Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Pagpapatupad ng DMPA-SC Self-Injection sa Panahon ng COVID-19 sa Apat na Bansang Francophone


Noong Disyembre 21, 2020, nag-host ang Jhpiego, ang IBP Network, at ang Ouagadougou Partnership ng isang webinar sa mga high-impact approach para suportahan ang pagpapakilala at pagpapalaki ng self-injectable contraceptive, depot-medroxyprogesterone acetate-subcutaneous (DMPA-SC; brand name Sayana Press), sa Francophone family planning programs sa West Africa. Sa panahon ng sesyon, ibinahagi ng mga kinatawan mula sa Burkina Faso, Guinea, Mali, at Togo ang kanilang mga karanasan—mula sa mga estratehiya hanggang sa mga resulta, pati na rin ang mga hamon, mga aral na natutunan, at mga rekomendasyon. Ang mga hakbangin ng bansang ito ay ipinatupad bilang bahagi ng proyektong pangrehiyon ng Jhpiego Pagpapabilis ng Pag-access sa DMPA-SC na may suporta mula sa "Catalytic Opportunities Fund," isang inisyatiba na pinamamahalaan ng CHAI Foundation.

Na-miss mo ba ang webinar? Basahin ang aming recap sa ibaba o panoorin ang pagre-record at i-download ang mga slide ng pagtatanghal.

Ibuhos lire l'article en français, cliquez ici.

Présentateurs : Aguiebina Ouedraogo, Dr Siré Camara, Yalkouyé Haoua Guindo et Dr Madéleine TCHANDANA
Présentateurs : Aguiebina Ouedraogo, Dr Siré Camara, Yalkouyé Haoua Guindo at Dr Madéleine TCHANDANA

Mga Istratehiya sa Pag-iniksyon sa Sarili na May Mataas na Epekto

Ibinahagi ng mga tagapagsalita ang kanilang mga karanasan sa kung anong mga estratehiya ang ginamit ng kanilang mga proyekto upang ipakilala at palakihin ang paggamit ng DMPA-SC sa mga pangunahing distrito sa kani-kanilang mga bansa sa rural at urban na antas. Nakatuon ang mga estratehiyang ito sa pagbuo ng kapasidad ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at iba pang pangunahing aktor sa pampubliko at pribadong sistema. Higit na partikular, kasama sa mga estratehiyang ito ang:

  1. Pagsusulong para sa paglikha ng isang mapapagana na kapaligiran upang ipakilala ang DMPA-SC, kasama ang self-injection
  2. Pagbuo ng mga training kit, mga tool sa pamamahala at iba pang materyales, gaya ng mga gabay sa pagsasanay, mga manwal ng sanggunian ng provider, mga checklist, poster, mga tagubilin ng kliyente, at mga kalendaryo
  3. Pagbibigay ng mga health sites ng mga contraceptive na produkto, kabilang ang DMPA-SC
  4. Pagsasanay sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamaraan ng self-injection
  5. Pagbibigay ng gabay sa mga nagtitinda ng parmasya
  6. Pagbuo ng virtual at face-to-face na mga kasanayan ng mga pampubliko at pribadong tagapagbigay ng pasilidad ng kalusugan
  7. Pag-uugnay ng mga pribadong klinika/NGO kasama ang mga munisipal na kagawaran ng kalusugan
  8. Pagsubaybay pagkatapos ng pagsasanay at pangangasiwa
  9. Pagsubaybay at pagsusuri ng data sa pagpaplano ng pamilya

Ano ang mga Resulta?

Mga aral na natutunan

Lahat ng apat na bansa ay sumang-ayon na ang tagumpay ay hindi magiging posible kung wala ang kakayahang umangkop at pagpayag na lumipat bilang tugon sa pandemya ng COVID-19. Ang pag-aangkop sa mga pagsasanay sa isang virtual na format, pagpapatupad ng pag-follow-up pagkatapos ng pagsasanay mula sa malayo, at paglikha ng mga grupo ng WhatsApp ay mga epektibong alternatibo para sa pagbuo ng kapasidad at pagpapaunlad ng palitan ng pag-aaral sa mga provider na nag-aalok ng DMPA-SC. Bago ang bawat virtual na pagsasanay sa Guinea, namahagi ang mga organizer ng mga dokumento, tool, at materyales para mapadali ang pagsasanay. Sinabi ni Dr. Tchandana na ang Togo ay kumuha ng mga natutunan mula sa Rapid Response Mechanism (RRM) na proyekto ng FP2020. Nakatuon ang diskarteng ito sa pagbibigay ng malapit na tulong sa mga provider para sa pagpapakilala ng self-injection. Ang mga materyales sa komunikasyon, lalo na ang mga video, ay naging matagumpay din sa mga pagsasanay, dahil sumang-ayon ang mga kinatawan mula sa Burkina at Guinea ministries of health. Kasama sa iba pang mga halimbawa ang mga materyales tulad ng mga gabay ng mga tagapagsanay, mga manwal ng sanggunian, at mga tool sa pamamahala ng data.

Tinalakay ng mga kinatawan mula sa Guinea, Mali, at Burkina ang kahalagahan ng adbokasiya upang lumikha ng isang kapaligirang nagbibigay-daan para sa pagpapakilala ng DMPA-SC sa mga bansa. Kasama dito ang paglikha ng isang nakakapagpagana na kapaligiran kapwa sa antas ng pamahalaan upang matiyak ang pagkakaroon ng gabay at pamumuno, at sa mga kliyente upang makabuo ng pangangailangan para sa self-injection. Sa Burkina, ang isang aral na natutunan ay isaalang-alang ang pagganyak ng provider sa recruitment ng kliyente. Patuloy na nagtataguyod ang Mali para sa mga libreng serbisyo ng DMPA-SC.

Ang parehong mahalaga sa mga tuntunin ng pamamahala ng relasyon, natagpuan ng Guinea, ay ang ugnayan sa pagitan ng mga pribadong klinika at mga pangkat ng pamamahala sa kalusugan ng distrito upang mapadali ang pag-uulat ng data. Katulad nito, batay sa karanasan sa Mali, binigyang-diin ni Ms. Yalcouye ang kahalagahan ng pagtiyak ng pagkakaroon ng mga tool sa pag-input ng data at suporta sa pamamahala sa mga pampubliko at pribadong pasilidad. Para sa lahat ng apat na bansa, malinaw na ang pagsasanay at pangangasiwa sa pagpasok ng data at paggamit ng data para sa paggawa ng desisyon ay nag-ambag sa tagumpay ng mga proyekto.

Konklusyon: Dalawang Pagdulog, Apat na Bansa

Tulad ng sinabi ng moderator ng webinar na si Rodrigue Ngouana, ipinakilala ng Guinea at Mali ang DMPA-SC/self-injection sa antas ng lunsod na may ideya na maimpluwensyahan ng lungsod ang iba pang mga rehiyon ng bansa at magtataguyod ng isang kapaligiran na nakakatulong sa pagpapalawak ng pamamaraan sa hinaharap. Ang diskarte ng Burkina at Togo ay nakatuon sa pagpapalaki ng mga self-injectable sa iba't ibang rehiyon upang bigyang-daan ang mas malawak na pagpipilian ng mga paraan ng contraceptive. Sa pagbabago ng klima ng COVID-19, kinailangan ng apat na bansa na iakma ang kanilang mga diskarte sa pagpapatupad, kabilang ang pagsasanay at pagbabahagi ng kaalaman mula sa malayo kaysa sa personal. Ang mga adaptasyon na ito, at mga kahanga-hangang resulta, ay nagpapakita na ang mga proyekto ng CHAI ay nakatulong sa pagbuo ng kapasidad para sa pagpapatupad ng DMPA-SC/self-injection sa mga bansa.

Habang pinaplano at ipinapatupad ng mga programa ang self-injectable contraception scale-up, mahalagang tandaan ang mga karanasan, mga aral na natutunan, at mga rekomendasyon mula sa apat na bansang ito.

Aïssatou Thioye

West Africa Knowledge Management and Partnerships Officer, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 at travaille pour le projet Knowledge SUCCESS at tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités at la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques at partenaires de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partenaires et les réseaux régionaux. Par rapport à son expérience, Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé ats deux projets d'Agriculture et de Nutrition, sunud-sunod na opisyal ng media spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye ay nasa Research Utilization Division ng GHPN ng FHI 360 at nagtatrabaho para sa Knowledge SUCCESS project bilang Knowledge Management and Partnership Officer para sa West Africa. Sa kanyang tungkulin, sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng pamamahala ng kaalaman sa rehiyon, pagtatakda ng mga priyoridad at pagdidisenyo ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa mga teknikal at kasosyong grupong nagtatrabaho sa FP/RH sa West Africa. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga kasosyo at network ng rehiyon. Kaugnay ng kanyang karanasan, nagtrabaho si Aïssatou ng higit sa 10 taon bilang isang press journalist, pagkatapos ay bilang isang editor-consultant sa loob ng dalawang taon, bago siya sumali sa JSI kung saan siya nagtrabaho sa dalawang proyekto sa Agrikultura at Nutrisyon, sunud-sunod bilang isang mass-media officer at pagkatapos bilang isang espesyalista sa Pamamahala ng Kaalaman.

Natalie Apcar

Program Officer II, KM & Communications, Knowledge SUCCESS

Si Natalie Apcar ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, na sumusuporta sa mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman, paglikha ng nilalaman, at mga komunikasyon para sa TAGUMPAY ng Kaalaman. Nagtrabaho si Natalie para sa iba't ibang nonprofit at bumuo ng background sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa programa ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagsasama ng kasarian. Kasama sa iba pang mga interes ang pag-unlad na pinangungunahan ng kabataan at komunidad, na nagkaroon siya ng pagkakataong makibahagi bilang US Peace Corps Volunteer sa Morocco. Nagkamit si Natalie ng Bachelor of Arts in International Studies mula sa American University at Master of Science sa Gender, Development, at Globalization mula sa London School of Economics and Political Science.

Sophie Weiner

Program Officer II, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sophie Weiner ay isang Knowledge Management and Communications Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs kung saan siya ay nakatuon sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, pag-coordinate ng mga kaganapan sa proyekto, at pagpapalakas ng kapasidad para sa pagkukuwento sa Francophone Africa. Kabilang sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagbabago sa lipunan at pag-uugali, at ang intersection sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Si Sophie ay mayroong BA sa French/International Relations mula sa Bucknell University, isang MA sa French mula sa New York University, at master's degree sa Literary Translation mula sa Sorbonne Nouvelle.