Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 6 minit

Pembangunan Belia Positif: Golongan Muda sebagai Aset, Sekutu dan Ejen

Siri Perbualan Bersambung: Tema 5, Sesi 1


Pada 14 Oktober 2021, FP2030 dan Knowledge SUCCESS telah menganjurkan sesi pertama dalam set perbualan terakhir kami dalam siri Connecting Conversations. Dalam sesi ini, penceramah meneroka perkara yang menjadikan Pembangunan Belia Positif (PYD) berbeza daripada rangka kerja remaja dan belia yang lain, dan mengapa menerima salah satu prinsip utama belia sebagai aset, sekutu dan agen perubahan dalam Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja dan Belia ( pengaturcaraan AYSRH) akan meningkatkan hasil kesihatan reproduktif yang positif.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris dan Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Kristely Bastien, pengurus program kanan di EnCompass.
  • Dr Richard M. Lerner, Pengerusi Bergstrom dalam Sains Pembangunan Gunaan dan pengarah Penyelidikan Gunaan dalam Pembangunan Belia di Universiti Tufts.
  • Pauline Picho Keronyai, pengarah eksekutif di Pusat Komuniti Kesejahteraan Nama.
  • Amy Uccello, penasihat teknikal belia kanan dan kesihatan reproduktif di Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif Agensi AS untuk Pembangunan Antarabangsa (USAID) (moderator).

Bagaimanakah pendekatan belia positif terhasil? Apakah beberapa prinsip utama PYD?

Menonton sekarang: 11:43

Dr. Lerner memberikan gambaran ringkas tentang kemunculan PYD dan menjelaskan bagaimana sejarahnya, PYD menganggap zaman remaja sebagai tempoh konflik yang tidak dapat dielakkan dan seterusnya menganggap remaja sebagai masalah yang perlu diuruskan. Beliau menerangkan betapa baru-baru ini, PYD telah diorientasikan semula daripada model defisit kepada model berasaskan kekuatan. Kekuatan ini dikenali sebagai empat C: kecekapan, keyakinan, sambungan, dan perwatakan.

"Jika anda menyelaraskan kekuatan orang muda dengan sumber yang ada dalam dunia mereka, semua orang muda boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk berkembang maju sepanjang masa remaja mereka dan menjadi dewasa."

Dr Richard M. Lerner
Clockwise from left: Kristely Bastien, Dr. Richard M. Lerner, Amy Uccello (moderator), Pauline Picho Keronyai
Arah jam dari kiri: Kristely Bastien, Dr. Richard M. Lerner, Amy Uccello (moderator), Pauline Picho Keronyai

Bagaimanakah pendekatan PYD boleh digunakan dalam AYSRH? Bagaimana anda melihatnya di tempat kerja?

Menonton sekarang: 18:28

Picho Keronyai bercakap tentang bagaimana Pusat Komuniti Kesejahteraan Nama mempunyai program yang membolehkan golongan muda memimpin dalam mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti mereka. Melalui program ini, golongan muda mampu mengubah kehidupan rakan sebaya dan juga berfikir secara kritis terhadap isu yang dihadapi masyarakat mereka. Picho Keronyai menyerlahkan bagaimana pendekatan ini telah berjaya memberi impak positif kepada orang dewasa dalam komuniti yang pada mulanya tahan untuk menyediakan perancangan keluarga kepada belia. Bastien menerangkan bagaimana terdapat empat komponen utama yang memudahkan PYD yang berjaya: aset, agensi, persekitaran yang membolehkan dan keupayaan belia untuk membuat sumbangan. Beliau menerangkan bagaimana organisasinya mengetuai latihan kesihatan reproduktif yang menekankan kepimpinan belia dalam perancangan acara dan penciptaan alat maklumat; beliau juga seterusnya menekankan kepentingan melibatkan ibu bapa dalam pelaksanaan PYD. Dr. Lerner menyebut tiga prinsip reka bentuk utama untuk pengaturcaraan belia yang berkesan: memudahkan hubungan positif dan berterusan dengan mentor, mengajar kurikulum pembinaan kemahiran hidup, dan menyediakan peluang untuk kepimpinan belia.

Bagaimanakah golongan belia boleh mendidik orang dewasa dalam konteks ini? Di luar pendidikan rakan sebaya, adakah anda mengalami remaja berkongsi pengetahuan mereka dengan orang dewasa? Apakah kesannya?

Menonton sekarang: 24:44

Ahli panel bercakap tentang pengalaman dalam program mereka sendiri di mana belia dan dewasa dibawa bersama untuk bengkel AYSRH. Bastien menerangkan bengkel di mana ibu bapa dan belia, bersama-sama dengan pihak ketiga yang neutral, secara terbuka membincangkan pengalaman seksual mereka dan berkongsi nasihat. Beliau mengulas bahawa jenis bengkel ini pada mulanya janggal untuk peserta, tetapi ia menyediakan ruang untuk ibu bapa dan belia untuk mengadakan perbualan yang membina tentang topik kesihatan seksual yang penting. Picho Keronyai menerangkan bagaimana membenarkan golongan muda mengetuai pembentangan pendidikan di sekolah telah mengubah pemikiran ramai orang dewasa dalam komuniti mereka. Secara khusus, dia menerangkan program drama di mana pelajar menyampaikan topik yang sering ditinggalkan dalam kurikulum sekolah, seperti keganasan berasaskan jantina dan pengurusan kebersihan haid. Program ini memberi pencerahan kepada ramai guru di sekolah.

"Apabila kita mengubah cara berfikir anak muda sebagai 'masalah' untuk melihat mereka sebagai generasi masa depan yang perlu dipupuk dan dibangunkan, maka orang dewasa menjadi lebih menghargai beberapa program ini."

Pauline Picho Keronyai

Apakah struktur yang disediakan untuk memastikan kemampanan dalam aktiviti bersama jaguh belia? Bagaimanakah kami mengintegrasikan PYD ke dalam sistem kami?

Menonton sekarang: 30:21

Penceramah membincangkan bagaimana memastikan kemampanan dengan PYD terus menjadi cabaran tetapi menekankan keperluan untuk perkongsian komuniti sebagai cara untuk mengukur dan mengekalkan pengaturcaraan PYD. Dr. Lerner menerangkan bagaimana terdapat kekurangan penyelidikan yang mengelilingi kemampanan, dan jurang dalam literatur ini menyebabkan ramai pengamal tanpa panduan tentang cara mengintegrasikan program mereka ke dalam struktur yang lebih besar. Picho Keronyai menyuarakan sentimen ini dan bercakap tentang bagaimana semua pihak berkepentingan mesti terlibat melalui perkongsian pelbagai sektor, termasuk sekolah, bidang kesihatan dan pemimpin agama.

"Jika anda boleh mencipta perkongsian, dan melalui penilaian menunjukkan bahawa program mengubah kehidupan kanak-kanak menjadi lebih baik, itu adalah cara untuk skala dan kemampanan."

Dr Richard M. Lerner
Youth champions gather to discuss challenges they and their peers encounter when trying to advocate for sexual and reproductive health and rights in their communities. Credit: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment.
Juara belia berkumpul untuk membincangkan cabaran yang mereka dan rakan sebaya mereka hadapi apabila cuba menyokong kesihatan dan hak seksual dan reproduktif dalam komuniti mereka. Kredit: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment.

Mengapakah penunjuk PYD tidak dianggap sebagai laluan kepada hasil kesihatan yang kita semua cuba capai dengan AYSRH—peningkatan pengambilan kontraseptif, mengurangkan kehamilan remaja, dsb.?

Menonton sekarang: 35:48

Bastien bercakap tentang menavigasi jurang pengetahuan dalam pasukannya, kerana ramai orang tidak tahu apa itu PYD. Beliau menekankan kepentingan menyesuaikan sifat maklumat PYD kepada pihak berkepentingan khusus yang anda berinteraksi. Beliau menerangkan cara menyediakan contoh berasaskan bukti tentang cara PYD boleh memanfaatkan program tertentu, dan bukannya membincangkan faedah secara teori, bergema dengan penderma, peserta dan pembangun program. Dr. Lerner mengembangkan idea ini dan bercakap tentang bagaimana PYD perlu diselaraskan untuk memenuhi keperluan penduduk di mana ia dilaksanakan. Picho Keronyai bercakap tentang kejayaan yang berkaitan dengan penyebaran maklumat alat PYD yang berkesan kepada pekerja kesihatan.

"Melibatkan rakan kongsi adalah sangat penting dalam menyerlahkan cara PYD boleh merentasi organisasi, program, peringkat, dsb.

Kristely Bastien

Sejauh manakah pertubuhan bukan kerajaan dalam menggunakan PYD untuk mengemudi mitos dan salah tanggapan di kalangan wilayah tempat mereka beroperasi?

Menonton sekarang: 41:27

Penceramah menekankan kepentingan mendidik pemimpin masyarakat untuk memerangi salah tanggapan. Picho Keronyai menyebut bagaimana pemimpin tempatan sering bertindak sebagai penghalang kepada penyediaan berkesan kesihatan seksual dan reproduktif dalam banyak komuniti dan menerangkan cara programnya menganjurkan latihan untuk pemimpin tempatan untuk mendidik mereka tentang faedah AYSRH. Bastien menerangkan bagaimana menangani mitos dibina ke dalam kurikulum programnya; belia akan menangani pengamal penjagaan kesihatan tentang salah tanggapan yang mereka telah dengar dan pengamal akan menggunakan kredibiliti serta maklumat fakta mereka untuk membongkar mitos ini.

“Ia benar-benar datang daripada jurang pengetahuan dalam komuniti kita; jika kita tidak menanganinya, maka kita akan terus menghadapi cabaran ini dari segenap penjuru negara dan komuniti kita.”

Pauline Picho Keronyai

Jelaslah bahawa kepercayaan adalah penting untuk kejayaan pelaksanaan PYD. Apakah beberapa cara yang anda fikir kami boleh memudahkan kepercayaan dalam ruang semasa bekerja dengan belia?

Menonton sekarang: 45:48

Picho Keronyai membincangkan kepentingan menggunakan rangka kerja PYD untuk membina kepercayaan; beliau menerangkan bagaimana belia mereka bentuk program mereka sendiri membolehkan mereka lebih mempercayai orang dan perkhidmatan yang mereka terima. Beliau juga menekankan bagaimana kualiti perkhidmatan adalah penunjuk penting sama ada belia akan memilih untuk kembali kepada pembekal, dan bahawa mereka perlu mempercayai bahawa mereka tidak akan dirugikan oleh produk atau perkhidmatan yang diberikan kepada mereka. Bastien mengulas bahawa PYD tidak seharusnya dianggap hanya sebagai senarai semak perkara yang perlu dilakukan; adalah penting untuk mendengar secara aktif kepada belia dan mengutamakan maklum balas mereka sepanjang pengaturcaraan PYD. Beliau menyebut bahawa hanya menghadiri satu mesyuarat sahaja tidak mencukupi, dan menyatakan bahawa konsistensi dalam PYD adalah penting untuk membina kepercayaan.

Apakah beberapa cara untuk benar-benar mengekalkan dan menggabungkan penglibatan belia yang bermakna?

Menonton sekarang: 57:03

Bastien menyatakan bahawa adalah penting untuk menilai secara konsisten cara program anda melaksanakan PYD dan mengumpul data mengenai keberkesanannya. Beliau menyifatkan bahawa PYD ialah strategi kolaboratif dan adalah perlu untuk berkomunikasi dengan program lain untuk membandingkan dan menyelaraskan matlamat dan pendekatan program. Dr. Lerner menyuarakan sentimen Bastien dan menambah bahawa PYD yang berjaya tertumpu pada pembinaan hubungan positif antara belia dan mentor dalam PYD.

"Anda memerlukan hubungan perkembangan positif yang dikekalkan dan ditandai dengan kepercayaan dan pengesahan bersama."

Dr Richard M. Lerner

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan lima tema, dengan empat hingga lima perbualan setiap modul, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri kelima dan terakhir kami, "Aliran Muncul dan Pendekatan Transformasi dalam AYSRH," bermula pada 14 Oktober 2021. Sesi akan datang akan menumpukan pada meningkatkan program AYSRH dan membina perkongsian yang saling mempercayai dengan remaja dan belia. Daftar disini!

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari Julai 2020 hingga September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari November 2020 hingga Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari Mac 2021 hingga April 2021 dan memfokuskan pada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Siri keempat kami bermula pada Jun 2021 dan berakhir pada Ogos 2021 dan memfokuskan untuk mencapai populasi belia utama di AYSRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Jill Litman ialah seorang senior di University of California, Berkeley yang mempelajari Kesihatan Awam. Dalam bidang ini, dia amat meminati kesihatan ibu dan keadilan reproduktif. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim luruh 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.