தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

பியோனா கடுஷாபே

பியோனா கடுஷாபே

Communications Manager, Living Goods Uganda

Katushabe is a passionate storyteller and communications specialist with over nine years of experience designing and implementing communication strategies with national and international development organisations, to contribute to health system strengthening. She leads teams in content creation (writing and photography), media relations, facilitating trainings, digital media management, and supporting programmes to design BCC messages in different social cultural settings. Katushabe has a master’s degree in International Social Development.​

புகைப்படம் [பெயர்] வேலையில். லிவிங் குட்ஸின் புகைப்பட உபயம்
காலவரிசை வாழும் பொருட்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள்