खोज्न टाइप गर्नुहोस्

वेबिनार:

UHC एजेन्डा भागमा परिवार योजना 1: सिद्धान्त बनाम. UHC र परिवार योजना मा वास्तविकता

FP2030 मा सामेल हुनुहोस्, ज्ञान सफलता, PAI, मंगलबार स्वास्थ्यको लागि र व्यवस्थापन विज्ञान, जुन 28, 2022 बाट 7:30 AM – 9:00 हामी होस्टको रूपमा AM EST UHC एजेन्डामा परिवार योजना, नीतिलाई आकार दिनको लागि नयाँ सहयोगी संवाद श्रृंखला, प्रोग्रामिङ, र अनुसन्धान.

हामी सबै मानिसहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, हामी कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा साँच्चै हुनेछैन भनेर स्वीकार गर्छौं विश्वव्यापी परिवार नियोजनको पहुँच बिना.

कृपया FP2030 मा सामेल हुनुहोस्, ज्ञान सफलता, PAI, र स्वास्थ्यको लागि व्यवस्थापन विज्ञान हामीले होस्ट गरेको रूपमा UHC एजेन्डामा परिवार योजना, नीतिलाई आकार दिनको लागि नयाँ सहयोगी संवाद श्रृंखला, प्रोग्रामिङ, र अनुसन्धान. तपाईको सामान्य वेबिनार होइन, यस शृङ्खलाले परिवार नियोजन समुदायलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व अन्तरक्रियात्मक छलफलका लागि एकसाथ ल्याउनेछ (ICFP) 2022- जसको विषय परिवार योजना र विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज हो (UHC).

भाग 1 श्रृंखला को -UHC र परिवार योजना मा सिद्धान्त बनाम वास्तविकता—हाम्रो तीन-भाग शृङ्खलाका लागि कुराकानीलाई ग्राउन्ड गर्नेछ. हामी UHC र परिवार नियोजन बीचको सम्बन्ध बारे छलफल गर्नेछौं, नीतिगत मोर्चामा गति निर्माणमा रहेको कमीलाई उजागर गर्नुहोस्, र UHC र परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे छलफल गर्नुहोस्. हामी राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय तहमा वकालतको महत्वबारे छलफल गर्नेछौं, र UHC र परिवार नियोजनको लागि नीति परिवर्तन र डिजाइन गर्नको लागि प्रवेश बिन्दुहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्.

मिति समय:

  • मंगलबार, जुन 28, 2022
  • 7:30 AM – 9:00 AM EST
वेबिनार: UHC एजेन्डामा परिवार योजना - सहयोगी संवादको तीन-भाग श्रृंखला
लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्