Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 9 minit

Tumpuan pada Sambungan Rakyat-Planet: Dr. Joan Castro, PFPI


Dr. Joan L. Castro, MD, bukan sekadar profesional perubatan tetapi pemimpin berwawasan dalam misi untuk mengubah kesihatan awam di Filipina dan seterusnya. Sebagai Naib Presiden Eksekutif PATH Foundation Philippines Inc., sebuah organisasi yang terkenal dengan dedikasinya untuk memajukan ekuiti dan inovasi kesihatan, perjalanan beliau adalah bukti komitmen beliau untuk meningkatkan akses penjagaan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peranan beliau di PATH Foundation Philippines Inc. adalah transformatif. Sebagai Naib Presiden Eksekutif, beliau secara konsisten menunjukkan kepimpinan yang luar biasa, komitmen yang mendalam terhadap misi organisasi, dan visi untuk masa depan yang lebih sihat. Kepakaran dan advokasi Dr. Castro telah memainkan peranan penting dalam memacu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kebolehcapaian dan kualiti penjagaan kesihatan. 

Dr. Castro telah memperjuangkan penyelesaian penjagaan kesihatan untuk menangani cabaran kesihatan yang mendesak di Filipina, terutamanya yang menjejaskan populasi yang kurang mendapat perkhidmatan. Pendekatan inovatif dan usaha kolaboratif beliau telah membawa perubahan positif yang ketara, memastikan misi organisasi bergema dengan keperluan komuniti yang dilayaninya. Strategi inovatif dan usaha kerjasama beliau telah membuat perbezaan yang ketara dalam kesihatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, pendidikan kesihatan dan penglibatan masyarakat. 

Dia bukan sahaja seorang pengamal penjagaan kesihatan tetapi seorang tokoh yang memberi inspirasi yang mendorong orang lain untuk menyertai usaha mencapai masyarakat yang lebih sihat. Dedikasinya kepada misi PATH Foundation Philippines Inc. berfungsi sebagai cahaya panduan, memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja secara kolektif bagi perubahan yang bermakna. Visi, kepakaran dan komitmennya yang tidak berbelah bahagi terus membuka jalan kepada komuniti yang lebih sihat dan menjanjikan di Filipina dan seterusnya. Kami telah menemu bual Dr. Joan L. Castro, MD sebagai pemimpin transformatif dan profesional penjagaan kesihatan yang berdedikasi untuk membentuk semula kesihatan awam. Berikut adalah transkrip perbincangan temu bual:

Bolehkah anda memperkenalkan diri anda secara ringkas, termasuk kedudukan dan organisasi anda?

Joan Castro: Saya seorang doktor perubatan mengikut profesion dan kini memegang jawatan sebagai Naib Presiden Eksekutif di PATH Foundation Philippines Incorporated (PFPI). PFPI ialah sebuah organisasi yang berpangkalan di Filipina yang pada mulanya bermula sebagai ahli gabungan Program untuk Teknologi yang Sesuai dalam Kesihatan pada tahun 1992. Kami memberi tumpuan untuk melaksanakan program HIV/AIDS selama 10 tahun pada masa itu. Pada tahun 2004, kami menjadi organisasi bebas dan sejak itu telah melaksanakan program kami sendiri. Misi kami di PFPI adalah untuk meningkatkan kesihatan, mengurangkan kemiskinan, dan menggalakkan pembangunan mampan alam sekitar. Kami melaksanakan program dalam dan merentas sektor, seperti perintis penduduk bersepadu dan inisiatif pengurusan sumber pantai di Filipina.

Woman conservation farmer walking through ankle-deep water carrying plants in the Philippines.
Petani pemuliharaan wanita mengharungi air sedalam buku lali membawa tumbuhan pemuliharaan di Filipina.

Apakah yang telah mendorong anda dan organisasi anda ke arah pendekatan merentas sektor kesihatan dan alam sekitar dan pembangunan ini?

Kami bermula sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan program kesihatan khususnya Projek Pengawasan dan Pendidikan AIDS untuk mencegah dan mengawal HIV/AIDS selama 10 tahun. Dan kemudian kami melihat masalah akar yang lain. Soalan yang ditanya seperti apakah isu sosial dan ekonomi yang dialami dengan populasi yang bekerja dengan kami, lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki dan pekerja seks, sebagai contoh? Dan apakah yang berlaku dengan perubahan daripada berhijrah dari persekitaran luar bandar di mana populasi berasal? Apakah kesukaran dengan sumber pendapatan yang semakin berkurangan mereka bergantung kepada makanan dan sara hidup? Dalam mencari kehidupan yang lebih baik, mereka datang ke bandar. Kami bertemu mereka dalam program yang berfungsi untuk mendidik dan mencegah HIV/AIDS di bandar-bandar utama.

Beginilah cara kami beralih daripada pelaksanaan sektoral projek sektoral seperti program kesihatan, kepada menyepadukan sektor dengan melihat lebih mendalam kepada faktor punca. Kami dapat menangani isu-isu lain selain HIV/AIDS, perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif, seperti inisiatif pengurusan sumber pantai di kawasan biodiversiti yang kaya.

Menjadi organisasi 5013c bukan untung yang berdaftar dengan AS, merupakan sebahagian daripada inisiatif pembangunan kapasiti dan mekanisme yang kami ada sebagai ahli gabungan PATH. Status bukan untung membenarkan agensi pembiayaan swasta, seperti Yayasan Packard dan organisasi lain, menyokong kerja bersepadu kami.

Berkenaan kerja rentas sektor, pada masa ini kami sedang melaksanakan inisiatif pengurusan perikanan yang membolehkan kami menggunakan pendekatan kesihatan penduduk dan alam sekitar (PHE) apabila kami mampu. Kami dapat meluaskan rangkaian kami dan meluaskan asas pembiayaan kami, yang membolehkan kami melakukan kerja dalam kedua-dua sektor kesihatan dan dalam kawasan pengurusan sumber pantai. Inisiatif pengurusan perikanan kami sudah memasuki tahun keenam. Kami mempunyai skop lanjutan untuk beberapa tahun lagi untuk mencapai kawasan lain. Anda mungkin pernah mendengar bahawa Naib Presiden Amerika Syarikat datang ke Filipina pada November lalu. Tapak yang dia lawati adalah salah satu laman web kami! Kerana kami bekerja dengan wanita, kami menganjurkan peluang untuk dia melawat dan bercakap dengan nelayan wanita yang melakukan kerja perikanan dan menjual ikan kering. Ia adalah satu pengalaman yang istimewa.

Anda mempunyai latar belakang kesihatan. Anda seorang doktor perubatan. Bolehkah anda menyatakan lebih lanjut tentang cara minat, pembelajaran dan visi anda sendiri untuk kerja anda berkembang untuk merangkumi alam sekitar dan kawasan pemuliharaan. Apakah yang mempengaruhi anda?

Kursus pra-perubatan saya adalah dalam biologi, yang memberikan saya asas dalam sumber semula jadi. Kerjaya perubatan saya bermula sebagai Pegawai Perubatan di hospital, dan kemudiannya, saya mengalihkan tumpuan saya kepada HIV dan AIDS, yang mengkhusus dalam kesihatan awam. Peralihan ini membolehkan saya melihat penjagaan kesihatan dari perspektif yang berbeza. Kesihatan awam mengkaji faktor yang lebih luas yang boleh mencegah dan mengawal penyakit, terutamanya dalam kalangan populasi terpinggir. Ia menawarkan jenis kepuasan yang berbeza, kerana ia menekankan menangani faktor asas yang menyumbang kepada kesihatan dan kesejahteraan. Pendekatan holistik ini menarik minat saya dan membawa saya untuk meneroka sektor lain di luar perubatan klinikal.

Apabila peluang untuk menyepadukan sektor muncul pada awal tahun 2000-an, saya telah bersedia untuk menyumbang. Saya menyedari bahawa kesihatan manusia dan ekosistem saling berkaitan. Pendekatan PHE, yang kami gunakan dalam inisiatif perikanan dan komuniti kami, mengurangkan ancaman terhadap biodiversiti dan menangani ketidakamanan makanan, yang membawa kepada peningkatan kesihatan dan pemakanan komuniti. Kami juga menangani isu berkaitan jantina dengan bekerjasama dengan wanita mengenai kesihatan, perancangan keluarga dan kesihatan seksual dan reproduktif.

Latar belakang kesihatan saya telah membolehkan saya menawarkan nilai tambah dalam sektor seperti perikanan dan pemuliharaan. Sebagai contoh, kami baru-baru ini menerbitkan kertas kerja yang mengkaji nilai sumber marin yang lebih luas di Laut Filipina Barat, serta keselamatan makanan dan pemakanan. Pendekatan PHE menyediakan perspektif yang luas dan komprehensif yang masuk akal secara logik dan konseptual. Saya berharap lebih ramai orang akan mula menerapkannya kerana ia sejajar dengan kesalinghubungan kesihatan dan alam sekitar.

Bolehkah anda bercakap tentang kepentingan perkongsian dalam kerja anda dan terangkan bagaimana rupa proses bekerja dengan rakan kongsi?

Sistem tadbir urus di Filipina tidak berpusat, melibatkan kerja di peringkat nasional dan subnasional, dan sebahagian besar daripada kerja ini memerlukan perkongsian dengan entiti kerajaan, sektor swasta dan CSO. PFPI secara konsisten bekerjasama dengan institusi kerajaan tempatan, dengan unit kerajaan tempatan berfungsi sebagai unit tadbir urus asas di negara ini. Penglibatan kami melibatkan kerjasama dengan kepimpinan tempatan. Sebagai sebuah organisasi, kami menyedari bahawa kehadiran kami bukan untuk jangka panjang, sebaliknya untuk tempoh yang singkat. Oleh itu, kami mengutamakan kemampanan sejak fasa perancangan kerja kami dan sentiasa menyasarkan pemilikan tempatan terhadap inisiatif yang diperkenalkan. Di sinilah perkongsian di peringkat komuniti berperanan. Kami bekerjasama rapat dengan unit kerajaan tempatan, CSO dan pihak berkepentingan yang berkaitan, meningkatkan kapasiti mereka—baik teknikal dan operasi—untuk tugas seperti penilaian, perancangan, pelaksanaan dan pemantauan.

Pendekatan yang sama digunakan untuk perkongsian kami dengan organisasi rakyat, seperti pertubuhan nelayan, belia dan wanita. Kami membina struktur komuniti sedia ada, satu aspek penting untuk mencapai pemerkasaan komuniti dan mengekalkan keuntungan perkongsian kami.

Apabila melaksanakan program kami, mewujudkan kepercayaan dalam komuniti adalah sangat berharga. Dalam kes di mana kami baru di kawasan, kami memulakan perkongsian dengan organisasi yang sudah dipercayai dan biasa digunakan oleh masyarakat. Perkongsian ini telah membolehkan kami mempengaruhi dasar secara berkesan melalui kerja advokasi, terutamanya dengan unit kerajaan tempatan, mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk perubahan tingkah laku di kalangan individu dan komuniti.

Kami juga bekerjasama dengan pelbagai sektor. Sebagai contoh, dalam kerja pemuliharaan pantai dan marin kami, kami bekerjasama dan memanfaatkan sumbangan daripada agensi negara yang sudah aktif dalam komuniti. Memandangkan pembiayaan selalunya tidak mencukupi untuk menangani isu yang berakar umbi, kami menyedari peranan penting yang dimainkan oleh perkongsian dan kerjasama. Ini merupakan kesedaran yang jelas bagi pelaksana program bahawa perkongsian memberikan kelebihan dari segi usaha menyatukan dan mensinergikan, tidak kira sama ada program tersebut adalah jangka pendek atau jangka panjang, atau pembiayaan adalah besar atau terhad. Selaras dengan visi kepimpinan tempatan adalah satu lagi komponen penting. Jelas sekali bahawa setiap orang berkongsi matlamat untuk mengurangkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan sistem untuk menyediakan semua ahli komuniti akses kepada perkhidmatan ekosistem yang boleh ditawarkan oleh sumber semula jadi yang sihat. Wawasan yang dikongsi ini menjadikan kerjasama lebih mudah, kerana semua pihak berkepentingan menyumbang kepada matlamat dan aspirasi komuniti dan isi rumah yang sama.

Kami biasanya mendekati kesejahteraan di peringkat isi rumah sebagai unit asas perkongsian, bersama individu. Sebagai contoh, apabila bekerja dengan wanita, kita sering mendengar mereka menyatakan keinginan untuk pasangan dan suami mereka mempunyai peluang yang sama untuk mencari rezeki apabila ditawarkan. Isi rumah adalah unit yang bersatu padu, dan apabila bekerja dengan belia, mereka sering mempengaruhi ibu bapa mereka untuk mengubah tingkah laku mereka atau memberikan sokongan untuk mengekalkan perubahan positif. Bekerja dengan isi rumah tidak dapat dielakkan kerana dinamik struktur keluarga, perhubungan dan rangkaian memainkan peranan yang penting. Dengan menjangkau isi rumah, kami juga berhubung dengan rangkaian belia dan wanita yang lebih luas.

Pengajaran penting yang saya pelajari daripada bekerja merentasi pelbagai sektor ialah prinsip asas tertentu boleh digunakan secara universal. Pendekatan pendidikan rakan sebaya yang terbukti berkesan dalam program HIV/AIDS kami juga membuahkan hasil yang positif dalam program pemuliharaan. Pendidikan rakan sebaya memanfaatkan rangkaian sedia ada dalam setiap unit keluarga. Dalam program kami, kami mempertimbangkan kedua-dua struktur formal dan tidak formal dan bekerjasama dengan sistem kerajaan sedia ada untuk menggalakkan kemampanan dan mempengaruhi perubahan dasar. Semasa kami melaksanakan program kami, kami menyasarkan untuk meningkatkan struktur dengan teknologi dan pembelajaran baharu. Program kami pada asasnya berfungsi sebagai pemangkin untuk aspirasi kerajaan dan isi rumah. Mereka memperkasakan institusi, isi rumah dan individu sedia ada untuk beroperasi secara bebas, dilengkapi dengan pengetahuan, teknologi dan alatan yang disediakan melalui sokongan projek dan sumbangan penderma. Pendekatan ini menghasilkan situasi menang-menang untuk semua yang terlibat.

Woman conservation farmer in ankle-deep water planting conservation plants.
Wanita di dalam air sedalam buku lali menanam tumbuhan pemuliharaan di Filipina.

Apakah antara cabaran paling ketara yang anda hadapi dalam kerja anda mengenai program kesihatan dan persekitaran bersepadu, dan bagaimanakah PFPI menangani cabaran ini?

Sambutan saya terhadap cabaran ini bukanlah unik; ia berkisar tentang isu pembiayaan paip dapur dan sistem pengaturcaraan. Cabarannya terletak pada mempengaruhi proses pemikiran, perancangan dan belanjawan untuk mempertimbangkan hubungan konseptual antara sektor. Ini meliputi strategi operasi untuk menyepadukan sektor dengan berkesan. Pendekatan Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) beroperasi di persimpangan sains dan seni. Kami merebut setiap peluang yang ada untuk menyepadukan merentasi program, rancangan dan dasar.

Satu lagi cabaran utama ialah membina dan mengekalkan komuniti amalan untuk PHE, serta memupuk juara merentasi pelbagai sektor. Pendekatan antara generasi ini penting untuk memanfaatkan kekuatan sektor yang berbeza dan untuk membina pengetahuan sedia ada sambil memperoleh pandangan baharu.

Cabaran penting dalam menyepadukan sektor ialah keperluan untuk menggabungkan pendekatan berasaskan bukti dengan langkah praktikal yang mencerminkan cara hidup masyarakat. Penggabungan sains dan seni ini penting untuk pelaksanaan yang berkesan.

Berkenaan kerja inovatif dalam bidang kesihatan dan persekitaran bersepadu, satu projek di bawah Program Hak IKAN USAID patut diberi perhatian. Kami menyokong wanita dalam komuniti orang asli untuk menguruskan spesies bivalve tertentu dan habitatnya. Lazimnya, pengurusan kawasan perlindungan marin didominasi oleh lelaki,

dan apabila wanita terlibat, peranan mereka selalunya berkisar pada tugas kesetiausahaan dalam jawatankuasa. Walau bagaimanapun, analisis jantina kami mendedahkan bahawa sumbangan wanita kepada sektor perikanan sering disembunyikan, walaupun hakikatnya mereka memainkan peranan penting seperti mengeringkan dan menjual ikan dan menguruskan aktiviti sebaik nelayan pulang ke rumah. Walaupun tumpuan cenderung kepada nelayan, wanita lebih selesa bekerja di persekitaran berhampiran pantai, seperti bakau, rumput laut dan dataran lumpur, kerana mereka boleh bertindak balas terhadap isu di rumah dengan mudah.

Projek dengan orang asli ini bermula apabila wanita menyatakan minat mereka untuk menguruskan sumber itu sendiri kerana ketersediaan bivalvia dan moluska yang semakin berkurangan. Kami bekerjasama dengan Program Hak FISH USAID, di mana PFPI bertindak sebagai pelaksana utama dalam Kumpulan Pulau Calamianes. Kerjasama ini membawa kepada penubuhan kawasan pantai yang diuruskan oleh wanita asli yang pertama, bertujuan untuk melindungi bivalvia dan habitat berkaitan yang menyokong makanan dan mata pencarian mereka. Inisiatif ini telah berkembang, dan kami kini mempunyai 11 kawasan yang diuruskan oleh wanita dalam tapak program kami.

Sebagai tambahan kepada kerja pemuliharaan kami dengan wanita, PFPI memudahkan pembentukan rangkaian jantina yang menangani pelbagai isu, termasuk kesihatan, keselamatan makanan, keperluan perancangan keluarga yang tidak terpenuhi, dan cabaran yang dihadapi oleh keluarga yang lebih besar dalam menangani isu seperti perubahan iklim dan pengurangan ikan. sumber.

Satu lagi amalan inovatif dalam organisasi kami telah diilhamkan oleh tradisi keluarga ahli pasukan. Bapanya, seorang doktor gigi dan pencinta alam sekitar, mempunyai tradisi unik menanam pokok setiap kali anak dilahirkan dalam keluarga. Kami mengamalkan amalan ini dalam program kami. Wanita di kawasan program kami melindungi kawasan yang ditetapkan di mana setiap keluarga, selepas kelahiran seorang kanak-kanak, menanam pokok. Amalan ini membolehkan kita memantau secara fizikal bilangan kanak-kanak yang dilahirkan di kawasan itu sambil menyemai nilai-nilai penjagaan sejak kecil lagi. Ia melambangkan kehidupan, kesihatan dan pemuliharaan, dan kami merujuknya sebagai "bakau kembar." Amalan ini adalah contoh bagaimana kami secara semula jadi menggabungkan perspektif kesihatan dan dinamik penduduk ke dalam projek perikanan kami yang sedia ada.

Apakah antara pencapaian PFPI selama ini yang paling anda banggakan?

Satu pencapaian yang menyerlah ialah projek perintis dalam pengurusan penduduk bersepadu dan sumber pantai. Projek ini meletakkan asas untuk pendekatan bersepadu, bukan sahaja dalam negara tetapi juga di kawasan lain. Pengajaran dan strategi yang kami bangunkan semasa projek ini terus membimbing kerja kami dan telah mencetuskan minat daripada lebih banyak projek, negara dan sektor. Pada mulanya dirancang sebagai projek tujuh tahun, ia akhirnya berjalan lebih lama daripada yang dijangkakan kerana kepentingannya. Melalui usaha ini, kami telah melihat peningkatan semangat dan penglibatan dengan pendekatan bersepadu dalam pelbagai bidang.

Apakah beberapa pengajaran penting yang telah anda pelajari melalui pengalaman anda dalam kerja merentas sektor?

Satu cabaran utama ialah sistem pembiayaan dan pengaturcaraan paip dapur yang boleh mengehadkan integrasi rentas sektor. Mempengaruhi proses perancangan, belanjawan dan operasi untuk mempertimbangkan hubungan sektoral dan integrasi antara sektor masih mencabar. Walau bagaimanapun, pendekatan PHE menangani cabaran ini dengan berkesan, tetapi ia memerlukan advokasi dan tindakan berterusan untuk melaksanakan penyelesaian merentas sektor.

Cabaran lain ialah keperluan untuk membina komuniti amalan dan juara untuk PHE daripada pelbagai sektor. Membangunkan kepimpinan antara generasi yang memanfaatkan kekuatan sektor yang berbeza adalah penting untuk kerja merentas sektor yang berkesan.

Selain itu, penyepaduan sektor harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendekatan berasaskan bukti dan langkah praktikal yang sejajar dengan cara hidup masyarakat. Kesepaduan ini ialah sains dan seni.

Penyesuaian dan fleksibiliti dalam pendekatan juga penting, terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19 dan perubahan iklim. Kami telah belajar bahawa kami perlu responsif dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah sambil mengekalkan tumpuan kepada kesejahteraan masyarakat.

Akhir sekali, saya ingin mengetengahkan persidangan PHE akan datang yang dianjurkan oleh rangkaian PHE di Filipina pada Oktober tahun ini. Persidangan ini menghimpunkan komuniti amalan PHE setiap dua tahun, memberikan peluang untuk bekerjasama dan belajar daripada satu sama lain. Walaupun semasa pandemik, kami berjaya mengadakan persidangan PHE dalam talian dengan lebih seratus peserta. Komuniti PHE terus berkembang dan berkembang sebagai rangkaian longgar pelbagai sektor, menyediakan peluang berharga untuk kerjasama dan pembelajaran.

Kirsten Krueger

Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan, FHI 360

Kirsten Krueger ialah Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan untuk Kumpulan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global di FHI 360. Beliau pakar dalam mereka bentuk dan menjalankan aktiviti penggunaan bukti secara global dan di rantau Afrika untuk mempercepatkan penggunaan amalan berasaskan bukti melalui perkongsian rapat dengan penderma, penyelidik, pembuat dasar kesihatan dan pengurus program. Bidang kepakaran beliau termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, akses berasaskan komuniti kepada kontraseptif suntikan, perubahan dasar dan advokasi, dan pembinaan kapasiti.

Kiya Myers, MPS

Editor Urusan, Knowledge SUCCESS

Kiya Myers ialah Editor Urusan laman web Knowledge SUCCESS. Beliau sebelum ini merupakan Editor Urusan jurnal CHEST di American College of Chest Physicians tempat beliau bekerja untuk mengalihkan platform penyerahan manuskrip dan melancarkan dua jurnal dalam talian sahaja yang baharu. Beliau ialah Penolong Editor Urusan di American Society of Anesthesiologists, bertanggungjawab menyalin lajur "Sains, Perubatan dan Anestesiologi" yang diterbitkan setiap bulan dalam Anestesiologi dan memastikan pematuhan kepada dasar ulasan rakan sebaya oleh pengulas, editor bersekutu dan kakitangan editorial. Beliau memudahkan kejayaan pelancaran Podcast Darah pada tahun 2020. Berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kecil Podcast bagi Jawatankuasa Pembangunan Profesional untuk Majlis Editor Sains, beliau berjaya menjayakan pelancaran CSE SPEAK Podcast pada tahun 2021.