Taip untuk mencari

Pengarang:

Tess E. McLoud

Tess E. McLoud

Penasihat Dasar, PRB

Tess E. McLoud ialah Penasihat Dasar untuk Rakyat PRB, Kesihatan, Pasukan planet, di mana beliau bekerja dalam advokasi untuk inisiatif pembangunan pelbagai sektor yang menangani hubungan antara penduduk, kesihatan, dan persekitaran. Kerja beliau telah merangkumi sektor termasuk kesihatan reproduktif dan alam sekitar, dengan tumpuan kepada kerja menghadapi negara di Afrika dan Asia. Antara lain, beliau telah bekerja dalam pembangunan berasaskan komuniti sebagai sukarelawan Peace Corps di Thailand, mengetuai inisiatif mengenai daya tahan perubahan iklim di UNESCO, dan menguruskan program kesihatan reproduktif di Afrika francophone dengan Ipas. Tess memegang Ijazah Sarjana Muda dalam antropologi dan Perancis dari Dartmouth, dan Sarjana dalam bahasa Perancis dengan tumpuan dalam pembangunan antarabangsa dari Middlebury.

USAID bekerjasama dengan negara-negara di seluruh sub-Sahara Afrika untuk mengurangkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan menjadikan ekonomi dan mata pencarian lebih berdaya tahan. Kredit Foto: Herve Sayang Saya, USAID di Afrika.