Taip untuk mencari

Pengarang:

Zoe Mistrale Hendrickson

Zoe Mistrale Hendrickson

Penolong Saintis, Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg

Zoe Mistrale Hendrickson, PhD, ialah Penolong Saintis di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg. Beliau ialah seorang saintis sosial dan penyelidik kesihatan awam yang penyelidikannya tertumpu pada bagaimana struktur sosial terlibat dalam pengalaman harian kesihatan dan cara orang ramai mendapatkan penjagaan.. Dengan tumpuan kepada kesihatan seksual dan reproduktif dalam keadaan mudah alih yang semakin meningkat, dunia globalisasi, penyelidikannya menyiasat hubungan antara ketidaksamaan jantina, mobiliti geografi, dan penentu sosial kesihatan yang lain dan implikasinya terhadap pembuatan keputusan reproduktif, amalan perancangan keluarga, dan mencari penjagaan kesihatan. Dia komited untuk menggunakan penyelidikan untuk memaklumkan reka bentuk, pelaksanaan, dan penilaian intervensi yang baru, dimaklumkan secara teori, dan menangani struktur sosial dan ketidaksamaan yang mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Oleh itu, dia menggunakan teori sosial untuk berfikir secara kritis tentang penyelidikan kesihatan awam dan cara terbaik untuk mereka bentuk program kesihatan awam yang bertimbang rasa dan mampan.. Beliau kini berkhidmat sebagai penyiasat utama untuk pelbagai projek penyelidikan kuantitatif dan kualitatif di Pusat Program Komunikasi, termasuk penyelidikan formatif, pemantauan, dan penilaian untuk program perubahan sosial dan tingkah laku di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.

Tiga gadis muda dan seorang lelaki mendengar dengan penuh perhatian bersama-sama dalam suasana pendidikan. Crédit d'image: PSI