Mag-type para maghanap

Kategorya:

Nilalaman

Dalawang taong nag-lecture sa isang babaeng condom
Camps for Rohingya people in Cox's Bazar, Bangladesh
touch_app salamat sa aking hero team
Nagpupulong ang mga miyembro ng isang pulong sa komunidad ng Indonesia
web ng iconography ng social media
Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.