Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 5 minit

Perancangan Keluarga Praperkahwinan dan Kaunseling Kesihatan Reproduktif di Bangladesh

Membantu Belia Membuat Pilihan Hidup Bermaklumat


Bangladesh mempunyai kadar perkahwinan kanak-kanak tertinggi di Asia. Perkahwinan awal membawa kepada kualiti hidup yang lebih buruk bagi kanak-kanak perempuan. Ia memudaratkan agensi dan keupayaan mereka untuk mendapatkan atau meneruskan pendidikan. Jadi, untuk meningkatkan kualiti hidup pasangan muda dan menggalakkan mereka membuat keputusan termaklum, Pusat Program Komunikasi Bangladesh (BCCP) bekerjasama dengan Direktorat Jeneral Perancang Keluarga untuk memperkenalkan Buku Panduan Kaunseling Praperkahwinan (PMC) kebangsaan.

Bangladesh mempunyai kadar perkahwinan kanak-kanak tertinggi di Asia dan kadar keempat tertinggi di seluruh dunia dengan 51% wanita muda berkahwin sebelum umur 18 tahun. Terdapat 38 juta pengantin kanak-kanak di Bangladesh, 13 juta daripadanya berkahwin sebelum mereka berumur 16 tahun. Perkahwinan kanak-kanak adalah punca sekurang-kurangnya 75% kelahiran sebelum seorang gadis berumur 18 tahun. Seorang gadis yang berkahwin pada usia 13 tahun juga akan mempunyai 26% lebih ramai anak sepanjang hayatnya daripada seorang gadis yang berkahwin di 18 atau lebih baru. Kadar perkahwinan kanak-kanak yang tinggi ini telah menyumbang kepada kadar kesuburan Bangladesh yang terbantut, yang telah kekal pada 2.3 selama 10 tahun yang lalu.

Perkahwinan awal juga membawa kepada kualiti hidup yang lebih buruk. Kanak-kanak perempuan yang berkahwin awal kurang kuasa membuat keputusan dan lebih berkemungkinan buta huruf atau tercicir dari sekolah. Mereka mempunyai penyertaan dan pendapatan tenaga buruh yang lebih rendah, kurang kawalan ke atas aset isi rumah, dan kurang agensi dalam kehidupan seksual dan reproduktif mereka. Tiga puluh satu peratus daripada gadis-gadis muda ini berkahwin dengan lelaki yang berumur 10 tahun atau lebih daripada mereka. Mereka berisiko tinggi terhadap keganasan, eksploitasi dan penderaan. Kanak-kanak perempuan yang berkahwin lebih awal mengalami kadar kekurangan zat makanan, pengasingan, kemurungan, pengabaian dan keganasan rumah tangga yang lebih tinggi, yang kesemuanya mencetuskan kadar kematian ibu dan morbiditi yang lebih tinggi daripada kanak-kanak perempuan yang berkahwin selepas umur 18 tahun.

“Perkahwinan awal juga membawa kepada kualiti hidup yang lebih buruk. Kanak-kanak perempuan yang berkahwin awal kurang kuasa membuat keputusan dan lebih berkemungkinan buta huruf atau tercicir dari sekolah.”

Bagi meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan pasangan muda dan menggalakkan mereka membuat keputusan termaklum tentang kehamilan, pihak Pusat Program Komunikasi Bangladesh (BCCP) bekerjasama dengan Direktorat Jeneral Perancang Keluarga untuk memperkenalkan Buku Panduan Kaunseling Praperkahwinan (PMC) kebangsaan.

Buku Panduan Kaunseling Sebelum Perkahwinan untuk Belia

Direktorat Jeneral Perancang Keluarga memperkenalkan Buku Panduan PMC untuk mengurangkan salah tanggapan dalam kalangan belia yang merancang untuk berkahwin. Buku Panduan, yang penontonnya belum berkahwin remaja antara umur 17 dan 18, mengajar lelaki dan perempuan bagaimana untuk mengintegrasikan perancangan keluarga dan prinsip kesihatan reproduktif (FP/RH) ke dalam kehidupan mereka.

PMC Guidebook Cover Page

Muka Depan Buku Panduan PMC

Buku panduan PMC bertujuan untuk meningkatkan usia perkahwinan dan memperkasakan pasangan untuk membuat keputusan termaklum untuk menangguhkan kehamilan awal dan menjarakkan kehamilan mereka dengan selamat, mengikut garis panduan masa dan jarak yang sihat.

Panduan ini menekankan komunikasi pasangan yang sihat untuk membantu pasangan menyelesaikan salah faham dan potensi konflik tentang FP/RH menggunakan pengetahuan yang betul tentang kesihatan reproduktif. Faedah lain kemahiran komunikasi yang lebih kukuh termasuk kemahiran menyelesaikan konflik yang lebih sihat, mengurangkan kadar keganasan rumah tangga dan kehidupan suami isteri yang lebih bahagia secara keseluruhan. Matlamat utama inisiatif ini adalah untuk mengurangkan kematian ibu dan anak dengan mengurangkan keperluan yang tidak dapat dipenuhi untuk perkhidmatan FP/RH, seterusnya menurunkan kadar kesuburan.

Buku panduan itu sendiri akan digunakan untuk melatih pekerja barisan hadapan dan penyedia perkhidmatan yang melibatkan belia dalam pelbagai aspek sebelum perkahwinan kaunseling.

Perkhidmatan mencari belia akan dicapai untuk PMC melalui tiga titik sentuh utama: dalam komuniti (30%), di kolej dan universiti (60–70%), dan di tapak perkhidmatan (10%).

  • Group work presentation during the PMC guidebook first batch ToT attended by district and sub-district level GoB officials. Credit: BCCP

    Kredit: BCCP

    Di peringkat komuniti, Pembantu Kebajikan Keluarga (FWA) akan menasihati belia yang merancang untuk berkahwin dengan menjemput mereka dan keluarga mereka untuk menghadiri mesyuarat kaunseling sebelum perkahwinan berkelompok di halaman komunal. Selepas sesi tersebut, belia juga digalakkan untuk mengunjungi kemudahan perkhidmatan mereka untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan lanjut.

  • Pegawai peringkat Upazila (daerah kecil) akan mengaturkan empat siri sesi yang saling berkaitan di setiap kolej atau universiti di Upazila mereka untuk memberikan maklumat mengenai isu sebelum perkahwinan. Mereka juga akan menggalakkan pelajar datang ke kemudahan perkhidmatan tempatan mereka untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan lanjut.
  • Di tapak perkhidmatan, Pelawat Kebajikan Keluarga (FWV) dan Sub-Penolong Pegawai Perubatan Komuniti (SACMO) akan menasihati belia yang mendapatkan bimbingan PMC.

Kemajuan hingga kini

Sehingga kini, buku panduan itu telah diperkenalkan di bahagian Mymensingh (terdiri daripada beberapa daerah). Mymensingh dipilih kerana ia mempunyai tahap kehamilan awal yang paling tinggi. Dengan pembiayaan daripada Kerajaan Bangladesh, Pusat Program Komunikasi Bangladesh dan yang dibiayai oleh USAID Projek Komunikasi Perubahan Sosial dan Tingkah Laku (SBCC) Ujjiban telah mengarahkan 75 jurulatih jurulatih di Mymensingh, yang seterusnya telah melatih 750 pekerja barisan hadapan dan penyedia perkhidmatan.

Pengenalan secara beransur-ansur buku panduan PMC dimasukkan dalam pelan pembangunan sektor lima tahun kerajaan; ia akan diperkenalkan di tujuh bahagian yang tinggal pada tahun 2022. Pengguna berdaftar boleh mengakses buku panduan PMC di Bangla di laman web BCCP eLearning https://www.bdsbcc.org/.

Mymensingh division PMC guidebook TOT inauguration by the Director-FP. Credit: BCCP
Kredit: BCCP
Group work during the PMC guidebook TOT 1st batch. Credit: BCCP
Kredit: BCCP

Strategi Advokasi yang Membawa kepada Kerajaan Mengendors dan Memiliki Inisiatif

Projek Ujjiban secara konsisten menyokong kepentingan menjangkau remaja Bangladesh sebelum berkahwin untuk menyediakan mereka dengan lebih baik untuk merancang keluarga dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Dalam perbualan dengan pemimpin kerajaan, projek itu membangkitkan isu kadar kesuburan yang tidak stabil, kelaziman kontraseptif dan keperluan yang tidak terpenuhi, menunjukkan bagaimana menangani keperluan belia akan membantu meningkatkan umur minimum perkahwinan—menundakan perkahwinan dan kehamilan pertama.

Sangat membantu bahawa BCCP, melalui projek Ujjiban, adalah sebahagian daripada pengukuhan sistem kapasiti SBCC kerajaan Bangladesh dan telah bekerjasama rapat dengan mereka. BCCP membantu membentuk lima peringkat jawatankuasa untuk mengurus, melaksana dan memantau aktiviti SBCC, dan dapat memotivasikan pihak berkuasa peringkat pusat/direktori untuk membangunkan dan meluluskan inisiatif buku panduan PMC. BCCP juga dapat membantu kerajaan mereka bentuk kurikulum sekolah kesihatan, populasi dan pemakanan bersepadu. Kurikulum sekolah dan buku panduan PMC adalah sebahagian daripada dorongan yang lebih besar untuk menangani keperluan kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia di Bangladesh.

Mencapai Belia dan Mengurus Kualiti Hidup

Walaupun tidak berkaitan dengan Buku Panduan PMC, kurikulum kebangsaan baharu akan memberikan remaja maklumat asas untuk membantu mereka memahami PMC dengan lebih mudah.

Unveiling of the cover of school health curriculum (SHPNE package) by the Director Generals, Additional Secretaries and USAID-OPHNE’s Deputy Team Lead. Credit: BCCP

Kredit: BCCP

Pada Januari 2022, the Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Keluarga merasmikan kurikulum sekolah bersepadu yang komprehensif mengenai kesihatan, penduduk, dan pemakanan. Kurikulum baharu ini akan digunakan secara serentak oleh jabatan Kesihatan, Perancangan Keluarga dan Pemakanan serta dalam kalangan pertubuhan bukan kerajaan di seluruh Bangladesh.

Kurikulum ini terdiri daripada 23 sesi mengenai kesihatan, kependudukan, dan pemakanan untuk pelajar di sekolah menengah berumur antara 11 hingga 15 tahun, yang akan mengambil bahagian sebagai sebahagian daripada aktiviti kokurikulum mereka.

Pengambilan Utama

Adalah penting untuk mengenal pasti keperluan belia dan memadankannya dengan inisiatif yang boleh dilaksanakan yang telah menunjukkan kejayaan dalam konteks lain. Bersedia dengan bukti adalah penting untuk membuat hujah yang kukuh bahawa perubahan tingkah laku yang berjaya adalah mungkin. Kerjasama rapat dengan bahagian kerajaan utama dan pusat tumpuan, serta memahami keperluan yang lebih besar bagi sesebuah negara dan kepimpinannya, membantu dalam mereka bentuk inisiatif yang akan menghasilkan pembelian. Kegigihan adalah perlu; memerlukan masa dan penglibatan berterusan untuk menarik perhatian kepada perkahwinan kanak-kanak dan isu-isu lain yang dialami oleh belia dan campur tangan yang menanganinya. Adalah penting untuk mengintegrasikan campur tangan ini ke dalam usaha yang lebih besar, dengan itu menambah dan mempertingkatkan sistem dan usaha sedia ada.

Untuk lebih lanjut tentang cara memenuhi keperluan FP/RH belia, lihat di Menghubungkan Perbualan siri.

A woman at a health center in Bangladesh
Pranab Rajbhandari

Pengurus Negara, TINDAKAN Terobosan Nepal, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Pranab Rajbhandari ialah pengurus negara/penasihat perubahan tingkah laku sosial kanan (SBC) untuk CCP/ Breakthrough ACTION Nepal. Beliau adalah ketua parti untuk projek Pengukuhan Sistem SBC dari 2018–2020, timbalan ketua parti/penasihat SBCC untuk projek Kolaboratif Kapasiti Komunikasi Kesihatan (HC3) Nepal dari 2014–2017, dan mengetuai pasukan SBC untuk CCP dalam Projek Suaahara dari 2012–2014. Dari 2003–2009, beliau bersama projek ASHA dan IMPACT yang dibiayai oleh USAID 360 dalam pelbagai peranan sebagai pakar komunikasi, ketua pasukan program/penasihat SBCC dan pegawai program. Beliau telah berunding secara bebas di peringkat nasional dan antarabangsa untuk projek USAID, PBB, dan GIZ. Beliau memegang ijazah Sarjana dalam Kesihatan Awam dari Universiti Mahidol, Bangkok, dan ijazah Sarjana dalam Sosiologi dari Michigan State University, Michigan.

AK Shafiqur Rahman

Penasihat Integrasi Projek, Program Pusat Komunikasi Bangladesh (BCCP)

En. Shafiqur Rahman ialah pakar komunikasi perubahan tingkah laku (BCC) berpengalaman, dengan lebih 30 tahun pengalaman peringkat kanan secara progresif dalam mengkonseptualisasikan, mereka bentuk, melaksana, menyelaras dan memantau komunikasi strategik, mobilisasi komuniti dan campur tangan pembinaan kapasiti SBCC untuk pembangunan antarabangsa dan negara agensi di Bangladesh. Pada masa ini bekerja dengan Bangladesh Centre for Communications Programs, En. Rahman telah bertanggungjawab untuk perancangan strategik dan bimbingan kepada pasukan projek, TA peringkat GoB dan rakan kongsi NGO dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan tadbir urus yang baik, dengan kepakaran khas dalam perancangan keluarga/reproduktif kesihatan dan program lain yang menyasarkan wanita, gadis dan belia.

10.7K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial