong BS sa Family and Consumer Sciences mula sa West Virginia University at nagtatrabaho sa knowledge management para sa family planning mula noong 2009.