தேட தட்டச்சு செய்யவும்

விரைவான வாசிப்பு படிக்கும் நேரம்: 3 நிமிடங்கள்

பெண்களின் கருத்தடை தேவைகளை சிறப்பாக பூர்த்தி செய்ய ஆலோசனை தரத்தை மேம்படுத்துதல்


This article summarizes important findings from several உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி இதழ் articles that report on contraceptive method discontinuation and issues related to quality of care and counseling.

Contraceptive discontinuation remains a challenge to providing Universal Health Coverage and reaching Sustainable Development Goal 3.7: that all women of reproductive age have their contraceptive needs satisfied. Increasing access to services and method choice is only one part of the picture. Just because a woman is using a contraceptive method doesn’t mean her needs are being met. Up to two-thirds of sexually active women who want to delay or prevent pregnancy stop using a method because of side effects and health-related concerns. These women are at high risk of unintended or mistimed pregnancy.

Is There a Link Between Counseling and Discontinuation?

GHSP ஜர்னல்Evidence on whether improving the quality of counseling will lead to improved outcomes and address unmet need is lacking. As Danna and colleagues write in a உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: Science and Practice article examining client-provider interaction and links to contraceptive discontinuation, “uncovering the links between improvements in quality of care in counseling and method discontinuation would allow the community of practice to better supply clients with counseling that addresses their needs, leaves them satisfied, and ensures their right to quality care.”

Does Counseling Help Decrease Discontinuation?

Danna and colleagues conducted a review of the literature on different counseling approaches and assessed whether these techniques and tools had been evaluated for an effect on contraceptive discontinuation while still in need. They found that several studies reported an association between the information providers give to clients, particularly on possible side effects, and contraceptive discontinuation.

இன்னும், many women still report missed opportunities for counseling when they visit health facilities. And the counseling they receive is not adequately informing them about the method and its possible side effects. ஏ GHSP study reported that approximately 9% of clients who had a removal of a long-acting reversible contraceptive did not receive counseling after the removal, indicating they were not receiving high-quality care. That study’s findings point to the importance of every client-provider point of contact as a critical moment for repeatedly providing clients with comprehensive information about all their method choices, side effects, and how to manage them.

“A GHSP study reported that approximately 9% of clients who had a removal of a long-acting reversible contraceptive did not receive counseling after the removal, indicating they were not receiving high-quality care.”

How Can Counseling Interactions Be Improved to Better Address Client Need?

In addition to the information clients receive, தி தரம் of the interaction between clients and providers plays an important role in discontinuation. “Evidence shows that clients of all ages desire a relationship with their provider that exhibits respect and trust, correct and relevant information, and a person-centered interaction that affords them the dignity of making an informed choice about their contraceptive use, free from வழங்குநர் சார்பு,” Danna et al. wrote.

Quality counseling that addresses side effects and health concerns, as well as myths and misperceptions about a method, during the first interaction and subsequent points of contact could reduce the reasons why women seek to stop using a method. Over the years, programs have used different interventions to improve client-provider interactions, as well as strategies to ensure that clients receive comprehensive information, but these have not been shown to have a measurable impact on contraceptive discontinuation rates.

The results of the GHSP review of the existing evidence support the need to improve the quality of counseling by adhering to several principles, such as shared decision making.

Summary of Quality Counseling Principles

  • Counseling should be responsive to client’s individual priorities, கேள்விகள், and concerns.
  • Counseling should support shared decision making between the client and the provider, where the client’s wishes should come first. Clients should have the ability to choose which contraceptive method they want and should receive what they choose regardless of age, திருமண நிலை, religion, or provider bias, முதலியன.
  • Counseling should ensure clients have confidence in the privacy and confidentiality of their sessions.
  • Providers should display trustworthiness, empathy, and solidarity with the client, friendliness, and warmth. Encourage open-minded questions, dialogue, and listening.
  • Counseling should provide information that is accurate and relevant to the client, narrowing down the client’s options based on their stated needs and preferences.
  • Counseling should address and prepare clients for potential side effects of their method options and provide concrete examples of how these might affect their health and lifestyle.
  • Counseling should prepare clients for follow-up, including the understanding of warning signs that require attention by a health care provider. Make a plan for follow up appointments if necessary.

ஆதாரம்: Danna et al.

More research needs to be done on the specific points of contact that can be improved to ensure that the client-provider relationship is what it’s intended to be: a means to provide clients with the rights-based family planning they deserve to fulfill their needs.

சோனியா ஆபிரகாம்

அறிவியல் ஆசிரியர், உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி இதழ்

குளோபல் ஹெல்த் பத்திரிகையின் அறிவியல் ஆசிரியர் சோனியா ஆபிரகாம்: சயின்ஸ் அண்ட் பிராக்டீஸ் ஜர்னல் மற்றும் பல காலமாக எழுதி எடிட்டிங் செய்து வருகிறது 25 ஆண்டுகள். மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் உயிரியல் அறிவியலில் இளங்கலைப் பட்டமும், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் எழுத்தில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்..

3 பங்குகள் 5.5கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்