Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 8 minit

Rekap: Perkhidmatan Responsif Remaja dalam Perancang Keluarga

Perspektif Sistem Kesihatan


Pada 16 Mac, NextGen RH CoP, Knowledge SUCCESS, E2A, FP2030, dan IBP menganjurkan webinar, "Perancangan Keluarga Remaja dan Kesihatan Seksual dan Reproduktif: Perspektif Sistem Kesihatan," yang meneroka maklumat terkini. Taklimat Amalan Berimpak Tinggi (HIP) mengenai Perkhidmatan Responsif Remaja. Brendan Hayes, Pakar Kesihatan Kanan di Kemudahan Pembiayaan Global; Aditi Mukherji, Penyelaras Penglibatan Dasar di Yayasan YP India; Yvan N'gadi Duta Belia untuk Perkongsian Ouagadougou; dan Bentoe Tehoungue, Pengarah Bahagian Kesihatan Keluarga di Kementerian Kesihatan di Liberia menyertai moderator Dr. Venkatraman Chandra-Mouli dari Jabatan Kesihatan & Penyelidikan Seksual dan Reproduktif WHO di WHO untuk perbincangan mengenai peralihan kepada kesihatan responsif remaja pendekatan sistem. Gwyn Hainsworth dari Yayasan Gates memberikan gambaran keseluruhan kemas kini utama yang disertakan dalam ringkasan HIP, dan Dr. Meseret Zelalem dan Mat. Juan Herrara Burott dan Soc. Pamela Meneses Cordero dari Kementerian Kesihatan di Ethiopia dan Chile, masing-masing membentangkan pengalaman negara mereka dalam melaksanakan pendekatan sistem kesihatan kepada AYRH.

Terlepas webinar ini? Baca ringkasan di bawah atau mengakses rakaman.

Mahukan sorotan sahaja? Lompat ke pengambilan utama daripada pembesar suara.

Perbincangan Panel

Apakah beberapa cabaran untuk melaksanakan pendekatan sistem kesihatan untuk perkhidmatan responsif remaja, dan bagaimana kita berusaha untuk mengatasinya?

Menonton sekarang: 16:46

Ahli panel bermula dengan membincangkan cabaran untuk melaksanakan pendekatan sistem kesihatan dan bagaimana mereka telah mengatasinya. Cik Tehoungue membincangkan kepentingan melibatkan remaja dan belia dalam strategi untuk melaksanakan perkhidmatan responsif—untuk memastikan bahawa remaja terlibat dalam penjagaan, dan dapat memantau dan menilai sama ada strategi berfungsi dengan baik. Beliau menambah bahawa penyelarasan dalam kalangan pihak berkepentingan kerajaan dan organisasi rakan kongsi pelaksana adalah penting untuk memastikan strategi dan pembiayaan diselaraskan dengan keutamaan kerajaan. Beliau menekankan bahawa memastikan pembiayaan berterusan peringkat negara adalah penting untuk mengekalkan pendekatan sistematik terhadap Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH). Encik Hayes menambah bahawa, walaupun akan sentiasa ada ruang untuk eksperimen dalam strategi pengaturcaraan, percubaan itu mungkin akan berlaku di luar sistem kesihatan negara. Adalah penting bagi kerajaan untuk memainkan peranan pengawasan dan dapat memikirkan masa depan untuk memastikan strategi pengaturcaraan baharu disepadukan ke dalam sistem kesihatan negara, dipertingkatkan dan dibiayai.

Bagaimanakah kita boleh memastikan keselarasan antara program dan inisiatif tanpa menyekat kreativiti dan inovasi komuniti NGO?

Menonton sekarang: 24:50

Aditi Mukherji menyebut bahawa melibatkan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dalam penyelarasan—sambil mengiktiraf bahawa terdapat pelbagai lapisan pihak berkepentingan yang perlu terlibat dalam sebarang idea mengenai dasar berkaitan AYRH—diperlukan untuk memastikan penjajaran tanpa menghalang kreativiti NGO tempatan. . Beliau menyatakan bahawa walaupun pembiayaan boleh menjadi satu cabaran, bukan sahaja kekurangan dana yang mendatangkan kesukaran; ia juga boleh menjadi kekurangan menggunakan pembiayaan sedia ada dengan cara yang paling berkesan dan memberi kesan.

Bagaimanakah kita boleh mengintegrasikan suara belia secara bermakna di peringkat kebangsaan?

Menonton sekarang: 26:02

Yvan N'gadi membincangkan bagaimana perkongsian serantau, seperti Perkongsian Ouagadougou, boleh memudahkan penglibatan NGO dalam dasar dan tadbir urus yang berkaitan dengan perkhidmatan responsif remaja dengan menyediakan forum yang mantap untuk melibatkan pemimpin belia semasa rancangan nasional dibangunkan. Beliau menekankan kepentingan membangunkan kapasiti untuk belia untuk bukan sahaja mengambil bahagian dalam ruang ini, tetapi juga menyokong AYRH secara berkesan—membantu mereka memahami rancangan berkaitan AYRH dan khalayak penggubal dasar dan pihak berkepentingan di negara tertentu. Beliau menyebut bahawa walaupun dengan ruang yang mantap untuk melibatkan pemimpin belia di peringkat tempatan, masih jarang untuk melihat perubahan dalam bagaimana hak remaja dan orang muda untuk penjagaan kesihatan berkualiti dipenuhi. Brendan Hayes meluaskan komen Encik N'gadi dan menyebut betapa pentingnya memperluaskan penglibatan belia di luar perancangan dan strategi kepada perbualan lain termasuk perancangan insurans nasional. Cik Tehoungue menambah bahawa melibatkan dan memperkasakan belia dalam peranan kepimpinan untuk pengaturcaraan AYRH telah membawa kepada kejayaan yang lebih besar dan akan membantu memastikan kemajuan berterusan dari semasa ke semasa.

Bagaimanakah kita boleh melibatkan remaja dan belia secara bermakna dalam mekanisme akauntabiliti sosial untuk perkhidmatan responsif remaja?

Menonton sekarang: 37:05

Cik Mukherji menyebut bahawa Yayasan YP melalui Kumpulan Kerja Dasarnya (rangkaian golongan muda yang diketuai belia kebangsaan di seluruh India) terlibat dalam usaha advokasi untuk menangani kekurangan peranan yang diinstitusikan untuk golongan muda dalam penggubalan dasar. Kumpulan ini berusaha untuk meletakkan golongan muda sebagai wakil organisasi yang boleh dipercayai yang bekerja dalam bidang AYRH yang mampu memberikan pandangan penting. Kumpulan itu juga menyokong manfaat peranan yang diinstitusikan untuk golongan muda berbanding penyertaan sedikit demi sedikit dalam proses penggubalan dasar. Cik Tehoungue berkongsi bahawa di Liberia, pemimpin belia sedang membentuk pertubuhan masyarakat sivil (CSO) dan mengambil bahagian dalam perbincangan awam untuk meminta penggubal dasar bertanggungjawab terhadap komitmen yang mereka buat kepada golongan muda.

Bagaimanakah kita boleh bergerak ke hadapan dalam melaksanakan perkhidmatan responsif remaja dalam sistem kesihatan?

Menonton sekarang: 47:31

En. Hayes menggariskan tiga bidang penting untuk diberi tumpuan semasa kami bergerak ke hadapan dalam melaksanakan perkhidmatan responsif remaja. Ini termasuk:

 • kos: Terdapat jurang dalam asas bukti mengenai program kesihatan remaja dan keberkesanan kos. Walau bagaimanapun, ini hanya sebahagian daripada cabaran. Memahami keberkesanan kos dan berfikir secara kritis tentang kekangan fiskal yang nyata yang dialami oleh negara, terutamanya semasa wabak, adalah penting untuk menentukan program yang secara realistik boleh ditingkatkan. Sumber fiskal yang sangat terhad bermakna perkara boleh menjadi kos efektif, tetapi tidak semestinya berpatutan.
 • Kerumitan: Kita perlu menangani kerumitan isu dan program kesihatan remaja. Ini termasuk penentu tingkah laku dan ekonomi bagi strategi kesihatan dan pelbagai sektor. Kerumitan sentiasa menjadi cabaran untuk skala, dan kita mesti mempertimbangkan pertukaran antara kerumitan dan saiz program dan aktiviti yang dilaksanakan.
 • Pengukuran: Kami kehilangan instrumen yang boleh dipercayai untuk mengukur kualiti pelaksanaan program kesihatan remaja dan belia, termasuk program AYRH, dan pengalaman yang dimiliki oleh remaja dan golongan muda dengan penjagaan dalam sistem kesihatan. Untuk memanfaatkan sistem kesihatan untuk perkhidmatan responsif remaja dengan berkesan, kita mesti mempunyai data yang boleh dipercayai dan konsisten untuk membimbing usaha kita.

Pembentangan Perubahan Utama dalam Taklimat HIP yang Dikemaskini

Bagi pihak pengarang HIP yang lain, Gwyn Hainsworth (Pegawai Program Kanan, Yayasan Bill & Melinda Gates) berkongsi aspek utama Peningkatan HIP yang baru dikeluarkan, Perkhidmatan Kontraseptif Responsif Remaja: Menginstitusikan Elemen Responsif Remaja untuk Meluaskan Akses dan Pilihan. Ringkas ini menawarkan cara praktikal untuk melaksanakan perkhidmatan responsif remaja. Pengarang HP yang lain ialah Cate Lane (Pengarah Remaja dan Belia, FP2030), Jill Gay (Ketua Pegawai Teknikal, Persatuan Berfungsi), Aditi Mukherji (Penyelaras Penglibatan Polisi, YP Foundation India), Katie Chau (Perunding Bebas), Lynn Heinish (Perunding Bebas), dan Dr. Venkatraman Chandra-Mouli (Saintis terkemuka Kesihatan Seksual & Reproduktif Remaja, Jabatan Kesihatan & Penyelidikan Seksual dan Reproduktif, WHO).

Bagaimana untuk menyediakan perkhidmatan responsif remaja melalui blok pembinaan sistem kesihatan

Menonton sekarang: 1:04:04

Cik Hainsworth menyerlahkan bagaimana perkhidmatan responsif remaja boleh dipecahkan oleh blok bangunan sistem kesihatan, termasuk data diagregatkan mengikut umur (sistem maklumat kesihatan); penglibatan bermakna remaja dalam reka bentuk, pelaksanaan, dan pemantauan perkhidmatan remaja (kepimpinan/tadbir urus); dan penyediaan perkhidmatan kepada remaja dan belia oleh penyedia terlatih (tenaga kerja kesihatan).

Health Systems Building Blocks and ARS, HIP Enhancement: Adolescent-Responsive Contraceptive Services: Institutionalizing adolescent-responsive elements to expand access and choice
Blok Binaan Sistem Kesihatan dan ARS, Peningkatan HIP: Perkhidmatan Kontraseptif Responsif Remaja: Menginstitusikan elemen responsif remaja untuk meluaskan akses dan pilihan

Unsur-unsur biasa pelaburan ARS yang berjaya dan kesan ke atas penggunaan kontraseptif di kalangan remaja

Menonton sekarang: 1:05:27

Cik Hainsworth menekankan kesan yang mungkin dengan melabur dalam pendekatan ARS, termasuk peningkatan penggunaan kontraseptif di kalangan remaja dan orang muda. Kedua-dua Ethiopia dan Chile telah menyaksikan peningkatan ketara dalam pengambilan kontraseptif di kalangan remaja berumur 15-19 tahun. Beliau juga menggariskan elemen biasa pelaburan ARS di Chile dan Ethiopia, seperti latihan dan penyeliaan untuk meningkatkan kecekapan penyedia dalam memberi perkhidmatan kepada remaja dan mengumpul dan menggunakan data khusus remaja untuk memaklumkan pembuatan keputusan.

Gwyn Hainsworth speaks about impact during this webinar.
Gwyn Hainsworth bercakap tentang impak semasa webinar ini.

Petua untuk Pelaksanaan

Menonton sekarang: 1:08:24

Cik Hainsworth menyerlahkan petua utama untuk pelaksanaan yang disertakan dalam ringkasan:

 • Memastikan dasar yang membolehkan dan persekitaran undang-undang untuk peruntukan kontraseptif kepada remaja tanpa mengira status perkahwinan atau pariti (Blok Pembinaan Sistem Kesihatan: penyampaian perkhidmatan, akses kepada ubat-ubatan penting, kepimpinan & tadbir urus)
 • Gunakan pelbagai sektor dan saluran untuk mencapai segmen remaja yang berbeza (penyampaian perkhidmatan)
 • Pautkan perkhidmatan kontraseptif responsif remaja (ARCS) dengan intervensi perubahan sosial dan tingkah laku yang menangani cabaran dan halangan kognitif, budaya dan sosial khusus remaja (penyampaian perkhidmatan)
 • Meningkatkan kecekapan penyedia dalam menyediakan ARCS (tenaga kerja kesihatan)
 • Mengumpul dan menggunakan data untuk mereka bentuk, menambah baik dan menjejaki pelaksanaan ARCS (sistem maklumat kesihatan)
 • Menangani halangan kewangan terhadap penggunaan kontraseptif remaja, terutamanya apabila negara melancarkan pelan perlindungan kesihatan sejagat (UHC) mereka. (pembiayaan)
 • Menyokong penyertaan dan kepimpinan remaja yang bermakna dan mengiktiraf hak remaja dan golongan muda untuk melibatkan diri secara bermakna dalam reka bentuk, pelaksanaan dan pemantauan ARS. (kepimpinan dan tadbir urus)

Petunjuk Pengukuran untuk Perkhidmatan Responsif Remaja

Menonton sekarang: 1:12:31

Cik Hainsworth menyebut tiga petunjuk pengukuran, termasuk bilangan kemudahan kesihatan yang menyediakan perkhidmatan kontraseptif remaja, jumlah lawatan kontraseptif oleh pelanggan di bawah umur 30 tahun, dan perkadaran daerah (atau kawasan geografi lain) di mana remaja (15 tahun). -19 tahun) mempunyai tempat yang ditetapkan dalam mekanisme akauntabiliti komuniti mengenai akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan. Beliau menekankan bahawa dua petunjuk pertama harus dikumpul dan dianalisis bersama-sama untuk melihat lebih mantap tentang sejauh mana remaja dicapai oleh perkhidmatan.

Kajian Kes dari Ethiopia dan Chile

Dr Meseret Zelalem dari Kementerian Kesihatan (MOH) di Ethiopia dan Mat. Juan Herrara Burott dan Soc. Pamela Meneses Cordero dari Kementerian Kesihatan di Chile memberikan pembentangan ringkas mengenai strategi pelaksanaan negara masing-masing telah digunakan untuk memastikan perkhidmatan responsif remaja.

Habsyah

Menonton sekarang: 1:20:20

Memutuskan untuk memberi tumpuan kepada AYRH berikutan kadar kehamilan remaja dan belia yang menyumbang besar kepada jumlah kematian ibu, Ethiopia telah melaksanakan strategi komprehensif di peringkat sistem kesihatan untuk meningkatkan keperluan perancang keluarga yang dipenuhi dalam kalangan remaja dan belia. Sorotan strategi mereka termasuk:

 • Dasar kesihatan di peringkat kebangsaan yang membolehkan akses kepada kontraseptif untuk remaja dan mewajibkan ia disediakan secara percuma di kemudahan kerajaan dan pusat perkhidmatan yang diperluaskan;
 • Meningkatkan kecekapan tenaga kerja kesihatan di AYRH dengan membangunkan dan melaksanakan bahan latihan yang meluas;
 • Melaksanakan data dan penunjuk pengukuran untuk memastikan pengasingan dan pemantauan dan penilaian yang teguh terhadap strategi AYRH; dan
 • Memastikan penglibatan bermakna remaja dan belia dengan membangunkan Garis Panduan Penglibatan Belia, dan termasuk organisasi yang diterajui belia dalam kumpulan kerja teknikal remaja dan belia kebangsaan.

Chile

Menonton sekarang: 1:28:33

Kira-kira 80 peratus daripada populasi remaja di Chile menerima perkhidmatan melalui sistem kesihatan awam, dan KKM telah melaksanakan strategi komprehensif untuk membantu memastikan perkhidmatan responsif dan memenuhi keperluan remaja dan belia. Sorotan strategi mereka termasuk:

 • Dasar dan undang-undang yang menyokong yang memudahkan pengaturcaraan tertumpu pada AYSRH dan membolehkan persekitaran menerima perkhidmatan AYSRH;
 • Meningkatkan kecekapan tenaga kerja kesihatan mereka di AYSRH dengan membangunkan dan melaksanakan latihan yang tertumpu kepada undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan AYSRH, model perkhidmatan kesihatan bersepadu, penyediaan kontraseptif boleh balik (LARC) bertindak panjang dan kaunseling SRH yang berkualiti;
 • Melaksanakan data dan penunjuk ukuran untuk memastikan pengasingan mengikut julat umur, populasi asli dan populasi migran; dan
 • Memastikan penglibatan belia yang bermakna melalui pewujudan Majlis Penasihat Remaja dan Belia, yang menampilkan dua ahli remaja atau belia dari setiap 16 wilayah negara. Majlis penasihat ini adalah sebahagian daripada Majlis Masyarakat Sivil Kebangsaan di KKM.

Soalan & Jawapan

Webinar diakhiri dengan tempoh Soal Jawab yang merangkumi soalan tentang kesaksamaan jantina, melaksanakan ARS dalam tetapan kemanusiaan, soalan khusus mengenai termasuk lelaki dan lelaki dalam perkhidmatan AYRH di Chile dan belanjawan negara untuk AYRH di Liberia.

Baca lebih lanjut mengenai soalan yang dijawab dalam kotak Soal Jawab semasa webinar.

Ambilan Utama daripada Penceramah

Bentoe Tehoungue

Cik Tehoungue berkongsi bahawa "kos efektif" tidak semestinya bermaksud "berpatutan" atau "tersedia." Beliau menyebut bahawa pelaksanaan sering dilakukan di kawasan berpenduduk tinggi, yang mengehadkan keberkesanan dan mengecualikan orang lain yang memerlukan perkhidmatan yang sama.

Yvan N'gadi

Encik N'gadi menyebut bahawa memasukkan belia dalam proses perancangan dan pelaksanaan adalah penting. Isu tempat remaja di meja adalah kritikal, tetapi kita terutamanya perlu mengontekstualisasikan perancangan keluarga dan penggunaan kontraseptif dalam kehidupan remaja dan anak muda. Ini telah diburukkan lagi oleh COVID-19 di Afrika Barat.

Aditi Mukherji

Cik Mukherji mengambil komen bahawa kami kehilangan alat pengukur kualiti, dan ini adalah kesan daripada tidak melibatkan remaja dan orang muda dalam proses penggubalan dasar. Beliau mengulas bahawa kami boleh menyelesaikannya dengan mencipta alat maklum balas yang lebih baik dan mekanisme akauntabiliti dan memberi orang muda tempat duduk di meja.

Brendan Hayes

En. Hayes menyatakan keyakinan terhadap bidang AYRH, dan walaupun menghadapi cabaran, kami menuju ke arah yang betul. Beliau menyebut bahawa kita tidak pernah melihat AYRH menjadi lebih relevan dalam perbincangan dengan pembuat dasar berbanding hari ini, dan terdapat peluang untuk memajukan pelaburan dalam bidang ini.

Gwyn Hainsworth

Gwyn menyebut bahawa penggunaan data untuk memahami bukan sahaja orang yang kita jangkau tetapi orang yang tidak kita jangkau adalah penting untuk memastikan ekuiti dalam akses dan kualiti perkhidmatan serta mengambil tindakan pembetulan apabila terdapat jurang. Pendekatan pengurusan adaptif adalah penting untuk menjangka dan menangani dengan cepat jurang atau halangan untuk mengakses atau kualiti perkhidmatan AYRH dan mengurangkan kemungkinan akibat negatif, terutamanya semasa kecemasan kesihatan seperti pandemik COVID-19.

Dr Meseret Zelalem

Dr. Zelalem menyebut beberapa perkara penting semasa kami bergerak ke hadapan dalam melaksanakan ARS. Ini termasuk menambah baik dan mengembangkan responsif sistem dengan menggunakan data untuk tindakan, menggunakan penggunaan alat digital, menangani jurang dalam keperluan kontraseptif yang tidak dipenuhi, dan memastikan penglibatan belia yang bermakna. Sistem kesihatan responsif remaja harus meningkatkan maklumat dan akses kepada bukan sahaja AYRH, tetapi juga bidang kesihatan lain seperti pemakanan dan kesihatan mental.

Mat. Juan Herrara Burott dan Soc. Pamela Meneses Cordero

Kedua-dua Mat. Herrara Burott dan Soc. Meneses Cordero menyebut kepentingan strategi tertumpu untuk memastikan perkhidmatan remaja responsif, termasuk menggunakan data terpencar untuk membimbing pendekatan dan menangani jurang dengan berkesan, memastikan penglibatan belia yang bermakna bukan sahaja dalam bidang kesihatan remaja dan belia, tetapi juga bidang kesihatan lain, dan memastikan tenaga kerja kesihatan dilatih bukan sahaja dalam penyediaan perkhidmatan klinikal, tetapi mereka juga memahami konteks sosial dan undang-undang negara yang menyokong AYSRH, dan penentu tingkah laku kesihatan remaja dan belia.

Dr Venkatraman Chandra-Mouli

Dr. Chandra-Mouli menggariskan tiga pengambilan terperinci daripada webinar:

 1. Menyedari keperluan untuk melibatkan diri dengan pengukuhan dan peningkatan sistem kesihatan untuk mencapai golongan remaja;
 2. Menyerlahkan cabaran yang masih berterusan dalam memastikan remaja dan belia terlibat secara bermakna, dan apa yang sedang dilakukan untuk memperbaiki bidang ini secara aktif; dan
 3. Memimpin dengan mekanisme akauntabiliti, penyelarasan dan tadbir urus. Terdapat laluan ke hadapan yang jelas dibentangkan dalam ringkasan Peningkatan HIP, dan sistem kesihatan lain akan mendapat manfaat daripada menyesuaikan pengalaman Chile dan Ethiopia dalam melaksanakan ARS dan mengukur kesannya terhadap kesihatan remaja dan golongan muda.
Brittany Goetsch

Pegawai Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Brittany Goetsch ialah Pegawai Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Dia menyokong program lapangan, penciptaan kandungan, dan aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan. Pengalaman beliau termasuk membangunkan kurikulum pendidikan, melatih profesional kesihatan dan pendidikan, mereka bentuk rancangan kesihatan strategik, dan mengurus acara jangkauan komuniti berskala besar. Beliau menerima Sarjana Muda Sastera dalam Sains Politik dari The American University. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam Kesihatan Global dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Pengajian Amerika Latin dan Hemisfera dari Universiti George Washington.